Die Woord Sal Jou Omstandighede Verander

Ons word almal op een of ander wyse beïnvloed deur die woorde wat ons hoor, maak nie saak of die waar of onwaar is nie. Luister maar net vir ‘n rukkie na iemand wat konstant bekommerd en verdruk voel. Wanneer jy loop, voel jy dan sommer self bedruk en af. Sommige mense is so vol twyfel en ongeloof dat die atmosfeer rondom hulle gelaai is met duisternis. Hierdie tipe atmosfeer word deur hulle woorde geskep. Prys die Here vir SY Woord. Sy Woord bevat Sy geopenbaarde wil. Ps 107:20 lees “Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red.” Kom ons gesels oor die Woord van God. Kom ons gesels oor die genesing en hulp wat reeds vir jou gestuur is. Dit is moontlik om af te lei of ‘n persoon reg glo deur slegs te luister na hoe hy of sy praat. As die manier hoe hy praat, verkeerd is; dan is die manier hoe hy glo, verkeerd. As die manier hoe hy glo, verkeerd is, dan beteken dit dat sy gedagtes verkeerd is. As sy gedagtes verkeerd is, beteken dit sy gedagtes nog nie vernuwe is deur die Woord van God nie. Al drie – glo, dink, praat – werk saam.