‘n Gal van Bitterheid

Tommy Lessing

2017/03/19

Ons het verlede keer die verhaal van die Simon die Towenaar in Handelinge 8 gelees. Ons teksvers was Hand  8:23, waar die apostel Petrus vir Simon die Towenaar gesê het,  ‘Want ek sien dat jy in ‘n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is’. Daarna het ons ondersoek gaan instel oor wat ‘bande van ongeregtigheid’ is en hoe ons dit kan breek. Simon die Towenaar was ook in ‘gal van bitterheid’. Wat is dit en hoe beinvloed dit ons lewens? Ons vind ‘n leidraad in Heb 12:15  ‘en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie’.

Hieruit leer ons twee eienskappe van bitterheid:

 • Bitterheid is ‘n wortel en nie ‘n vrug nie
 • Die simptome van Bitterheid is dat dit onrus verwek en baie hierdeur besoedel word
 • Dit is omdat gal jou hele liggaam besoedel en siek maak. Vra maar vir iemand wat al galstene gehad het, hoe siek dit hulle gemaak het.

In die Hebreeuse kultuur is enige plant wat giftig is, ‘bitter’ genoem. Een van die eienskappe van bitterheid is dat dit giftig is. Wanneer bitterheid wortel geskiet het in ons hart, is daar ‘n reeks emosies wat daarmee saamgaan. Dit is die vrug van bitterheid. Ons lees daarvan in Ef 4:31  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.

Bitterheid is ‘n wortel wat die vrugte dra van

 • Woede
 • Toorn (anger) – veral wat lank onderdruk word
 • Geskreeu
 • Lastering
 • Algemene boosheid

Satan sal bitterheid gebruik om onrus in ‘n gemeente of verhouding te saai totdat daar ‘n skeuring kom. Omdat bitterheid so ‘n kragtige emosie is, is dit gegee aan ‘n Prinsipaliteit (‘n tipe demoon met ‘n hoë rang). Daar is sewe geeste wat ondergeskik is aan Bitterheid. Elkeen het ‘n besonderse funksie wat hulle verrig in die verskillende fases van die ontwikkeling van bitterheid.  Hulle werk saam om ‘n persoon of ‘n groep persone vas te vang in ‘n gal van bitterheid totdat hulle uit ‘n gemeente of ‘n verhouding geforseer word. Ek verduidelik die proses aan die hand van ‘n swangerskap en geboorte volgens die stappe in Jak 1:14-15  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.  (15)  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Die belangrikste twee fases wat nodig is vir die ontwikkeling van bitterheid, is die eerste twee.

1.     Onvergewensgesindheid: Die Saad van Bitterheid

Die eerste skuif wat gemaak word, is onvergewensgesindheid. Wie ken almal iemand wat so kwaad is vir sy broer of suster of ouers dat hulle jare gelede laas met hulle gepraat het? Onvergewensgesindheid is so sterk dat Jesus self daarna verwys het in Mat 6:14-15  ‘Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.  (15)  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.’  Onvergifnis begin as ‘n emosie, bv. Jy voel te na gekom of verkleineer of kwaad. Wanneer jy daaroor mediteer, word jy al hoe kwater totdat jy nie meer kans sien om daardie persoon te vergewe nie. Omdat jy buite God se wil is, kan die gees van onvergewensgesindheid nou in jou lewe begin werk. Wanneer jy nie meer kan of wil vergewe nie, kan ons sê dat jy bevrug is met die saad van Bitterheid.

2.     Wrok – Swanger met Bitterheid

Die tweede gees se naam is ‘Wrok’(Resentment in Engels). Wanneer ‘n wrok begin ontwikkel, versterk hy jou emosies deurdat jy begin om ‘n ‘rekord van oortredings’ by te hou teenoor ‘n spesifieke persoon of groep persone. Byna elkeen van ons ken iemand van wie hy niks hou nie. As ek jou vra, sal jy waarskynlik vinnig ‘n paar redes kan opnoem hoekom jy nie van hom of haar hou nie. Veral waar daar herhaalde oortredings plaasvind, kan ‘n wrok vinnig teen so ‘n persoon opbou. Wanneer die gedagtes oor die wrok in jou kop destruktiewe gevoelens in jou hart veroorsaak, is jy op dun ys. Jy begin boekhou van die kwaad wat iemand jou aangedoen het, hetsy of dit in jou gedagtes of op ‘n lysie êrens staan . Dit word vir jou die redes hoekom jy daardie persoon nie kan vergewe nie.  Daardie lysie sal groei met die tyd, daarom kan ons sê dat jy nou swanger is met Bitterheid, omdat die lysie groei net soos ‘n fetus wat groei. Paulus het dit baie raak beskryf in sy bekende ‘Hoofstuk van die Liefde’ in 1 Kor 13:5  ‘Dit[die Liefde]  handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.’

‘n Voorbeeld uit my eie lewe

Jare gelede, in my eie lewe, het iemand my te na gekom. Dit was vir my erger as hoogverraad en ek was baie ontsteld daaroor. Na ‘n rukkie het ek begin navorsing doen en toe vasgestel wat die datum en tyd was waarop ek te na gekom was. Ek het dit voor in my ID boekie geskrywe en elke jaar op daardie dag, het ek oor daardie voorval nagedink en daardie persoon nog meer gehaat. Ek het letterlik gebid dat hy hel toe gaan en nie tot wedergeboorte moet kom nie. Eers nadat ek na ‘n preek oor 1 Kor 13:5 geluister het, het ek besef dat ek boekhou van die kwaad en daarom nie God se seen kan ontvang nie. Ek het toe daardie datum gaan doodkrap in my ID boekie. Tot vandag toe, wanneer ek die boekie oopmaak en daardie swart reghoekie sien, herinner dit my aan die krag van ‘n wrok.

Dit is my ondervinding dat, wanneer jy Onvergewensgesindheid en Wrok suksesvol kan oorwin, Bitterheid dan baie moeilik , indien ooit, in jou hart ‘n vastrapplek kan kry.

3.     Vergelding – Bitterheid skenk geboorte

‘n Rekord van Oortredings dui daarop dat jy nagedink het oor die negatiewe gevoelens van die situasie en dat jy ontvang het. As daar nie rekonsiliasie plaasvind nie, ontwikkel die volgende fase:

Jak 1:14-15  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.  (15)  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Volgens Jak 1: 14-15 is jou nou gereed om sonde te baar. Jy is presies op die regte plek vir die derde gees om in jou lewe te begin werk: jy soek Vergelding!  Daardie persoon of persone gaan betaal vir wat hulle gedoen het! Iemand het ‘n rukkie gelede vir my gesê, ‘I don’t forgive, I just get even!’ Wanneer jy tot aksie oorgaan teenoor die persoon of persone waarteen jy iets het, is jy besig met Vergelding. Jy is nie meer werklik oop vir mooi praatjies nie. Jy soek aksie! Hoewel jou aksies jou eie is, sal die gees van vergelding jou met blydskap help voorsien van kreatiewe maniere waarop jy weerwraak kan neem.

Dit is op hierdie stadium dat onwaar skinderstories versprei word, of iemand se motor beskadig word, of inkriminerende boodskappe meteens uitkom by mense naby aan die objek van jou vergelding. Deur jou dade van vergelding, het jy sonde begin baar.

4.     Woede – Die baba groei

Geeste nommers 4, 5 en 6 hou wag oor die ‘baba’ wat jy gebaar het. Bitterheid is nou in sy ontwikkelingsfase en hierdie geeste moet, soos baba oppassers, dit veilig bewaar totdat dit tot volle ontwikkeling gekom het.

Fase 4 se naam Woede. Wanneer woede nie opgelos nie, ontstaan daar ‘n sterk begeerte in jou om iets of iemand te vernietig. Die onvergewensgesindheid, wrok en jou dade van vergelding het begin opbou. Hoewel jy soms besef dat jou woede dalk onredelik is, gee jy nie meer om nie.

Dawid waarsku ons teen hierdie tipe woede in Psa 37:8  Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.

Ons praat nie nou van daardie woede waarvan die Bybel in Efesiers sê dat die son nie oor jou toorn moet ondergaan nie. Dit is iets heeltemal anders. Hierdie is ‘n woede wat ‘n begeerte het om seer te maak en te vernietig. Dit maak die deur op vir ‘n baie intense volgende fase:

5.     Haat – Die baba word ‘n tiener

Fase 5 is openlike Haat. Wanneer haat in ontstaan het, dan voel jy dat daar nie plek in dieselfde vertrek vir jou en vir daardie persoon of persone is nie. Hulle moet vernietig word. Jy gun nie die son skyn oor hulle nie. As iets goeds met hulle gebeur, dan vra jy hoekom. Wanneer jy met mense praat wat iemand haat en jy praat (dalk per ongeluk) oor daardie persoon, sal jy die haat sommer aanvoel in hulle woorde, liggaamstaal en houding. Dit sal jou brand en ongemaklik laat voel. Haat is ook ‘n deurwagter of ‘doorkeeper’ om die volgende twee geeste te laat inkom in jou lewe. Daarom sê die Bybel in 1 Joh 2:9  As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis.

6.     Geweld – Die baba kom tot volle ontwikkeling

Die sesde gees van bitterheid sê, ‘Voordat ek jou uitvat, gaan jy my pyn voel.  Jy gaan my stem voel en jy gaan my haat voel. Jy stel planne in werking om die persoon se lewe stap vir stap te vernietig. Die hartseer ding is dat jyself in die proses ook vernietig word:

Spr 21:7  Die geweld van goddelose mense vernietig hulleself, want hulle weier om reg te doen.

7.     Moord – Dood word voortgebring

Nadat geweld uitgebreek het, kom bitterheid tot sy volle ontwikkeling: Dit bring die dood voort. Hoewel dit nie altyd fisiese moord is nie, kan dit manifesteer in karakter moord, loopbaan vernietiging, verkleinering in die openbaar (shaming) en ander.

Spr 6:16-19  Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy ‘n afsku het:  (17)  oë wat straal van hoogmoed, ‘n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is,  (18)  gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, dié van die kwaad,  (19)  ‘n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers.

Bemoediging

Ondervinding het geleer dat, wanneer een van hierdie areas van bitterheid bestaan, al die ander wat dit vooraf gaan, ook daar sal wees. Wanneer dit nie hanteer word nie, sal die fases wat volg, sekerlik kom. As Haat bv duidelik sigbaar is by ‘n persoon, sal Onvergifnis, Wrok, Vergelding en Woede dit altyd vooraf gaan. Soos wat dit met geeste gaan, is die fase wat volg altyd progressief erger as die fase wat dit voorafgaan, bv. Geweld is ‘n baie erger probleem as wanneer iemand Boekhou van die Kwaad.

Ek wil jou bemoedig om te gaan of daar enige van hierdie dinge in jou lewe is. Is daar iemand teenoor wie jou so voel dat jy die fases kan identifiseer? Gryp die Here aan en vra Hom om jou te help. Vergifnis beteken nie goedkeuring nie. As jy bv. ‘n molesteerder vergewe, beteken dit nie dat jy sy dade goedkeur nie. Dit beteken eenvoudig dat jy jou wraak vir die Here gee sodat jyself vry kan kom. Vernietig die rekords van oortredings. As jy sukkel, vra vir hulp. Moenie langer toelaat dat jy, soos Simon die Towenaar, vasgevang is in ‘n gal van bitterheid nie.

