Varke in die Voorhuis

Wat sou jy doen as 'n trop varke in jou sitkamer inkom en begin om hulself tuis te maak? Sou jy hulle so vinnig moontlik uit jou huis uitkry; of sou jy hulle daar los en so vinnig skoonmaak as wat hulle vuilmaak; of sou jy planne maak oor hoe jy beter met hulle kon … Lees meer Varke in die Voorhuis

11 Eienskappe van die Deugsame Vrou – ‘n Akrostiese Gedig

As ons nie verander nie, groei ons nie en as ons nie groei nie, gaan ons dood. Elke huwelik moet aanhou verander en groei. Elke Christen behoort hul beste weergawe te word. Ons begin op 'n sekere punt wanneer ons trou, en dan groei ons dekade na dekade. 'n Geesvervulde, groeiende man en 'n geesvervulde, groeiende vrou help mekaar. Hulle voed mekaar en dit is 'n wonderlike ding.

Solus Christus

Oktobermaand is die maand waarin ons die begin van die Reformasie deur Martin Luther herdenk. Uit die Reformasie het daar 5 bekende leerstellings ontstaan om dit te onderskei van die Rooms-Katolieke leringe van Luther se tyd: Sola scriptura ("deur die Skrif alleen")Sola fide ("deur geloof alleen")Sola gratia ("uit genade alleen")Solus Christus of Solo Christo ("Christus … Lees meer Solus Christus