Ek sien dat die mense ‘n groot ophef daarvan maak dat 31 Oktober ‘n sataniese fees is en nie deur Christene gevier moet word nie. Voordat ons by vandag se boodskap kom moet ons eers vinnig stilstaan by Halloween. Die Halloween vieringe, wat oorspronkik ‘n Rooms Katolieke fees was, het baie van die karaktertrekke van die Ierse fees Samhain (sah-in) aangeneem.

Waar kom Halloween vandaan?

Kortliks het die Keltiese (Ierse) fees Samhain die einde van die somer en die oestyd aangedui en die kouer maande in die noordelike halfrond aangekondig. Die Kelte het geglo dat die grense tussen die wêreld van die lewendes en die dooies op daadie nag vervaag en het as deel van die feesvieringe, maskers en kostuums met spook-temas aangetrek. In ongeveer 609 nC het pous Gregory III die 1 November afgevaardig as ‘n dag om al die heiliges te herdenk. Dit staan bekend as ‘All Saints Day’. Die 2de November was gevier as ‘All Soul’s Day’ en die Rooms Katolieke het op hierdie dag tradisioneel vir die siele gebid van diegene wat oorlede is. Die aand van 31 Oktober het deur die jare in die volksmond bekend geraak as Hallow’s Eve (Hallow-heilig en Eve- aand) of Halloween (‘een’ –evening). In die Ierse kultuur het die die twee feeste vermeng geraak omdat beide feeste op die dooies gefokus het en so  het Hallow’s Eve baie van die karaktertrekke van die Samhain fees aangeneem. Baie jare later eers, so onlangs as 1969, is die fees gekaap as ‘n satanistiese fees toe die Satanic Bible, gepubliseer is deur Anton Lavey.

Ek wil egter nie oor Halloween praat nie. Ek wil praat oor die herdenking van ‘n ander dag wat van besonderse belang vir ons as Christene is. Dit is ‘n dag wat herdenk moet word as die begin van die Hervorming, toe die mense begin raaksien het dat baie van kerk se leringe destyds onBybels was en baie van die fondasies waarop ons geloof vandag rus, gevorm is.

Die begin van die Hervorming

Die dag waaroor ek wil praat, is 31 Oktober 1517. Dit is hierdie jaar presies 500 jaar gelede dat die Protestantse Hervorming begin het. Dit is die dag toe ‘n man met die naam van Martin Luther sy 95 tesise teen die deur van die Rooms Katolieke kerk opgehang het. Ons het ongelukkig so besig geraak om te fokus hoedat hierdie dag ‘n sataniese dag is, dat ons vergeet het om te onthou hoe belangrik hierdie datum vir ons, as Christene, is. En die 2017 herdenking, wat ‘n besonderse mylpaal vir die moderne kerk behoort te wees, het verlore geraak omdat ons toegelaat het dat die dag gekaap word deur ‘n ander geloof. Wat wil ek sê? Ek sê dat 31 Oktober heel eerste vir die Christene ‘n belangrike dag is. Dit het vir ons ‘n belangrike dag geword nog lank voordat die vader van die Sataniese Kerk se oupa-grootjie eers gebore is. Ons het ons ‘eersgeboortereg’ egter verruil omdat ons fokus op dinge wat ons in die eerste plek nie behoort aan te staan nie.

Vandag nooi ek jou uit om 31 Oktober saam met my te vier. Ek nooi die algemene kerk – die gemeenskap van die heiliges – uit om saam met my die 500-jarige herdenking van die Hervorming te vier.

Die vyf Solas

Voortvloeiend uit Martin Luther se konfrontasie met die Rooms Katolieke kerk, het oor die volgende aanal jare ontwikkel wat bekend geword het as Die Vyf Solas.  ‘Solo’ is die Latynse woord vir ‘alleen’.  Wanneer ons die Hervorming herdenk, dan dink ons aan die vyf solas. Elk van hierdie solas kan beide gesien word as ‘n regstelling van die buitensporighede van die Kerk aan die begin van die Hervorming en as ‘n positiewe Bybelse verklaring. Hulle toepassing is tydloos, want waar dit aan die begin ‘n regstelling was, is dit vandag ‘n kompas vir ons.

Sola Scriptura – Alleen die Skrif

Sola scriptura beklemtoon die Bybel alleen as die bron van gesag vir Christene. Deur te sê: “Die Skrif alleen”, het die Hervormers beide die goddelike gesag van die Rooms-Katolieke Pous en vertroue in die heilige tradisie verwerp. Petrus se woorde in  2 Pet 1:20-21 het die basis daarvan gevorm:  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;  (21)  want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Sola Scripura beteken dat  slegs die Bybel geïnspireer is deur God.