Bande van Ongeregtigheid

Tommy Lessing

2017/03/12

Simon Magus of Simon die Towenaar het in Samaria gelewe in die tyd van die Apostels. Dr. Lukas, wat onder ander die Bybelboek ‘Die Handelinge van die Apostels’  geskrywe het,  vertel dat hy die inwoners  van die streek Samaria vir ‘n lang tyd met sy towery gefassineer het. Volgens vroeë geskrifte was hy ‘n kragtige towenaar wat selfs kon geleviteer (in die lug opstyg) het en mense kon genees het. Simon Magus het, nadat hy vir Fillipus gehoor preek het en die wonderwerke gesien het wat deur Fillipus gedoen was,  ook tot bekering gekom. Nadat daar ‘n skeur gekom het tussen Simon Magus en die apostels, het Simon verkondig dat hy, net soos die Christus, in die lug sal opvaar en dat hy daarom ook aanbid behoort te word.  ‘n Dag was uitgevaardig en dit word vertel dat Simon Magus, met behulp van demoniese magte, voorwaar toe ‘n ent in die lug opgevaar het. Petrus het hierop op sy kniee neergeval en tot God gebid, waarop die demoniese magte gevlug het en Simon Magus na die grond toe geval het. Dit word vertel dat hy sy bene op drie plekke gebreek het en toe later aan sy beserings gesterwe het.

Ons lees in die boek Handelinge van die verhaal in Hand 8:17-24 (17)  Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.  (18)  En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied  (19)  en gesê: Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang.  (20)  Maar Petrus sê vir hom: Mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry.  (21)  Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie.  (22)  Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word.  (23)  Want ek sien dat jy in ‘n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is.  (24)  Maar Simon het geantwoord en gesê: Bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het, oor my mag kom nie.

In vers 23 lees ons dat Petrus twee dinge vir Simon sê: Eerstens dat hy in ‘n gal van bitterheid is en tweedens dat hy vasgevang in bande van ongeregtigheid is. Vandag gaan ons fokus op die laaste van die twee: bande van ongeregtigheid.

Hoekom het Petrus die woord ongeregtigheid gebruik toe hy na Simon die Towenaar verwys het? Hoekom het hy nie gesê dat hy in bande van sonde was, of dat dit sy sondige natuur was nie? Sommige van die moderne Bybelvertalings tref nie ‘n onderskeid tussen sonde, oortredings en ongeregtighede nie. Daar is egter in beide die Hebreeus en die Grieks baie spesifieke woorde vir hierdie drie dinge.

Oortredings (transgressions)

(Hebr – pesha, Grieks – parabasis) beteken om die grense te oorskry of om buite die grense te beweeg. Dit is die breek van ‘n wet en ‘n afwyking van die gegewe koers om jou eie rigting in te slaan. Oortredings bevat ‘n sterker element van opset as sonde.

Sonde (sin)

(Hebr – chata, Grieks – hamartia) is die daad van oortreding. Dit beteken om die teiken te mis of om te kort te skiet van die standaard. In antieke Engeland het die mense gesê, ‘You have sinned!’ as die boogskutter se pyl te kort geval het. Met ander woorde, jy het tekort gekom aan die standaard.

Ongeregtighede (iniquities)

(Heb – avon, avah of aven, Grieks – anomia , paranomia of adikia)  is ‘n inwonende dryfkrag binne die lewe van ‘n persoon wat hom dring om te sondig.  Dit is erge boosheid soos towery, afgodediens, moorddadigheid, bestialiteit, verkragtings, molestering of rebellie teen wettige gesag.  Ongeregtighede het minder te doen met die daad self en meer met die karakter van die daad.  Die Strong’s Woordeboek vertaal dit met ‘n ‘moral wrongfulness of character’.  Ongeregtighede het te make met ‘n perversie wat binne in ‘n mens se gedagtes is. Ons kry ‘n voorsmakiedaarvan in Jak 1:14-15  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.  (15)  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Die Sonde van die Vaders

Simon die Towenaar was vasgevang in die bande van ongeregtighede wat begeer na Krag, Beheer en Toorkuns.  Sulke bande van ongeregtighede, indien dit nie gebreek word nie, kan aan die nageslagte oorgedra word. Ons lees daarvan in Ex 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad (avon) van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;

Voorbeelde van sulke ongeregtighede wat mense vasgevang hou in sondes waaroor hulle sukkel om oorwinning te kry, is wanneer jy van jongs af reeds sukkel met probleme soos wellus, kleptomanie, alkohol of dwelm-misbruik, leuens vertel en so meer. Dit voel vir jou asof dit deel is van jou karakter en jy kan net nie help om dit te doen nie. Jy sukkel om vry te word daarvan, al het jy reeds baie daaroor gebid. Is dit dan moontlik? Kom ons kyk weereens na die voorbeeld van Simon die Towenaar. In Hand 8:13  En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly; en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur.

Hier sien ons dat Simon die Towenaar gelowig geword het en selfs ook gedoop was. Hy was dus ‘n Christen soos enige ander. Tog sê Petrus vir hom dat hy vasgvang is in ‘bande van ongeregtigheid’. Sy beheptheid met towery was vir Simon die Towenaar ‘n probleem waaroor hy nie oorwinning kon kry nie.

Mense is geneig om te praat van die sondes van die vaders wat ‘n invloed het op hulle nageslagte. Hulle sal sê dat ‘n persoon of familie die gevolge dra van die sonde van hulle vaders.

Wanneer ons egter na Ex 20:5 kyk, dan sien ons dat dit nie ‘n invloed het op ons lewens nie, maar wel die ongeregtighede. Hier is nog twee Skrifte:

Klaagl 5:7  Ons vaders het gesondig; hulle is daar nie meer nie, en óns dra hulle ongeregtighede.

Ps 32:5  My sonde (chata) het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid (avon) het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge (pesha) bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde [die wortel van die sonde – sien ook Jak 1:14] vergewe.

Hoe Werk Dit?

As iemand skuldig is aan ongeregtighede (soos towery, seances, fortuinvertellery, moord, verkragtings, ens.) maak hulle, hulleself oop vir demoniese beheer oor hulle lewens. Hierdie demone vestig hulle self dan in daardie familie as familiegode (‘familiar spirits’). Hulle dra die manifestasies van die ongeregtighede oor na die volgende geslagte. So word bande van ongeregtigheid oor families heen gevestig sodat ‘n patroon dikwels in ‘n sekere familie waargeneem kan word. In die Oosterse godsdienste, Afrika godsdienste en die okkulte is dit ‘n algemene praktyk dat die verkose erfgenaam (dikwels die eersgeborene) langs die sterfbed van ‘n sterwende ouer of grootouer sal staan en sodoende sal die familiegode dan na hierdie persoon oorgedra word wanneer die ander een sterf. Wanneer bande van ongeregtigheid in ‘n familie werk, kan dit op verskillende maniere manifesteer, hoewel ek dit duidelik wil kwalifiseer dat nie alle voorkomste van sulke manifestasies daardeur veroorsaak word nie:

Fisies in die vorm wat ‘n verskeidenheid siektes soos onverklaarbare moegheid, senuweeagtigheid, sensasies van hitte en brand, yuppie griep simptome, diabetes, sinusitis, allergieë ens. Dit kan gebeur dat ‘n persoon na ‘n dokter sal gaan en dat daar geen konkrete bewys van die siekte gevind kan word nie.

Emosioneel in die vorm van bv. depressie, senuweeprobleme, verslawings, selfmoordneigings

Geestelik, veral waar daar ‘n sterk wortel van rebellie manifesteer. Selfs na wedergeboorte sal sulke persoone ‘n intense stryd hê in die area van rebellie teen God. Hulle is dikwel ook geestelike yo-yo’s – een week in die wolke en die volgende week in die modder.

Omstandighede, veral in die vorm van stormagtige huwelike, egbreuk, egskeidings, bloedskande, kinderloosheid ens. In finansies sal sulke persone altyd lyk of hulle van die een krisis na die volgende een lewe, selfs al het hulle genoeg.

Hoe kan mens vry raak?

Die antwoord lê opgesluit in gebed. My oë het oopgegaan oor bande van ongeregtigheid toe ek die ooreenkoms sien tussen hierdie twee Skrifte:

Ps 32:5  My sonde (chata) het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid (avon) het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge (pesha) bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde [die wortel van die sonde] vergewe.

1 Joh 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Hier leer ons hoe om vry te raak:

 1. Sê vir die Here dat jy sukkel met hierdie sondes maar dat jy glo dat die ongeregtigheid of wortel daarvan afkomstig is van jou ouers of voorouers. Breek enige ongoddelike sielsbande of ongoddelike erfdeel in Jesus se Naam. Plaas die kruis van Jesus tussen jouself, jou voorgeslagte en jou nageslagte en stel die ongeregtighede vry na die kruis.
 2. Dawid het sy sonde bely en sy ongeregtigheid bekend gemaak: Dit beteken dat hy verantwoordelikheid geneem het vir sy sonde en ongeregtigheid. Dit is die eerste stap – nie blaamverskuiwing na my voorvaders of ouers toe nie. Bely (Erken) aan God dat jy gesondig het omdat jy ‘n sondaar in jou binneste is. Moenie dit bedek nie.
 3. Doen afstand van die heimlike dinge in jou hart. Sê vir God dat jy dit verloën en wegdraai daarvan. Kyk wat sê 2 Kor 4:2 Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie…
 4. Vra God om jou sondes te vergewe en om jou van alle ongeregtighede te reining. Stel daarna God se seën vry oor jou lewe en die van jou nageslagte.

 

Gebed

Vader God, ek sukkel met sondes in my lewe waaroor ek nie oorwinning kry nie. Dit is …………………………………. en …………………………………………… Ek glo dat die wortel van dit afkomstig is van my ouers of voorouers en wil dit nie langer in my lewe hê nie. Daarom breek ek nou in Jesus se Naam alle ongoddelike sielsbande of erfporsies wat hierdie sondes laat manifesteer in my lewe. Ek bely dat ek sukkel met hierdie sondes omdat ek ‘n sondaar in my binneste is. Ek bedek dit nie langer nie en skuif nie die blaam nie. Al is dit dalk vir my moeilik, doen ek nou afstand van die heimlike dinge in my hart wat skandelik is. Was my asseblief skoon met die Bloed van Jesus.

Here Jesus, vergewe asseblief die sondes wat ek nou bely het en reinig my van alle ongeregtighede volgens U Woord. Ek ontvang nou U vergifnis en vrymaking van die ongeregtighede van my sondes volgens U Woord. Ek vra dat U nou U seen vrystel in die plek hiervan oor my lewe en ook oor die van my nageslag. Dankie dat die krag van hierdie ongeregtighede nou breek in Jesus se Naam en dat ek vry is. Amen.

Die Hel – Deel 3

Die God van Tweede Kanse

Tommy Lessing

2017/03/05

Ons is besig met die derde en laaste aflewering van ons reeks oor die Hel. Verlede week het ons gehoor dat Jesus in Matt 25:41 gesê het dat die Hel ontwerp is vir die Satan en sy demone. Hel is dus nie vir die mens ontwerp nie. Mense sal in die Hel beland weens hulle eie, onberoulike keuses wat hulle gemaak het. Die Hel word ook die ‘tweede dood’ genoem. Ons het gehoor dat daar wel ‘n straf element in die Hel is, want die vereiste of loon vir die sonde is die dood.

