Past. Tommy Lessing

2015-09-06

Verlede week se tema was dat die Christen sy swaard moet herstel (Herstel jou swaard). Die rede hoekom dit belangrik is, is omdat baie van ons nie meer getrou is daarin om die Woord van God – die Logos – goed genoeg te ken dat ons dit blindelings kan vertrou nie.Gevolglik het baie van ons swak en onbeholpe geraak as Christene.

Vandag se teks is uit Efesiërs:

En neem aan … die swaard van die Gees—dit is die woord van God (Ef 6:17 AOV)

Ons moet nie slegs ons swaard herstel nie, maar ook weet hoe om dit behendig te gebruik. Hierdie week gesels meer daaroor. Heel eerste is dit nodig vir ‘n kort Griekse klas om vandag se teks beter te verstaan.

Grieks 101

Om beter te verstaan wat die ‘swaard van die Gees’ is, het ons nodig om hierdie sewe maklike Griekse woorde te leer:

Magaira(n)                       =             swaard

Pneuma(tos)                    =             Gees

Rema                               =             (Geopenbaarde) woord

Theo(s)                            =             God

Ho/he                               =             die

Estin                                 =             is

Toe                                  =             van (die)

Met verlede week se verduideliking oor die verskil tussen ‘logos’ en ‘rema’ in gedagte, kan ons sê dat die direkte vertaling van die laaste deel van hierdie Skrif is,

He magairan toe Pneumatos ho estin rema toe Theo
Die swaard van die Gees [dit is] die toepaslike woord vir ‘n spesifieke situasie,  wat van God af kom.

Dit is nie die soveel die Bybel (die fisiese geskrewe Boek met die hoofstukke en verse) wat die swaard van die Gees is nie. Dit is die rema Woord van God – die spesifieke woord (Skrif) wat die Gees vir jou geopenbaar het vir jou spesifieke situasie – wat lewend en kragtig soos ‘n swaard is! Halleluja!

 

Nou maak hierdie teks in 2 Korintiërs ook meer sin:

wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. (2 Kor 3:6 AOV)

Die Magaira Swaard

Ons het reeds geleer hoedat die twee golwende snykante van die Flamberg gevegswaard gebruik kan word om ons te leer hoe ons intersessie kan doen en die Here kan loof en te prys vir die oorwinning oor situasies in ons lewens.

Ons kyk vandag in meer detail na die spesifieke swaard waarna Paulus in Ef 6:17 verwys. Die tipiese gevegswaard wat die Romeinse voetsoldate gebruik het in Paulus se tyd, was die Magaira (meer bekend as die ‘gladius’) genoem. Dit is die swaard waarna Paulus in hierdie Skrif verwys. Dit was ongeveer tussen 600 en 850mm lank, meer as die helfte korter as die ander Romeinse swaard – die romfaia swaard van ongeveer 1800mm. Die magaira of gladius was ‘n tweesnydende swaard. Die handvatsel het ‘n groot knop aan die agterkant gehad, waarmee die vyand oor die kop of in die gesig geslaan kon word. Waar die langer romfaia swaard meer gebruik was vir onthoofdings of om ledemate mee af te kap, was die magaira of gladius die swaard van keuse vir nabygevegte.

Omdat die romfaia so lank en swaar was, moes dit met beide hande gebruik word. Dit het beteken dat die soldaat nie ‘n skild kon dra nie. ‘n Soldaat sonder ‘n skild was baie meer blootgestel aan aanvalle, veral omdat hulle nie die ridder harnasse van die middeleeue gedra het nie.

Ondervinding het geleer dat, wanneer ‘n soldaat met ‘n lang swaard te staan gekom teen ‘n opponent met ‘n kort swaard en ‘n skild, dan het die soldaat met die kort swaard en skild gewoonlik oorwin. Die lang, swaar romfaia moes met alle mag geswaai word en dit het moeilik hanteer. Al wat die teenstander moes doen, was om die swaaihou te ontwyk, dan kon hy maklik die vyand se liggaam aanval.

Daarenteen was die magaira lig, maklik om te hanteer en het dit die soldaat toegelaat om ‘n skild te dra. Die Latynse woord vir die magaira is gladius, en dit is waar die woord gladiator vandaan kom.

Wanneer die Romeinse voetsoldate opgelei is met die magaira, is hulle geleer om eerder te steek en te kap as om te sny. Dit is omdat snywonde geneig is om nie dodelik te wees nie. Steekwonde daarenteen, is baie gevaarliker, want die kans is veel groter om ‘n belangrike orgaan of slagaar te beskadig.

