Geseende Kersfees

Hierdie blog sal gesluit wees tot 18 Januarie 2016. Ek en my gesin wens u elkeen 'n geseende Kersfees en voorspoedige 2016 toe. Mag hierdie Kersfees waarlik 'n Christusfees wees waar die eeu-oue Kersverhaal weereens aan die kinders oorvertel word en die wonder van Kersfees opnuut deur u en u gesin ervaar mag word.

Jesus – Die Rede vir ons Gebede

Die ongelowiges vra tereg, as die Christene self dan ophou om Kersfees te vier, hoekom moet dit steeds as ‘n vakansiedag erken word? En as die Christene self dan nie meer Kersfees vier nie, het hulle dan geloof in hulle God verloor? Dan twyfel hulle mos in hulle eie Bybel? Dat sal ‘n slegte plek wees om by te kom.

Waarom het u my verlaat?

Daar is min dinge so verwoestend in 'n mens se lewe soos die dag wanneer dit jou finaal binnedring: Ek het nie 'n pa nie. Hy het my verlaat. Weggegooi. Alleen gelos. Jesus het dit klaend gekreet aan die kruishout toe Hy gebroke en eensaam daar gehang het: Eloi, Eloi, lema sabagtani? My God, My God, hoekom het U my verlaat? (Matt 17:46) 'n Pa bring identiteit in 'n kind se lewe. Daar is min dinge so lekker as om te kan sê, 'ek is my Pa se kind!' Pa's bring sekuriteit in jou lewe. Jy hoef jou nie bekommer oor more se brood nie. Pa sal mos sorg. Of as jy bang is... Pa sal jou mos beskerm. Pa's bevestig jou menswees: 'Pa se bul!' of 'Pappa se kaalvoet meisiekind!' Pa's maak iets groot in jou los wat dormant daar sou wees tot in ewigheid. Dit ontsluit binne-in jou die moontlikheid om die wêreld te oorwin. Ek soek my Pa Die hartseer waarheid is dat ons Pa's iewers 'wegverloor' het. Statistieke vertel 'n hartseer prentjie: 63% selfmoorde kom uit vaderlose huishoudings 70% jeugdiges in plekke van veiligheid kom uit vaderlose huishoudings 40% van alle kinders word nie saam met hulle biologiese vaders groot nie 85% van kinders met gedragsprobleme kom uit vaderlose huishoudings 71% skoolverlaters kom uit vaderlose huishoudings. Die kanse is daarom goed dat jy uit 'n huishouding kom sonder 'n Pa, of uit 'n huishouding met 'n 'afwesige Pa' wat net nooit daar vir jou was nie. Navorsing in SA toon dat 97% van enkelouers in SA, moeders is. Toe 'n kind eendag gevra word om 'Father' te spel, het hy dit 'M-o-t-h-e-r' gespel. Op 'n sekere ouderdom loop tienerseuns weg na hulle Pa's toe. Hulle antwoord wanneer hulle gevang word is botweg, "Ek soek my Pa." Waarom het u my verlaat? Baie kinders word groot met onderdrukte woede jeens hulle vaders. Dit manifesteer later in 'n wye reeks probleme wat hulle lewens, die van hulle vrouens en die van hulle kinders onherroeplik beïnvloed. Dit wissel van alkoholisme tot gesinsgeweld en selfs deur fisiese manifestasies in die vorm van siektes wat die liggaam aanval en terroriseer. 'Waar was Pa toe ek jou nodig gehad het?' Die verwyt slaan diep en seer.