Die Vaderskap van God

Tommy Lessing

2017/06/19

Ek het onlangs die verhaal gelees van iemand wat iets besonders vertel het oor haar pa se begrafnis. Sy vertel dat, nadat haar pa onverwags oorlede is, hulle almal in die kerk gesit het tydens die begrafnisdiens. Skielik het haar suster se selfoon in haar handsak vibreer. Sy het gewonder wie haar sou kontak, want al haar vriende het geweet dat sy by haar pa se begrafnis was. Toe sy die boodskap lees, het sy in trane uitgebars. Dle boodskap was, ‘Ek is veilig tuis. Moet jou nie verder bekommer nie. Lief vir jou. Pa.’ Hoewel die sms duidelik aan die verkeerde nommer gestuur was, was die boodskap duidelik en het dit baie berusting vir haar en haar suster gebring.

Dit is egter nie oor menslike vaderskap waaroor ek vandag wil praat nie. Ek wil vandag praat oor die vaderskap van God. Paulus bid ‘n wonderlike gebed waarvan ons lees in Ef 3:14-15  Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,  (15)  van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang.

Die woord ‘Vader’ in vers 14 is ‘n vertaling van die Griekse woord ‘pater’. Strong se konkordansie definieer die betekenis in die Grieks as ‘iemand wat lewe gee en hom daarna toewy aan daardie lewe’. Dit beteken ook “one in intimate connection and relationship”. Ek dink dat ek sopas beskrywe het wat die definisie van Vaderskap moet wees. Wanneer jy in die Bybelse tye grootgeword het en iemand het jou beskrywe as ‘n ‘pater’, dan was dit wat hulle van jou gedink het. Die realiteit is ongelukkig dat baie van ons grootword sonder dat ons ooit die wonder van toegewyde vaderskap ervaar het. Baie vaders was wel deel van die gesin, maar hulle was ‘afwesige vaders’ wat altyd met iets besig was wat belangriker was as jy. Ander vaders weer, het hulle families verlaat en baie van ons moes sonder ‘n pa grootword. Nog ‘n ander groep moes grootword met vaders wat outoritêr of afbrekend teenoor hulle was. Omdat dit die vader-beeld was waarmee hulle grootgeword het, het dit vir hulle ook die beeld geword van hoe hulle God as ‘n Vader begin sien en ervaar het: God is of Iemand met ‘n sweep wat net regstaan om jou te straf vir elke dingetjie wat jy verkeerd doen, of God is te besig en kan nie nog aandag aan jou ook gee nie, of Hy stel nie regtig belang wat in jou lewe gebeur nie – sulke mense is lief vir die spreekwoord, ‘God helps those who help themselves’.

Die Beeld van God as Vader

Die beeld van God as Vader het deur die eeue heen verdraai geraak sodat mense God nie meer werklik as ‘n Vader begin ervaar het nie. Iets drasties moes gebeur om dit verander. Jesus het die sluier daaroor gelig toe hy gesê het,  Joh 14:6  Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. Iemand het hieroor gesê dat Jesus die Weg is, maar die Vader is die Bestemming. Ek wil vandag iets met julle deel wat vir my ‘n ‘eye-opener’ was. Weet julle hoekom Jesus vir ons sondes gely het? Ons dink baiemaal dat dit is sodat ons Hemel toe kan gaan. Petrus gee die rede in 1 Pet 3:18  Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

Hoekom het Christus gely? Om ons na God te bring. Ek dink dat ons as Christene dit soms heeltemal mis. Ons fokus so baie op Jesus en op wat Hy gedoen het, dat ons die doel hoekom Hy gely het, mis. God se doel was nie slegs dat ons na die Seun moes kom nie, maar dat ons deur die Seun na die Vader moet kom.

Ons het gesien dat die griekse woord vir Vader beteken “one in intimate connection and relationship”. Wanneer ons hierdie openbaring oor God kry, voorsien dit in ons emosionele ervaringe sekere dinge wat nie normaalweg in ons verhoudings met ons aardse vader voorsien word nie. Vise-Admiraal Jim Stockdale het met die opening van die Amerikaanse Presidensiële Debat in 1992 twee vrae in sy inleiding gevra. Daardie twee vrae vorm die kern van kinders se verhoudings met hulle vaders. Die eerste vraag is ‘Wie is ek?’ en dit bepaal ons Identiteit en Self-waarde. Die tweede vraag is ‘Wat doen ek hier?’ en dit bepaal ons doel en gee vir ons sekuriteit.  Ons gaan vandag kortliks na hierdie vier behoeftes kyk:

Identiteit

Die eerste behoefte wat deur die Vaderskap van God gevul word, is Identiteit. Verhoudings in moderne gesinne het so erg verbrokkel dat baie mense sukkel met ‘n identiteitskrisis. Navorsing op misdadigers het aangetoon dat meer as 95% van geharde kriminele ‘n swak of geen verhouding met hulle vaders gehad het nie. Wanneer mense nie weet dat hulle vader hulle liefhet en vir hulle omgee nie, dan verloor hulle, hulle identiteit. Het jy al ooit gevoel dat jy net verdra word, maar nie regtig behoort nie? Die engels is ‘tolerated but not loved’? Ek het vandag goeie nuus vir jou! Jy behoort aan die beste familie in die hele wêreld! God verdra nie slegs sy kinders nie, Hy is passievol lief vir elkeen van hulle, en dit sluit jou in! Christene wat ‘n openbaring van God se Vaderliefde gehad het, weet wie hulle is. Hulle identiteit word nie bepaal deur die nuutste modes, sosiale groepe of hulle vriende nie. Hulle wat dat hulle hemelse Vader hulle liefhet, vir hulle omgee en vir hulle in elke situasie sal bystaan en help.

Eie-waarde

Dit bring ons by die tweede emosionele behoefte wat deur die Vaderskap van God vervul word: Eie-waarde. Die oorgrote meerderheid van persone wat in sielkundige of pastorale beradingskamers beland, sukkel met verwerping of minderwaardigheid. Hulle het ‘n lae beeld van hulle self wat hulle in onuitspreeklike angs dompel. Christene wat in ‘n gesonde verhouding met God lewe, verstaan dat hulle na God se beeld geskape is. Hulle het intrisieke waarde, want God het hulle geskape. Intrinsiek beteken dat hulle waarde in hulleself het, of dat net die blote feit dat hulle lewe, waarde aan hulle gee.  As jy dalk sukkel met ‘n lae selfbeeld, of voel dat jy nie waardig is dat God tyd of moeite met jou doen nie, dan het jou Hemelse Vader ‘n boodskap vir jou: 1 Joh 3:1  Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Die God van die Heelal het so ‘n groot liefde vir jou dat Hy jou Sy kind noem!

Sekuriteit

Die derde behoefte wat deur die Vaderskap van God gevul word, is Sekuriteit. God is nie ‘n onbetrokke God nie. Hy is lief vir ons en stel belang wat in die detail van ons lewens aangaan. Kinders wat in geborge huise grootword, bekommer hulle nie oor waar more se kos of klere vandaan gaan kom nie. Hulle vra net, en pa en ma moet net voorsien. Dan is dit ‘n nuwe hokkiestok, of nuwe balletklere, of nuwe rugbytokse, of geld vir fliek. Hulle vertroue in hulle ouers is absoluut. Op dieselfde wyse, sê God, kan ons op Hom vertrou vir ons sekuriteit. Is dit vir jou nuus? Lees dan saam met my in Mat 7:7-11  Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.  (8)  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.  (9)  Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee;  (10)  en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?  (11)  As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Doel

Die laaste behoefte waarna ons vandag kyk wat die Vaderskap van God vervul, is Doel. Niemand wil lewe sonder ‘n doel nie. Elkeen wil weet dat hy tog ‘n bietjie spesiaal is. Net soos geen argitek ‘n ontwerp sal teken en laat bou sonder dat dit ‘n doel nie, so het Vader God vir elkeen van ons met ‘n doel geskape. Jy is nie maar net daar om die getal vol te maak nie. Jy lewe met ‘n rede. Die bonatuurlike lewe van God vloei deur jou. Die beroemde skrywer Mark Twain het gesê, “The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” Weet jy al hoekom jy gebore is? Vra die Here om jou unieke skeppingsdoel aan jou te toon. Hier is solank ‘n leidraad in Ef 2:10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Ons is geskape tot goeie werk wat God alreeds vir ons voorberei het. AL  wat ons moet doen, is om daarin te wandel. Halleluja!

Bemoediging

Miskien luister jy vandag na hierdie boodskap en jy dink, “Ek wens ek kon so ‘n verhouding met God gehad het.” Die goeie nuus is, dat dit wel moontlik is. Die probleem lê nie by God nie. Al wat jy moet doen, is om jou verwerping, jou minderwaardigheid, jou vrese, jou eiesinnigheid en trots – te los en na Hom te gaan. Hy sal jou ontvang soos ‘n Vader en jou koester as Sy eie. Kyk na die belofte in Op 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

As jy wil huis toe kom, na jou Vader toe, dan nooi ek jou uit om hierdie gebed saam met my te bid:

Vader God, ek wil huis toe kom. Ek wil ook iemand hê vir wie ek Pappa kan sê. Ek wil nie langer ‘n weeskind wees nie. Ek bid dat U my nou sal ontvang en my lewe van hierdie oomblik af sal verander. Dankie dat ek nou aan die beste familie in die hele wêreld kan behoort en dat U ook vir my ‘n Vader is. Amen.

Die Vuur van God

Tommy lessing

29/05/2017

Vandag mediteer ons op die Woord van God soos wat ons dit lees in

Heb 12:22-29  Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele,  (23)  by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges,  (24)  en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.  (25)  Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.  (26)  Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.  (27)  En hierdie woord: nog. een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.  (28)  Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.  (29)  Want onse God is ‘n verterende vuur.

Ons teksvers vir vandag is Hebr 12:29, ‘Onse God is soos ‘n verterende vuur’.

Dit behoort daarom nie ‘n verrassing te wees dat daar gereelde verwysings in die Bybel is na hoedat God as ‘n vuur verskyn het nie en daardeur mense se lewens onherroeplik verander het nie.

Die Vuur van God bring mense na hulle skeppingsdoel

Moses het God as ‘n verterende vuur ervaar terwyl hy skape opgepas het by die berg Horeb. Ons lees daarvan in

Exo 3:2-10  Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ‘n vuurvlam uit ‘n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!  (3)  En Moses sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie.  (4)  Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek.  (5)  En Hy sê: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond.  (6)  Verder sê Hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien.  (7)  En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.  (8)  Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.  (9)  En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk.  (10)  Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit.

