Asem is lewe. Toe God Adam lewendig gemaak het, het Hy asem in hom in geblaas.

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Hierdie Skrifgedeelte is eintlik ‘n prentjie van hoe jou verhouding met God veronderstel is om te wees: intimiteit van aangesig tot aangesig. Die asem van God hou ook verband met jou nuwe lewe in Christus. Aan die einde van die evangelie van Johannes blaas Jesus sy asem oor sy dissipels uit en sê ‘Ontvang die Heilige Gees’ (Joh 20:22).

God het ons met Sy asem geskep om lewend te wees— in liggaam, siel en gees. Dit is dus nie verbasend nie dat daar sekere soorte geestelike aanvalle is wat daarop gemik is om ons asem te steel, ons lewenskrag weg te neem en ons geestelik uit te put nie.

’n Luislang wat wurg

Verlede week tydens die biduur het ek ’n sterk ervaring gehad dat baie van ons voel of ons ‘gewurg’ word en nie in oorwinning kan wandel nie. Die ervaring wat ek gehad het, was van ’n groot luislang wat hierdie mense wurg.

Sommige simptome van so ’n geestelike aanval sluit in:

  • ‘n Algemene gevoel van moegheid waarvoor dit blyk dat daar geen natuurlike oorsaak is nie
  • Jy het jou begeerte of honger na God verloor.
  • Jy ‘asem uit’ – jy gee baie aan ander – maar dit voel asof jy nie kan ‘inasem’ nie – asof die stroom van lewe na jouself gesmoor is.
  • Jy ervaar volgehoue druk in jou omstandighede soos bv. jou finansies, verhoudings of gesondheid – ’n druk wat soms al jare aangaan en dit voel of dit net nie wil ophou nie.
  • Jy voel gefrustreerd omdat jy graag soveel meer wil gee in jou verhoudings, werk, bediening, ens.; maar jy word heeltyd op een of ander wyse teruggehou of gekeer.
  • Jy dink soms sterk daaraan om op te gee omdat jy liggaamlik, emosioneel en geestelik energie verloor het.
  • Jy word aangeval met gedagtes dat jy moet terugstaan in jou geestelike lewe omdat jy nie langer die koers kan volhou waarop jy verondersel is om te wees nie.

In die Bybel word slange en aanvalle deur slange simbolies met die duiwel verbind. Satan verskyn bv. in die vorm van ‘n slang tydens die versoeking van Adam en Eva en in die Evangelies het Jesus ons oorwinning oor die demoniese ryk vergelyk daarmee dat ons op slange en skerpioene sal trap sonder skade.

Die verwysing na slange kan ‘n nuttige metafoor wees. In die fisiese realm is daar twee tipes aanvalle deur slange:

  1. Die eerste een is ‘n gifaanval
  2. Die tweede is ‘n verstikkingsaanval.

Sommige slange, soos luislange, maak hul prooi dood deur hulle te versmoor. Telkens wanneer hul prooi uitasem, druk die slang se kronkels stywer om die prooi totdat dit nie meer kan asemhaal nie. Jy gaan dus letterlik dood omdat jy nie asem kan kry nie.  Dit is dan ‘n beeld van hierdie tipe geestelike oorlogvoering – maar jy hoef nie hiervoor bang te wees nie.

Hoe om terug te baklei

Vandag het ek vir jou goeie nuus dat jy eerder met afwagting en hoop vervul moet wees, want wanneer God eers ’n beeld gee van wat die probleem is, kan jy maar weet dat jou verlossing naby is!  Die eerste goeie nuus is dat die teenaanval teen so ’n gees, asem en lewe is. Ons lees in

Joh. 10:10  Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Die Bybel leer ons dat Christus in ons lewe en dat Hy gekom het om lewe en oorvloed te bring. Omdat hierdie tipe aanval gelei word deur ’n ‘gees van die dood’; is dit net Christus wat dit kan oorwin want Hy het die dood oorwin en Hy bring lewe.

’n Paar metodes om te volg sodat jy oorwinning oor hierdie tipe aanvalle kan kry is:

Roep Jesus aan

Moenie die krag daarvan onderskat om eenvoudig in jou nood na Jesus uit te roep nie! Die Psalmdigter skrywe in

Psa 116:3-6  Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref; ek het benoudheid en kommer gevind.  (4)  Maar ek het die Naam van die HERE aangeroep: Ag, HERE, red my siel.  (5)  Die HERE is genadig en regverdig, en onse God is ‘n ontfermer.  (6)  Die HERE bewaar die eenvoudiges; ek het swak geword, maar Hy het my gehelp.