Die magaira was nie net ‘n goeie aanvalswapen nie, maar ook ‘n effektiewe verdedigingswapen. Daarmee kon mens beide aanvalle deflekteer en teen-aanvalle loods.

Mens kan jouself goed verdedig sonder ‘n swaard deur jou skild en borsplaat te gebruik, maar sonder ‘n swaard is jy weerloos en kan jy nie teen-aanvalle loods nie.

Gebruik jou swaard

Hoewel die ‘swaard van die Gees’, die woord van God is, beteken dit nie dat die blote besit van ‘n Bybel jou die besitter van ‘n swaard maak nie. Iemand sonder ‘n Bybel, maar wat verskeie Skrifte goed ken; kan byvoorbeeld baie meer effektief sy ‘swaard van die Gees’ gebruik as iemand wat ‘n Bybel besit maar dit swak of glad nie ken nie. Dit is waarom dit so belangrik is om die versies wat jy wel ken, op praktiese maniere te kan toepas.

 • Elke keer wanneer jy ‘n nuwe manier vind om ‘n Bybelvers of –verse toe te pas, slyp jy jou swaard se lemme.
 • Met elke nuwe situasie waaruit jy leer om uit die Woord te hanteer, word jy bietjie meer vaardig met jou swaard.

Om effektief as kinders van God te lewe, het ons nodig om professionele geestelike swaardvegters te raak. Ons het nodig om die Bybel van voor tot agter en weer van agter tot voor te ken. Ons moet weet wat die tema en sleutelverse van elke Bybelboek is. Hoekom? Die Heilige Gees kan jou nie herinner aan iets wat jy nie weet nie! As jy dit weet en vergeet het, is dit beter, want dan kan Hy jou minstens daaraan herinner. Lees saam met my:

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. (Joh 14:26 AOV)

Verlede week het ons geleer dat ‘n rema woord, ‘n spesifieke Skrifgedeelte is wat vir jou uitstaan wanneeer jy Bybel lees en wat vir jou antwoorde of rigting gee.

Daar is ook ‘n verdere betekenis van ‘rema’ woord: Dit is ‘n spesifieke Skrif vir ‘n spesifieke situasie. Hierdie Skrif kom gewoonlik by jou op wanneer jy jou skielik in ‘n situasie bevind.

Baie mense dink dat hulle nie nodig het om Bybel te lees of om na preke te luister of om daagliks tyd by God deur te bring nie. Die Heilige Gees sal mos op die regte tyd die regte Skrif vir hulle gee! Hoewel Hy dit kan doen, doen Hy dit normaalweg nie – jou deel is om die Skrif te leer ken. Eers wanneer ons die Woord leer ken en die versies memoriseer, sal die Heilige Gees dit vir jou in herinnering bring en vir jou wys hoe om dit toe te pas. Wanneer ons dit doen, word die Woord van God kragtig en effektief.

Watter dinge kan dit doen? Hoe werk dit?  Hier is 10 dinge wat jy solank met jou swaard kan doen as jy bereid sou wees om daarmee te oefen:

 • Eerstens kan dit die liste van die duiwel vernietig (Ef 6:11)
 • Tweedens is dit kragtig om vestings (verkeerde gedagtepatrone) om te gooi en te vernietig (2 Kor 10:4)
 • Derdens is dit kragtig om Satan se argumente en aanklagte te vernietig (Open 12:10)
 • Vierdens bring dit genesing vir die nasies (1 Pet 2:24)
 • Vyfdens maak dit geestelike tronkdeure oop sodat gevangenes vrygelaat kan word (Luk 4:18-19)
 • Sesdens herstel en genees dit depressie en swaarmoedigheid
 • Sewende herstel en genees dit geestelike en fisiese blindheid
 • Agste bring dit goeie nuus aan die armes
 • Negende stuur dit gebrokenes in vryheid weg
 • Tiende kondig dit die Aangename Jaar van die Here aan.

Daar is ongelukkig slegs een manier om behendig te raak met die swaard van die Gees. Dit is om dit te lees, dit te memoriseer, daaroor te mediteer en daaroor te praat.

Hoe meer ons dit doen, hoe meer sal ons vertroue in die Woord van God herstel word. Ons sal begin waag en weer begin om te toets of God nog steeds getrou is. En met elke klein oorwinning, die moed kry vir die volgende stap, totdat ons die swaard van Sy Gees met vertroue kan gebruik en die beginsels daarvan suksesvol in ons eie lewens kan toepas.