Ons sluit die reeks af deur te kyk na drie vrae wat mense algemeen vra oor die Hel:

Kan kinders Hel toe gaan?

Voordat ons na die Skrif kyk, eers ‘n verduideliking oor toerekeningsvatbaarheid. Kinders wat onder ‘n sekere ouderdom is – gewoonlik so 12 – 13 jaar – word geag as ontoerekeningsvatbaar. Dit beteken dat hulle nie verantwoordelik is vir hulle dade nie want hulle kan nog nie mooi onderskei tussen reg en verkeerd nie. ‘n Kind van 3 jaar sal bv maklik ‘n duur item soos ‘n skootrekenaar stukkend kap want hy of sy het nog nie ‘n begrip van wat hulle doen nie.  Hoewel mens kwaad kan wees daaroor, kan jy niks daaraan doen nie want die kind verstaan nog nie. Om so ‘n kind hel toe te stuur, sal daarom moreel verkeerd wees.  Jesus bevestig hierdie sienswyse in  Mat 19:13-15  Toe bring hulle kindertjies na Hom, dat Hy hulle die hande sou oplê en bid; en die dissipels het hulle bestraf.  (14)  Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele.  (15)  En Hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek.

Hoekom gee God nie aan die mense in die Hel ‘n tweede kans nie?

Mense vra tereg, sal dit nie ‘n sterk motiveerder wees vir mense as hulle ‘n rukkie in die Hel was, dat hulle ‘n tweede kans moet kry nie? Die vraag klink goed op die oog af, maar as mens daaroor nadink, dat bevat die vraag by implikasie eintlik ‘n beskuldiging: Dit is dat God nie alles wat moontlik is, gedoen het om daardie persoon anders te oortuig, terwyl daardie persoon nog gelewe het nie.

Die vraag impliseer eintlik dat, as daardie persoon net nog ‘n bietjie langer geleef het, of dalk net ‘n bietjie swaarder gekry het of dalk net daardie breek in die lewe gekry het, hy dalk anders sou gekies het voordat hy gesterwe het. So ‘n beskuldiging  is nie in ooreenstemming met die karakter van die God wat ons ken nie. Wat sê die Bybel oor so ‘n beskuldiging? Die Woord leer ons dat God ‘n God van tweede kanse is. God doen werklik moeite met elke persoon individueel om seker te maak dat daardie persoon al die kanse gehad het wat nodig was vir hom of haar om ‘n ingeligte, besliste keuse te maak. Hy stel uit waar Hy kan.

Ons eerste Skrif wat dit bevestig is in 2 Pet 3:9  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

‘n Voorbeeld waar Jesus aan ‘n priesteres van ‘n heidense godsdiens en aan ‘n hele moderne gemeente ‘n tweede kans gegee het, is in Openb 2:20-22  Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.  (21)  En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie.  (22)  Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.

Daar is ook bv. die voorbeeld van die bestene van Gadara – iemand wat ‘n tweede kans broodnodig gehad het en dit gekry het. ‘n Gebrek aan tyd laat ons nie toe om verder te kyk na ander Skrifte nie. Daar is egter meer as genoeg bewyse uit die Skrif dat God seker sou maak dat daardie persoon finaal gekies het voordat daardie persoon gesterwe het.

Hoekom kan God mense nie net laat ophou bestaan as hulle doodgaan nie.  Dan is die Hel mos nie nodig nie?

Die antwoord op hierdie vraag is tweeledig:

 1. Mense se oë mag dalk rek, maar wanneer mens daaroor nadink, dan is die Hel moreel die beter keuse bo summiere vernietiging! Kom ek verduidelik dit aan die hand van ‘n voorbeeld:

Kom ons sê dat hier, in hierdie vertrek, ‘n persoon is met die naam van Johan. Hy is ‘n dood gemiddelde ou.  In hierdie vertrek is daar mense wie baie van hom hou, maar hier is ook mense wat niks van hom hou nie. Hulle sien nie eers kans om in dieselfde vertrek as hy te wees nie. Watter keuse sal moreel die beste wees vir hierdie laaste groep mense? Om hulle na ‘n plek te neem waar hulle kan aangaan met hulle lewens sonder Johan, of om hulle summier dood te skiet?

Die antwoord is beslis nie om hulle summier te skiet, of finale vernietiging nie. Net so is dit wanneer mense kies om sonder God te lewe. Dit is, moreel gesproke, ‘n beter opsie om hulle na ‘n ander plek te neem waar hulle kan aangaan met hulle lewens sonder God.

 1. Die mens is intrinsiek goed geskape. Daar is dus geen rede om hom te vernietig nie. (Intrinsiek beteken goed om sig self.) Ons lees in Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Die verhaal van die skepping van die mens sluit af met Gen 1:31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed.

Hier is weer ‘n voorbeeld: ‘n Ferrari is ‘n goeie kwaliteit sport motor. Toe Enzo Ferrari dit klaar gemaak het, het hy gesien dat dit baie goed was, en sy embleem – die Ferrari logo – daarop geplaas. Dit het aan die wêreld vertel dat die produk aan sy standaarde voldoen en dat hy tevrede is daarmee. Indien iemand nou so ‘n Ferrari sou koop en die wet daarmee oortree, sou dit (die oortreding van die wet) nie die Ferrari se kwaliteit op enige wyse beinvoed nie. Dit sou nog steeds ‘n baie goeie sport motor bly en daar sal geen rede wees om dit te vernietig nie.

Op dieselde wyse is die mens na God se beeld geskape en dra dit Sy merk van kwaliteit. Indien die mens ‘n oortreding sou begaan, sou dit op geen wyse die kwaliteit van die skepsel  beinvloed nie en sal daar geen rede wees om hom  te vernietig nie. Die mens, wat na God se beeld geskape is, is dus ‘n refleksie van God. Om die mens te vernietig, sou dan eintlik beteken dat God Homself nie goed genoeg bevind nie.

Die Regte Perspektief

Wat is dan die regte perspektief oor die Hel? In ons studie oor die Hel het dit duidelik geword dat mense in die Hel sal beland as gevolg van hulle onberoulike volharding in hulle sonde- dit sal hulle eie keuse wees wat hulle daar sal laat beland. Ons het ook gesien dat die Hel ‘n ewige getuienis sal wees van God se respek vir die mens se vrye keuse en waardigheid. Deur die Hel sê God twee dinge vir mens:

 1. Ek respek die mens se vryheid van keuse so baie dat ek hulle nie sal dwing om teen hulle wil te kies nie; en
 2. Ek stel so ‘n hoë waarde aan my beeld-draers dat ek hulle nie summier sal vernietig nie.

Hel is ‘n plek wat mense ongemaklik laat voel. Die Hel is is ook ‘n plek wat God ongemaklik laat voel. Dit is Sy wil dat almal liewer tot bekering sal kom as dat hulle verlore sal gaan. Daarom moet die realiteit van die Hel vir ongelowiges sowel as gelowiges ‘n aansporing wees om hulle harte en lewens tot God te wend.

Die Hel – Deel 2

Die Hel en Straf

Tommy Lessing

2017/02/26

Ons het verlede week afgesluit deur te sê dat die Hel, in sy eenvoudigste vorm, is God se manier om mense se vrywillige keuse tot ‘n lewe sonder God, te respekteer.

Madalyn Murray het die titel gehad van ‘Amerika se mees gehate persoon’. Sy het dit met trots gedra. As ‘n passievolle Marxis en ateïs, was sy instrumenteel in die geveg teen openbare gebed in Amerika en het dit reggekry dat sedert 1963, openbare gebed in Amerika verbied is. Sy het ook die groep ‘American Atheists’ begin, wat baie populêr geraak het en sy was sterk pro-aborsie.  Haar seun, William, is tans 70 jaar oud. Hy het in 1980 tot bekering gekom. Madalyn was glad nie beïndruk nie en het in die openbaar gesê dat sy ‘n post-natale aborsie op William uitvoer. Sy bekering tot God het hom vir haar geplaas ‘beyond human forgiveness’. Toe sy later jare vermoor is deur ‘n oud-werknemer van ‘American Atheists’, was sy steeds onberoulik en finaal in haar keuse teen God. God sal Madalyn se keuse daarom moet respekteer en Sy Teenwoordigheid eendag van haar moet onttrek.

Hierdie week kyk ons verder na wat die Bybel ons leer oor die Hel.

God is genadig, maar God is ook Regverdig

Iemand vertel verlede week vir my ‘n interessante voorval uit haar lewe. Haar dogter het verlede Vrydag gesê dat hulle nie huiswerk gekry het vir die naweek nie. Daardie Maandag het dit toe aan die lig gekom dat hulle ‘n toets gehad het waarvoor sy moes leer. Maandag aand moes die dogter aan haar ma verduidelik hoekom sy gejok het en die gevolge daarvan dra. Hierdie verhaal illustreer God se verhouding met ons. Daardie Mamma is passievol oor haar dogter. Nadat sy gesondig het, moes die ma die sonde straf. Dit is die vereistes van Regverdigheid. Maar, sy het nie opgehou om lief te wees vir haar dogter nie. Sy was nog net so lief vir haar dogter voordat sy gesondig het as nadat sy gesondig het. Dit is die vereistes van Liefde. Die Mamma was genadig en wil die kind straf nie. Die sonde moet nietemin steeds gestraf word.

Regverdigheid, net soos Liefde, is een van God se eienskappe. God is genadig en Hy wil die mens nie straf nie. God is egter ook regverdig en Hy moet die sonde straf. Die Bybel leer ons in Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Die loon van die sonde is die dood. Dit is hoekom die eerste dood (fisiese of liggaamlike dood) in die wêreld ingekom het, in die eerste plek. Indien die mens sy volle straf self sou moes dra vir sy sonde, sou niemand gered kon word nie. Die Bybel bevestig dit in Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Deur Jesus Christus se verlossingswerk aan die kruis, het God dit moontlik gemaak dat die sonde gestraf is maar die mens gespaar is. Paulus verduidelik dit in Rom 3:24  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

Omdat God die sonde moet straf, maar die mens wil spaar, reik Hy Sy hand uit na die mensdom deur die werk van Christus aan die kruis. Sou jy egter besluit om Sy hand weg te klap en die aanbod nie te aanvaar nie, dan sou jy self die straf vir jou sonde moet dra. Die loon van die sonde is die dood – en sodoende sal jy aan die tweede dood deelagtig word: om vir ewig afgesonder te wees van God se Teenwoordigheid.

Die Hel en Straf

Mens sal geneig wees om te vra, na aanleiding van die voorbeeld van die ma en haar dogter wat ek gebruik het, dat die straf wat die kind moes verduur, slegs tydelik was en nie ewig nie. Hoekom sal God dan mense ewiglik straf vir tydelike sondes? Die punt is dat Hel nie soveel straf is nie, as wat dit ‘n plek sonder God se Teenwoordigheid is nie. Die geween en gekners van tande kom daarvan om vir ewig sonder God te lewe. En dit was daardie persoon se vrye keuse. God straf dus nie tydelike sondes met ‘n ewige straf nie. Nee, mense kies eerder ‘n ewige lewe sonder God.