Die eerste ding wat ek sien, is dat die Vuur van God, mense na hulle skeppingsdoel neem. Hier is Moses, besig om skape op te pas en sy lewe te lewe. Sy geskiedenis het ook nie goed gelyk nie: Hy was ‘n banneling uit Egipte, waar die Egiptenaars sy lewe gesoek het en sy eie mense hom verwerp het. Hier, in ‘n vreemde land, het hy met moeite vir hom ‘n lewe gebou as ‘n vreemdeling.  Skielik verskyn die Vuur van God en verander Moses van ‘n skaapwagter na een van die mees prominente figure in die Bybel.

Die Vuur van God bring beskerming

‘n Paar hoofstukke later, in Exodus 14, sien ek die tweede ding wat die Vuur van God doen: Dit bring beskerming:

Ex 14:10-24  Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op, en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan; en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die HERE geroep.  (11)  En hulle het vir Moses gesê: Het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipteland uitgelei het?  (12)  Is dít nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie: Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe.  (13)  Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.  (14)  Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.  (15)  Toe vra die HERE vir Moses: Wat roep jy na My? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek.  (16)  En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwarsdeur die see op droë grond kan trek.  (17)  En Ek, kyk, Ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aan gaan. En Ek wil My verheerlik aan Farao en sy hele leërmag, aan sy strydwaens en aan sy ruiters.  (18)  En die Egiptenaars sal weet dat Ek die HERE is, as Ek My verheerlik aan Farao, aan sy strydwaens en aan sy ruiters.  (19)  En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan;  (20)  so het dit dan tussen die leër van die Egiptenaars en die leër van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie.  (21)  Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die HERE het deur ‘n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak; en die waters is gekloof.  (22)  En die kinders van Israel het midde-in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle ‘n muur aan hul regter— en aan hul linkerkant.  (23)  Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aan getrek—al Farao se perde, sy strydwaens en sy ruiters—die see in.  (24)  En in die môrewaak het die HERE, in die vuur— en wolkkolom, op die leër van die Egiptenaars afgekyk en die leër van die Egiptenaars in verwarring gebring.

Die Israeliete was baie benoud. Agter hulle was die duiwel en voor hulle was die diep blou see. Het jy ook al so gevoel? Of dalk voel jy vandag so? Die Israeliete het benoud gebid en met Moses gestry. Toe maak Moses hulle rustig en belowe hulle dat God hulle sal help. Let op dat Moses op hierdie stadium nog geen woord of kennis gehad of God hulle wel sou help nie.  Al hulp wat hy gehad het, was sy verhouding met God. Uit die kennis van sy verhouding, het  Moses die volk bemoedig. Eers nadat Moses die volk bemoedig het, het God met Moses gepraat en instruksies gegee oor wat hy moet doen.

Sê saam met my:

Die Here stry vir my

Die Here beskerm my

Die Vuur van God verwar my vyande!

Die Vuur van God bring oordeel

Ons teksvers vandag in Heb 12:29 is dat ‘ons God soos ‘n verterende vuur [is]’. In die tweede boek van Konings sien ek die derde ding wat die Vuur van God doen. Hier vind ons ‘n sekere Israelietiese koning, Ahasia. Hy het eerder die god van Elam, Baal-sebub, geraadpleeg as wat hy na die wil van God gesoek het. In 2 Kon 1 vind ons hoedat die vuur van God oordeel gebring het:

2 Kon 1:2-17  En Ahásia het deur die tralievenster in sy bo-kamer, in Samaría, geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle: Gaan raadpleeg Baäl-Sebub, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word.  (3)  Maar die Engel van die HERE het vir Elía, die Tisbiet, gesê: Maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van Samaría tegemoet, en spreek met hulle: Gaan julle, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg?  (4)  Daarom dan, so sê die HERE: Van die bed waar jy op geklim het, sal jy nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe. En Elía het gegaan.  (5)  En toe die boodskappers by hom terugkom, sê hy vir hulle: Waarom kom julle nou terug?  (6)  En hulle antwoord hom: ‘n Man het opgekom ons tegemoet en aan ons gesê: Gaan terug na die koning wat julle gestuur het, en spreek met hom: So sê die HERE: Stuur jy, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.  (7)  Daarop sê hy vir hulle: Hoe was die voorkoms van die man wat opgekom het julle tegemoet en hierdie woorde met julle gespreek het?  (8)  En hulle antwoord hom: ‘n Man met ‘n harige mantel en omgord met ‘n leergord om sy heupe. Toe sê hy: Dit is Elía, die Tisbiet!  (9)  En hy het ‘n owerste van vyftig met sy vyftig na hom gestuur. En toe hy na hom opklim, terwyl hy juis op die top van die berg sit, sê hy vir hom: Man van God, die koning spreek: Kom af!  (10)  Toe antwoord Elía en sê aan die owerste oor vyftig: As ek dan ‘n man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou en jou vyftig verteer! En daar het vuur van die hemel neergedaal en hom met sy vyftig verteer.  (11)  En hy het weer ‘n ander owerste oor vyftig met sy vyftig na hom gestuur; en die het begin spreek en vir hom gesê: Man van God, so sê die koning: Kom gou af!  (12)  Daarop antwoord Elía en sê vir hulle: As ek ‘n man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdaal en jou en jou vyftig verteer! En daar het die vuur van God uit die hemel neergedaal en hom met sy vyftig verteer.  (13)  En hy het weer ‘n owerste van ‘n derde vyftig met sy vyftig na hom gestuur. En die derde owerste oor vyftig het opgeklim en aangekom en op sy knieë voor Elía gebuig en hom gesmeek en vir hom gesê: Man van God, laat tog my lewe en die lewe van u dienaars, hierdie vyftig, kosbaar wees in u oë!  (14)  Kyk, vuur het van die hemel neergedaal en die eerste twee owerstes oor vyftig met hulle vyftig verteer; maar laat my lewe nou kosbaar wees in u oë!  (15)  Toe sê die Engel van die HERE vir Elía: Gaan saam met hom af; wees nie bevrees vir hom nie. En hy het opgestaan en saam met hom na die koning afgegaan  (16)  en met hom gespreek: So sê die HERE: Omdat jy boodskappers gestuur het om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg—is dit omdat daar glad geen God in Israel is om sy woord te raadpleeg nie? —daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.  (17)  En hy het gesterwe volgens die woord van die HERE wat Elía gespreek het.

Miskien wonder jy ook oor wat vir jou voorlê  in die toekoms. Dalk doen jy soos koning Ahasia en lees die ‘sterre voorspel’ of besoek jy ‘n fortuinverteller. Die Vuur van God toets harte en bring oordeel. As jy die Vuur van God in jou lewe wil ervaar sodat jy saam met Hom kan wandel, en jy is skuldig daaraan dat jy raad by ander gode gaan soek het, is vandag ‘n goeie dag om dit te bely en God se vergifnis te vra.

Die Vuur van God stel die krag van God vry

Die vierde en laaste ding waarna ons vandag kyk, is dat die Vuur van God, die krag van God vrystel.

Israel het onder koning Agab afvallig geraak en die nasie het die god Baal gedien. Hulle het later nie meer in die krag of teenwoordigheid van hulle eie God geglo nie. Ons ken almal die verhaal hoedat Elia die volk uitgedaag het. Hulle moes 450 profete van Baal bring en hy, Elia, sou alleen as profeet van God teenoor hulle staan. Elke groep moes dan n bul op altaar voorberei vir ‘n offer, maar hulle mag nie ‘n vuur gemaak het nie. Die profete van Baal moes eerste gaan maar nadat hulle die hele dag lank tot Baal gebid het, was hulle steeds onsuksesvol.

Ons lees die res van die verhaal in 1 Kon 18:28-39  En hulle het hard geroep en hulleself volgens hul gebruik met swaarde en spiese stukkend gekerwe tot die bloed op hulle uitgespuit het.  (29)  En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word; maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie.  (30)  Toe sê Elía vir die hele volk: Kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom; en hy het die altaar van die HERE herstel wat afgebreek was.  (31)  Daarop neem Elía twaalf klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders tot wie die woord van die HERE gekom het om te sê: Israel sal jou naam wees—  (32)  en hy bou met die klippe ‘n altaar in die Naam van die HERE. Daarna het hy ‘n sloot gemaak rondom die altaar, ‘n ruimte vir omtrent twee mate saad,  (33)  en die hout gerangskik en die bul in stukke verdeel en bo-op die hout gelê.  (34)  Toe sê hy: Maak vier kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê: Doen dit vir die tweede maal. En hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy sê: Doen dit vir die derde maal. En hulle het dit vir die derde maal gedoen,  (35)  sodat die water rondom die altaar geloop het; en ook die sloot het hy vol water gemaak.  (36)  En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elía nader gekom en gesê: HERE, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het.  (37)  Antwoord my, HERE, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, HERE, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer.  (38)  Daarop het die vuur van die HERE neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek.  (39)  En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê: Die HERE, Hy is God, die HERE, Hy is God!

Vuur in die Nuwe Testament

In die NT word die Heilige Gees dikwels met vuur geassossieer. Johannes skrywe in Matt 3:11  Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

Hierdie woorde het natuurlik letterlik in vervulling gekom met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster: Hand 2:1-4  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.  (2)  En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.  (3)  Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.  (4)  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Ondervinding het geleer dat, net soos in die Ou Testament, die Heilige Gees steeds ‘n verterende vuur is:

Sy vuur in jou hart bring jou na jou skeppingsdoel: Nadat die apostels met die Heilige Gees vervul is, het hulle, wat eenvoudige vistermanne was (Hand 4:13  En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd.), die evangelie met vrymoedigheid gespreek en die totale bekend wêreld aangeraak met hulle boodskap:  Hand 4:33  En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.

Sy vuur bring beskerming: Hand 16:25-26  En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.  (26)  En skielik kom daar ‘n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak.

Sy vuur bring oordeel: Hand 5:1-5  Maar ‘n sekere man met die naam van Ananías het saam met sy vrou Saffíra ‘n eiendom verkoop,  (2)  en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en ‘n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê.  (3)  Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou?  (4)  As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.  (5)  En toe Ananías hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe; en ‘n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het.

Sy vuur stel die krag van God vry:

Hand 2:41-43  Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.  (42)  En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.  (43)  En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind.

Bemoediging

Ons het gesien hoedat Johannes geprofeteer het dat gelowiges gedoop sal  word met die Heilige Gees en met vuur. Onse God is soos ‘n verterende vuur. Hy is ‘n jaloerse God wat nie jou hart wil deel met ander gode nie.

In Hand 2:38  sê Petrus, ‘Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.’

Hier is ‘n duidelike orde wat gestel word om die gawe van die Heilige Gees te ontvang. As jy nie seker is of jy wedergebore is nie, vra iemand om jou te help. As jy nog nie gedoop is nie, vra jou leraar om jou te doop. Vra dan vir God dat jy ook die gawe van die Heilige Gees wil ontvang.

