Die Bloedverbond

Ons teksvers is uit Heb 9:15  Daarom is Hy [Christus] ook die Middelaar van ‘n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat dié wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Wanneer mens hierdie vers lees, dan val dit die … Lees meer Die Bloedverbond

Die Vuuroond van die Here (1)

Wie van julle het al die gare van ‘n aartappelsak of ‘n sak charcoal probeer lostorring? As jy die regte draadjie op die regte plek vat en trek, dan kom die hele ry gare sommer net so maklik los. Nog erger – ek onthou hoedat ek soms, as ‘n kind, so ‘n los woldraad in … Lees meer Die Vuuroond van die Here (1)

Die Bloed van Jesus (1)

Elke keer wanneer ons die Nagmaal gebruik, beroep ons, onsself op die Nuwe Verbond wat Jesus gesluit het. Ons kan ons beroep op die uitspraak van God die Vader, en ons het al die gesag en wapens van Jesus self tot ons beskikking. Die gebruik van die Nagmaal is dus ‘n kragtige manier om kontak met die hemele te maak en om God aan Sy beloftes vir ons te herinner. Dit kan deurbrake bring wat al lank sluimer en dit kan selfs genesing bring