Kindermolesteerders, verkragters, mensehandelaars en rowers wat mense op brutale wyse aanrand en soms vermoor, is algemeen in ons land. Soms word hulle gevang en soms nie. Sommige van hulle is spyt dat hulle gevang is, maar hulle sal weer verkrag of roof en moor as hulle die kans kry. Sommiges het opregte berou oor wat hulle gedoen het. Hulle neem God se aanbod tot vergifnis aan en verander hulle lewens. Daardie rowers en moordenaars wat hardnekkig kies om aan te hou met wat hulle doen, is deel van ‘n groep wat beslis die loon vir hulle sondes self sal moet betaal, want Regverdigheid vereis straf. Mense wat vermoor is, se bloed roep bv. om wraak. Ons lees daarvan in Open 6:9-10  En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.  (10)  En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?

Mense word egter nie in die hel gegooi omdat God nie van hulle hou nie of omdat Hy ‘spiteful’ is want Hy kry nie Sy sin nie. Ons het verlede week reeds in 2 Pet 3:9 gesien dat dit God se wil is dat almal tot bekering sal kom en dat niemand verlore moet gaan nie.  In Matt 25:41 sê Jesus dat die Hel is eintlik bedoel vir die Satan en sy gevalle engele. Nee, mense gaan in die hel beland uit eie keuse – ‘n keuse waarby hulle volstaan het selfs nadat hulle gewaarsku was.  Die Bybel noem sekere groepe mense wat gestraf gaan word vir hulle dade indien hulle nie hulleself daarvan bekeer en van Christus se aanbod gebruik maak nie. Ons lees daarvan in Open 21:8  Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Weens beperkte tyd kan ons net baie kortliks stilstaan by die groepe wat genoem word. Let daarop dat hierdie lys nie noodwendig volledig is nie: Vreesagtiges is diegene wat nie kans sien om hulle leefstyl te verander of hulle besittings te verloor ter wille van die Evangelie nie. Dit is ook diegene wat die Evangelie oorspronklik aanneem maar wat dit later verloën in tye van versoeking (Luk 8:13). Ongelowiges is diegene soos ateïste en agnostici wat weerstand bied teen die Evangelie en steeds weier om te glo selfs in die gesig van oorweldigende getuienis. Gruwelikes is hulle wat, verlei deur hulle luste, allerhande bose dinge doen soos bv. Baba verkragtings. Hoereerders – die griekse woord pornos sluit in: seks voor die huwelik, seks buite die huwelik en prostisusie. Leuenaars is hulle wat ‘n valse godsdiens verkondig wat teenstrydig is met die Evangelie soos wat Johannes beskrywe in 1 Joh 4: 2-3.

Wie gaan dan Hel toe en wie nie?

Die Hel is nie ‘n plek waarheen mense gaan wat eintlik goeie ouens is, maar net verkeerd geglo het nie. Hel is ook nie ‘n plek waarheen mense gaan wat net ‘n bietjie meer oortuiging nodig gehad het voordat hulle vir Jesus sou kies nie. Hel is ‘n plek van ewige verbanning uit God se Teenwoordigheid. Diegene wat hulleself daar bevind, sal daar wees omdat hulle ‘n bewuste keuse uitgeoefen het. Hel is vir mense wat glo dat hulle die middel van die wêreld is en wat teen alles is waarvoor God staan. Dit is presies wat Satan en sy demone oor hulleself glo en die keuse wat hulle uitgeoefen het.

Die bekende skrywer Lee Strobel vra, ‘Wat moet God doen? As Hy sê sou dit maak tog nie saak nie (en almal op die ou einde red), is Hy nie meer ‘n God om bewonder te word nie. Dan is Hy of immoreel of ‘positively creepy’ (om Lee se woorde te gebruik). Hoekom? Want dan het ek mos verniet moreel en goed gelewe. Dan kan ek ook mos geloop en moor en verkrag het soos wat ek wou, want ek is dan in elk geval gered op die ou einde. Nee! Vir God om enigsins anders te reageer as om mense toe te laat om te lewe sonder Hom, sou impliseer dat Hy Homself sou verraai.

Die Bybel is duidelik oor wie hel toe gaan en wie nie hel toe gaan nie. Ons lees in Joh 3:18  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.

Die woord glo beteken nie bloot intelektuele ineenstemming nie. Dit beteken dat jy sodanig oortuig is dat Jesus Christus jou Verlosser is, dat jy jou totale leefstyl en oortuigings daarvolgens aanpas. Ek sluit af met die woorde van die bekende skrywer CS Lewis: “There are only two kinds of people in the end: those who say to God, ‘Thy will be done,’ and those to whom God says in the end, ‘Thy will be done.’”

Die Hel – Deel 1

Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het?

Tommy Lessing

2017/02/19

Dit is algemeen in die volksmond bekend dat die hel ‘n plek van straf is waar mense vir ewig in ‘n vuur brand nadat hulle dood doodgegaan het, as hulle nie goed gelewe het nie. Wanneer ons oor die Hel praat, dan is dit nodig dat ons ook moet kyk of hierdie aanname waar is.  Om dit wat kompleks is, beter te verstaan, moet ons soms eerste kyk na dit wat eenvoudig is. Daarom gaan ons vandag kyk na, wat ek glo, Hel in sy eenvoudigste vorm is. So, wat is die hel?

In die laat negentigerjare het ‘n internet maatskappy in Kaapstad stadig maar seker gegroei tot die grootste uitgewer van digitale sekuriteit sertifikate vir veilige e-handel buite die Verenigde State. Toe Verisign vir Thawte gekoop het vir R4 biljoen in Februarie 2000, het dit alreeds 42% van die wêreld se veilige e-handel bedieners beskerm met sy sekuriteit sertifikate. Die eienaar van Thawte was op daardie stadium slegs 26 jaar oud. Wat sou hy met R4 biljoen doen op so ‘n jong ouderdom? Een ding wat die Kapenaaars destyds aan die gons gehad het, was dat hy vir elkeen van die 57 werknemers van Thawte, ‘n miljoen rand bonus gegee het. Dit sluit die twee kantoor bedieners en die tuinwerker in!

Hierdie jong biljoener het wêreld bekend geword toe hy die eerste Afrikaner geword het om na die ruimte te reis. Sy naam was Mark Shuttleworth.

Nou mag u wel vra, ‘Wat het Mark Shuttleworth se storie te doen met ‘n preek oor die hel?’ Dit is ‘n goeie vraag wat ‘n antwoord verdien. Kom ek verduidelik: Mark het die dag waarop hy die geld vir sy werknemers gegee het, ‘n buitengewone dag genoem. Dit was ‘n dag waarop hy die droom wat hy vir hulle gehad het, kon laat realiseer. Ek kan my self indink hoe opgewonde Mark moes voel toe die dag aangebreek het! Die gebeurtenisse van daardie dag laat my dink aan die vers in die Bybel wat God se hart vir die mens openbaar. Dit is in Jer 29:11  Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee. Net soos Mark goeie gedagtes teenoor sy werknemers gekoester het, koester God goeie gedagtes aangaande ons. Soos met Mark, gaan daar ook ‘n dag vir ons aanbreek waarop God sy droom vir ons laat realiseer. Lees net wat sê die Bybel in 2 Pet 3:9  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. God se bedoeling was van die begin af nooit dat daar ‘n tyd of ‘n plek of ‘n toestand moet wees waar Sy Skepsels sonder Hom moet wees nie. So ‘n toestand sou waarlik hel wees vir die mense.

‘n Hippotese oor ‘n keuse

Kom ons keer terug na Mark Shuttleworth se verhaal, en kom ons veronderstel dat, so ongeveer ‘n maand voordat die groot transaksie beklink is – het iemand by Thawte bedank. In hierdie situasie, sou daardie persoon dan uit vrye wil al sy aansprake of die voordele en voorregte om ‘n werknemer by Thawte te wees, verbeur het. Uit vrye wil, sou hy vervolgens ook sy aanspraak op die R1 miljoen wat al Thawte se werknemers ‘n paar maande later ontvang het, verbeur het. Mark het, net soos God – ‘n droom gehad vir sy werkers – ongeag wat hulle posisie was. Sê nou maar net dat Mark voor die tyd met daardie werker gepraat het en aan hom vertel het dat hy nog groot planne vir hom het, maar die werker het desondanks al Mark se mooi praat, steeds bedank – dan was daardie werker se verbeuring van die R1 miljoen die gevolg van sy eie keuse. Wanneer jy kies om nie meer ‘n pad saam met iemand te stap nie, dan kies jy ook om uit te mis op enige en alle voordele wat jy sou ontvang het indien jy gekies het om wel die pad saam met so iemand te stap. Dit staan in die Bybel ook so geskrywe. Ons lees in Amos 3:3  Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het?

Hel is die noodwendige gevolg van jou vrywillige keuse

God sal nooit iemand dwing om hemel toe te gaan teen sy sin nie. Indien Hy dit sou doen, sou die hemel vir daardie persoon hel wees.

Daar sal ‘n tyd aanbreek wanneer selfs genade nie meer uitgestel kan word nie. Wanneer mense daarop bly aandring om van jou weg te kom en dat hulle jou nooit weer wil sien nie, sal die vriendskap noodwendig eendag moet eindig. Mense wat onberoulik en finaal so oor God voel, se besluit sal dan deur God gerespekteer word en hulle sal gestuur word na ‘n plek (Jesus noem dit die buitenste duisternis) sonder God se gemanifesteerde Teenwoordigheid sodat hulle, hulle keuses kan uitleef.

Teen die agtergrond van Mark Shuttleworth se verhaal, het dit nodig geword om kyk na ‘n sekere verduideliking oor die hel wat Jesus gegee het. Maak jou Bybel saam met my oop by Mat 8:12  Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Jesus se woorde bevat belangrike leidrade oor hoe die hel in die eerste plek ‘n vrye keuse is, en in die tweede plek ‘n gevolg van daardie keuse is. Wanneer mens Jesus se woorde interpreteer teen God se eienskappe, word dit maklik en duidelik.

God is Lig –  sonder Hom is daar duisternis

Ons lees in 1Joh 1:5(b)  God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.

Jesus beskryf die Hel as ‘n duisternis wat so erg is dat daar ‘n geween sal wees en ‘n gekners van tande. Hoekom is daar hoegenaamd so ‘n buitenste duisternis as dit dan nie God se hart is nie? Dit is omdat persone wat gekies het om sonder God te wandel, noodwendig alles wat deel is van God se eienskappe, verbeur. God is Lig. Sonder God is daar nie lig nie. Duisternis is die afwesigheid van lig. Wanneer God afwesig is, is Lig outomaties afwesig. Selfs wanneer dit baie donker is, is daar steeds ‘n graad van lig. Wanneer jy teen God kies, dan kies jy self om geheel en al sonder lig te wees. Dit is omdat lig deel is van Wie God is. Geen God – geen lig! Ons sien dus dat daar noodwendig ‘n buitenste duisternis is omdat God Homself daar onttrek het sodat die mense wat vrywillig en finaal teen Hom gekies het, hulle keuse kan uitoefen om sonder Hom te lewe. Die buitenste duisternis is daarom die gevolg van die afwesigheid van God.

God is Liefde – daarom ‘n geween en gekners van tande sonder hom

Ons lees in 1 Joh 4:8  Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.

Ons lees ook van ‘n paar eienskappe van Liefde in 1 Kor 13. Die liefde is byvoorbeeld lankmoedig en vriendelik. Die liefde reken ook die kwaad nie toe nie. Sulke dinge sal mens nie vind waar God nie is nie, want God is liefde. Wanneer God Sy Teenwoordigheid onttrek, sal die manifestasie van Liefde ook onttrek. Mense wat in daardie duisternis vasgevang is, sal sonder empatie of genade wees vir andere wat hulle daar mag raakloop. Elkeen sal net aan homself dink. Onbeheersde woede aanvalle wanneer iemand onverwags in die donker teen jou raak, sal algemeen wees.

