Het jy al ooit aan ‘n ambulans gedink? Dit jaag deur die dorp met sirenes aan: as dit nie op is na ‘n krisis toe nie, is dit besig om weg te ry van een. Baie mense lewe op dieselfde wyse. Hulle staan sesuur op met alarms wat afgaan en daarna bly afgaan vir die hele dag. Kwart voor sewe – ry vir skool. Sewe uur, ry vir werk voor die verkeer kom. Agt uur by die werk jaag ons van een keerdatum na die volgende, as jy nie op pad is om ‘n krisis op te los nie, stap jy weg van een. Tyd vir verhoudings bou is daar maar min.

God het vasgestelde tye

Ons mense het vasgestelde tye waarvolgens ons leef. Ons het kalenders en tydskedules waarvolgens ons, ons lewens inrig. Ons lewens is soms so fyn beplan dat die tandeborsel nie moet val nie, anders is ons laat. Het jy geweet dat God ook ‘n kalender het? Hy doen niks voordat die vasgestelde tyd daarvan nie aangebreek het nie:

(Gen 18:14)  Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal Ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara ‘n seun hê.”

(Ex 9:5)  Die Here het ‘n tyd vasgestel en Hy het gesê Hy sal dit die volgende dag in Egipte laat gebeur.

(Pred 3:1)  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd

Hoe werk God se vasgestelde tye?

Wanneer ons die Woord ondersoek, kan ons iets van God se vasgestelde tye te wete kom:

‘n Saak sal gebeur op sy vasgestelde tyd

Die eerste ding wat ons sien, is dat God nie iets sal doen voor die vasgestelde tyd nie aangebreek het nie.

(Hab 2:3)  Die openbaring geld vir ‘n bepaalde [vasgestelde] tyd; dit sal gou kom want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie.

Ook in jou lewe is daar vasgestelde tye wanneer dinge gebeur. Ons moet daarom wysheid hê om te onderskei, want daar is

Pred 3:3-8

(3)  ‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om op te bou,

(4)  ‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring,

(5)  ‘n tyd om klippe weg te gooi en ‘n tyd om klippe bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels en ‘n tyd om ver te wees van omhelsing,

(6)  ‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan, ‘n tyd om te bewaar en ‘n tyd om weg te gooi,

(7)  ‘n tyd om te skeur en ‘n tyd om aanmekaar te werk, ‘n tyd om te swyg en ‘n tyd om te spreek,

(8)  ‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.

Ons moet nie plant wanneer dit tyd is om plante uit te trek nie, ons moet nie dans wanneer dit tyd is om te ween nie en, o wee, ons moenie spreek wanneer dit tyd is om te swyg nie. Ons sal wys wees as ons sal probeer vasstel watter tyd dit is, en ons eie tydskedule daarvolgens instel.

Selfs Jesus is gebore op die vasgestelde tyd:

Gal 4:4 Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou

Dinge  begin verander wanneer die vasgestelde tyd aangebreek het

Die tweede ding wat ons sien, is dat omstandighede begin verander wanneer God se vasgestelde tyd aangebreek het.

Die Exodus van die Israeliete kon eers plaasvind nadat God se vasgestelde tyd aangebreek het:

Gen 15:13 Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank.

Eers nadat die Israeliete vir die aangewese 70 jaar in ballingskap was,  kon hulle terugkeer na Jerusalem:

Jer 25:11-12

(11)  En hierdie hele land sal ‘n puinhoop, ‘n woesteny word; en hierdie nasies sal die koning van Babel sewentig jaar lank dien.

(12)  En as sewentig jaar vol is, sal Ek oor die koning van Babel en oor dié nasie, spreek die HERE, hulle ongeregtigheid besoek, en oor die land van die Chaldeërs, en sal dit ewige wildernisse maak.

