Hoe om te vat met die Vingers van Geloof (1) – Vra sonder twyfel

Hoewel elkeen dieselfde maat van geloof ontvang, is dit jou eie verantwoordelikheid wat jy daarmee doen. Hier dink ek aan die gelykenis van die talente. Ons doen soms met ons maat van geloof soos die een wat sy talent in die grond weggesteek het. Ons draai dit toe en steek dit weg:

Die Swaard van die Here (3): Gordel jou swaard

Stilte op die regte tyd, is ‘n voorbeeld van die gebruik van die Swaard van Stilte. Dit is ‘n ongesproke woord of ongeneemde aksie. Wanneer die situasie stilte vereis, behoort al jou wapens gegordel te wees. In die gees word hierdie wapen gebruik wanneer ons, ons reg om onsself te verdedig, eenkant toe skuif in plaas daarvan om onsself te verdedig of te red. Dit gebeur wanneer ons onsself totaal oorgee aan God in die betrokke situasie. Jesus gebruik hierdie swaard wanneer hy voor die goewerneur gedaag word kort voor sy kruisiging. Hy het Sy reg om Homself te verdedig of te red, opgegee en Homself totaal op die Here gewerp om Hom deur te dra

Die Swaard van die Here (2): Gebruik jou swaard

Hoewel die ‘swaard van die Gees’, die woord van God is, beteken dit nie dat die blote besit van ‘n Bybel jou die besitter van ‘n swaard maak nie. Iemand sonder ‘n Bybel, maar wat verskeie Skrifte goed ken; kan byvoorbeeld baie meer effektief sy ‘swaard van die Gees’ gebruik as iemand wat ‘n Bybel besit maar dit swak of glad nie ken nie. Dit is waarom dit so belangrik is om die versies wat jy wel ken, op praktiese maniere te kan toepas.

Die Swaard van die Here(1) – Herstel jou swaard

Vibrasies in die gees word veroorsaak wanneer ons intersessie doen en lofprysinge tot die Here sing. Intersessie beteken om’ iemand se saak te bepleit’. ‘n Goeie voorbeeld waar hierdie tipe swaard tot groot effek in die Bybel gebruik is, vind ons in 2 Kron 20. Drie groot leermagte het teen Juda saamgetrek om hulle uit te wis. Hulle leier, Josafat, het ‘n nasionale vasdag uitgeroep en die aangesig van die Here aangeroep vir hulp. Josafat het die volk se se saak voor God bepleit (intersessie). God het die gebed gehoor en profeties daarop geantwoord (‘rema’ woord). Hier is wat die volgende dag gebeur het:

Die Bloed van Jesus (2)

Ons sien dus dat bloed praat. Wanneer ons deur die Bybel lees, lyk dit of alle bloed met God praat. In hierdie geval het Abel se bloed om wraak geroep. Wanneer ons die Bloed van Jesus pleit, praat Sy Bloed met God en pleit dit vir genade, barmhartigheid en beskerming. Dit is beter dinge as wraak. Wanneer ‘n Christen die Bloed van Jesus hardop praat, sing of pleit, veroorsaak dit ook konsternasie in die geesteswêreld. Satan het baie moeite gedoen om die mens te verblind sodat hy nie die krag van die Bloed van Jesus raaksien nie. Vandag nog is daar baie mense wat sê dat hulle niks met ‘n ‘slagpale godsdiens’ te doen wil he nie. Daar is godsdienste sonder die Bloed (en daarom die Lewe) van Christus in dit. Daarteen het die Satan geen beswaar nie. Sodra ons egter aktief en daagliks die Bloed van Jesus gebruik en ons eie maak, is dit soos ‘n vuur in ‘n perdebynes.

Die Bloed van Jesus (1)

Elke keer wanneer ons die Nagmaal gebruik, beroep ons, onsself op die Nuwe Verbond wat Jesus gesluit het. Ons kan ons beroep op die uitspraak van God die Vader, en ons het al die gesag en wapens van Jesus self tot ons beskikking. Die gebruik van die Nagmaal is dus ‘n kragtige manier om kontak met die hemele te maak en om God aan Sy beloftes vir ons te herinner. Dit kan deurbrake bring wat al lank sluimer en dit kan selfs genesing bring

Intimiteit met God (4)

(Ex 20:20 AOV) Moses het gesê, “Wees nie bevrees nie” want God wil “dat Sy vrees voor julle oë mag wees”. Dit klink soos ‘n teenstelling maar dit is nie. Moses het onderskei tussen Bang vir die Here en die Vrees van die Here. Daar is ‘n groot verskil. Die persoon wat bang is vir Here het iets om weg te steek of waarvan hy nie wil afstand doen nie. Hy is bang om nader aan God te kom uit vrees dat dit wat hy wegsteek, ontbloot gaan word en dat hy sodoende dalk iets sleg mag oorkom. God wil nie dat ons bang vir Hom moet wees nie, maar wel dat ons Hom moet vrees.

Intimiteit met God (3)

Honger is die sleutel na ons intimiteit met God. Ons moet altyd onthou dat ons in beheer is van ons aptyt, en nie God nie. Ons kan nuwe aptyte en voorkeure (‘cravings’) aankweek. Daar is ‘n belangrike geestelike beginsel wat hier werk: Ons sal honger wees (‘lust’) na dit waarmee ons, onsself voed.

Intimiteit met God (2)

Die arme man het nakend in die begraafplaas rondgedwaal en het al moed opgegee dat iemand hom ooit sal help. Die beste van alles? Hy was waarskynlik nie 'n Jood nie, want in Gadara het hulle met varke geboer. Wat doen Jesus hierna? Hy gaan terug oor die meer, na waarmee Hy besig was. Daardie man was vir God belangrik genoeg dat Hy Sy Seun gevra het om alle bediening te stop en hom eers te gaan bevry. Dit is die waarde wat God aan hom geheg het. Hoeveel te meer ook aan jou!

Intimiteit met God (1)

Elkeen van ons ken iemand wat ‘n spesiale plekkie in jou hart het en by wie dit altyd lekker is om te gaan kuier. Die lekkerste is natuurlik is so iemand jou uitnooi om te kom kuier! Ons doen dan sommer moeite om ander planne te maak sodat ons daardie afspraak kan nakom. In Jak 4:8 lees ons