TWEE DUIWELS WAT ONS LEWENSVREUGDE STEEL

Daar kan tussen twee tipes Vrees onderskei word: Gesonde eerbied of ontsag vir iemand of iets, bv. wanneer jy vir ‘n olifantbul weghardloop, of die vrees van die Here; en Vrees as ‘n ongesonde emosie wat skade kan aanrig. ‘n Groot aantal siektes word veroorsaak deur ongesonde vrees, angs en langdurende spanning wat nie opgelos nie.

Die Gordel van Waarheid

‘n Skoolseun moes op ‘n dag in die hof getuig. Nadat hy hom kruis-ondervra het; het die prokureur, soos wat hy gedink het, die seun se getuienis ‘n vernietigende slag toegedien. “Jou pa het het aan jou gesê hoe jy moet getuig, nie waar nie?” het die prokureur gevra. “Ja” het die antwoord dadelik gekom. Met ‘n triomfantelike kyk het die prokureur gevra, “En wat het jou pa gesê, hoe moet jy getuig?” Die seun het sy oë laat sak en geantwoord...

Die Skoene van Goeie Nuus

Let op dat ons teks van vandag ‘n unieke woord bevat – iets wat nie by een van die ander dele van die wapenrusting voorkom nie: Dit is die woord bereidheid. Die skoene van die wapenrusting is die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Wesley was bereid om die evangelie te verkondig. Sy bereidheid het die verandering in die rower laat gebeur. Ons is baiekeer skaam om die Goeie Nuus van Vrede te verkondig. Netnou dink die mense ons dweep! Tog is dit ons bereidheid wat die verskil in iemand se lewe kan teweeg bring.

Die Borswapen van Geregtigheid (2): Heiligmaking

Die woord beteken om ‘n persoon of voorwerp eenkant te hou vir spesiale gebruik. Indien jy byvoorbeeld ‘n stel eetgerei het wat jy net gebruik as daar kuiergaste kom, is dit heilig of afgesonderd vir ‘n spesiale doel. Toe die Israeliete uiteindelik die Here aanvaar het as hulle God, het Hy reels aan hulle gegee. Hierdie reels sou verseker dat hulle afgesonderd sou lewe as God se spesiale mense. 'n Voorbeeld van hierdie reels kan in Exodus 20 gevind word. God kon hulle daardeur op spesiale maniere gebruik op verskillende maniere om sy grootheid te bewys aan die nasies rondom Israel. God kon die Israeliete egter nie gebruik as hulle onrein was nie. Op dieselfde wyse sal ons nie ‘n vuil lepel of vurk gebruik om mee te eet nie. Ons sal dit eers was of reinig voordat dit geskik is vir gebruik. Nadat ‘n persoon wedergebore is en dus regverdig bevind is deur God, word hy afgesonder of eenkant gehou vir spesiale gebruik deur God. Ons het daarom, net soos die Israeliete, ‘n spesiale verantwoordelikheid om rein te lewe of om anders te lewe as die res van die wêreld