Uit Geloof Alleen

Ons onthou vandag met dankbaarheid dat dit op 31 Oktober 1517 was toe Martin Luther, volgens oorlewering, sy 95 tesisse vasgespyker het aan die kerk se deure op die dorpie Wittenberg in Duitsland. Voortspruitend hieruit het die sogenaamde 5 Solas ontstaan wat Luther beklemtoon het: Sola Scriptura ("Uit die Skrif alleen"): die Bybel alleen is … Lees meer Uit Geloof Alleen

Die opstanding uit die dood

Ons is besig met ’n reeks oor wat bekend staan as ‘Die Doktrine van Christus’ en ons teksverse is uit Heb 6:1-2  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en … Lees meer Die opstanding uit die dood

Die Leer van die Doop

Ons is besig met ’n reeks oor die Doktrine van Christus en ons teksvers is uit Heb 6:1-2  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in … Lees meer Die Leer van die Doop