Die Heilige Gees van die Belofte

Tommy Lessing

2017/05/21

Ons is in die tydperk wat die Pinkster, of die uitstorting van die Heilige Gees soos beskrywe in Handelinge 2, herdenk. Donderdag is dit die herdenking van Jesus se Hemelvaart, daarom glo ek dat dit gepas is om te mediteer oor die gebeurtenisse van hierdie tye soos wat dr. Lukas dit in sy boek oor die Handelinge van die Apostels, aangeteken het.

Ons teksvers vanoggend is vers 8. Die Woord leer ons in Ps 1:2 dat ons sal word soos ‘n boom by waterstrome wanneer ons mediteer oor God se Woord. Vandag gaan ons mediteer oor vers 8.

maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. 

Vir wie is die belofte?

Die eerste ding waaroor ek wonder wanneer ek hierdie vers lees, is die ‘julle’ van wie Jesus hier praat. Wie was sy gehoor? Vir wie was hierdie woorde bedoel? Vir wie is die belofte? Wanneer ons in verse 2 en 4 lees, dan sien ons dat Jesus se gehoor die apostels was wat Hy uitverkies het. Ons kan dus sê dat die belofte van die Heilige Gees beslis en eksplisiet vir die apostels was. Daarvoor het ons duidelike bewyse. Wat beteken dit dan? Beteken dit dan dat die belofte van die Heilige Gees nie vir ons ook is nie? Dit is belangrik dat ons die antwoord op hierdie vraag, want sommige gelowiges sê juis dat die uitstorting van die Heilige Gees beperk was tot die Nuwe Testamentiese tye.

Wanneer ons verder aan lees, sien ons dat Jesus dit wel eksplisiet aan die apostels gesê het, maar dat Hy dit ook implisiet aan alle gelowiges gesê het. Hoe kan ons dit weet?

In Handelinge 8 bevind ons, onsself in Samaria saam die apostel Filippus. Hy het daar die evangelie van Jesus Christus verkondig aan mense wat tradisioneel vyandig was teenoor die Joodse volk en wat nie beskou was erfgename van Abraham se verbond nie. Ons lees daarvan in Hand 8:5-7  En Filippus het afgekom in ‘n stad van Samaría en Christus aan hulle verkondig.  (6)  En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen.  (7)  Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met ‘n groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword.

Die belangrike deel vir ons studie vandag is egter in Hand 8:14-17  En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaría die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur.  (15)  Húlle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang,  (16)  want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus.  (17)  Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.

Hier sien ons hoedat daar totaal ongelowige mense was eerstens vir Jesus Christus aangeneem het, en tweedens daarna die Heilige Gees ontvang het nadat daar vir hulle hande opgelê was.

Is daar egter ‘n Skrifverwysing wat dit duidelik maak vir wie die belofte van die Heilige Gees is?

Blaai saam met my na Petrus se preek op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, in Hand 2:38-39  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.  (39)  Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

Die belofte van die Heilige Gees is dus implisiet vir alle gelowiges.

Die belofte van krag

Die woord ‘krag’ wat gebruik word, is ‘dunamin’ wat afkomstig is van ‘dunamis’. Dit is waarvan ons woord ‘dinamiet’ afstam. Die Strongs woordeboek definieer dit as ‘krag, spesifiek bonatuurlike krag, wat in dit self ‘n wonderwerk is’. Wanneer ons na hierdie woord kyk, moet ons dit onderskei van die woord ‘exousia’ wat in Afrikaans vertaal is as ‘mag’ in die vorige vers. ‘Exousia’ verwys na God se algehele en totale gesag oor dinge, tye en seisoene. ‘Dunamis’, aan die ander kant, het meer betrekking op die energie wat die Heilige Gees aan gelowiges gee. Dit is belangrik om hier te beklemtoon dat die Heilige Gees nie Homself ‘n krag of wind of misterieuse mag is nie. Sy Teenwoordigheid bring wel krag, maar Hyself is nie ‘n krag of onpersoonlike entiteit nie. Die Heilige Gees is die derde Persoon van die Heilige Drie Eenheid en ‘n Persoon net soos Jesus ‘n persoon is. Sy krag gee bonatuurlike deursettingsvermoë en stel die gelowige in staat om bonatuurlike take te verrig, waaronder die praat in vreemde tale, beheer oor die natuur, genesing van siekes, kennis van gebeure en dies meer. In die konteks van die vers, is dit belangrik om te verstaan dat daar ‘n wisselwerking is tussen God se absolute gesag (‘exousia’) en die werking van die krag (‘dunamis’) in die lewe van ‘n gelowige. Wat beteken dit in die praktyk? Dit beteken beslis nie dat alle gelowige wat die Heilige Gees ontvang het, nou skielik gypsies of fairy godfathers of godmothers is nie. Jy het nie ‘n carte blanche ontvang om die wêreld om jou te verander soos wat jy dink dit moet wees nie. Nee, Jesus – wat self ‘n mens geword het en tussen die mense kom woon het, het geweet dat die mens swak en onbetroubaar is. Die krag wat jy ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, is vir ‘n baie spesifieke rede.

Om getuies te wees

Die rede hoekom die gelowige sulke bonatuurlike krag ontvang, is om getuies te wees. Getuies waarvan? Getuies dat Jesus Christus waarlik en waaragtig die Seun van die lewende God is. Getuies dat Hy gesterwe het vir ons sondes en dat, deur Sy werk aan die kruis, ons toegang kan verkry tot die vergifnis van sondes en die ewige lewe. Getuies dat daar ‘n liefdevolle God is wat waarlik belangstel in ons lewens – ‘n God wat ons verstaan en wat ons wil help.

Wat impliseer dit egter as Jesus Christus persoonlik vir iemand aanstel om Sy getuie te wees?  Om te kan getuig oor iets, moet jy dit eerstens persoonlik met een of meer van jou sintuie waargeneem het. Jesus het bv. getuig van die Vader in Joh 5:19  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hy doen, dit doen die Seun ook net so.

Hierin is die hele geheim opgesluit van die krag in die gelowige se lewe: Hy doen net dit wat hy in sy binnekamer die Vader sien doen het. Dit beklemtoon weereens die belangrikheid van ‘n persoonlike verhouding met die Here. Wanneer jy kan getuig oor wonderwerke in jou lewe, oor die magtige dade wat God in JOU lewe gedoen het, dan getuig jy oor iets wat jy met jou eie sintuie ervaar het. Dit bring ‘n realiteit, ‘n lewe in jou godsdiens wat die ongelowige fassineer en aantrek na God.

Dit beteken tweedens dat die leefstyl wat Jesus gelewe het op aarde, ook sigbaar moet wees in die lewe van daardie getuie. Daarvoor het mens egter die bonatuurlike krag van die Heilige Gees nodig, want daarsonder is dit moeilik, nee – byna onmoontlik, om ‘n godvrugtige lewe te lei. Dit is hartseer dat sommige gelowiges lewe soos ongelowiges. Hulle is nie getuies van Jesus nie. Mens kan glad nie in hulle lewens sien dat hulle gelowiges is nie. Ek glo dit is moontlik dat hulle, soos die gelowiges in Samaria, nooit die belofte van die Heilige Gees ontvang het nie.

Waar ons getuies moet wees

Jesus het Sy woorde aan die apostels afgesluit deur duidelik te stel waar hulle moes getuig: In Jerusalem en Judea, Samaria en die uiterstes van die aarde. Hoekom het Jesus dit juis op hierdie manier gestel? In die tyd van die apostels, het die wêreld vir die Jode uit drie groepe mense bestaan:

 • Eerstens was daar die Israeliete – God se uitverkore nasie. Dit is wyd bekend hoedat die apostels hard in Jerusalem en Judea gewerk het en die Evangelie verkondig het.
 • Tweedens was daar die Samaritane. Hulle was ‘n groep mense wat ook die Here aanbid het, maar nie noodwendig op die Joodse manier nie. Die Jode het hulle verag en as basters beskou. Ons het gelees in Hand. 8 hoedat Filippus die Evangelie verkondig het in Samaria met groot wonders en tekens en hoedat baie Samaritane daar gelowig geraak het.
 • Die derde groep mense was die heidene. Dit is almal wat nie Jode of Samaritane was of is nie. Ek glo dat dit juis as gevolg van Jesus se spesifieke opdrag is, dat ek en jy vandag gelowiges is. Ons het deel gevorm van daardie heidene. Indien die apostels (en die sendelinge in later jare) nie gehoorsaam was aan Jesus se opdrag nie, sou ek en jy waarskynlik in ons sonde gesterwe het as vyande van God.

Bemoediging

Ons het vandag gemediteer oor die belofte van die Heilige Gees. Ons het ook gesien dat Jesus dit belangrik geag het dat gelowiges eers die belofte moet ontvang. Miskien wil jy ook graag daardie belofte ontvang. Ons het die tydperk van voorbereiding van Pinkster betree. Ek wil jou bemoedig om jou hart voor te berei om die Heilige Gees te ontvang. Bring meer tyd in gebeur deur. God is ‘n God van verhoudings. Werk aan jou persoonlike verhouding met Hom. Jesus het gesê in Openb 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. Dit was gesê aan gelowiges in ‘n kerk, nie aan ‘n groep ongelowiges nie. Daardie belofte is eksplisiet vir jou. Ek wil jou bemoedig: Neem besit daarvan en ontvang die Belofte van die Heilige Gees.

Vroue van Geloof

Tommy Lessing

2017/05/14

Hoe sal jy daarvan hou as daar selfs net een sinnetjie in die Bybel is wat na jou verwys? Al word jou naam net in een enkele sin in die hele Bybel genoem, sal dit nogtans ‘n besonderse eer wees, nie waar nie? As so ‘n eer jou te beurt sou moes val, sou jy sekerlik hard gedink het oor wat die Bybel van jou moet sê. Jy mag dalk selfs effe bekommerd wees dat die Bybel nie dalk iets slegs van jou sê nie.

Koning Lemuel van Massa was so ‘n man. Daar is net een sinnetjie in die Bybel wat na hom verwys. Ons weet daarom nie veel van hom nie. Bybelgeleerdes dink dat hy dalk ‘n sjeik was wat in koning Salamo se tyd gelewe het. Dit is regtig al wat ons van hom weet. Maar wat sê die Bybel van hom? Wat het hy gedoen wat so belangrik was dat die Bybel na hom verwys, al is dit net in een enkele sin?  Wel, ek is oortuig daarvan dat die Bybel vir koning Lemuel in daardie een sin uitbeeld as ‘n wyse man. Daardie een sin sê genoeg sodat ons maklik daardie afleiding kan maak. Is julle ook nuuskierig oor wat die Bybel van hom sê? Blaai saam met my na Spr 31:1  Die woorde van Lémuël, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het.