Ek bly klem lê daarop dat die Woord eers in ons eie lewens moet werk. Hoekom?

Mens kan nie weggee wat jy nie het nie. Jy moet eers self vol raak met die Lewende Water voordat strome daarvan uit jou binneste kan vloei na ander heen. Jy kan nie ander leer om die Woord van God te vertrou voordat jy nie bereid is om te self te vertrou nie.

Situasionele bewustheid

Dit is ‘n groot woord wat eenvoudig beteken, ‘hoe bewus is jy van die situasie wat nou afspeel, en hoe gaan jy dit uit die Woord van God hanteer?’ Die Engels daarvan is ‘situational awareness’.

In ‘n werklike geveg is dit belangrik om te verstaan wat besig is om jou te gebeur as jy wil bly lewe. Jy moet bv. nie so hard op die ou voor jou konsentreer dat jy nie sien hoedat twee ouens van die kant af besig is om jou te bekruip nie.

Die volgende staaltjie word van die bekende evangelis Smith Wigglesworth vertel: Hy was ‘n man wat baie Bybel gelees het en baie oor die Woord gemediteer het. Dit was bekend dat hy, na elke ete, gesê het dat ons liggame nou gevoed is, en dat dit tyd is om die gees te voed. Dan het hy eers sy Bybel gevat en kortliks daaruit vir die mense aan tafel gedeel.

Eendag was hy uitgenooi om by ‘n sekere kerk te preek. ‘n Sekere persoon sou die opening van die diens waarneem met gebed. Voor die tyd het die man baie oor die saak nagedink en ure gesukkel voordat hy uiteindelik ‘n gebed neergeskryf en geleer het waarmee hy tevrede was. Op die betrokke Sondag het alles glad verloop totdat hy Amen gesê het. Toe hy omdraai om die podium te verlaat, het Smith vir hom gesê, ‘Nee, jy preek vandag’; en gaan sit. Die arme man het bloedrooi geword maar Smith het bly sit. Hy ‘n moeilike tyd gehad en het deur die diens gestamel en gehakkel. Na die tyd het Smith vir hom gesê dat hy altyd reg moet wees om die wêreld daar buite te voed met ‘n boodskap uit die Skrif. Dit was ‘n harde les wat die man geleer het, maar Smith het dit in liefde gedoen om die beginsel vir hom te leer.

Hoe gaan jy bv. jou buurman antwoord, indien jou buurman vir jou sou sê, ‘Ek is eintlik nie so sleg nie. Ek is net ‘n doodgewone mens wat werk en vir my gesin sorg. Ek glo daar is ‘n God. Ek gaan nou wel nie elke Sondag kerk toe nie, maar ons gaan Sondae kerk toe en ons gee so af en toe van ons ou klere vir die Armsorg. Ek glo daarom dat ek eendag sal hemel toe gaan.’

Wat gaan jy doen as iemand vir sê, ‘Jy is mos ‘n Christen. Ek is die laaste ruk doodbang dat ek skielik gaan sterf en hel toe sal gaan. Hoe moet ek maak om hemel toe te gaan?’ Hoe gaan jy hom of haar antwoord?

Situasionele bewustheid is dat jy presies hierdie situasies reeds voor die tyd moes voorsien het en die antwoorde reeds voor die tyd oor en oor moes oefen totdat jy dit goed kon doen. Die Heilige Gees sal jou help en herinner wanneer jy vashaak, maar Hy gaan jou normaalweg nie help as jy geen Woord in jou het nie.

Dit is wanneer jy sulke situasies sonder om bang te wees kan hanteer dat jy die swaard van die Gees – die rema van God – behendig kan gebruik.

Slot

Romeinse soldate het geweet dat hulle oorlewing op die slagveld, afhang van hulle vaardigheid met die swaard. Hulle het bykans al hulle vrye tyd daaraan gewy om te oefen totdat hulle die bewegings in hulle slaap kon uitvoer. Suksesvolle atlete, musikante en boksers doen dieselfde. Dit is die ure se oefen – daar waar niemand jou sien nie – wat jou laat skitter wanneer die verhoog of bokskryt se ligte op jou skyn.

En wanneer die dag se krisisse jou oorval sodat jou kop draai, is dit wanneer die regte woord vir die situasie – die rema woord van God – by jou moet opkom sodat jy in oorwinning daarvan kan wegstap.

Amen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.