Ons tema vir die week is ‘Onthou’. Hierdie week onthou ons die tye toe God vir ons geveg het, die tye toe Hy voorsien het toe ons rûe teen die muur was en die tye toe Hy ons genees het nadat die dokters hoop opgegee het of daar eenvoudig nie geld vir ’n dokter was nie. Ons teksvers vir vandag is uit

Ex 17:8-15  Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Ráfidim te veg.  (9)  En Moses het aan Josua gesê: Kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand.  (10)  En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aäron en Hur het op die top van die heuwel geklim.  (11)  En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste; maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste.  (12)  Maar die hande van Moses het swaar geword; daarom het hulle ‘n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aäron en Hur het sy hande ondersteun, die een duskant en die ander anderkant. So het sy hande dan vas gebly tot sononder.  (13)  En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard ‘n neerlaag toegebring.  (14)  Toe sê die HERE vir Moses: Skrywe dit as ‘n aandenking in ‘n boek en prent dit Josua in, dat Ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg.  (15)  En Moses het ‘n altaar gebou en dit genoem: Die HERE is my banier.

Die bekende gospel sanger Oscar Ehrensperger sing ’n lied wat se woorde vir my so treffend is:

“Lord, You took me out of Egypt, now take Egypt out of me.

You delivered me from Pharao, now set me free from me!”

Die Israeliete se trek deur die woestyn simboliseer vir my op so baie maniere die trek van die Christen op sy reis deur die wêreld: die Rooi See is die Plek Van Redding. Mara is die plek waar bitter water soet geword het. Wanneer ons in ons geestelike lewensreis by Mara kom, sal die bitter water (wat ons gedagtes wat ons in woorde uitdruk, simboliseer); stromende van lewende water (woorde wat lewe gee) word wat uit ons binneste vloei. Elim is die Plek van Rus, waar ons kan rus en ons kragte kan herwin in die middel van die storms van die lewe.  Die woestyn van Sinai, met die manna en kwartels, simboliseer die Plek van Voorsiening, wanneer God bonatuurlik voorsien as ons eie hulpbronne uitgeput word en ons nie meer self kan nie. By ’n plek met die naam van Ráfidim (plek van rus), was daar eers ’n toetsing en bakleiery, sodat Moses eerder die plek Massa (wat toetsing beteken) en Meriba (wat bakleiery beteken) genoem het: die plek van rus word vinnig ‘n plek van toetsing, veral wanneer ons verwagtinge oënskynlik nie vervul word nie (die Israeliete het water verwag en toe was daar niks) wat ons bekommernis, teleurstelling en woede simboliseer wanneer dit lyk of die Here ons versaak het.

Dit is dan ook die plek waar ons vandag by stilstaan: Ráfidim, die Plek Van Rus; het ‘n Plek Van Geveg geword. Kan daar vir ons ‘n les in wees? Alhoewel die kerk van Jesus Christus teenkanting van buite sal hê, is die kerk se eerste struikelblok ons ​​eie hardheid van hart. Die grootste bedreiging vir die kerk in is nie die regering, ‘n ander godsdiens of vyande van die geloof nie, maar ons self. Dit is ons eie eiewysheid, geneigdheid om af te dwaal en hardhartigheid – ja, ons eie liefdesverhouding met sonde. Terwyl ons besig is om onder mekaar te baklei en dreig om ons leiers te stenig,  vergader ons teenstanders buite die kamp, net soos die Amalakiete vergader het om die kamp van Israel.

Dit is hier, by die Plek van Rus, waar die Amalakiete die Israeliete sonder enige rede aangeval het. Vreemd genoeg gebeur dit ook in ons eie lewens, dat ons soms sonder enige provokasie of rede, aangeval word.

