“Wees in Alles Dankbaar”

Tommy Lessing 2016/10/30 So op ‘n ligter noot, die verhaal word vertel van ‘n boer wat vir ete uitgenooi was na die huis van ‘n ryk man. Toe die ete bedien word, het die boer sy hoof gebuig en gevra dat hulle ‘n dankgebed doen. Die ryk man het hierop geantwoord dat niemand meer bid … Lees meer “Wees in Alles Dankbaar”