Past. Tommy Lessing

2015-09-13

Luister hier na die opname van die preek

Die Swaard van Stilte

Gesag

President Teddy Rooseveldt het gesê dat wanneer jy na ‘n oorlogsberaad gaan, “speak softfly, but carry a big stick.” Toe ek dit die eerste keer hoor, kon ek in my verbeelding sien hoedat, wanneer hy begin praat, almal skielik stilbly en luister. Dit is omdat hy die ‘Commander in Chief’ van die Amerikaanse weermag is. Hy dra ‘n groot stok wat groot gesag meebring.

Om die gesag wat iemand het, beter te verstaan, is dit nodig om die beginsel van gesag te verstaan. Elke persoon op aarde staan onder een of ander tipe gesag in die verskillende areas van sy lewe. Daar sal altyd iemand bo jou wees met groter gesag as jy. Dit loop op in ‘n driehoekige hiërargie tot by God, wat die hoogste gesag is. Die beginsel van gesag is, dat gesag afgedwing word deur krag.

Wanneer die ondersteunende krag tot jou beskikking, groter as diè van jou teenstander, het jy gesag oor hom.

Jy kan hom dan dwing om te doen wat jy wil hê. Die maat van gesag wat jy in ‘n sekere area het, hang af van die ondersteuning of krag wat die persoon of entiteit wat oor jou is in die betrokke area, aan jou gee.

Wanneer ‘n kind byvoorbeeld ‘n sekere klas in die skool begin bywoon, het hy dieselfde gesag as al sy mede klasmaats. Mettertyd kan dit gebeur dat die onderwyser aan hom ‘n sekere posisie in die klas gee, soos klaskaptein. Die kind begin gou agterkom dat hy gesag het om orde in die klas te handhaaf in die afwesigheid van die onderwyser. Sy gesag word ondersteun deurdat hy slegs die name van oortreders aan die onderwyser hoef te verskaf, dan sal daardie oortreders deur die onderwyser mee afgereken word. Hy kies self wie se oortredings vergewe word, en wie nie.

‘n Swaard wat gegordel is, is ‘n teken van stille krag. Dit is ‘n ‘groot stok’ wat gesag gee aan die persoon wat dit dra.

Die Swaard van Stilte

Waar ons geleer het om ons swaard in ‘n gevegsituasie te gebruik, kyk ons hierdie week na die gebruik van die Swaard van Stilte. Die beste beeld daarvan is diè van ‘n swaard wat gegordel is. Die swaard is nie getrek nie, maar die handvatsel is sigbaar. Dit dui daarop dat jy gereed is vir aksie indien dit vereis word, maar dat jy nie wil baklei nie.

Die Swaard van die Here kan ook stil raak. Ons lees dit Jeremia:

Wee, swaard van die HERE, hoe lank sal jy geen rus hê nie? Keer terug in jou skede, rus en wees stil. (Jer 47:6 AOV)

Stilte op die regte tyd, is ‘n voorbeeld van die gebruik van die Swaard van Stilte. Dit is ‘n ongesproke woord of ongeneemde aksie. Wanneer die situasie stilte vereis, behoort al jou wapens gegordel te wees.

In die gees word hierdie wapen gebruik wanneer ons, ons reg om onsself te verdedig, eenkant toe skuif in plaas daarvan om onsself te verdedig of te red. Dit gebeur wanneer ons onsself totaal oorgee aan God in die betrokke situasie. Jesus gebruik hierdie swaard wanneer hy voor die goewerneur gedaag word kort voor sy kruisiging. Hy het Sy reg om Homself te verdedig of te red, opgegee en Homself totaal op die Here gewerp om Hom deur te dra:

En terwyl Hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het Hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir Hom: Hoor U nie hoe baie dinge hulle teen U getuig nie? En Hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonder het. (Mat 27:12-14 AOV)

Stilte kan verskeie dinge beteken in ‘n situasie:

  1. Dit kan beteken dat ons eenvoudig nie ‘n antwoord het op die aanklag of beskuldiging nie
  2. Dit kan ook beteken dat ons nie weet hoe om te reageer op die situasie nie
  3. Dit kan derdens beteken dat ons wel ‘n antwoord gereed het, maar kies om stil te bly.