Ons sien hier dat hy naamik een van die min mans (wat nog van konings) is wat sy moeder genoeg geëer het sodat hy die woorde waarmee sy hom opgevoed het, neergeskrywe het. Daardie woorde – die woorde van sy moeder – is in die Bybel opgeneem sodat ons dit 4000 jaar later steeds kan lees.  Ek glo dat ‘n man wat sy moeder se waardes so belangrik ag dat hy dit neergeskrywe het, ‘n wyse man was. Ons stel in besonder belang om te lees vanaf vers 10, want hiervandaan het sy ma aan hom op die tradisionele Hebreeuse manier geleer in ‘n gedig vorm volgens die Hebreeuse alfabet. Ons lees in Spr 31:10 Alef. Wie sal ‘n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale. ALEF is die eerste letter in die Hebreeuse alfabet. In hierdie geval staan die letter ALEF vir As- áh, wat ‘vrou’ beteken. Die woord wat met ‘vrou’ verbind word, is ‘deugsame’. Die Hebreeuse woord hiervoor (kha-jil) kan vertaal word as ‘innerlike krag, dapperheid, deursettingsvermoë, vindingryk en die potensiaal om rykdom te genereer!’. Wanneer ons na die res van Spreuke hoofstuk 31 kyk, dan lyk die beskrywing van ‘n deugsame vrou na iets wat amper onwerklik is, so asof dit ‘n ideaal is om na te strewe, maar eintlik iets is wat onbereikbaar is. Tog sou ek, as ek hierdie woorde na ons moderne spreektaal sou moes oorsit, gesê het, ‘n vrou van geloof. Dan sou dit weer nie anders kan nie as om van moeders te praat nie. Want dit neem geloof – sommer baie geloof – om ‘n kind in die wêreld te bring en groot te maak. Moeders weet van geloof, en wanneer ons vandag oor Vroue van Geloof praat, dan bring ons in besonder eer aan ons moeders. Psalm 1:2 sê dat ons dag en nag oor die Woord van die Here moet mediteer. Vandag gaan ons mediteer oor die lewe van ‘n vrou in die Bybel met die naam van Hanna.

Die vroue van die Bybel het nie in sulke idilliese, paradys-agtige omstandighede gelewe nie. Die lewe was moeilik vir ‘n vrou in die Bybelse tye. Hulle moes telkens groot probleme oorwin om staande te bly. Die profeet Samuel se ma, Hanna, was so ‘n vrou.

Vroue van Geloof kom voor werklike probleme te staan

Sy het werklik baie probleme gehad. Haar eerste probleem was dat sy onvrugbaar was. Dit was werklik ‘n probleem, want vrouens se hoofrol was om kinders vir haar man voort te bring. Haar tweede probleem was dat, toe haar man dit uitvind, het hy met ‘n tweede vrou getrou sodat hy kinders kon hê. Haar derde groot probleem was juis hierdie tweede vrou, wat haar bitterlik geterg het omdat sy onvrugbaar was. Ons lees haar verhaal in 1Sa 1:1-6  Daar was ‘n sekere man uit Ramatáim, ‘n Sufiet, uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Élkana, die seun van Jeróham, die seun van Elíhu, die seun van Tohu, die seun van Suf, ‘n Efratiet.  (2)  En hy het twee vroue gehad; die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Peninna; en Peninna het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie.  (3)  En dié man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die HERE van die leërskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pínehas, priesters van die HERE was.  (4)  En op ‘n dag het Élkana geoffer en aan sy vrou Peninna en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee;  (5)  maar aan Hanna het hy ‘n dubbele deel gegee; want hy het Hanna liefgehad; maar die HERE het haar moederskoot toegesluit.  (6)  En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die HERE haar moederskoot toegesluit het.

Ons sien dus dat Hanna dit werklik moeilik gehad het. As jy vir haar op daardie stadium oor Moedersdag sou uitvra, sou sy heel moontlik gesê het dat dit ‘n groot ‘rip-off’ was. Sy kon nie swanger word nie en die tweede vrou het haar daaroor geterg.

Vroue van Geloof bid vurige gebede wat situasies verander

Hoe het Hanna haar situasie omgedraai? Ons sien in 1Sa 1:9-10  Toe staan Hanna op nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die HERE.  (10)  En bitter bedroef het sy tot die HERE gebid en bitterlik geween.

Hanna het die aangesig van God in haar privaatheid gaan soek. Daar het sy ernstig tot hom gebid. Sy het haar hart voor Hom uitgestort en bitterlik gehuil. Alreeds hier, vroeg in die Ou Testament, sien ons dat die vurige gebed van die regverdige groot krag het. Ons lees later dat God nie net haar gebed gehoor het en dat Samuel vir haar gebore was nie, maar sy het nog vyf ander seuns ook gebaar! Hoe het Hanna geweet dat God haar gebed gehoor het? Ons lees die antwoord in 1Sa 1:18  Die vrou [Hanna] het toe daar weggegaan, en sy het geëet en haar aangesig was anders. Haar aangesig was anders want sy het ontvang. Sy het die saak ‘deurgebid’ en in haar hart het sy geweet dat God haar gebed verhoor het. ‘n Jaar later was klein Samuel gebore.

Moet nooit die krag onderskat van ‘n moeder wat bid nie! Het jy al van John en Charles Wesley gehoor? Die Here het hulle magtig gebruik in herlewings regoor die wêreld. Dit is hulle wat die ou waarheid in die Bybel herontdek het, naamlik dat ‘n mens nie uit werke gered word nie, maar uit geloof in Jesus Christus alleen (Ef 2:8-9).

Ek wil egter vandag nie oor hulle praat nie, maar hulle moeder, Susannah Wesley. Sy het moederskap verstaan uit ondervinding uit, want sy het 17 kinders gehad! Sy het elke liewe dag ‘n uur spandeer om vir elke kind by die naam te bid. Daarby het sy ook elke kind vir ‘n uur per week privaat onderrig in geestelike aangeleenthede. Ek wil jou bemoedig, as jou nog nie Stormie Omartian se boek, The Power of a Praying Parent, gelees het nie, gaan kry dit!

Vroue van Geloof ervaar God se bonatuurlike voorsiening

Hanna se geloof in God was ryklik beloon. Haar skande was van haar weggeneem. Na Samuel, het sy nog drie seuns en twee dogters gehad (1 Sam 2:21). Die Here het bonatuurlik voorsien in Hanna se behoeftes. Dit is een ding om jou kind aan die Here toe te wy. Dit is egter heeltemal ‘n ander ding om jou kind aan die Here af te staan. Ek kan onthou, so ongeveer 10 jaar gelede, het my seun Thomas aan ‘n rugby wedstryd deelgeneem. Ek en Mari was altwee daar om te kyk en hom te ondersteun. Voor ons oë het ons gesien hoedat hy beseer word en van die veld af gedra word met ‘n draagbaar. Die mediese personeel was bang dat sy rug dalk gebreek was. Enige skielike beweging kon hom dalk verlam of selfs sy dood veroorsaak. Hulle het hom per ambulans na die hospitaal vervoer. Met trane in ons oë het Mari daardie dag gebid: Here, help asseblief ons seun dat hy sal lewe en nie sal sterwe nie. Help asseblief dat sy rug nie gebreek sal wees. Nogtans sal ons U steeds lief hê al neem U hom weg. Ons het altwee seker 10 jaar ouer geword daardie dag.

Mari het God se bonatuurlike voorsiening ervaar en Thomas is 24 uur later uit die hospitaal ontslaan.

Bemoediging

Hanna se lewe was nie ‘n bonatuurlike lewe nie. Sy het probleme ondervind net soos wat vandag se moeders ook elke dag ondervind. Om ses kinders groot te maak en nog met die ‘ander vrou’ in dieselfde huis ook te kompeteer, was nie maklik nie. Deur vurige gebed en vaste geloof het sy Hanna, God se bonatuurlike voorsiening ervaar.  Elke moeder het daardie spesiale gawe van God ontvang.  Vroue van Geloof weet ook om erkenning aan die Here te gee en om Hom te prys. Ek sluit hierdie boodskap af met die moeder Hanna se lofgebed aan God:

1Sa 2:1-2  Toe het Hanna gebid en gesê: My hart jubel in die HERE, my horing is hoog in die HERE; my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing.  (2)  Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Draai jou hopelose situasie om (2)

Tommy Lessing

2017/05/07

Ons almal beland soms in hopelose situasies. Sulke situasies kan al ons energie tap en ons in die dodelike greep van aandoenings soos depressie, hoë bloeddruk en selfs selfmoordneigings; laat beland. In Mark 9 lees ons van ‘n pa wat in so ‘n hopelose situasie met sy seun was. Hy het Jesus gevra om hom te help en Jesus se antwoord aan die pa is vir ons insiggewend. Ons lees Jesus se antwoord in Mark 9: 23 En Jesus sê vir hom: Wat dit (jou situasie) betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

Dit was dan ook die eerste sleutel waarna ons gekyk het, waarmee jy jou hopelose situasie kan omdraai. In hierdie Skrif sien ons dat Jesus alreeds bereid en gewillig was om die pa te help. Die probleem was nie by Jesus wat nie wou help nie, dit was by die pa! Dit bring ons by die tweede sleutel wat ek sien wat ons kan gebruik om ‘n hopelose situasie om te draai:

Sleutel 2: Skuif jou fokus

Hopelose situasies eskaleer gewoonlik. In die proses, eskaleer die druk op die betrokkenes, daarmee saam. Dit het weer tot gevolg dat hulle ‘n bietjie oorweldig begin voel. Soos wat die situasie eskaleer, raak dit al hoe meer prominent todat dit die mense se denke, emosies en selfs handelinge begin beïnvloed. Mense slaap sleg en hulle eetlus is weg. Hulle neem besluite wat hulle andersins nooit sou geneem het nie. Vrees begin om oor te neem. Hulle begin onbewustelik om op slegte tyding te wag. Hoewel Christene in sulke tye baie meer as normaalweg bid, voel hulle half skuldig daaroor en verwag daarom nie regtig dat daar uitkoms gaan kom nie. Hulle raak so gefokus op die situasie dat dit soms moeilik word om selfs eenvoudige oplossings om dit te oorwin, raak te sien.