Ons lees verder in 1 Joh 4:18  Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.

In die Arktiese Sirkel is daar vir tydperke van tot 4 maande baie min of geen sonskyn nie. Vir daardie hele 4 maande is dit net een lang, yskoue nag.  Die Eskimo gemeenskappe daar, veral hulle jeug, word dan swaar deur depressie geteister. Daar is byna niks om te doen nie, want om in die sneeustorms in daardie duisternis te verdwaal is baie gevaarlik. Die selfmoordsyfer in die tye van Arktiese Duisternis, is baie hoog. Die nimmereindigende duisternis beinvloed duisende mense daar tot swartgalligheid.

Sonder God se Liefde en omring deur ‘n duisternis wat permanent so erg is dat jy dit byna kan voel, sal vrees en paniek hoogty vier. Die eerste paar dae sal jy dalk nog oorleef, maar daarna sal die voortdurende duisternis, die krete en gille om jou en die vrees en angs jou in ‘n staat van permanente wanhoop en depressie los.

Hel in sy eenvoudigste vorm

Die Hel kan dus beskrywe word as ‘n staat waarin mense wat onberoulik gekies het om nie met God geassossieer te word nie, hulleself sal bevind nadat die Wit Troon Oordeel waarvan ons lees in Open 20:11-15, plaasgevind het. Hel in sy eenvoudigste vorm is God se manier om mense se vrywillige keuse tot ‘n lewe sonder God, te respekteer. Daar is wel ‘n straf element in die Hel ook. Volgende week kyk ons verder na wat die Bybel ons leer oor die Hel.

Jesus se briewe aan Filadelfia en Laodicea

DIE BRIEWE AAN DIE SEWE GEMEENTES (5)

Filadelfia en Laodicea

Tommy Lessing

2017/02/12

Ek glo dat verlede week se kykie na Jesus se brief aan Sardis, ons elkeen tot diepe nadenke gestem het. Hierdie week reis ons na die laaste twee gemeentes aan wie Jesus laat skrywe het:  Filadelfia en Laodicea.

Filadelfia is ongeveer 50km van Sardis, in ‘n suidelike rigting. Die stad se ligging was strategies op die grens tussen die destydse Lydia (Turkye), Frigie en Misia. Die stad is op ‘n foutlyn geleë en is bekend daarvoor dat daar gereeld aardbewings is. Daar was ook vroeer vulkaniese aktiwiteite gewees. Die grond was daarom nie geskik vir graangewasse nie, maar dit was wel uitstekende wingerdgrond en die gebied was gou beroemd vir sy heerlike wyne. Die god Bacchus of Dionisus was dan ook een van die hoof gode van die stad. In ongeveer die tyd toe die brief aan Filadelfia geskrywe is, wou keiser Tiberius meer graangewasse hê. Hy het toe opdrag gegee dat die helfte van die wingerde rondom Filadelfia vernietig word en vervang word met graan aanplantings. Dit was ‘n groot mislukking en het die hele omgewing in ‘n ekonomiese krisis gedompel. Die stad het van ‘n welvarende stad verander na een wat gesukkel het met armoede en werkloosheid. Ook in hierdie stad was daar ‘n sterk groep Jode wat die Christene genadeloos vervolg en sleg gemaak het. Volgens die Apostoliese Geskrifte, was twaalf Filadelfiese Christene vir hulle geloof vermoor gedurende ongeveer dieselfde tyd dat biskop Polycarp van Smirna, ook deur so ‘n groep Jode vermoor is deur hom op ‘n brandstapel te verbrand. Hulle was so wreed dat Jesus verwys na die twee groepe Jode (die groepe in Smirna en in Filadelfia) as afkomstig vanaf die ‘sinagoge van Satan’. Teen hierdie agtergrond laat Jesus aan die gemeente daar skrywe in Openb 3:7-13

En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie:  (8)  Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie.  (9)  Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.  (10)  Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.  (11)  Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.  (12)  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam.  (13)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Ons reis volgende na die laaste van die sewe gemeentes aan wie daar geskrywe is. Geleë op ‘n kruising van belangrike handelsroetes en halfpad tussen Filadelfia en Kolosse, vind ons die stad Laodicea. Die stad was bekend vir die hoë gehalte swart wol wat sy skaapboerderye geproduseer het, asook vir die oogsalwe wat dit verkoop het. Die bekende mediese skool in die stad was verder die tuiste van ‘n baie beroemde oogkundige. Laodicea was werklik ‘n ryk stad. Die historikus Tacitus vertel dat die stad in 62 nC vernietig was deur ‘n aardbewing. Die stadsvaders het hulp van die Romeinse regering om die stad te herbou, geweier en die bewoners het die toe vinnig uit hulle eie sak herbou sonder enige hulp van buite. Weens hulle geweldige rykdom was die bewoners van die stad selfvoldaan en was hulle godsdiens louwarm. Al was dit die geval, vorm die gemeente in Laodicea nog steeds een van die sewe kandelare in die visioen wat Johannes gesien het. Dit wys dat Christus selfs gemeentes wat louwarm is, steeds respekteer. Jesus skrywe deur Johannes aan die gemeente daar: (Openb 3:14-22)  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:  (15)  Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!  (16)  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.  (17)  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.  (18)  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.  (19)  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.  (20)  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.  (21)  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.  (22)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Wat Jesus van hierdie gemeentes weet

Filadelfia

Hier kry ons weereens die opening: “Ek ken jou werke.” Dit herinner ons dat Jesus die korporatiewe werke van elke gemeente, as ‘n groep, ken en waardeer. Jesus het geweet dat die gemeente in Filadelfia deur tye van swaarkry en armoede gaan. Hulle was daarby swaar vervolg deur ‘n groep fanatiese Jode, tog het hulle getrou aan Hom en Sy Woord gebly. Hulle krag was min, maar hulle het manmoedig bly staan. Jesus se hart het uitgegaan na Sy kinders, daar was vir hierdie gemeente nie ‘n bestrawwing nie. Ons sien dat by al die ander gemeentes het Jesus na titels verwys wat kom uit die visioen wat Johannes gesien het, maar nie by Filadelfia nie. Jesus sê dat Hy die “sleutels van Dawid” het. Wat beteken dit? Dit beteken dat Hy, as God se Paleiswagter, toegang het dat al die kamers in Sy Vader se woning. Hy kan die deure van geleentheid oopsluit of toesluit. In hierdie geval verwys Hy byna woordeliks na ‘n voorval in die Ou Testament toe daar ‘n slegte paleiswagter by name van Sebna was. Ons lees die verhaal van Sebna en Eljakim in Jes 22:15-23

So sê die Here, die HERE van die leërskare: Kom, gaan in by daardie bestuurder, by Sebna, wat oor die paleis aangestel is, en sê:  (16)  Wat het jy hier, en wie het jy hier, dat jy vir jou hier ‘n graf uitgekap het soos een wat in die hoogte sy graf uitkap, wat in die rots vir hom ‘n woning uithol?  (17)  Kyk, die HERE sal jou wegslinger, soos ‘n man iets wegslinger, en jou vas inmekaar rol,  (18)  jou vas inmekaar draai soos ‘n tol garing, jou soos ‘n bal wegslinger na ‘n land wat alkante toe wyd is; daar sal jy sterwe, en daar sal jou pronkwaens wees, o skandvlek van die huis van jou heer!  (19)  En Ek sal jou wegstoot uit jou pos, en uit jou plek sal Hy jou wegruk.  (20)  En in dié dag sal Ek my kneg Éljakim, die seun van Hilkía, roep;  (21)  en Ek sal hom jou gewaad aantrek en hom gord met jou gordel, en jou mag sal Ek in sy hand lê, en hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda ‘n vader wees.  (22)  En Ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê; en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie.  (23)  En Ek sal hom inslaan soos ‘n pen in ‘n vaste plek, en hy sal ‘n eretroon wees vir die huis van sy vader.

Sebna was ‘n profetiese tipe van mense soos die groepe Jode in Smirna en Filadelfia. As God se uitverkore volk, het hulle die sleutels tot die hemel gehad, maar net soos Sebna, het hulle die mense eerder verdruk. Reeds in Sy bediening op aarde het Hy hulle veroordeel: Mat 23:13  Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie.

Sommige geleerdes glo dat die ‘oop deur’ waarna Jesus verwys het, verwys daarna dat Filadelfia op die kruispad tussen drie lande (Lydia, Misia en Frigia) was. Die burgers van die drie lande het al sodanig verGrieks dat sendingwerk daar maklik sou wees. Nadat ek die pasasie diepdenkend deurgelees het, is egter oortuig dat daar meer daaragter gesteek het. Jesus bemoedig nie net Sy kinders om staande te bly tot die einde toe nie, ek glo dat daar mooontlik ‘n herlewing uitgebreek het in Filadelfia. Die laaste gedeelte in vers 9 maak slegs sin as mens so daarna kyk. Hy het ‘n deur geopen na die harte van die mense wat hulle so erg vervolg het, sodat daardie mense in trane en berou voor hulle sou bely dat hulle verkeerd was en moontlik selfs deel geword het van die gemeente. So onbeskryflik groot is die genade van onse Here Jesus! Watter soet beloning sou daardie herlewing nie gewees het in die hart van die vervolgde Filadefiërs nie!

Laodicea

In teenstelling met die gemeente in Filadelfia, het dit met die gemeente in Laodicea fisies werklik goed gegaan. Hulle was goed versorg en het niks tekort gehad nie. Ongelukkig het hulle in dieselfde gat getrap as hulle broers en susters in Sardis. Die sagte lewe daar het ‘n valse gevoel van sekuriteit aan hulle gegee. Jesus ken hulle werke egter ook: Dat hulle nie koud is nie en ook nie warm nie. Om Jesus se beeldspraak te verstaan, het ons nodig om meer oor die water situasie in Laodicea te verstaan. Die water in  Hierapolis daar naby, was warm en daar was baie spa’s en warmwaterbronne. In Kollose weer, wat ook naby Laodicea was, was die water heerlik fris en koud. Laodicea se water was egter louwarm en brak. Dit was nie lekker om te drink nie en het mens se dors nie geles nie. Jesus sê dat die gemeente daar Hom herinner aan hulle water. As jy dit eers in jou mond het, wil jy dit liewer uitspoeg. Hy sê reguit dat hulle geestelike toestand die gevolg is van hulle sagte lewens, daarom raai hy hulle aan om eerder met geestelike goud te koop as om die kerkgebou te versier met allerhande fieterjasies. Hulle moet liewer hulle duur , ‘brand name’ klere verruil vir die wit klere van geregtigheid en hulle moet eerder die oogsalf waarvoor hulle so bekend is, verruil vir die gawe van geestelike sig: woorde van kennis, onderskeiding en profesie. Jesus sluit sy brief af met die bekende Skrif in vers 20: Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.  Dit is vir ons belangrik om daarop te let dat hierdie woorde nie aan onbekeerde mense geskrywe is, maar aan Christene- wedergebore kinders van God. Ons harte kan soms so verhard deur die sorge van die lewe en ons eie planne dat Jesus dit nodig vind om te klop aan die deure van ons harte sodat Hy net saam met ons kan eet. Vir iemand wat bekend staan as ‘n wedergeborene, is dit werklik iets om jou oor te skaam.