Hierdie is ’n historiese getuienis van so ’n ‘luislang aanval’ en hoedat God die slagoffer gehelp het toe hy om hulp geroep het.

Dawid het geestelike oorlogvoering goed verstaan.  Ek glo dat hy so ’n demoniese luislang aanval en sy oorwinning daaroor, beskrywe in

Ps 18:3-7  Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.  (4)  Ek roep die HERE aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.  (5)  Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval.  (6)  Bande van die doderyk was rondom my; strikke van die dood het my teëgekom.  (7)  Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom.

Mediteer oor Psalm 18. Dit is die krag van genade – dat wanneer ons nie die krag het om op te tree of te praat nie, ons tot Hom kan roep in Jesus se Naam en Hy ons hoor.

In die res van daardie Psalm leer ons dat God kragtig namens ons optree in sulke situasies! In Psalm 50:15 staan ook geskrywe

‘En roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.’

Vergewe waar nodig

Baie dikwels word ’n mens of ’n groep mense deur Satan gebruik om die kinders van God aan te val, seer te maak of te vernietig. In sulke gevalle moet ons groot genoeg wees om in te sien dat ons teenaanval nie teen daardie mense moet wees nie, maar teen die gees agter hulle. In 1 Kor. 13 staan daar geskrywe

1 Kor 13:5  (Die liefde) handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie

In die Good News Vertaling staan daar

1 Cor 13:5  love is not ill-mannered or selfish or irritable; love does not keep a record of wrongs;

Dit is omdat ’n rekord van oortredings die eerste stap is tot algehele bitterheid in ’n mense se lewe.

Vergewe dus waar nodig is en spreek mense vry. Vra God om die wraak namens jou oor te neem want die Bybel sê dat die wraak God alleen toekom.

Sny die kronkels af

Ek glo in die krag van profetiese aksies. Ons lees in

Ps 129:4  Die HERE is regverdig: Hy het die toue van die goddelose afgekap.

Die woord ‘toue’ wat gebruik word, is dieselfde woord wat elders as ‘bande’ vertaal word. Dit is die Here wat ons vrymaak – ons neem saam met Hom daaraan deel deur profetiese verklarings en aksies.

Haal asem

‘n Vooraanstaande Bybelkenner het eenkeer gesê: ‘ Neem van ‘n man sy rykdom weg en jy hou hom terug; neem van hom weg sy geloof en hoop, en jy keer hom.’ Die Bybel sê dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof (Heb. 11: 6.).

Om te glo dat daar ‘n Opperwese is wat hemel en aarde geskep het, is een ding. Om egter te glo en jou vertroue in Hom te stel om jou in jou lewe te help, is ‘n ander saak. Dit is waar geloof inkom. Die antwoord op die beproewinge van die lewe is om God te vertrou om jou daardeur te bring. Geloof is die aktiewe krag wat die dun lyn trek tussen sukses en mislukking. Geloof in God deur Christus verklaar: “Die Here het my tot hier gebring en die Here sal my tot ‘n suksesvolle einde bring.”

Ons leer in

Heb 4:16  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Alle krag het ‘n bron, en ‘n wedergebore Christen moet absoluut seker wees van waar sy mag vandaan kom. Die seker wete dat God se krag ten volle aan jou beskikbaar is, sal die golwe in jou lewe kalmeer wanneer stormagtige dae aanbreek.

Geloof dat God in staat is om jou te help en dat Hy gewillig is om jou te help, is hoe ons begin om asem te haal en die krag van die luislang te breek. Dit help nie dat jy instap 1 die Here Jesus aanroep om jou te help, maar dat jy nie oortuig is dat Hy gewillig is om jou spesifiek te help nie. Geloof in God se goedheid (ook oor jou persoonlik) is die mees dinamiese krag bekend aan die mensdom.

God se vaste belofte aan jou

Regoor die wêreld reageer mense op soortgelyke maniere op skielike krisisse. Sommige bekla hul lot; ander gee net op. Nie een van hierdie antwoorde is God se antwoord op ‘n skielike verandering in jou omstandighede nie. Hoe erg moet dit bv. nie wees as jy jare lank dag en nag te werk om ‘n universiteitsgraad te verwerf, en dan te ontdek dat jy nie werk kan kry nie? Niemand kan my ooit oortuig dat dit die beste is wat God vir jou as ‘n Koninkrykskind het nie. Skrap hierdie tipe gedagtes uit jou denke; dit is die duiwel se leuens.

Onthou die woorde van die apostel Paulus wat geskryf het in Fil 1:6 – omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Dit is God se vaste belofte aan jou.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.