Die nasie Israel was op ‘n stadium op so ‘n slegte plek. Die Filistyne het hulle uitgedaag tot oorlog en die twee nasies se weermagte het teenoor mekaar gelê  by die Vallei van Ela. Die Filistyne het hulle beste soldaat, ‘n reus van ‘n man wat 3 meter lank was, gestuur om die Israeliete te tart. Ons lees van die situasie in 1 Sam 17:1-11  En die Filistyne het hulle leër versamel vir die oorlog en bymekaargekom by Sogo wat aan Juda behoort, en laer opgeslaan tussen Sogo en Aséka in Efes-Dammim.  (2)  Maar Saul en die manne van Israel het byeengekom en laer opgeslaan in die dal van die terpentynboom en hulle in slagorde teenoor die Filistyne opgestel.  (3)  En die Filistyne het duskant teen die berg en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan, sodat die dal tussen hulle in was.  (4)  Toe kom daar ‘n baasvegter uit die laers van die Filistyne, met die naam van Góliat, uit Gat; sy hoogte was ses el en ‘n span.  (5)  Daar was ‘n koperhelm op sy hoof, en hy het ‘n pantser van skubbe aangehad—die gewig van die pantser was vyf duisend sikkels koper—  (6)  en skeenplate van koper was aan sy bene en ‘n koperlans tussen sy skouers.  (7)  Die steel van sy spies was soos ‘n wewersbalk, en die lem van sy spies was van ses honderd sikkels yster, en die skilddraer het voor hom uit geloop.  (8)  En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê: Waarom trek julle uit om jul in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn, en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle’n man uit, dat hy na my toe afkom.  (9)  As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees; maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien.  (10)  Verder sê die Filistyn: Ek daag die slagordes van Israel vandag uit! Gee my ‘n man, dat ons saam kan veg.  (11)  Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees.

Wanneer ons in ‘n hopelose situasie beland, dan voel ons amper soos wat die Israeliete gevoel het: Verskrik en baie bevrees. In sulke omstandighede, waar jy enige oomblik verwag dat iets slegs gaan gebeur, is dit moeilik om jou geloof te aktiveer. Ons ken almal die res van die verhaal, waar die skaapwagter Dawid toe daar aangekom het om vir sy broers kos te neem. Dawid was egter nie, soos die res van die leer, oorweldig deur die situasie nie. Hy het onderskei dat die geveg nie een van vlees was nie, maar van gees. In plaas daarvan dat Dawid die skaapwagter bevrees geraak het, het hy verontwaardig geraak. Dawid se fokus was op sy God.

 • Hy het verby die mense gekyk.
 • Hy het verby sy omstandighede gekyk.
 • Hy het verby die reus voor hom gekyk.
 • Hy het gefokus totdat alles rondom hom uit fokus geraak het, en hy net vir God kon sien.

Ek wil jou vandag bemoedig. Breek uit die mure van jou wanhoop. Skuif jou fokus. Die God van Wonderwerke is gister, vandag en more steeds dieselfde. Net soos wat Hy bereid was om die pa van die epileptiese seun te help, is hy vandag bereid en gewillig om jou ook te help. Daar is egter iets wat jy moet doen. Dit staan geskrywe in Markus 9:23: 23 Wat dit (jou situasie) betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Om te kan begin glo, moet jy positiewe geloof aktiveer. Positiewe geloof sal ongelukkig moeilik aktiveer as jy net op die hopelose situasie fokus.

Geloof is soos ‘n kamera: Dit bring voort waarop jy fokus.

As jy op die negatiewe fokus, sal jy negatiewe geloof voortbring. Dan sal die slegte dinge waarvoor jy bang is, met jou gebeur. As jy op die positiewe fokus, sal jy positiewe geloof voortbring. Onthou dat die Here reeds bereid en gewillig is om jou te help. Jou gebed moet dus nie alleen wees, ‘Here help my!’ nie. Dit moet ook wees: ‘Here, wys my wat ek moet doen om hierdie situasie te oorwin.’ Nou is die vraag sekerlik, Hoe aktiveer mens jou geloof? Blaai saam met my na Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Die Engelse vertaling lees, ‘faith comes by hearing…’ Geloof kom soos wat die reen kom wanneer die omstandighede reg is. Omstandighede vir geloof word reg wanneer mens na die Woord luister.

Dit is wanneer mens na die Woord van God luister, dat geloof in jou geaktiveer en lewend gemaak word. Deur die Woord van God te hoor, skuif jou fokus van die situasie om jou na die God voor jou.

Dit bring ons by die derde sleutel:

Sleutel 3: Petisie voor God

Jes 62:6-7  o Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes—moenie rus nie  (7)  en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde!

Hierdie wagters op die mure, is mense wat gedurigdeur bid. Wanneer die kinders van die Here hulleself in hopelose situasies bevind, is hulle geneig om baie of gedurigdeur te bid. Dit verwys na intersessors, maar dieselfde beginsel geld vir mense in hopelose situasies. Die Woord van die Here sê dat sulke mense die Here gedurigdeur aan SY beloftes moet herinner. Hulle moenie rus nie en hulle moet ook nie vir God laat rus nie. Ek het persoonlik ondervind dat my geloof baie meer gebou word wanneer ek hardop bid en God aan Sy beloftes herinner, as wanneer ek net bid ‘Here help!’ terwyl ek oorweldig voel deur die situasie. Hoe doen ‘n mens dit? Jy gaan soek al die Skrif wat jy kan vind wat betrekking het op jou situasie. Is dit bv. Gesondheid?  Daar is baie Skrif daaroor. Skryf of druk die versies uit en lees dit oor en oor.  Geloof kom deur die gehoor. Petisie voor God. Stel jou probleem voor hom en volg dit dan deur die Skrif wat jy voor jou het, hardop voor te lees en Hom daaraan te herinner. Moet dit nie net een keer doen nie. Doen dit elke keer wanneer die paniek aanvalle kom. Doen dit elke dag. Doen dit twee of drie keer per dag. Moenie rus nie en moet God nie laat rus nie todat die deurbraak kom of totdat jy ontvang het. Jy sal agterkom dat, elke keer wanneer jy dit doen, jy ‘n bietjie meer geloof het en ‘n bietjie minder ‘worry’. Hou aan en moenie ophou nie totdat jou geloof minstens 90% en jou bekommernisse net 10% is. Wanneer jou geloof geaktiveer is, dan is jy gereed vir die vierde en laaste sleutel waarna ons gaan kyk.

Sleutel 4: Ontvang

Ons het reeds gesien wat Jesus aan die pa van die epileptiese seun gesê het in Mark 9: 23 En Jesus sê vir hom: Wat dit (jou situasie) betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

‘n Rukkie later, in Markus 11, is Jesus besig om Sy dissipels te leer oor geloof. Ons lees in Mark 11:23-24  Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry net wat hy sê.  (24)  Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Hierdie twee teksverse is baie bruikbaar tot lering oor geloof. Tel bv. hoeveel keer die woord ‘sê’ of ‘vra’ voorkom in die twee verse. Dit is baie keer nê? Geloof kom wanneer jy baie ‘sê’. Ons fokus is egter op ‘n woord wat in vers 24 voorkom. Die Griekse woord hiervoor is ‘lam-ban-o’ en dit beteken ‘ek ontvang’. Jesus sê in vers 24: : Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Die spesifieke toepassing van die woord in die konteks van die sin wat Jesus gebruik het, beteken ‘om letterlik sowel as figuurlik te ontvang’. Kom ons kyk na die volgorde:

 1. Alles wat julle in gebed vra – jy moet eers bid
 2. Glo dat julle dit sal ontvang – daar moet ‘n daad plaasvind waar jy ontvang nog voordat jy dit fisies kry
 3. En julle sal dit verkry – die fisiese manifestasie van die oplossing

Hier het ons dus die volgorde: Vra – Ontvang – Verkry.

Is daar ander Skrif wat hierdie teksverse ondersteun? Kom ons blaai na Jak 1:5-7  En as iemand van julle wysheid [of wat jou nood ook al mag wees] kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.  (6)  Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.  (7)  Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie

Ons sien hier dat twyfel die vyand van geloof is. Twyfel verhoed dat ons kan ontvang. Twyfel moet genadeloos vernietig word. Ons het ook gesien dat Jesus alreeds, nog voordat ons vra, bereid en gewillig is om te help. Wanneer jy ontvang, sal jy weet dat jy weet dat jy weet dat jou gebed beantwoord is.

Jy sal nie twyfel nie. Jy sal weet.

Hoe weet mens dat jy ‘n saak deurgebid het en dat jy ontvang het?

Die eerste leidraad is dat jy onbewustelik sal reg praat. Mense wat nog nie ontvang het nie, sal die woord ‘Wanneer’ gebruik wanneer hulle oor hulle situasie praat, ‘Wanneer die Here ons gehelp het’. Dit is omdat hulle nog wag om te ontvang – iewers in die toekoms. Mense wat reeds ontvang het, sal die woord ‘Toe’ gebruik, ‘Toe die Here ons gehelp het’. Dit is omdat hulle reeds ontvang het.

Die tweede leidraad is die vrug daarvan (om te ontvang) is in Fil 4:7  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Jy sal ‘n ongekende vrede in jou gemoed ervaar wat jy nie kan beskryf nie. Jou bekommernisse sal van jou af wegval. Jou gemoed sal verander. Jy sal van dankbaarheid oorloop. Die vrede sal vir jou net so lekker wees.

En jy sal weet: God het my hopelose situasie omgedraai.

Bemoediging

Broer, suster – voel dit of jou sorge besig is om jou van jou sinne af te dryf? Voel jou hart soos een groot donker gat van al die wanhoop? Dreig jou situasie om jou onder te kry? Ek wil jou bemoedig: Gaan maak daardie lys van God se beloftes in Sy Woord en herinner Hom daaraan dag en nag. Moenie ophou nie todat jy ontvang het en die vrede van God jou hart en sinne begin bewaar het.

Draai jou hopelose situasie om

Tommy Lessing

2017/04/30

Die Bybel is vol van mense wat in hopelose situasies beland het. Mens hoef nie noodwendig iets verkeerd te doen dat dit moet gebeur nie. Soms gebeur dit net. Die druk van die situasie word  soms so erg dat mens nie weet wat om verder te doen nie. Wanhoop neem oor. Jy lê snags wakker en bekommer jou daaroor. Dalk is dit oor jou werk situasie. Dalk is dit oor jou kinders. Dalk is iemand naby aan jou baie siek. Of dalk is daar ‘n breuk in verhoudings van mense naby aan jou. Wat jou situasie ook al mag wees, ek glo dat die Woord van God ‘n antwoord vir elkeen het. Wanneer ek na die Woord kyk, dan staan daar etlike sleutels om hopelose situasie om te draai, vir my uit:

Sleutel 1: Tot waar kan jy glo?

Ons lees van so ‘n hopelose situasie in Mark 9:17-18  En een uit die skare antwoord en sê: Meester, ek het my seun wat ‘n stomme gees het, na U gebring;  (18)  en waar hy hom ook aangryp, skeur hy hom; en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande en word styf; en ek het u dissipels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie.