Refleksie

Hierdie week is ‘n goeie tyd om onsself te meet aan die gemeentes van Filadelfia en Laodicea. Is ons gereed, soos die gemeente van Filadelfia, om midde in ons swaarkry en vervolging ‘n herlewing saam met die Heilige Gees te smaak, of word ons aandag so afgelei van ons geestelike lewens dat ons ook soos lou water op ‘n warm dag proe?

Jesus se brief aan die gemeente in Sardis

Die Briewe Aan Die Sewe Gemeentes (4)

Tommy Lessing

2017-02-05

Gedurende die eerste deel van die Openbaringe van Johannes, wat hy tydens ‘n visioen ontvang het, het Jesus aan Johannes opdrag gegee om briewe te skrywe aan die sewe gemeentes in Klein Asië. Ons het nou al gekyk na die briewe aan Efese, Smirna, Pergamus en Theatira.

 • Efese staan vir die gemeente wat sy eerste liefde verlaat het
 • Smirna staan vir die gemeente wat baie vervolging moet deurstaan
 • Pergamus staan vir die gemeente wat sy sondes moet bely
 • Theatira staan vir die gemeente wat valse profete toelaat om daar te bedien

Vandag reis ons na Sardis, ongeveer 40km wes van Theatira en eens die hoofstad van die provinsie Lidia. Sardis is sekerlik een van die mees profetiese stede, wat se gemeente daar se geskiedenis amper ‘n herhaling van die geskiedenis van die stad self was. Sardis se ligging en natuurlike beskerming het gemaak dat die stad as onoorwinbaar beskou was. Dit was geleë op ‘n groot, rotsagtige heuwel met hoë afgronde en daar was ‘n rivier daar naby. Bo op die afgrond was drie-dubbele, baie hoë mure gebou. Die stad was as so veilig beskou was dat die wagte daar sommer aan diens geslaap het. Tog was die stad twee keer ingeneem deur aanvallers wat in die nag teen die afgronde opgeklim en die soldate daarbo oorweldig het. Die Griekse geskiedkundige Herodotus vertel dat, toe koning Cirus die stad sien en hoe goed dit beveilig was, hy dit baie graag wou inneem. Hy het ‘n groot beloning aangebied aan iemand wat ‘n manier kon vind om die stad binne te dring. Dit word vertel dat ‘n soldaat van Cirus toe ‘n paar dae gesien het hoedat een van die soldate op Sardis se mure, sy helmet laat val het. Hy het gesien hoedat die soldaat teen ‘n geheime roete afklim en die helmet gaan haal het. Daardie aand het hy ‘n afdeling soldate gelei en hulle kon veilig teen die afgronde opklim. Bo het hulle gevind dat die bewakers van dies stad nie eers op die mure was nie. Hulle het die stad se hekke oopgemaak en sodoende is die stad sonder ‘n geveg ingeneem. Die stad het egter nie sy les geleer nie en hulle apatie het veroorsaak dat dieselfde ding byna tweehonderd jaar later weer gebeur het onder Antiogus.

Sardis was ‘n ryk stad en geld was maklik bekombaar daar. Die kleur van wol was hier vervolmaak en die landerye rondom die stad was baie vrugbaar sodat dit groot oeste gelewer het. Dit was bekend as die woning van konings en ook die woonplek van die legendariese koning Croesus. Daar word vertel dat, toe Croesus die stad ingeneem het, hy R600 miljoen in buit geneem het.  ‘n Interessante feit is dat dit ook bekend staan as die geboorteplek van geld. Ons moderne geldstelsel is hier gebore toe Sardis, in die dae van koning Croesus, die eerste geldstukke in Klein Asië gemunt het. Omdat geld so maklik bekombaar was, was die lewe daar sag en maklik. Immoraliteit was amper ‘n leefstyl.

Sardis staan ongelukkig vir daardie gemeentes wat bekend is dat dit lewe, maar dat dit dood is. Teen hierdie agtergrond skrywe Jesus aan die gemeente daar in Openb 3:1-6

En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood.  (2)  Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie.  (3)  Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ‘n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie.  (4)  Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.  (5)  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.  (6)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Die boodskap aan Sardis is in baie opsigte ook ‘n boodskap aan ons. Ons lewens is sag en tegnologie het ons lewens maklik gemaak. Ons hoef bv. nie self ons seep te kook nie. Ons het spoel toilette. Kos kan met die druk van ‘n knoppie binne 60 sekondes warm gemaak word, sonder om naby ‘n vuur te kom. Net soos die gemeente van Sardis, het baie gemeentes vandag die naam dat hulle lewe, maar hulle is dood. Seksuele immoraliteit word sterk bevorder en die kerke word gedruk om al hoe meer permissief te raak. Ons voel nogtans veilig en die bewakers van die mure van die gemeentes doen nie hulle werk nie. Dit is ook vir hierdie gemeente ‘n waarskuwing dat ons nie moet verval in so ‘n leefstyl nie.

Wat Jesus van die Sardis gemeente geweet het

Ek ken jou werke: Jesus weet presies wat elke gemeente, kollektief as ‘n groep, doen. Aan elkeen van die sewe gemeentes het Hy geskrywe: Ek ken jou werke. Ook Sardis se werke was aan Hom bekend. Hy het spesifiek sommiges uitgesonder wat opreg gewandel het, dat hulle nie hulle geestelike klere besoedel het nie.

Ek ken jou naam: Naam impliseer reputasie. Die Sardis gemeente het ‘n reputasie gehad dat hulle lewe, maar die werklikheid is dat hulle dood was. Dit wat hulle Sondae bely het, was nie dit wat hulle gedurende die week gelewe het nie. Die vraag aan ons as ‘n gemeente is: Wat is ons reputasie, en lewe ons daarvolgens?

Wat Jesus teen die gemeente gehou het

‘n Goeie reputasie waarborg nie ‘n goeie karakter nie. Sardis was ‘n dooie gemeente – ‘n gemeente wat die duiwel nie die moeite werd geag het om aan te val nie. Daar was dus nie vervolging of moeilike tye vir hierdie gemeente nie. Niemand val tog iets aan wat dood is nie. Sardis is ook daarom die enigste gemeente wat nie bemoedig word om uit te hou tydens vervolging of valse leerstellings nie, want daar was nie vervolging nie. Dit was nie die moeite werd om die gemeente aan te val nie, want dit was volgens die ou spreekwoord, ‘bo blink, onder stink.’

Wat Jesus wil hê dat die gemeente moet doen

Wees wakker: Die soldate op Sardis se mure het hulle pligte versaak. Hulle het nie die mure bewaak nie en die vyand kon dit oorneem. Jesus wil eerste hê dat die gemeente wakker moet wees. Bewaak die mure. Plaas die gemeente onder ‘n kokon van beskerming van gebed. Bid vir die leiers.

Versterk die wat oorbly: Daar was nog enkele Christene in die gemeente wat bietjie geestelik lewe getoon het, maar hulle was op die punt om ook soos die res van die gemeente te raak. Jesus vra dat die enkele Christene wat oorgebly het, hierdie Christene moet versterk.

Onthou wat jy eerste ontvang het en bekeer jou: Jesus wil graag dat die gemeente terugkeer na die eerste dae toe hulle liefde vir Hom nog warm was en die kerk geestelik lewendig was. Die gemeente moet hulleself bekeer van dooie werke en terugkeer na Hom.

Bemoediging

Jesus sê dat elkeen wat doen wat nodig is sodat die dooie gemeente weer lewendig kan word, met wit klere beklee sal word en vir ewig saam met Hom sal lewe. Hy sal ook hulle name voor God noem met spesiale vermelding. Hieruit sien ons Jesus dit belangrik ag dat ons mekaar moet help as daar ‘n tyd van geestelike verslapping intree.

Jesus se uitdaging staan vanoggend voor ons elkeen: Waar staan jy, as ‘n lid van jou gemeente,  in jou geestelike lewe voor God? Het jy ‘n reputasie dat jy lewe, maar eintlik is jy dood? Moet jy wakker gemaak word, of moet jy begin om uit te reik na jou mede gemeentelede, om hulle te bemoedig en te versterk? Reik uit na God, bekeer jou as dit nodig is, en kom ons help mekaar om sterk te staan sodat die gees van die dood nie ook hierdie gemeente oorrompel nie.

Jesus se briewe aan Pergamus en Thiatira

Die Briewe aan die Sewe Gemeentes (3)

Tommy Lessing

2017/01/29

Ons is besig met ‘n reeks oor Jesus se briewe aan die sewe gemeentes in Klein Asië. Vandag reis ons na Permagus en Theatira.

Pergamus se moderne (Turkse) naam is Bergamu, wat ‘n vertaling van Pergamus is. Die stad is ongeveer 95 km noord van Smirna. Dit is gelee in die Caius vallei, ongeveer 5km van die Caius rivier en 25km weg van die see. Die stad was gedomineer deur ‘n hoë heuwel met ‘n fort wat destyds deur ‘n groep Romeinse soldate beman was. By die fort was daar ‘n groot standbeeld vir Zeus opgerig. Ander uitstaande kenmerke van die stad was sy groot biblioteek met meer as 200 000 volumes. Dit was, naas die biblioteek in Aleksandrie, die grootste biblioteek van sy tyd. Nog ‘n uitstaande kenmerk was dat daar twee sytakke van die Caius rivier deur die stad gevloei het en dat dit dus baie waterryk was. ‘n Ander uitstaande kenmerk was dat al die hoofroetes van die streek deur die dorp gekruis het. Die uitstekende strategiese ligging van die stad het baie status aan dit verleen. Daar was bree strate, pragtige parke, gimnasiums, ‘n universiteit en mooi geboue. Die belangrikste industriee was salf vir genesing, pottebakkery, Persiese matte en dan parkement. Parkement was die destyde papier wat algemeen gebruik was en die naam Parkement is dan ook afgelei van die naam van die stad: Pergamus. Pergamus het verskeie tempels regoor die stad gehad. Die twee uitstaande plekke was egter die Nikeporium (Nike beteken ‘oorwinnaar’), ‘n boomryke area waar daar tempels was vir vir Zeus, Athena en Dionisus. Dan was daar suid van die heuwel, ‘n tempel  vir die god Asklepios. Soos wat Diana die godin van Efese was, was hy bekend as die god van Pergamus. Sy teken was ‘n slang wat om ‘n paal gedrapeer is en daar is gesê dat hy siektes kan genees.  Binne die tempel was daar ‘n lewende slang wat daagliks gevoer is. Daar was baie slangbesweerders buite die tempel. Mense het van ver af na die stad gekom om genesing te vind by Asklepios vir hulle siektes. Behalwe dat dit ‘n politieke sentrum was, was Pergamus ook in kompetisie met Efese as ‘n godsdiens sentrum en daar was baie okkultiese bedrywighede aan die gang, sodat Jesus verwys het na die stad as ‘waar die troon van die Satan is”. Pergamus was die eerste stad in Klein Asië wat toegewy was aan die Augustus en Rome. Hulle het in hulle aanbidding van die keiser na hom verwys as ‘redder’, ‘gesalfde’ en ‘god’, wat dit vir die Christene daar baie moeilik gemaak het en ‘n resep was vir konfrontasie. Dit is daarom dat in hierdie stad Antipas die eerste Christen geword het wat deur die Romeine vervolg en gedood is weens sy geloof. Jesus skrywe die volgende aan die gemeente in Pergamus in Openb 2:12-17

(12)  En skryf aan die engel van die gemeente in Pérgamus: Dít sê Hy wat die skerp tweesnydende swaard het: (13)  Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my Naam en het die geloof in My nie verloën nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. (14)  Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. (15)  So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat. (16)  Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. (17)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Ons reis van Pergamus na Theatíra, wat ongeveer 65km suid-oos van Pergamus af, meer na die binneland en op die pad na Sardis, geleë is. Geleë op die oewer van die Lycus rivier, was Theatíra hoofsaaklik ‘n ambag-sentrum met baie verskillende ambagsgildes, wat merendeels voorsien het aan die behoeftes van die stad Permagus.  Pottebakkery, leerlooiery, wewery, kleremakery en die kleur van klere was van die ambagte wat hier beoefen was. Die stad is vandag nog bekend vir die kleur van klere. Die besonderse pers wat hier vervaardig word uit seeslakke, is so beroemd want dit verblyk nie met die tyd nie. Lidia die purperverkoopster was van Thiatire en weens die hoë prys van die purper, was sy waarskynlik ‘n baie ryk sakevrou. Sy was die eerste Europeer wat deur Paulus bekeer is. Ons lees van haar in Hand  16:14:

(14)  En ‘n vrou met die naam van Lídia, ‘n purperverkoopster van die stad Thiatíre, ‘n godsdienstige vrou, het geluister; die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. 

