Pyle van Hoop

https://www.youtube.com/watch?v=yFmq4k2TcuU&t=60s Pyle van Hoop: Word jou aandag afgetrek as jy wil skiet na die Goliatte in jou lewe? Vandag se boodskap is op ’n olieverfskildery verbeeld deur die bekende skilder Harry Erasmus. Ons ontvang die skildery met nederige dankbaarheid Harry! ‘ARROWS OF HOPE’ SKILDERYSimboliese waarde:Slang (Leviathan) en demone..ons daaglikse aanvalle en probleme.Figuur: die mens.Boog en … Lees meer Pyle van Hoop

Vestings

Ek wil vandag ’n bietjie gesels oor vestings. Ons fokus op 2 Kor 10:3-5  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;  (4)  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,  (5)  terwyl ons planne verbreek … Lees meer Vestings

Hoe om jou Skild van Geloof te versorg

Geloof is van die uiterste belang vir 'n Christen. Daar is niks waaroor ons 'n groter en 'n meer ernstige bekommernis moet hê as oor ons geloof nie. Geloof is die  gawe waardeur ons gered word. Ons word nie verlos deur liefde nie; maar deur genade;  en ons word deur die geloof gered. Ons word ook nie deur moed … Lees meer Hoe om jou Skild van Geloof te versorg

Engele om Ons

Tommie Lessing 2016/11/20 Wanneer ons die Bybel ondersoek, vind ons dat die woord ‘engel’, in 110 verse in die Ou Testament en 99 verse in die Nuwe Testament, gevind word. Abraham, Jakob en Moses is bekende figure in Ou Testament wat almal deur engele bedien is. Engele word selfs gevind in die oudste boek in … Lees meer Engele om Ons

Die Gordel van Waarheid

‘n Skoolseun moes op ‘n dag in die hof getuig. Nadat hy hom kruis-ondervra het; het die prokureur, soos wat hy gedink het, die seun se getuienis ‘n vernietigende slag toegedien. “Jou pa het het aan jou gesê hoe jy moet getuig, nie waar nie?” het die prokureur gevra. “Ja” het die antwoord dadelik gekom. Met ‘n triomfantelike kyk het die prokureur gevra, “En wat het jou pa gesê, hoe moet jy getuig?” Die seun het sy oë laat sak en geantwoord...

Die Skoene van Goeie Nuus

Let op dat ons teks van vandag ‘n unieke woord bevat – iets wat nie by een van die ander dele van die wapenrusting voorkom nie: Dit is die woord bereidheid. Die skoene van die wapenrusting is die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Wesley was bereid om die evangelie te verkondig. Sy bereidheid het die verandering in die rower laat gebeur. Ons is baiekeer skaam om die Goeie Nuus van Vrede te verkondig. Netnou dink die mense ons dweep! Tog is dit ons bereidheid wat die verskil in iemand se lewe kan teweeg bring.

Die Borswapen van Geregtigheid (2): Heiligmaking

Die woord beteken om ‘n persoon of voorwerp eenkant te hou vir spesiale gebruik. Indien jy byvoorbeeld ‘n stel eetgerei het wat jy net gebruik as daar kuiergaste kom, is dit heilig of afgesonderd vir ‘n spesiale doel. Toe die Israeliete uiteindelik die Here aanvaar het as hulle God, het Hy reels aan hulle gegee. Hierdie reels sou verseker dat hulle afgesonderd sou lewe as God se spesiale mense. 'n Voorbeeld van hierdie reels kan in Exodus 20 gevind word. God kon hulle daardeur op spesiale maniere gebruik op verskillende maniere om sy grootheid te bewys aan die nasies rondom Israel. God kon die Israeliete egter nie gebruik as hulle onrein was nie. Op dieselfde wyse sal ons nie ‘n vuil lepel of vurk gebruik om mee te eet nie. Ons sal dit eers was of reinig voordat dit geskik is vir gebruik. Nadat ‘n persoon wedergebore is en dus regverdig bevind is deur God, word hy afgesonder of eenkant gehou vir spesiale gebruik deur God. Ons het daarom, net soos die Israeliete, ‘n spesiale verantwoordelikheid om rein te lewe of om anders te lewe as die res van die wêreld

Die Borswapen van Geregtigheid

Kom ons neem as voorbeeld twee mans wat in die hof voor die regter staan. Albei mans word van ‘n misdryf beskuldig. Die getuienis bewys dat die eerste man geen skuld het aan die misdryf nie. Die regter “regverdig” dus die eerste man en bevind die eerste man onskuldig, m.a.w. die man is vry om te gaan en word geag as ‘n wetsgehoorsame persoon met die volle regte van sy land. Die tweede man word daarenteen deur direkte getuienis bewys dat hy wel die misdryf gepleeg het. Nou kom “regverdig” die regtig egter die tweede man ook en sê dat hy ook vry is om te gaan en geag word as ‘n wetsgehoorsame persoon.

Iets maak iewers nie sin nie, ne?