Hierdie pa se seun het iets soos epileptiese aanvalle gekry vandat hy nog klein was. Die dokters kon hom nie help nie. Die Skrifgeleerdes en priesters kon hom nie help nie. Die pa was was wanhopig en desperaat. Toe hy hoor van hierdie man Jesus wat glo mense kan genees, het hy sy seun dadelik na Hom geneem. In desperaatheid het hy vir Jesus gesmeek in Mark 9:22  Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons.

Die vader se fokus was op dit wat Jesus vir hulle kon DOEN. Dit is waar baie mense dit mis. Hulle fokus, net soos hierdie pa, op wat God vir hulle kan doen. Dit is egter nie die hoof probleem nie. Die hoof probleem is, tot waar kan jy glo?

Jesus se antwoord aan die vader is baie insiggewend. Jesus antwoord hom in vers 23  En Jesus sê vir hom: Wat dit (jou situasie) betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

Sê hierdie vers hardop : WAT MY SITUASIE BETREF—AS EK KAN GLO, ALLE DINGE IS MOONTLIK VIR DIE EEN WAT GLO. – MARK 9:23

Wat Jesus in essensie vir hierdie vader sê, is dat Hy Hom reeds ontferm het oor hom en sy seun en dat Hy hulle alreeds graag wil help. Die probleem was nie by Jesus nie, maar by die pa!

Wat, het Jesus gesê, is moontlik? ALLE DINGE!

Vir wie is dit moontlik? VIR DIE EEN WAT GLO!

Toe die vader uitroep in vers 24, ‘Ek glo Here!’ kon Jesus hom help.

Sê hardop: EK GLO, HERE!

Ons lees in die Ou Testament van ‘n ander situasie wat hopeloos was. Ons lees in Jes 38:1-3  In dié dae het Hiskía dodelik siek geword; en die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê: So spreek die HERE: Gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie.  (2)  Toe draai Hiskía sy gesig na die muur, en hy het tot die HERE gebid  (3)  en gesê: Ag, HERE, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met ‘n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskía het bitterlik geween.

Let daarop dat Hiskia nie vir God gesê het dat hy perfek was nie. Hy het gesê dat hy met ‘n volkome (perfekte of opregte) hart gewandel het. Hiskia se hart was volkome voor God, al het hy nog gesondig. Dit is belangrik dat ons dit verstaan, anders gaan jou gewete jou keer om God te glo.

Het Jesus vir jou sondes gesterwe? Indien jy dit glo en Hom aangeneem het as jou Saligmaker – dan kyk God na jou deur Jesus. Die Bybel sê in 1Sam 16:7  Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.

Die Here kyk na die intensie van jou hart. Hiskia wou die regte ding doen – ongeag of hy dit gedoen het of nie – en dit is waarvoor God gekyk het.

Die volgende belangrike ding is dat Hiskia bitterlik geween het.

Kom ons lees verder in Jes 38:4-5  Toe het die woord van die HERE tot Jesaja gekom en gesê:  (5)  Gaan sê vir Hiskía: So spreek die HERE, die God van jou vader Dawid: Ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien; kyk, Ek sal vyftien jaar by jou dae byvoeg

Let op na wat God sê:

 1. Ek het jou gebed gehoor
 2. Ek jou trane gesien

Draai jou gesig na die muur

Koning Hiskia se situasie was hopeloos. Hy was dodelik siek. Daarby het die grootste profeet in die Ou Testament so pas ‘n doodsvonnis na hom gebring – een wat God self uitgespreek het. Tog het Hiskia nie gesterwe nie. Wat het gebeur dat Hiskia resultate gekry het? Ons weet nou al dat hy gebid het en dat hy gehuil het. Ek is seker daarvan dat jy dit ook al gedoen het maar nie resultate gekry het nie. Wat het koning Hiskia dan nog anders gedoen? Ons kry die antwoord in vers 2:

Toe draai Hiskía sy gesig na die muur, en hy het tot die HERE gebid

Hiskia het sy gesig na die muur gedraai. Dit is baie betekenisvol. Wat beteken dit? Dit beteken dat hy weggedraai het van mense af vir oplossings.

 • Hy het sy gesig weggedraai van sy gevoelens
 • Hy het sy gesig weggedraai van sy simptome en sy siekte
 • Hy het sy gesig weggedraai van die slegte nuus wat hy ontvang het
 • Hy het sy gesig weggedraai van sy gesin wat so bekommerd was oor hom
 • Hy het sy gesig weggedraai van mediese hulp.

Hy het sy gesig na die muur gedraai. En toe hy sy gesig na die muur gedraai het, kon hy net een ding sien: God.

Daar, by God se voete, het hy vuriglik en met trane tot God gebid. Dit is daardie gebed wat groot krag gehad het. Dit is die tipe gebed waarvan Jakobus praat in Jak 5:16  Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Bemoediging

Broeder, suster – is jou situasie vandag hopeloos? Ek wil jou bemoedig: Draai jou gesig na die muur. Draai jou gesig weg van alles behalwe God. Draai jou gesig na die muur totdat jy net vir God sien. Gryp Hom aan in trane en vurige gebed. Dit is dan wanneer jy Hom sal ontmoet. Daar, in jou binnekamer waar jy alleen is met jou gesig na die muur, daar sal Jesus jou ontmoet en jou geloof versterk. Daar sal Hy jou antwoord soos wat hy die seun se pa geantwoord het in Mark 9:23: Wat dit (jou hopelose situasie) betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Amen.

Volgende week kyk ons na die volgende sleutels om jou hopelose situasie om te draai.

Goedertierenheid in Aksie

Tommy Lessing

2017/04/23

Ons Skriflesing vandag is uit Psalm 118:1-4  Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!  (2)  Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!  (3)  Laat die huis van Aäron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!  (4)  Laat die wat die HERE vrees, dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

In die Engels (kjv) lees dit in Psalm 118:1-4  O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.  (2)  Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.  (3)  Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.  (4)  Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.

Vandag is die tweede Sondag na Paas Sondag. Dit word in sommige kerke gevier as ‘Genade Sondag’. Die bedoeling is om ons aandag te vestig op God se goedertierenheid. Ons Skriflesing demonstreer God se goedertierenheid in aksie. Om Goedertierenheid in Aksie beter te verstaan, het ons nodig om te kyk na die betekenis van die woord ‘goedertierenheid’ (‘mercy’ of ‘loving kindness’ in Engels).  Ek het in die bekende Webster se woordeboek die Latynse vertaling van hierdie woord gevind. Dit verduidelik die betekenis van die woord vir my baie mooi. Die Latynse woord vir goedertierenheid is ‘misericordia’, wat saamgestel is uit twee woorde. ‘Cordia’ is ooreenstemmend met die Griekse woord ‘kardia’ wat hart beteken. Die eerste deel, ‘miseri’ beteken ‘ellende’, ‘swaarkry’, of ‘om in nood te verkeer’. ‘Misericordia’ of ‘goedertierernheid’ beteken dus om ‘n hart te hê vir mense wat in swaarkry of in nood verkeer. Die meer korrekte vertaling is ‘om ‘n hart te hê wat bereid is om swaar te kry vir mense wat in nood verkeer’.

God se goedertierenheid in aksie

Die Bybel is vol getuienisse oor God se goedertierenheid in aksie.  Ons lees in Exodus die verhaal van die Israeliete en hoedat hulle verdruk was vir 400 jaar. God het hulle nood raakgesien en hulle gered deur magtige wonderwerke voor hulle oë te doen. Dit is Sy goedertierenheid in aksie.Toe Somdom en Gomorra vernietig moes word weens die sonde in daardie twee stede, was God bereid om die stede te spaar volgens Abraham se intersessie dat daar net tien regverdiges in sou wees. Aan die einde het God toe vir Lot en sy gesin gered. Dit is Sy goedertierenheid in aksie.  Toe die Israeliete verdruk was deur die Midianiete, het Hy vir Gideon opgerig om hulle te red uit die hand van hulle verdrukkers. Het julle al die verhaal van Jona en die vis gehoor? Weet julle dat Ninive nie ‘n Joodse stad was nie? Ninive was die hoofstad van die Assiriërs. Hulle was ‘n wrede nasie wat hulle slagoffers lewendig afgeslag het en dan die velle opgehang het naby hulle vyande se stede om vrees in te boesem. Tog het God vir Jona gestuur om die Assiriërs te waarsku dat hulle hoofstad vernietig gaan word as hulle, hulleself nie bekeer nie. Dit is Sy goedertierenheid in aksie – selfs teenoor ‘n volk wat Hom nie gedien het nie. Toe daar nie ‘n regverdige was om die prys te betaal vir die sonde van die mense en daar vyandskap was tussen hulle en God, was God bereid om Sy eniggebore Seun af te staan aan die dood sodat die mense wat in nood verkeer, gered kon word. Dit is Sy goedertierenheid in aksie.

Jesus se goedertierenheid in aksie

Jesus Christus se lewe is ‘n goeie voorbeeld van goedertierenheid in aksie. Ons lees dat HY, eendag toe die skare mense nie kos gehad het nie en dit al laat was, kompassie met die mense gehad het want hulle was honger. Toe het Hy die brode en visse vermeerder sodat 5000 daarvan kon eet. Dit is Sy goedertierenheid in aksie . Ons almal ken die verhaal van die besetene van Gadara, hoedat Jesus die skares mense gelos het en na die oorkant van die meer gevaar het om ‘n demoniak, wat nie eerst ‘n Jood was nie, te red van 2000 demone. Dit is Sy goedertierenheid in aksie. Toe Hy op daardie eerste Opstandingsdag aan Sy dissipels verskyn het, het Hy gesê, “Vrede vir julle!” (Joh 20:19). Hy het nie gesê ‘Hallo’, of ‘Hi’ of ‘Hoezit’ nie. Nee, Hy wou deur die Sy groet iets van enorme waarde kommunikeer. Hy het daardeur gesê dat die vrede van God nou beskikbaar geword het vir die wat glo. Dit was ‘n vrede wat Hy vir ons gewen het deurdat Hy ‘n hart gehad het wat bereid was swaar te kry vir ons wat in nood verkeer het. Jesus het die Vrede van God vir ons gewen deur onmenslike wreedheid te verduur aan Sy liggaam. Nie alleen het Sy bloed gevloei vir ons nie, maar Hy moes met Sy lewe betaal vir ons. Dit is goddelike Goedertierenheid in aksie!

Goedertierenheid in aksie Vandag

Jakobus skrywe in sendbrief  oor goedertierenheid die volgende:

Jas 2:14-16  Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?  (15)  As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het,  (16)  en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?