Enigiets wat deur enige persoon  voorgegee word dat dit net so belangrik soos die Bybel is of wat die tradisie wat die Bybel weerspreek, moet verwerp word. Dit sluit in uitsprake en eise deur persone soos die pous of deur sogenaamde profete soos Ellen G. White van die Sewedaagse Adventiste, Ma Baker Eddy van die Christen Science,  of Charles Russel van die Jehova Getuies. Sola scriptura het ook die vertaling van die Bybel in Duits, Frans, Engels en ander tale aangevuur en die Bybelonderrig in die algemene tale van die dag, eerder as in Latyn, aangemoedig.

Sola Fide – Alleen deur geloof

Sola fide beklemtoon verlossing as ‘n gratis geskenk. Die Rooms-Katolieke Kerk het destyds klem gelê op die gebruik van geld skenk om status by God te koop. Goeie werke, insluitende die doop, is gesien as noodsaakilk vir verlossing. Sola fide daarenteen, sê dat verlossing ‘n gratis geskenk is vir almal wat dit aanvaar deur die geloof. Jy kan nie gered word omdat jy elke Sondag kerk toe gaan of geld vir die armes gee of ‘darem nie so sleg soos ‘n moordenaar of krimineel ‘ is nie. Slegs deur geloof kan jy gered word, en daardie geloof is ook nog ‘n gawe van God:

Ef 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  (9)  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Sola Gratia – Alleen deur genade

Sola gratia beklemtoon alleen genade as die rede vir ons verlossing. Met ander woorde, verlossing kom van wat God gedoen het eerder as wat ons doen. Redding is nie gebaseer op menslike inspanning of goeie werke nie. Dit spreek op sigself dat, indien die mens homself kon red, Jesus Christus se werk aan die kruis dan nie nodig was nie.

Rom 3:23-24  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,  (24)  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

Solo Christo (Solus Christus) – deur  Christus alleen

Solo Christo beklemtoon die rol van Jesus in ons verlossing. Die Rooms-Katolieke tradisie het kerkleiers soos priesters of ontslape Christene soos Moeder Maria of St Petrus in die rol van voorsprake tussen die mense en God geplaas. Hervormers beklemtoon Jesus se rol as ons “hoëpriester” wat vir ons voor die Vader inbreuk maak. Hebreërs 4:15 leer:  “Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.” Jesus is die Een wat toegang bied tot God, nie ‘n menslike geestelike leier nie.

Soli Deo Gloria – Alleen aan God die eer

Soli Deo Gloria beklemtoon die verheerliking van God as die primêre doel van ons die lewe hier op aarde. In plaas daarvan om te probeer om kerkleiers te behaag, te hou by ‘n lys van reëls, of om ons eie belange na te jaag, is ons doel om die Here te verheerlik. Die grondslag van Soli Deo Gloria word gevind in 1 Korintiërs 10:31: Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.

Slot

Die Protestantse Hervorming het 500 jaar gelede begin, maar sy beginsels moet nie verlore gaan nie. Net soos aan die begin van die Hervorming, is die kerk vandag ook besig met ‘n stryd om die waarheid. Geestelike dwaling en sterk wêreldse druk versoek die heiliges van God om die evangelie te kompromitteer. Groepe soos die Human Rights Movement en die liberale beweging roep om ‘n mensgesentreerde verlossing.  As ons as gelowiges, onsself nie voortdurend beywer vir die kern leerstellings van die Christelike geloof nie, sal daar noodwendig foute met vernietigende gevolge in die kerk kom. Daarom moet die kerk altyd probeer om die waarhede wat so maklik opsy gesit word, in stand te hou. Verteenwoordig in vyf basiese beginsels, bied die solas van die Hervorming ‘n stewige uiteensetting van die kernwaarhede van ons Bybelse geloof. As ons hulle na aan die hart hou, dien hulle as ‘n anker in ‘n donker, verlore wêreld.

Ek nooi elkeen van u daarom uit om hierdie week, op 31 Oktober 2017, saam met my te onthou dat die Protestantse Hervorming 500 jaar gelede begin het. Laat dit nie ‘n viering van Halloween wees nie, maar van ons wortels.

2 thoughts on “31 Oktober en die Hervorming

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.