Die Mag van Saad

Ons bid almal met die doel om antwoorde te kry. Gebede, soos ons woorde, is egter soos saad. Sommige gebede voel asof dit dood gekook is. Ander weer, groei maklik en vinnig en dra baie vrug. Hoekom is dit so met ons gebede?

Advertisements