Ons het gesien dat goedertierenheid ‘n hart is wat bereid is om swaar te kry vir mense wat in nood verkeer. Dit is God se hart. Ons is Sy Kinders, daarom is Sy DNA ook in ons. Hoe kan ons saam met Hom werk om Sy goedertierenheid vandag in aksie te stel? Hier is ‘n paar voorstelle:

 • Gebed vir die armes
 • Gebed vir ons broers en susters wat swaar vervolg word in sommige lande
 • Uitreik aksies. Suid Afrika is vinnig besig om ‘n land te word waar armoede hoogty vier. Ons kan Sy goedertierenheid in aksie stel deur bewus te wees van die nood rondom ons en te help waar ons kan
 • Versprei die Evangelie. Mense sê dat hulle Christene is, maar as jy na hulle lewens kyk of met hulle praat, dan is duidelik dat hulle nie is nie. Lei mense na die Here toe en leer hulle.
 • Oplegging van hande en gebed vir siekes

Vandag is die dag waarop ons God se goedertierenheid gedenk. Kom ons maak dit ‘n week van fokus om Sy goedertierenheid in aksie te stel..

Die geheime boodskap van Jesus se grafdoeke

Tommy Lessing

2017/04/16

Nadat Jesus gesterwe het, het Josef van Arimatea en Nikodemus na die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus gegaan en gevra of hulle die liggaam van Jesus mag kry om dit te begrawe. Heel eerste moes hulle Hom van die kruis afhaal. Dit was op sigself nie ‘n maklike taak nie. Hulle moes hulle ‘n leer bring om teen die kant van die kruis op te klim. Daarna moes die middelste deel van die liggaam vasgemaak word met toue voordat hulle die hande deur die spykers kon trek om dit los te kry. Daar was nie ‘n ander manier nie want hulle sou op geen wyse die spykers uit die hout kon trek nie. Daarna sou hulle Sy voete op dieselfde manier losgemaak het voordat hulle die liggaam tot op die doeke wat hulle gebring het, kon laat sak het.

By die nuwe graf gebring het wat Josef voorberei het, sou hulle eers al die ou bloed van die liggaam was voordat hulle dit in vars, nuwe linne saam met die speserye wat Nikodemus gebring het, toegedraai het. Jesus se kop was met ‘n aparte, skoon doek toegedraai. Ons kan maar net dink hoe hartseer hulle moes wees terwyl hulle die liggaam skoongewas en al die gesel wonde en ander seerplekke moes sien. Hulle het toe die grafsteen teruggerol tot voor die opening na die graf en met swaar harte weggegaan. Saam met Jesus het hulle ook die droom van ‘n redder en verlosser begrawe.

Die gebeurtenis daarna word beskrywe in Joh 20:1-9  En op die eerste dag van die week kom Maria Magdaléna vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was.  (2)  Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander dissipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle Hom neergelê het nie.  (3)  Toe gaan Petrus en die ander dissipel uit en kom by die graf.  (4)  En die twee het saam gehardloop, en die ander dissipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom.  (5)  En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê; maar hy het nie ingegaan nie.  (6)  Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê;  (7)  en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik.  (8)  Daarop het ook die ander dissipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo.  (9)  Want hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Hy uit die dode moes opstaan nie.

Ons teksverse is verse 6 tot 7, wat ons by hierdie vraag uitbring:

Wat is die boodskap van die grafdoeke?

Die verteller van die verhaal vestig ons aandag pertinent op die doeke binne die graf. Dit is asof hy ‘n belangrike boodskap wil oordra. Wanneer ons in gedagte hou dat die beskuldiging na die tyd gemaak was dat die dissipels die liggaam weggesteek het, raak die boodskap van die grafdoeke opeens meer betekenisvol.

Die doeke was nog daar

Die eerste belangrike ding wat ons opmerk, is dat die doeke nog daar was. Die feit dat die doeke nog daar was, hou ‘n belangrike implikakasie in: Indien die liggaam gesteel was, sou die diewe nie nog tyd verspil het om die grafdoeke van die liggaam af te draai en daarmee saam ook nog te sukkel om die 50kg speserye (Joh 19:39) wat Nikodemus gebring het, daarvan los te kry nie. Onthou dat die lyk se vloeistowwe asook die balseming proses, die grafdoeke sou laat vasplak het teen die lyk en veral teen die menigvuldige wonde. Iemand wat die lyk wou steel, sou nie nog die moeite doen om die liggaam uit die doeke en die speserye los te wikkel nie.

Die doeke was opgerol of opgevou

Die tweede belangrike dinge wat ons opmerk, is dat die doeke, met spesifieke verwysing na die doek wat oor die kop gegooi was, opgerol of opgevou was. Dit dui weereens daarop dat daar nie haas was nie. Iemand wat die lyk vinnig wou verwyder, sou nie nog tyd mors om die grafdoeke netjies op te rol nie. Die kopdoek, wat spesifiek uitgesonder word dat die netjies opgerol of opgevou was, sou eerder eenkant gelê het. Iemand wat die lyk wou gaan wegsteek op ‘n ander plek, sou ook waarskynlik eerder al die doeke (veral die kopdoek) wou saamneem – eerstens omdat dit grillerig sou wees om met ‘n lyk te werk wat die heeltyd na jou staar, en tweedens omdat hulle sou wou vermy om aan die lyk self te raak.

Die doeke was leeg

Die manier hoe die doeke gevind was, is eerder vertellend van iemand wat geslaap, wakker geword en sy bed opgemaak het. Om ‘n redelike afleiding te maak, moet ander redelike afleidings uitgesluit kan word. Die geheime boodskap van die grafdoeke sluit ander redelike afleidings wat mens kan maak, uit, bv:

 • Die liggaam was steeds in die graf en die dissipels het gejok. Vroue in die Nuwe Testamentiese tye, se woord is nie sommer net aanvaar nie. Johannes het, volgens die Joodse tradisie, nie Maria se woorde sommer net op sig aanvaar nie. Ons lees in vers 8 dat hy eers geglo het dat die graf leeg was toe hyself die graf binnegegaan en gaan kyk het. Jesus se vyande kon ook die bewering oor die lee graf maklik weerlê deur slegs na die graf te gaan en self te gaan kyk. Hulle het dit toe ook so gedoen en het saamgestem dat die graf wel leeg was.
 • Die ander redelike afleiding is dat iemand die liggaam skelm verwyder het. Redelike afleidings moet ondersteun word deur feite aangrensend tot die afleiding. In hierdie geval ondersteun die feit dat die dissipels bereid was om gemartel en vermoor te word, eerder die afleiding dat Jesus opgestaan het as die afleiding dat hulle die liggaam gaan wegsteek het.. Ons het ook so pas gesien hoedat die boodskap van die doeke self so ‘n moontlikheid uitsluit weens die proses wat gevolg sou moes word om die doeke los te wikkel van die lyk.

Die Blye Boodskap

Die blye boodskap van die grafdoeke vir my en jou, as gelowiges, is dit: Niemand het Christus se lewe weggeneem van Hom nie. Hy het dit vrywillig neergelê; sodat ek en jy saam met Hom vir ewig kan lewe.  Die geheime boodskap van die grafdoeke word mooi saamgevat in die woorde van ‘n bekende pinkster lied wat lui: “Die graf is leeg, sien die doeke lê, die Here is nie hier nie, Hy het opgestaan!”

Die Kruisiging vanuit ‘n ander hoek

Tommy Lessing

2017/04/14

In 1997, 20 jaar na die vrystelling van die oorspronklike fliek, het die makers van die bekende fliek ‘Star Wars’ ‘n nuwe uitgawe van die oorspronklike ‘Star Wars’ wat in 1977 vrygestel is, bekend gestel. Die film was vernuwe met spesiale effekte wat nie in 1977 beskikbaar was nie en was deur duisende mense wêreldwyd gekyk. Star Wars: Special Edition was geadverteer met die leuse ‘Star Wars: See it again… for the first time’

Vandag, met die herdenking van Christus se kruisiging, nooi ek u uit om weer na die verhaal van die kruisiging saam met my te kyk, asof vir die eerste keer. Ons teksvers is uit Gal 6:14  Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.

Pastor Ray Pritchard vertel van ‘n verhaal wat hy weer van iemand anders gehoor het. Dit is van ‘n groep soldate-rowers wat tydens die Amerikaanse Burgeroorlog die mense geterroriseer het. Die naam van die bende was die Quantrill Raiders. Verskeie films is oor hierdie bende gemaak, waaronder die bekende Audie Murphie film Arizona Raiders. Dit word vertel dat dat ‘n groep van hierdie bende op ‘n stadium gevang is en summier ter dood veroordeel is. ‘n Lang sloot is gegrawe en die bendelede is geblinddoek en vasgebind voor die sloot. ‘n Vuurpeleton was opgestel en amper gereed om te vuur toe ‘n man skielik op die toneel aangehardloop kom en skreeu ‘Stop, stop!’ Hy het na ‘n sekere bendelid gewys en gesê dat dat die man ‘n vrou en vier kinders het en dat hulle hom nodig het. Toe het hy vir die bevelvoerder gesê dat hy ook ‘n Quantrill Raider is en dat hy bereid is om daardie man se plek te sterwe. Na vele beraadslaging is die mans toegelaat om plekke te ruil en is hy in sy vriend se plek doodgeskiet. Later, na die oorlog, het die man ‘n monument opgerig ter ere van sy vriend wat in sy plek gesterwe het. Op die monument het hy laat graveer: HY HET MY PLEK GENEEM. HY HET VIR MY GESTERWE. Hy het die res van sy lewe deurgebring as ‘n eerlike, hardwerkende man en goeie vader.

Net soos die monument in die verhaal hierbo vir daardie man ‘n diepe betekenis gehad het, het die kruis ook vir ons ‘n diepe betekenis. Ons kyk vandag uit verskillende oogpunte na die kruis van Jesus:

Die betekenis van die kruis vir die wêreld

Die wêreld neem aanstoot oor die kruis

Paul het alreeds in sy leeftyd ondervind en noem in 1 Kor 1:23  maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke…

2000 jaar later is sy stelling nog net so waar. Die wêreld bekende Duitse filosoof Nietzche het gesê dat die Christen godsdiens ‘n godsdiens vir swakkelinge is. Sommige mense sê dat die Christen godsdiens ‘n ‘slaghuis-godsdiens’ van bloed is en dat dit weersinwekkend vir die moderne mens is dat iemand in so iets kan glo. Die Jode is bekend daarvoor dat hulle die evangelie van Jesus Christus verwerp en daardeur ook Sy volmaakte offer in ons plek.

Die wêreld word gered deur die kruis

Dit is egter juis die dwaasheid van mense wat deur God gebruik word tot hulle redding. Ons lees in 1 Kor 1:18  Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.

Die Romeine het van die kruis ‘n gehate simbool gemaak. Tog het God dit verander in ‘n simbool van goeie nuus, nuus waarvan ons lees in Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die geheim is in die woorde “elkeen wat in hom glo.” Die wêreld word gered wanneer hulle in Christus glo.

