Finesse Blog

Dit is vir my lekker om julle te laat weet dat ek gevra is om ook te blog by die Geloof sekskie van Finesse tydskrif se aanlyn weergawe. My eerste blog is op die lug by https://www.voelgoed.co.za/blog/jesus-se-voetspore-hierdie-paasfees Gaan lees dit gerus en voel vry om dit te 'like' of deel te neem aan die kommentaar. Hoop … Lees meer Finesse Blog

Die Grootste Geveg

Oor die kruisiging van Jesus lees ons in Matt 27:45-46 En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur toe; en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? Die duisternis was die eerste manifestasie van ‘n groot geestelike geveg wat begin het. Net na die duisternis het Jesus triomfantelik in ‘n groot stem geroep, “Tetelestai!”, wat as dit vertaal word, beteken “Dit is volbring!” Waaroor was Jesus dan so triomfantelik? Die prys vir sonde was vir die mensdom betaal. Hy wat geen sonde geken het nie, is ons sondes toegereken, sodat ons as die geregtigheid van Christus gereken kan word. Die sonde was gestraf, maar aan die sondaar was genade betoon.

Geseend is Hy wat kom in die Naam van die Here

Ons het gelees dat die Heilige Gees ons swakhede te hulp kom. Die Griekse woord vir ‘te hulp kom’ beteken ‘om saam aan te gryp en saam te staan teen’. As ons die Heilige Gees toelaat om deur ons te bid, sal Hy ‘saam met ons aangryp en saam met ons staan teen’. In situasies waar ons bid maar oënskynlik nie resultate kry nie, wil Hy graag saam met ons die situasie aangryp en saam met ons staan teen wat ookal verhinder dat ons deurbreek. Watter belofte is dit nie! In Sag 4:6 lees ons Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare. Wanneer die Gees van God saam met jou staan, is jy op pad om resultate te kry. Halleluja! Die Heilige Gees doen dit ongelukkig nie alleen nie. Hy doen dit nie VIR ons nie, maar SAAM MET ons. Die verantwoordelikheid om te bid, bly steeds joune. Hy help jou net. Wanneer jy egter die verantwoordelikheid opneem, dan gryp Hy SAAM met jou die situasie aan en staan Hy SAAM met jou teen jou vyand.