God werk in siklusse of seisoene

Die derde ding wat ons sien, is dat God in siklusse werk:

Pred 3:15 Alles wat is, was alreeds; en wat sal wees, was alreeds; en God soek weer op wat verbygegaan het.

Dag en nag, somer en winter, nuwe maan en volmaan – alles werk in siklusse. Die aarde beweeg om die son, na 365 ¼ dae begin alles weer voor, jaar na jaar – eeu na eeu.

Dag siklusse

Hoewel God elke oomblik van elke dag beskikbaar is en na ons gebede luister, lyk dit uit die Woord asof daar ‘n vasgestelde tyd van die dag is wanneer Sy Teenwoordigheid besonder sterk is. In Heb 12:1 lees ons van ‘n wolk van geloofsgetuies rondom ons. Wanneer ons na hulle lewens kyk, het hulle vroeg opgestaan:

Jesus self het gereeld gedurende die vroee ure van die oggend gebid:

(Mar 1:35)  Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gebid.

Ander helde van die geloof het almal vroeg opgestaan. Dit wil voorkom asof hulle die seen verstaan het om God vroeg in die more te soek:

(Gen 19:27)  Daardie oggend het Abraham vroeg opgestaan en na die plek toe gegaan waar hy in die teenwoordigheid van die Here gestaan het.

(Gen 28:18)  Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was, gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit.

(Exo 8:20)  Daarna het die Here vir Moses gesê: “Staan môreoggend vroeg op en gaan wag vir die farao by die water. Hy sal juis op pad wees soontoe. Sê vir hom: So sê die Here: Laat my volk gaan om My te dien,

(Jos 3:1)  Josua het die môre vroeg van Sittim af vertrek en by die Jordaan aangekom, hy en al die Israeliete. Hulle het daar oorgebly voor hulle deur die rivier sou trek.

(1Sa 15:12)  Die oggend het Samuel hom vroeg klaargemaak om Saul te ontmoet. Iemand het vir Samuel vertel: “Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself ‘n gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy verby na Gilgal toe.”

(1Sa 17:20)  Dawid het die môre vroeg opgestaan, die kleinvee aan die wagter afgegee, die goed opgetel en gegaan soos Isai hom beveel het. Net toe hy by die kamp aankom, het die leër wat na die gevegslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef.

Jaar siklusse:

Dit wil voorkom asof daar ook vasgestelde tye van God gedurende die jaar is wanneer Sy Teenwoordigheid sterk is.

Die eerste tyd is die Paasfees wat Goeie Vrydag en Opstandingsdag insluit, gedurende Maart/April.

Die tweede tyd is die 40 dae aanloop tot die Dag van Oordeel in September/Oktober (Tishri op die Joodse kalender). Dit word genoem die Teshuvah, wat beteken om terug te draai na God. Dit is ‘n tydperk van selfondersoek, belydenis van sonde, regmaak waar jy andere verkeerd aangedoen het en vryspraak en vergifnis.

Die maand Augustus val reg binne laasgenoemde tydperk, en word daarom beskou as ‘die maand van beantwoorde gebed’.

Ek wil hier dit duidelik stel dat ons nie hoef te wag vir ‘n sekere tyd voordat ons bid of na die Here soek nie. Ons moet egter verstaan dat God wel tye vasgestel het – seisoene waarin dinge gebeur.

Die bekende evangelis Perry Stone sê dat dit wil voorkom asof die grootste geestelike aanvalle in die tydperk tussen Paasfees en Pinkster plaasvind. Die grootste geestelike deurbrake vind weer plaas gedurende die maand Augustus.

Bemoediging

Is jy dalk in ‘n tyd waar jy dringend antwoord op gebed benodig? Nou is die tyd om terug te draai na God. Vandag is reg in die middel van Sy vasgestelde tyd. Draai terug na Hom, bely jou sonde, maak reg waar jy verkeerd gedoen het – en ervaar die antwoorde op jou gebede.

2 thoughts on “God se vasgestelde tye

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.