Gaan was jou sewe maal (2)

Jesus het in verband met Ongeloof, ‘n streep getrek tussen ongeloof en melaatsheid. Dit is amper asof daar ‘n parralel bestaan tussen die fisiese (melaatsheid) en die geestelike (Ongeloof).