Die opstanding uit die dood

Ons is besig met ’n reeks oor wat bekend staan as ‘Die Doktrine van Christus’ en ons teksverse is uit Heb 6:1-2  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en … Lees meer Die opstanding uit die dood

Die leringe van Jesus

En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. En die Jode het hulle verwonder en gesê: Hoe kom Hy aan die geleerdheid terwyl Hy geen onderwys ontvang het nie? Jesus antwoord hulle en sê: My leer is nie myne nie, maar van Hom wat … Lees meer Die leringe van Jesus

Die geheime boodskap van Jesus se grafdoeke

Tommy Lessing 2017/04/16 Nadat Jesus gesterwe het, het Josef van Arimatea en Nikodemus na die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus gegaan en gevra of hulle die liggaam van Jesus mag kry om dit te begrawe. Heel eerste moes hulle Hom van die kruis afhaal. Dit was op sigself nie ‘n maklike taak nie. Hulle moes hulle … Lees meer Die geheime boodskap van Jesus se grafdoeke

Die Graf is Leeg – ‘n Apologie

Iemand kan nie opstaan uit die dood as hy nie in die eerste plek dood is nie. As die persoon in ‘n skyndood of ‘n koma was, sal dit nie tel nie. Paulus het hierdie feit self erken. Jesus se kruisdood staan daarom sentraal. Is die kruisdood dan ‘n historiese feit? Hoe kan ons so seker wees daarvan? Ons kan seker wees daarvan want die bewyse en getuienis daarvoor is oorweldigend, selfs vir agnotici en skeptici wat die geskiedenis bestudeer het. Kom lees gerus saam!