Tommy Lessing

2016/08/21

‘n Vliegtuig het probleme ondervind en die vlieënier het die Beheertoring gekontak vir hulp. “Maar daar is telefoondrade hieronder!” het hy uitgeroep nadat hy instruksies ontvang het. “Sorg jy vir die instruksies en ons sal sorg vir obstruksies”, het die antwoord na hom teruggekom. Ons  is soms net soos die vlieënier. Ons vra vir hulp van Bo, maar dan is ons meer bekommerd oor die obstruksies as om die instruksies uit te voer.

Vertroue in die Instruksies

Tim Keller het gesê dat die probleem met Christene is dat hulle terselfdertyd die Evangelie glo en nie glo nie. CH Spurgeon, ‘n beroemde Engelse prediker, het gesê dat dit maklik is om God in die lig te vertrou. Wanneer jy Hom egter in die donker moet vertrou, dan word jou geloof getoets.

Reg deur die Bybel is duidelik dat God ‘n hoë premie stel daarop dat ons Hom sal vertrou. Ons kan amper sê dat dit vir Hom ‘n kwessie van eer is om Homself betroubaar te bewys vir Sy kinders. Tog sukkel ons baiekeer om Hom te vertrou.

In die Bybel leer ons van mense wat die instruksies meer vertrou het as die hindernisse. Nadat God aan Noag opdrag gegee het om die ark te bou en hoe hy dit moet bou, het die obstruksies begin. Noag het nog nooit ‘n boot gebou nie. Hy het ook niemand geken wat hom kon help daarmee nie. Niemand het geweet wat hy bou en hoekom nie. Hulle het hom gespot daaroor.  Die mense van sy tyd het bv. ook nog nooit reën gesien nie:

Gen 2:5-6

(5)  was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want die HERE God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. (6)  Maar ‘n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevogtig.

Heb 11:7  Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.

Tog het Noag die instruksies nougeset uitgevoer. Ons leer die geheim van Noag se sukses in

Gen 7:5 En Noag het gedoen net soos die HERE hom beveel het.

Moses moes ook telkens instruksies uitvoer hoewel net probleme kon sien.  Lees in Ex 4 oor hoe hy telkens verskonings maak teenoor God. Heel laaste kla hy:

Exo 4:10 Toe sê Moses aan die HERE: Ag, Here, ek is nie ‘n man van woorde nie—van gister of van eergister of vandat U met u kneg gespreek het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong.

Met elke plaag moes hy in geloof vir Farao sê dat iets gaan gebeur, sonder dat hy werklik geweet het of dit wel so gaan gebeur. Na die eerste paar keer het dit darem makliker gegaan!

In die Nuwe Testament sien ons ook voorbeelde van mense wat instruksies moes uitvoer hoewel hulle net obstruksies gesien het. Petrus is een voorbeeld:

Mat 14:28-33

(28)  En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.

(29)  En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan.

(30)  Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my!

(31)  En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?

(32)  Daarop klim hulle in die skuit, en die wind het gaan lê.

(33)  Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer en sê: Waarlik, U is die Seun van God!

 

Die verlamde man het het nogal ‘n hindernis gehad om te oorkom. Hoe staan iemand wat verlam is, op?

Joh 5:5-9

(5)  En ‘n sekere man was daar, wat agt en dertig jaar aan sy siekte gely het.

(6)  Toe Jesus hom sien lê, terwyl Hy geweet het dat hy al ‘n lang tyd siek was, sê Hy vir hom: Wil jy gesond word?

(7)  Die sieke antwoord Hom: Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie; en onderwyl ek kom, gaan ‘n ander een voor my in.

(8)  Jesus sê vir hom: Staan op, neem jou bed op en loop.

(9)  En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit sabbat.

Die Geheim van Vertroue

Ons kan baie leer oor die geheim van vertroue by die gelykenis van die talente, veral by die man wat sy een talent gaan begrawe het:

Mat 25:24-25

(24)  En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het u geken, dat u ‘n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie;

(25)  omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort.

 

Hier is twee belangrike dinge om op te let:

  • Ek het u geken, dat u ‘n harde man is…
  • Omdat ek bang was…

Die werklike probleem is nie dat die man sy talent begrawe het omdat hy bang was nie. Nee, hy het nie sy Meester werklik geken nie en daarom het hy hom nie werklik vertrou nie. Hy het die probleem toe volgens sy logika probeer hanteer.

Wat is dan die Geheim van Vertroue?

Wanneer daar nie ‘n verhouding is nie, is daar ook nie afhanklikheid nie. Wanneer daar nie afhanklikheid is nie, is daar nie vertroue nie.

Afhanklikheid van God in ons daaglikse lewe bou ‘n sterk fondasie van vertroue. Dit maak weer die deur oop vir geloof wanneer jy dit nodig het. Ons moet ons daaglikse wandel instel op ons afhanklikheid van God. K.P. Yohannan noem  vier dinge oor hoe jy jouself kan meet of  jy steeds afhanklik van die Here bly:

1. Wanneer ‘n probleem opduik in jou lewe, soek jy eerste die raad van jou vriende en die mense om jou, of soek jy eerste na God? Wanneer ons kies om mense se raad bo die van God te stel, is dit baie moontlik dat jy in ‘n strik gaan trap. Daar is wel wysheid in om manne wat gevul is met die Gees, te raadpleeg . Ek praat nie hiervan nie. Ek praat daarvan dat jy eerder mense se raad eerste sal soek as om eerste na God te gaan in gebed.

2. In tye van oorvloed, gee jy net geld weg of uit soos wat jy goeddink?  Deur die tyd neem om te bid en op Hom te wag vir antwoorde eerder om self te besluit oor jou geld, wys jy dat jy afhanklik is van Hom, selfs in die goeie tye.

3. Spandeer jy, as ouer, jou tyd om jou kind se beste opvoeding en loopbaan te bepaal en na te jaag? Of spandeer jy meer tyd in gebed dat jou kinders ‘n goddelike lewe sal lei tot eer van God en voordeel van die samelewing?

4. Wanneer jy na werk soek, neem jy outomaties die posisie met die beste salaris en voordele pakket, eerder as wat jy die tyd neem om op God te wag en na Sy wil vir die situasie te soek? Deur eerder op Hom te wag vir raad en leiding, wys ons ons afhanklikheid van Hom en dit is vir Hom tot groot seën.

Bemoediging

Dit is vir God ‘n vreugde om vir ons te wys hoe Sy krag werk in ons lewens. Hy roep na elkeen van ons om van Hom afhanklik te wees, op Hom te vertrou en te sien wat Hy kan doen deur ons. Ons lees in Rom 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

‘n Leefstyl  van dankbaarheid en afhanklikheid maak dit makliker om God te vertrou wanneer die storms kom. Vertroue en afhanklikheid van God bewerk geloof en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

Martin Luther het gesê, “Bid, en laat God Hom bekommer oor hoe dit moet gebeur”

George Mueller het gesê,” Sterk geloof kom deur groot beproewinge. Ek het my geloof geleer deur sterk te staan in die middel van groot beproewinge.”

2Sa 22:31 Die weg van God is volmaak; die woord van die HERE is gelouter; Hy is ‘n skild vir almal wat by Hom skuil.

 

Ek sluit af met die woorde waarmee ek begin het:

Bekommer jou oor die instruksies en God sal Hom bekommer oor die obstruksies.

2 thoughts on “Die Geheim van Vertroue

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.