Die betekenis van die kruis vir Christus

2 Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Die bekende Engelse predikant Charles Spurgeon het hierdie teks die ‘hart van die evangelie’ genoem. Dit is die hele evangelie in een vers. Alles wat jy nodig het om te weet om hemel toe te gaan, is in hierdie 23 woorde opgesluit. Hierdie 23 woorde verduidelik ook vir ons die drie betekenisse van die kruis vir Christus:

1.        Sy karakter – Hy was sonder sonde

Daar was geen uitwaartse manifestasie van sonde in Hom nie want daar was geen inwaartse sonde in Hom nie. Hy het op hierdie aarde gewandel – volmaak en sonder sonde. Watter getuienis het ons daarvan? Die getuienisse van sy vyande:

 • Die Joodse Raad – En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele Raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om Hom dood te maak, en niks gevind nie. Mat 26:59
 • Pontius Pilatus het gesê, ‘weet dat ek in Hom geen skuld vind nie.’ Joh 19:4
 • Die hoofman wat Jesus bewaak het, het gesê, “Waarlik, Hy was die Seun van God.” Matt 27:54

2.        Sy offer – Hy was sonde vir ons gemaak

Jesus het op twee maniere sonde vir ons geword:

Eerstens het Hy ons plek geneem. Hy het vir ons gesterwe, in ons plek. Ons was skuldig en het verdien om te sterwe, tog het Hy namens ons gesterwe.

Tweedens het Hy ons straf gedra. Hy het die draer van die gevolge van ons sonde geword. Verbeel jou dat al jou sondes in een massiewe groot boek geskrywe is- elke lelike woord, elke vieslike gedagte, elke vuil verbeeldingsvlug, elke daad wat jy gepleeg het. Die boek is so swaar want dit bevat elke sonde vanaf jou geboorte tot nou toe. Jy soek desperaat ‘n plek om die boek neer te sit, maar kan dit nerens neersit nie. Dan kom staan Jesus by jou. Hy het geen boek nie want Hy het geen sonde nie. Sien nou vir Christus op die kruis, bebloed en gemartel. Hy, die onskuldige Een, neem jou boek by jou sodat jy nou die onskuldige is. Hy dra die straf daarvoor in jou plek. Dit voel soms te groot om te beskrywe. Ons lees in Jes 53:6 “die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” So ver as die Ooste van die Weste verwyder is, is jou sonde van jou verwyder. Jy, die een wat verdien het om te sterwe, het ‘n tweede kans gekry.

3.             Sy geskenk aan ons – ons word die geregtigheid van God in Hom

‘n Vrou wie se moeder ‘n Chinese sendeling was, het eendag ‘n brief aan ‘n bekende prediker geskrywe. In die brief het sy gesê dat die prediker se preek oor geregtigheid haar laat dink het aan ‘n illustrasie wat haar moeder graag gebruik het. Die Chinese simbool vir geregtigheid bestaan uit twee dele: Dwars bo is die simbool vir ‘n skaap en vertikaal daaronder is die simbool vir ‘ek’ of ‘my’. Dit verduidelik die konsep van geregtigheid baie goed – die Lam bo myself.  Wanneer ons opkyk na God, kyk ons vas in die skaap se onderkant en al wat ons sien is die vuil lappe en toiings van ons sonde. Wanneer God weer na ons kyk, kyk Hy deur die Lam (Sy Seun) na ons en sien ons daarom as perfek en sonder sonde. Daardeur, wanneer ons op die Lam alleen vertrou vir ons redding, word ons die geregtigheid van God.

Slot

In Lev 16 lees ons dat daar twee sondebokke, en nie een was nie. Die een bok was geslag en geoffer as boetedoening vir die sonde van die mense. Oor die tweede bok lees ons in Lev 16:21  en Aäron moet sy twee hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees; en hy moet dié op die kop van die bok lê en hom deur ‘n man wat gereed staan, na die woestyn toe stuur.

Waar die bok simbolies vir die mense se sondes gesterwe het, het Jesus letterlik vir ons sondes aan die kruis gesterwe. Daardeur het ons die geregtigheid van God geword. Daarom herdenk ons hierdie dag as Goeie Vrydag, en sê vir Jesus, “Dankie!”

Erkenning

Ek het heelwat inspirasie geput uit ‘n preek wat pastor Ray Pritchard  ook oor die onderwerp gelewer het.

Wie is hierdie Man?

Tommy Lessing

2017/04/11

Wanneer die Paastyd in die Nuwe Testamentiese tye aangebreek het, so word vertel, kon daar tot soveel as 2.5 miljoen Jode in Jerusalem verwag word om die Paastyd te vier. So ‘n groot aantal Jode kon maklik opgesweep word om hulle Romeine oorheersers aan te val. Dit was daarom verstaanbaar ‘n tyd waartydens die Romeine op hoë gereedheid was. Pontius Pilatus was die Romeinse goewerneur wat aangestel was oor die gebied waar die Israeliete gebly het. Hy het die gewoonte gehad om met ‘n reuse magsvertoon en ‘n groot groep soldate van Cesarea, waar sy setel was, na die stowwerige en oorbevolkte Jerusalem te gaan. Terwyl die soldate met volle wapenrusting gemarsjeer het, het die tromslaers die maat onheilspellend aangegegee. Agter hulle het die berede soldate op hulle perde gevolg, dan die Centurions en laastens die Goewerneur. Die mense het langs die strate gestaan en die Romeinse goewerneur en soldate verwelkom terwyl hulle deur die stad marsjeer het na die Romeinse garrisoen wat langs die Tempel gebou was. Van hier af kon die soldate ‘n wakende ogie oor die Jode by die Tempel hou.

Dit was dan ook die atmosfeer in Jerusalem ongeveer ‘n week voor Jesus se kruisiging. Hierdie jaar was daar egter ‘n verskil! Terwyl die verteenwoordiger van die Romeinse keiser, die goewerneur Pontius Pilatus, en sy groot gevolg soldate die stad binnegekom het vanaf die Westekant, het daar van die anderkant van die stad ‘n ander Koning tersteldertyd die stad binnegery. Die verhaal is in die Bybel opgeteken in Mat 21:1-11

En toe hulle naby Jerusalem gekom en Bétfagé aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus twee dissipels uit en sê vir hulle:  (2)  Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle ‘n eselin vind wat vasgemaak is, en ‘n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My.  (3)  En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig; en dadelik sal hy hulle stuur.  (4)  En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is:  (5)  Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul van ‘n pakdier.  (6)  En die dissipels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het;  (7)  hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en Hy het daarop gaan sit.  (8)  En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi.  (9)  En die skare wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!  (10)  En toe Hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man?  (11)  En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet, van Násaret in Galiléa.

Ons vier vandag Palm Sondag ter herinnering aan hierdie gebeurtenis. Hoewel Jesus reeds erken was as ‘n profeet, het die mense ook met ander oë na Hom gekyk. Toe Jesus uit die profeet Sagaria aanhaal was hulle opgewondenheid groot, want hulle het geweet wat in die volgende vers gestaan het. Kom ons lees dit gou:

Sag 9:9-10  Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel—op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.  (10)  En Ek sal die strydwaens uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal Hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van see tot see, en van die Eufraat tot aan die eindes van die aarde.

Die Jode het vers 9 voor hulle oë in vervulling gesien gaan. Natuurlik het hulle toe verwag dat vers 10 ook dadelik sou gebeur. Hulle het na Jesus begin kyk, nie as hulle Redder en Verlosser nie, maar as die langverwagte leier van ‘n rebellie wat die Romeinse juk uiteindelik sou breek. Die skares mense het Jesus, die seun van Josef gesien. Hy Hulle het nie Jesus, die Seun van God, gesien nie. Hulle het ‘n nuwe leier gesien, nie ‘n Verlosser nie. Jesus was vir hulle die antwoord op al hulle probleme. Vandag is egter ‘n dag om te reflekteer: Wie is hierdie Jesus, wat op ‘n eselvul Jerusalem binnegery het soos ‘n koning, op dieselfde dag toe die Romeinse prefek ook Jerusalem binnegery het?

Wie is hierdie man?

In Matt 21:10 vra sommige mense in die skare vir die ander, ‘wie is hierdie man?’ As jy deel was van so ‘n skare mense, en iemand vra vir jou, ‘wie is hierdie Jesus?’, sal jy hulle kan antwoord? Ons bely almal dat Hy die Here is, maar wie is Hy?

 1. Hy was ten volle mens: Daar is soveel oorweldigende getuienis dat die historiese Jesus wel bestaan het, dat min Bybelgeleerdes daaroor verskil. Ons leer uit die Bybel dat Hy bly kon wees, dat Hy kon huil en dat Hy ‘n goeie leermeester was. Wat Hom egter die meeste uitsonder as mens, vind ons in Heb 4:15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
 1. Hy is ten volle God: Jesus was nie net ten volle mens nie, Hy was en is ook ten volle God. Ons lees daarvan o.a. in Joh 10:28-30 En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.  (29)  My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.  (30)  Ek en die Vader is een.
 1. Hy is ‘n ware Vriend: Mat 11:19 Die Seun van die mens het gekom—Hy eet en drink, en hulle sê: Dáár is ‘n mens wat ‘n vraat en ‘n wynsuiper is, ‘n vriend van tollenaars en sondaars. Al was Jesus heilig en sonder sonde, lees ons dat Hy liefdevol was. Hy het uitgereik na die siekes en hulle genees. Hy het empatie gehad ook vir diegene wat deur die samelewing verwerp was, soos die tollenaars, dronkaards en hedoniste. Hy is ook jou Vriend en wil jou ook help in jou lewe.
 1. Hy is ons Redder: Wanneer ons na die samelewing rondom ons kyk – en selfs na ons eie lewens, dan word dit duidelik dat daar by elkeen van ons ‘n groot skroef los is. Ons is geneig om die verkeerde dinge te doen, al weet ons dat dit verkeerd is. Ons lees in Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vasgevang in ‘n stroom van sonde wat sterker as ons is, het ons iemand nodig om ons te red. Jesus Christus het dit gedoen toe Hy aan die kruis vir ons gesterf het en daardeur dit vir ons moontlik gemaak het om gered te word: Rom 4:22-25  Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken.  (23)  Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie,  (24)  maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode opgewek het,  (25)  wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. 

Oproep Tot Aksie

Jesus Christus het opgevaar na die hemele waar Hy sit aan die regterhand van God, vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewende en dode. Hy is lief vir jou en wil graag hê dat jy sal deel in die ewige lewe saam met Hom. Tweeduisend jaar gelede het Hy op ‘n eselvul Jerusalem binnegery en is die eeue ou profesie van die profeet Sagaria vervul. Kom ons vier Sy Koningskap hierdie Paasfees op spesiale wyse en proklameer dit oor ons gesinne, gemeentes, dorpe, provinsies en oor ons land.