Die godin Sambethe en die songod Apollo was hoofsaaklik in Theatira aanbid, waar hy ook bekend was as Thira of Thirimnos. Die naam Theatira is waarskynlik afgelei uit ‘n samestelling van die twee hoof gode van die stad: thea (‘thea’ beteken godin en verwys na die godin Sambethe) en thira (dit verwys na die songod Thira of Apollo).   Die ambagsgildes het gereeld feeste vir hierdie gode gehou. Omdat die feeste baie heidense praktyke en seksuele losbandigheid ingesluit het, mag Christene nie aan die ambagsgildes behoort het nie. Dit het natuurlik tot weerstand teen die Christen godsdiens gelei en die Christene in die stad was daarom erg verdruk. ‘n Laaste punt van belang was die profetes of fortuinverteller Isabel wat by die tempel van die godin Sambethe was. Sy het oënskynlik baie invloed gehad oor die verskillende godsdiens rituele in die stad. Dit blyk dat hierdie profetes net soos Jesebel uit die Ou Testament, die kinders van God verag het en die mense verlei het om afgode te dien. Die afleiding word bevestig wanneer die geskiedenis van die stad se naam dit duidelik maak dat dit na Tirus vernoem was en vir ‘n tyd lank  ‘die tweede Tirus’ genoem is – die stad waaruit die Jesebel van die Ou Testament gekom het!

Teen hierdie agtergrond skrywe Jesus aan die gemeente in  Openb 2:18-29

(18)  En skryf aan die engel van die gemeente in Thiatíre: Dít sê die Seun van God wat oë het soos ‘n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper: (19)  Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. (20)  Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. (21)  En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. (22)  Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. (23)  En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. (24)  En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las lê nie. (25)  Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. (26)  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, (27)  en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het. (28)  En Ek sal hom die môrester gee. (29)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Wat ons uit die briewe kan leer

Pergamus staan bekend as die ‘compromising church’. Die lering van Bileam en Barak oor die eet van afgodsoffers verwys na godsdienstige kompromie of ‘n onwilligheid om op te staan waaraan jy glo. Die ‘hoereer’ deel waarvan Jesus praat, verwys na morele verval en seksuele permissiwiteit. Jesus waarsku die gemeente as ‘n groep om homself te reining van sulkes wat hieraan skuldig is, anders sal Hyself teen hulle kom oorlog voer.

Jesuse brief aan Theatira wys na Sy groot genade en barmhartigheid. Die waarsegster of valse profetes in Theatira word deur Hom uitgesonder. Hy stel dit duidelik dat Hy meer geestelike oorlogvoering teen haar verwag, veral in gevalle waar Christene verlei word om te sondig. Die oorlogsvoering het nie ten doel om haar te vernietig nie, maar om haar te help sodat sy tot inkeer kan kom. Hy sal aan haar tyd gun om te haar te bekeer, anders sal sy ‘n dodelike siekte opdoen en daardeur haar kinders en ook baie van haar besoekers aansteek. Net so verwag Jesus vandag dat die gemeentes meer aktief teen duidelike verkeerde godsdienste sal optree, nie om hulle te vernietig nie, maar uit liefde, sodat die aanhangers daarvan hulleself kan bekeer.

Jesus bemoedig die gemeentes dat hulle, ondanks die morele verval om hulle, steeds moet vashou aan Sy Naam en die geloof nie moet verloën nie. Hy verseker hulle dat Hy hulle werke raaksien, asook hulle lydsaamheid, diens aan die gemeenskap en hulle geloof. Dit is ook Sy boodskap aan ons vandag. Hy draai egter nie doekies om nie en stel dit weereens duidelik dat Hy ‘n groot probleem het met gemeentes wat ooglopend permissiwiteit en seksuele losbandigheid toelaat en sulke mens toelaat om gemeentelede te bly. Hy gebruik die woord haat in besonder wanneer Hy praat van die Nikolaiete, wat elke vorm van seksuele permissiwiteit probeer bevorder het.

Bemoediging

Jesus bemoedig diegene wat rein bly en oorwin, dat hulle van die verborge manna sal eet. Die verborge manna staan vir bonatuurlike voorsiening  in jou behoeftes, geestelike onderskeiding, insig en gemeenskap met die Heilige Gees. Elkeen sal ook ‘n wit klip ontvang. In die Bybelse tye het die regters wat moes oordeel in  ‘n saak, elkeen ‘n swart en wit klip gehad. Indien jy onskuldig bevind was, het jy ‘n wit klip ontvang. Jesus beloof aan elkeen wat oorwin, ‘n wit klip van onskuld met ‘n geheime naam daarop.

In vandag se tye is dit net so moeilik as wat dit in die Bybelse tye was. Jesus bemoedig ons om vas te hou aan Sy Naam en nie moedeloos te word nie. Op die regte tyd sal ons wel ons beloning ontvang.

Jesus se brief aan die gemeente van Smirna

Die Briewe aan die Sewe Gemeentes(2)

Tommy Lessing

2017/01/22

Ek glo dat ons almal verlede week ‘n wonderlike tyd gehad het toe ons by Jesus se brief aan die gemeente in Efese stilgestaan het. Ons gaan vandag voort met ons reeks oor die Briewe aan die Sewe Gemeentes, soos wat dit gevind kan word in die boek Openbaring. Jesus gee volgende aan Johannes ‘n opdrag om te skrywe aan die gemeente in Smirna. Voordat ons lees wat Hy aan hulle geskrywe het, so ‘n bietjie agtergrond oor Smirna:

Smirna is ‘n hawestad ongeveer 60km noord van Efese. Dit is die tweede stad of dorp wat gelee is op die destyde posroete wat deur sewe dorpe of stede gegaan het.  In die Romeinse tyd was Smirna ‘n baie vooruitstrewende stad wat gelyk gestaan het aan Efese en Pergamus. In teenstelling met ander dorpe, was die strate heerlik wyd en boonop geplavei. Die stad was gekenmerk deur pragtige geboue en verskeie beroemde skole vir die bestudering van medisyne en die wetenskap. Daar was groot tempels vir keiser Tiberius, Zeus, Bacchus en Cybele.  Ongelukkig was daar ‘n groot groep Jode in die stad wat die Christene wreedaardig vervolg het. Weens die verdrukking daar kon die Christene nie maklik werk kry nie en het hulle grootliks in armoede geleef. Die gemeente in Smirna het nieteenstaande die vervolging (of dalk juis as gevolg daarvan) vinnig ontwikkel. In later jare was die kerkvader Polycarp die biskop van Smirna. Hy was bevoorreg om ‘n dissipel van Johannes self te wees. Hierdie groep Jode het hom so gehaat dat hulle selfs op Saterdae, hulle Sabbat, hout aangery het vir die brandstapel waarop hulle hom verbrand het. Sy graf kan vandag nog daar besigtig word. Ons sal later sien hoedat Jesus self nie hierdie groep Jode verwys.

Teen hierdie agtergrond kan ons lees wat Jesus geskrywe het aan hierdie gemeente. Ons lees in Openb 2:8-11  En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: Dít sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het:  (9)  Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan.  (10)  Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.  (11)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Noudat ons die agtergrond van Smirna verstaan, maak die woorde van Jesus aan die gemeente vir ons meer sin. Jesus stel hulle dan gerus dat hulle vir niks moet vrees wat hulle sal ly nie. Daarna spreek Hy profeties oor ‘n tydperk van groot verdrukking vir die gemeente. In die uitleg van Bybelse profesie, is ‘n profetiese dag gelyk aan een jaar. Dit is interessant uit die geskiedenis dat Jesus se profesie letterlik in vervulling gegaan het tydens die regering van  keiser Diocletius, onder wie die kerke in Klein-Asie vir tien jaar lank baie erg verdruk en vervolg is.

Wat ons kan leer uit die brief

Jesus begin die brief deur sy tweede Titel: Hy is die Eerste en die Laaste. Dit strook met Johannes se Evangelie, in hoofstuk 1, waar hy sê dat alle dinge deur Jesus ontstaan het en dat daar niks is wat nie deur Hom ontstaan het nie. Hy is ook die Laaste. Hy sal kom te oordeel die lewende en die dode, want Hy het die dood oorwin.

Uit die brief aan Smirna sien ek die volgende drie dinge waaruit ons kan leer:

 1. Jesus ken die omstandighede van jou gemeente. Hy ken ons swaarkry, Hy ken ons versugtinge, ons drome en die vervolging wat ons nog sal moet ly ter wille van Sy Naam. Hieruit leer ons dat God nie onbetrokke staan teenoor die mens nie, en nog minder teenoor Sy Bruid. Hy ken nie net die die detail van elkeen persoonlik nie, maar ook gebeure wat die hele gemeente as ‘n groep raak. Slegte dinge maak Hom ook kwaad. Daarom sluit Hy af en sê, ‘maar jy is ryk’. Jesus gaan weer kom en saam met Hom, sal Hy vir elkeen die beloning bring vir wat hy gedoen het, hetsy of dit goed is of kwaad.
 2. ‘n Kerk wat vervolg word, is ‘n suiwer kerk. Die geskiedenis het bewys dat, wanneer daar intense vervolging is, die Kerk nie net vinnig groei nie, maar dat dit suiwer groei. Dit is dan te gevaarlik om tyd te mors met ‘n gekibbel oor relatiewe sake. Wanneer jou lewe daarvan afhang, is die mens eerder geneig om net te fokus op absolute waarhede. Jesus het nie ‘n bestrawwing vir die gemeente van Smirna nie. Hy bemoedig hulle eerder om nie moedeloos te word nie, maar om te staan ter wille van SY Naam, al is dit tot die dood toe. Sy bemoediging geld ook vir vandag: In Geopende Deure se onlangse jaar verslag is Christene vir die tweede agtereenvolgende jaar uitgewys as die mees vervolgde godsdiens op die planeet. Uit die res van Openbaring lees ons dat dit slegs maar die begin van die vervolging is. Jesus se bemoediging geld daarom net soveel vir ons as wat dit vir die liewe gemeente van Smirna gegeld het. In Suid Afrika is die vryheid van die Christen godsdiens ook al hoe meer in gedrang. Hier is enkele voorbeelde van hoe Christen vryheid in Suid Afrika reeds bedreig word:
  1. Die Departement van Welsyn beoog om die Kinderwet (38/2005) in hierdie jaar nog te wysig sodat dit ‘n kriminele oortreding sal word om jou kind met lyfstraf te tugtig. Ouers wat hulle kinders gewoonweg ‘n pak slae gee, kan ‘n boete of selfs gevangenisstraf in die oë staar. Christen ouers wat volgens Skrite soos Spr 13:24 en Heb 12:6-7 hulle kinders wil opvoed, sal ook daardeur geraak word.
  2. Die ongewilde ‘Hate Speech’ wet word ook beoog om vroeg hierdie jaar nog in werking gestel te word. Indien dit onveranderd aanvaar word, sal die Staat besluit watter godsdienste aanvaarbaar is en watter nie. Kerke sal gereguleer word en kerke sowel as predikers sal staat lisensies moet ontvang indien hulle wil bly voortbestaan. Volgens die wet sal dominees, pastore en ouderlinge beboet of in die gevangenis gesit kan word indien hulle oor sekere dele van die Bybel preek of hulle daaroor uitlaat.
   1. Indien ‘n pastoor bv. sou preek dat prostisusie, aborsie of die genadedood verkeerd is, kan ‘n haatspraak klag teen hom geopen word en kan hy by skuldig bevinding, tot 3 jaar gevangenisstraf ontvang.
   2. Indien ‘n gelowige met iemand anders praat oor sy godsdiens en daardie persoon neem aanstoot, kan so ‘n gelowige onder artikel 4 van die wet krimineel vervolg word.
 • Indien jy op die sosiale media (soos Facebook of Twitter) jou mening uitspreek oor ‘n sosiale aangeleentheid (soos bv aborsies) en iemand anders neem aanstoot, kan jy ook krimineel vervolg word, selfs al is daar geen slagoffer nie!

Ook ons gemeente moet voor die einde van hierdie maand nog ‘n voorlegging daaroor instuur.

 1. Die Wes-Kaapse Dept van Onderwys het onlangs ‘n voorgestelde beleid bekend gestel waarvolgens ouers wat hulle kinders tuis onderrig (‘home school’), verplig sal word om die Staat se kurrikulum toe te pas. Vir Christen ouers impliseer dit dat jy verplig sal word om jou kind aan ander godsdienste en ook aan sekere ongewenste seksuele inligting bloot te stel. Hoewel hierdie beleid gelukkig tydelik teruggetrek is, gaan dit beslis weer in die nabye toekoms op die tafel kom.
 1. Jesus sal ‘n gemeente profeties bedien as hulle naby aan Hom wandel. Die naam Smirna beteken ‘mirre’. “Myrrha” is dan ook die moderne naam van Smirna. Mirre is ‘n tipe boomgom. Die arabiese woord ‘murr’ beteken bitter en verwys na hoe mirre proe as jy dit eet. Wanneer die mirre egter gekneus of gebrand word, stel dit ‘n heerlike reuk vry. Mirre is sedert die Bybelse tye tot vandag toe baie gewild weens twee redes: dit ruik baie lekker en dit is ‘n uitstekende medisyne wat pyn verlig en infeksies teenwerk. Mirre was een van die geskenke wat volgens die Evangelies aan Jesus gebring was deur die wyse manne. Ons kan ook sê dat Smirna se naam profeties was van die aard van die gemeente. Hulle is bitterlik vervolg, maar juis in die vervolging is die soete geur en genesende werk van Jesus Christus in die gemeenskap vrygestel. In hierdie geval het Jesus die gemeente gewaarsku oor ‘n erge vervolging wat vir hulle voorgelê het. Smirna sal egter onthou word as een van die stede wat die langste uitgehou het teen die Mohammedaanse invalle in Klein Asië.

Bemoediging

Ek wil jou bemoedig om te gaan selfondersoek doen en nou reeds te besluit waarvoor jy en jou gesin staan. Leer nou al vir jou gesin die regte waardes. Begin nou reeds om te staan vir dit waarvoor jy glo. Die dag sal ook kom wanneer ons, in ons eie land, ten bloede weerstand sal moet bied teen die aanvalle van die Satan, net soos die gemeente in Smirna. Wanneer jou huis dan meteens aangeval word deur hierdie mense, sal dit te laat wees.

Jesus het belowe, as ons getrou bly, sal ons die Ewige Lewe beërwe. Daar is ‘n tweede dood wat plaasvind nadat ons hier op aarde gesterwe het. Dit gaan gebeur nadat daar geoordeel is oor alle mense, diegene wat lewe sowel as diegene wat dood is. Ons lees o.a. daarvan in Openb 21:8  “Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.” Jesus beloof aan diegene wat die vervolging weerstaan, dat hulle niks hoef te vrees van die tweede dood nie.

Die Brief van Jesus aan die kerk in Efese

Die Briewe aan die Sewe Gemeentes (1)

Tommy Lessing

2017-01-15

Dink jy dat God omgee oor gemeentes of dat Hy eerder meer belangstel in individuele persone? As jy al ooit daaroor gewonder het, dan is die briewe aan die sewe gemeentes in Openbaring ‘n moet vir jou om te bestudeer. Ons sien hierin dat Jesus elke gemeente as ‘n groep intiem ken, hulle situasie verstaan en presies weet waar hulle gelee is. In elke brief, het Jesus aan die apostel Johannes baie spesifieke plekke, persone en gebeurtenisse genoem. Hieruit kan ons sien dat Jesus net soveel omgee vir gemeentes as vir persone. Hy het die gelowiges geprys vir hulle suksesse en

Ons begin vandag met ‘n reeks oor die briewe aan die sewe gemeentes waarvan ons in die boek Openbaring lees.

In ‘n visioen het die Here Jesus verskyn aan die apostel Johannes. Ons lees in Open 1:19b-20:

Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;  (20)  die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes.

Hierna gee Jesus opdrag aan Johannes om ‘n brief te skrywe aan elke gemeente. Elke brief bevat ‘n bestraffing en ‘n kompliment. Die eerste brief was gerig aan die gemeente in Efese. Die feit dat Efese eerste in die ry staan, is vir my belangrik, want Paulus se sendbrief aan die Efesiers is ‘n brief aan ‘n gemeente wat geestelike oorlogsvoering geken en verstaan het. Dit is hier waar ons o.a. leer van die Vyfvoudige bediening en die van die Wapenrusting van God. Voordat ons in meer detail na die brief kyk, eers ‘n bietjie agtergrond oor die gemeente in Efese:

Agergrond oor Efese

Efese was die hoofstad van Klein Asië. Saam met  Aleksandrië en Antiochië was dit een van die drie invloedrykste stede in die oostelike deel  van die Romeinse Ryk. Die tempel van Artemis of Diana, was in Efese geleë. Hierdie tempel was so luisterryk dat dit beskou was as een van die sewe wonders van die wereld.  Een van die hoof industrieë van die stad was die vervaardiging en verkoop van klein beeldjies uit silwer van Artemis of Diana. As gevolg van die ywerige evangelisasiewerk en geestelike oorlogvoering van veral Paulus en Johannes oor ‘n tydperk van 3 jaar, het die godin Diana gesag begin verloor en het Christenskap sterk veld begin wen in die stad. In Hand 20:29-31 het  Paulus die Efesiërs spesifiek gewaarsku teen valse leraars (meer spesifiek die Nikolaietiese sekte) wat mense uit die gemeente sal kom probeer verlei. Die gemeente het dit gelukkig nie toegelaat nie.

Dit is teen hierdie agtergrond wat Jesus aan die gemeente skrywe in Open 2:1-7  Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:  (2)  Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;  (3)  en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.  (4)  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.  (5)  Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.  (6)  Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat.  (7)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

Wat ons kan leer uit Jesus se brief aan Efese

Die gemeente van Efese se geestelike oorwinnings het hulle laat vergeet dat  Jesus aan hulle die oorwinning geskenk het. Die ongelukkige gevolg was dat die gemeente ‘n sterk, trotse kerk geword het. Hulle eerste liefde het afgekoel en hoewel hulle lering suiwer was, het hulle Christus se hart van empatie en meegevoel  vir andere verloor. Hier is vyf dinge wat ek sien wat ons kan leer uit Jesus se brief aan die gemeente van Efese:

 1. Toets mense wat sê dat hulle deur die Here gestuur is, of hulle voldoen aan die kriteria van die Bybel. Veral in vandag se tye met die sosiale media, is daar maklik 10 of 20 argumente vir en teen ‘n sekere leerstelling. Dit kan mens deurmekaar maak. Slegs deur die leiding van Heilige Gees en deur die Skrifte te beproef, sal die leuenaars ontbloot kan word.
 2. Leer om te volhard in lydsaamheid – moenie moedeloos word wanneer dit moeilik gaan nie. Staan vas in jou geloof en volhard in gebed.
 3. Moenie moeg word om die Goeie Nuus te deel met andere, selfs oor kultuurgrense heen, nie
 4. Laat jou hart terugkeer na jou eerste liefde. Jesus is hartseer omdat die gemeente se liefde teenoor Hom afgekoel het. Ook vandag kan ons hieruit leer. Wanneer die toestand van ons paaie en hospitale, of die tolpaaie of wie die president moet wees – belangriker geword het as om die Goeie Nuus te versprei aan ons mede landsburgers, dan het eerste liefde ook afgekoel.
 5. Jesus sê dat Hy permissiwiteit (die Nikolaiete)haat. Ons moet ook permissiwiteit haat en weg draai daarvan. Die slim woord daarvoor is antoniasme. Sulke mense glo dat jy onder die genade van Christus is en daarom kan jy lewe net soos wat jy wil sonder dat daar enige gevolge sal wees. Hierdie tipe van permissiwiteit kom algemeen in die Westerse beskawing voor, bv. Solank jy nie iemand benadeel nie, kan jy doen wat jy wil. ‘n Ander voorbeeld is “My body, my choice”. Seksuele losbandigheid was ‘n kenmerk van die Nikolaiete en hulle het selfs saam met hulle eie ouers en kinders geslaap. Vrouens was beskou as gemeenskaplike eiendom en jy kon by ‘n ander man se vrou slaap as jy wou. Jesus het reguit gese dat Hy dit haat.

Bemoediging

Jesus sluit die brief aan die Efesiers af met ‘n belofte wat mens diep laat dink. Daardie belofte slaan terug na die tuin van Eden toe. In die middel van die tuin van Eden, was daar naamlik twee belangrike bome: Die  Boom van Kennis van Goed en Kwaad en Die Boom van die Lewe. Jesus se dat diegene wat luister en oorwin, uiteindelik toegelaat sal word om terug te keer na Eden en om te eet van die Boom van die Lewe, sodat hulle nooit weer sal sterwe nie:

Open 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

Ek wil jou bemoedig om na te dink oor Jesus se woorde. Het jou eerste liefde afgekoel? Het die toestand van ons paaie, hospitale en skole belangriker geword as ons liefde vir die mense in Suid-Afrika? Vra vir God om jou hart te verander en jou weer te laat sien dat die Goeie Nuus van Jesus Christus belangriker is as die toestand van ons land of sy politiek.