Ons veg ons eie veldslae

Hoewel ons eerder by Elim se twaalf fonteine en sewentig palms sal wil rus, is dit ongelukkig nie die realiteit nie. Ons gaan gevegte hê. Die Nuwe Testament sê dat ons die goeie stryd moet veg as ‘n goeie soldaat van Christus Jesus. Natuurlik voer ons nie fisiese gevegte as die kerk nie (hoewel dit soms so mag voel!). Jesus het vir Petrus gesê om sy swaard weg te bêre en Paulus het gesê dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons moet nie as ‘n kerk met ons gewere, tenks en swaarde saamtrek nie.

Tog is die gevegte werklik. Ek is seker dat elkeen van ons aan teenstanders, vyande soos die Amalakiete en ’n stryd kan dink. Miskien is dit baie voor die hand liggend: mense in jou lewe wat nie van jou hou nie of iets waarvoor jy staan. Dalk hou jou baas nie daarvan dat jy ‘n Christen is nie. Soms sal jou gesin jou haat omdat jy ‘n Christen is.

Ander weer veg in die teologiese loopgrawe van hulle lewens. Hulle het moeilike probleme om uit te sorteer en daar sien ons mense dwaal en wankel. Party veg teen hulle eie ongeloof, hulle eie stryd om die beloftes van God te glo of of het hulle eie twyfel en vrese. Andere weer is in die versoeking om wraak te neem, naam te maak, seksuele onreinheid, aan bitterheid vas te hou, te weier om te vergewe of om die slegste van mense te glo: dit maak dit tog net makliker in die lewe om eerder van die begin af die slegste van mense te glo.

Meer dikwels as nie, is ons ook kwaad vir God of ons geestelike leiers as ons dors het en daar nie water is nie. Uiteindelik is die stryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen magte en owerhede, teen geestelike magte van die bose wat in die wêreld en in ons eie harte werk.

Terwyl Josua en die Israeliete geveg het, was Moses op die koppie daar naby. Sy hande was omhoog as ’n teken van aanbidding en in sy hande was sy staf. Moses simboliseer vandag ons intersessors en die staf van Moses is ‘n teken van gesag. Wanneer die voorbidders in die kerk teen die werke van die duiwel bid, lig hulle ’n banier op wat die regte van die duiwel om die grondgebied te hou, uitdaag en wat God se oorwinning deur Jesus Christus verkondig. Ons herinner die duiwel daaraan dat hy moet wyk omdat ‘n Groter Een hier is. Die Here is ons banier!

Die Here is ons banier

Ons lees dat Moses na hulle oorwinning oor die Amalakiete, ’n altaar vir die Here gebou het en gesê het, Jehovah Nissi – die Here is ons banier. In ons eie lewens verteenwoordig aanvalle deur die Amalakiete, aanvalle op ons sonder enige provokasie of rede. Dit het al met elkeen van ons gebeur: hier is jy, besig om jou lewe te lewe en niemand te pla nie en boem – die volgende oomblik is daar net moeilikheid waar jy kyk! Dit is dan wanneer ons by die Plek van Geveg kan leer. Heel eerste het ons ons intersessors nodig. Hulle moet op die hoogtes (naby God) staan in aanbidding en met geestelike gesag. Terwyl hulle op hulle plek is, sal ons voorspoedig wees om die vyand te verslaan en te oorwin. Wanneer ons kerke se interessors egter wegraak of te min is, dan kan ons nie so maklik oorwin nie (wanneer Moses se hande gesak het, het die Amalakiete gewen). In die middel van die stryd het ons nietemin hierdie vertroosting: Die Here is ons banier.

Die woord banier (‘standard’ in Engels) word in Webster se woordeboek omskryf as “any figure or object, flag or banner used as a symbol of a leader, people or military unit, a rule or basis for comparison for measurement or judgment”.

As God ons banier is, verklaar Hy Wie Hy is en waarvoor Hy staan. Dit doen hy baie keer deur Sy kerk. Die kerk verkondig hul trou in hierdie wêreld aan Jesus Christus en lig die vaandel van die Here se geregtigheid op die aarde. Die kerk sê: “ons staan ​​saam met ons Koning in sy leër en ons vaandel is Sy vaandel.”

