Die Borswapen van Geregtigheid

Kom ons neem as voorbeeld twee mans wat in die hof voor die regter staan. Albei mans word van ‘n misdryf beskuldig. Die getuienis bewys dat die eerste man geen skuld het aan die misdryf nie. Die regter “regverdig” dus die eerste man en bevind die eerste man onskuldig, m.a.w. die man is vry om te gaan en word geag as ‘n wetsgehoorsame persoon met die volle regte van sy land. Die tweede man word daarenteen deur direkte getuienis bewys dat hy wel die misdryf gepleeg het. Nou kom “regverdig” die regtig egter die tweede man ook en sê dat hy ook vry is om te gaan en geag word as ‘n wetsgehoorsame persoon. Iets maak iewers nie sin nie, ne?

Die Kompassie van Christus

Suid-Afrika is land vol geweld en onverdragsaamheid. Die mense in die land is verdeeld en kwaad. Ek lees verlede week in ‘n internet koerant dat die daaglikse sterftesyfer in ons land meer is as die van ‘n land wat in ‘n oorlog verkeer. Die blootstelling aan sinnelose geweld, bedrog, rowery en diefstal het ons emosies afgestomp. Baie van ons het hard en veroordelend begin raak. Dit is veral wanneer daar iemand van ‘n ander ras betrokke is. Hoewel ons nie uniek is nie, is die effek op die Christene in die land duidelik sigbaar. Ek glo dat dit vir die Heilige Gees belangrik is om weer ons kompassie terug te wen.

Die Skild van Geloof

Wanneer ons wedergebore word, bevind ons onsself onverwags op ‘n slagveld. Ons het nie ‘n keuse om daarby betrokke te raak of nie, want oorlog is dadelik teen ons verklaar deur Satan en almal wat God haat. Die enigste keuse wat ons wel het, is of ons vertrap wil word deur ons vyand en of ons wil leer om terug te veg en in oorwinning te begin wandel. Die sneller wat aanvalle teen ons aktiveer, is wanneer ons van God se beloftes in die Bybel begin bewus raak en dit begin opeis.

Hoe om te vat met die vingers van geloof (2)

Die Engelse term om te ontvang, is ‘appropriate’. Dit word die beste in Afrikaans vertaal deur die woord ‘toe-eien’. “Appropriating faith” is dus “geloof wat toe-eien”. Jy kan jouself slegs iets toe-eien wanneer jy oortuig is dat jy die eienaar daarvan is. Wanneer jy bv. iets gekoop het, is jou strokie jou bewys van jou eienaarskap. Daarna maak jy die pakkie oop en gebruik die item sonder om weer oor jou eienaarskap na te dink. Hoekom? Want jy het jouself dit toege-eien. Met geloof is dit dieselfde, jy moet met vertroue of vrymoedigheid eienaarskap neem van dit waarvoor jy gebid het. Die voorbereiding waarvan ons verlede keer geleer het...