Die leringe van Jesus

En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. En die Jode het hulle verwonder en gesê: Hoe kom Hy aan die geleerdheid terwyl Hy geen onderwys ontvang het nie? Jesus antwoord hulle en sê: My leer is nie myne nie, maar van Hom wat … Lees meer Die leringe van Jesus

Getugtig maar nie gestraf nie

En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, … Lees meer Getugtig maar nie gestraf nie