Soms sal dit gebeur dat mens nie stilbly uit vrees nie, maar omdat die Here in jou gees fluister, ‘Los hierdie een vir my!’ Om stil te bly in ‘n uitlokkende situasie vereis baiekeer meer krag as om aan te val. Wanneer jy in gehoorsaamheid deurdruk en dit doen, kan jou stilte dan die spreekwoordelike ‘stilte voor die storm’ word.

Wie van u wat die rofstoei op televisie gekyk het, kan die tone-krul lekkerkry onthou as die Undertaker se opponent met hom mors, en skielik lui daar ‘n kerkklok en dit word doodstil? Dit was ‘n onheilspellende stilte wat hard gepraat het – hier gaan mos nou iets gebeur! Jesus kon Homself maklik gered het in die situasie hierbo. Dit was nie asof Hy niks gehad het om te sê nie – Hy het gekies om stil te bly. Wanneer mens terugkyk, was dit die stilte voor die grootste geveg in mense heugenis – die geveg vir die siel van die mens.

Een van die bekendste voorbeelde in die Bybel waar die Here die ‘Swaard van Stilte’ gebruik het, is met die Egiptenare wat die Israeliete teen die Rooi See vasgedruk het. Hulle wou die Israeliete vernietig het, maar die Here het die volk gerusgestel:

…Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees. (Ex 14:13-14 AOV)

Selfbeheersing – Die gebruik van die ‘Swaard van Stilte’

In Spr 25:28 lees ons,

‘n Stad sonder ‘n muur om hom te beskerm, so weerloos is ‘n mens as hy nie selfbeheersing het nie.  (Spr 25:28 ANT)

In skerm (tweegeveg met swaarde) is die grootste kuns om jou eie aksie te beheer. In ‘n swaardgeveg gaan dit die hele tyd oor selfdissipline.

Soms verloor mens jou selfbeheersing of jy beheer nie jou tong nie. Dan veroorsaak mens wonde in verhoudings en in jou siel wat lank kan neem om te genees.

Die manier om wonde wat met jou tong veroorsaak is, te herstel, is stille refleksie opgevolg deur belydenis teenoor diegene wat jy verwond het.

In Spr 26:20 lees ons,

Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, en as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. (Spr 26:20 AOV)

Ons het al gepraat oor die ‘liste van die duiwel’ in Ef 6:11. ‘n Lis is ‘n plan wat sy eie energie ontwikkel en nie in stand gehou hoef te word nie. Soms moet ons toelaat dat die energie wat ‘n saak dryf, heeltemal verdwyn. Wanneer die energie verdwyn, dan kan ‘n lis nie meer op sy voortbestaan nie. Dan is dit veilig om na die saak terug te keer en reg te maak waar jy moet.

Wanneer die geveg persoonlik raak, of jou man of vrou of kind begin raak – dan raak dit soms moeilik om die ‘Swaard van Stilte’ te gebruik. Ons moet egter die wysheid hê om te weet wanneer om gesprekke te vermy wat ‘n risiko vir ons inhou. Die uitdaging is dan om stil te bly totdat die vuur doodgaan en die as deur die winde van die tyd verwaai is. Soms is dit om jou mond te hou wanneer andere nie hulle monde wil hou nie – en ek praat nie hier van ‘stilstuipe’ nie. Die magtigste wapens is soms die moeilikste om te hanteer – en die Swaard van Stilte is een van hulle. Dieselfde tong kan vernietig of genees – dit hang alles van ons selfdissipline af.

Slot

Petrus het die geheim van die ‘Swaard van Stilte’ by Jesus geleer. Hoe weet ek dit ? Ek sluit af met hierdie Skrif uit 1 Pet 2:23

wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel;  (1Pet 2:23 AOV)

Hoe weet mens wanneer jy in ‘n geveg betrokke is waar jy die ‘Swaard van Stilte’ moet gebruik? Dit is die areas in jou lewe waar jy dit moeilik vind om stil te bly. Is jy gereed om stil te bly en om God te vertrou? Dit is moeilik en ‘n proses om God te vertrou in situasies waar skimpe, beskuldigings en valse aantygings jou soms oorweldig. Wanneer ons die stilte gebruik om vir die Heilige Gees te vra vir leiding, kan ons sulke situasies in oorwinnings omdraai. Ek wil u elkeen bemoedig wat dalk nou in so ‘n situasie verkeer: U KAN dit doen, want Hy wat voor u uit gegaan het, het dit gedoen.

Amen

2 thoughts on “Die Swaard van die Here (3): Gordel jou swaard

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.