Onthou!

Die Israeliete was ongelukkig, net soos wat ons ook vandag maar is, stadig om te onthou en vinnig om te vergeet – veral wanneer daar moeilikheid broei. Daarom het God vir Moses hierdie opdrag gegee:

“Skrywe dit as ‘n aandenking in ‘n boek en prent dit Josua in…” Ex 17:14

Dit is dan ook die rede hoekom hierdie week se tema ‘Onthou’ is. Telkens wanneer ons ’n geveg wen, of God iets groot vir ons doen, moet ons dit neerskrywe en dit vir ons opvolgers (ons kinders!) inprent! Inprent beteken om dit so gereeld vir hulle te vertel en selfs op te voer, dat hulle geen twyfel oor die gesag en waarheid daarvan in hulle koppe sal hê nie. Ek glo dat dit ook juis om hierdie rede is dat Moses dit ’n wet vir alle Israeliete gemaak het:

Deu 6:6-7  En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;  (7)  en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.

‘Inskerp’ en ‘inprent’ dra dieselfde opdrag oor: maak moeite daarmee om vir jou kinders te leer. Dit is hoekom die Kersverhaal en opvoeringe daarvan, Paasnaweek en opvoeringe daarvan soos die Passiespele, asook Pinkster, Opstandingsdag en ander belangrike dae op ons Christelike kalender, so belangrik is. Hoe naby die datum aan die werklike gebeurtenis is, is eintlik nie ter sake nie. Wat ter sake is, is om uitvoering te gee aan God se opdrag: Onthou en leer dit vir jou opvolgers en jou kinders! Onthou die tye toe Ek vir jou goed was, toe jy my Naam aangeroep het in jou benoudheid en Ek jou gehelp het. Onthou dit deur dit neer te skrywe en vir jou opvolgers en kinders in te prent en in te skerp.

Maak ’n Boek van Herinneringe

Ek sluit af deur ’n voorstel te maak: Roep jou gesin byeen en kies ’n dag wat vir julle gepas sal wees. In die eerste jaar, op daardie dag wat julle as gesin gekies het, skrywe alles neer wat julle as ’n gesin kan onthou wat God vir julle gedoen het, in ’n tipe ‘Boek van Herinneringe’. In die daaropvolgende jare, voeg die nuwe dinge by wat God vir julle gesin gedoen het.  Lees die vorige dinge hardop voor sodat julle almal nou weer kan onthou dat God nog altyd voorsien het en vir julle goed was. Wanneer moeilikheid broei, vergeet mense baie gou dat God getrou is om te help. Deur gereeld deur so ’n ‘Boek van Herinneringe’ te lees, bou dit jou geloof op dat God weer sal help. Mense onthou deur herhaling.

4000 jaar gelede het Moses gereeld vir Josua ingeroep. Ek kan sy stem in my verbeelding hoor roep, ‘Josua, kom hier!’ en hoedat hy vir Josua dan die verhaal vertel hoedat God vir Josua gehelp het om die Amalakiete te oorwin. Toe Moses sterwe en Josua die leierskap van die Israeliete oorgeneem het, was dit vas in daardie man se hart: Die Here is waarlik ons banier!

Liewe leser en luisteraar, ek wil jou vandag aanmoedig, al voel jy ook mismoedig: Onthou wat die Here al vir jou gedoen het. Onthou dit sodat jy vrymoedigheid kan kry ondanks die aanklagtes van Satan of jou eie gewete teen jou. Trek dan jou mooiste klere aan en was jou gesig en kam jou hare en as jy kan, borsel jou tande. Sak dan op jou knieë neer in nederigheid en volg

Heb 4:16  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Sy banier oor jou is liefde!

3 thoughts on “Jehovah Nissi – Die Here is ons Banier

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.