Ons lees van ’n snaakse steen of rots in Sag 3:9 “Ek sit voor Jesua ‘n klip neer, en op hierdie een enkele klip is daar sewe oë. Ek gaan nou ‘n graveersel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige, en Ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem.” (1983 vert)

Later, in Openb. 5:6, sien ons dat die sewe oë, die sewe Geeste van God is. Wie of wat is die sewe Geeste van God? Daar is seker nie ’n dominee of pastoor vir wie hierdie vraag nie al gevra is nie. Die sewe Geeste van God is nie dieselfde as wanneer ons sê dat die Godheid uit drie Persone bestaan ​​nie. Die Drie-eenheid is heeltemal ‘n ander verskynsel. Elke lid van die Godheid — Vader, Seun en Heilige Gees – is ‘n eiesoortige persoonlikheid met unieke eienskappe. Die sewe Geeste van God verwys na sewe onafhanklike manifestasies van die Heilige Gees. Dit is een Persoon (die Heilige Gees) en sewe maniere waarop Hy Homself manifesteer en waardeur Hy werk. Die Amplified Bible verduidelik dit mooi as ‘die sewevoudige Heilige Gees’:

Rev 1:4  John to the seven assemblies (churches) that are in Asia: May grace (God’s unmerited favor) be granted to you and spiritual peace (the peace of Christ’s kingdom) from Him Who is and Who was and Who is to come, and from the seven Spirits [the sevenfold Holy Spirit] before His throne

Hier word nie verwys na sewe aparte persone nie, maar na sewe verskillende manifestasies van die Heilige Gees. Is daar dan enige verwysings na die identifikasie van die sewe Geeste van God? Baie Skrifgeleerdes glo dat hulle geïdentifiseer word in

Jes 11:2  en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.

Ons kyk vandag na die Gees van Wysheid en die Gees van Verstand (insig):

Die Gees van Wysheid

Die Gees van wysheid is die Een wat die wysheid van God na ons toe bring. Paulus het vir die Christene in Efese gebid “dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,” (Ef. 1:17), omdat hy gesien het dat die hulle die krag en heerlikheid van God getoon het, maar nie wysheid en openbaringskennis gehad het nie.

Dit is wat met baie van God se mense gebeur. Hulle het die gawes van die Gees; hulle kan profeteer en groot dinge laat gebeur, maar as dit gaan om in wysheid en kennis van die dinge van die Here te wandel, dan ontbreek dit hulle.  Wanneer dit ontbreek in ons lewens, dan moet ons hierdie gebed van Paulus bid sodat ons die Gees van wysheid mag ontvang.

Wat wysheid is

Om insig in die werk van die Gees van Wysheid te kry, moet ons eers verstaan ​​wat [Bybelse] wysheid is. Mens sal hierdie definisie nie sommer in ’n woordeboek vind nie, want ware wysheid kan slegs deur die Gees van God gedefinieer word. Wysheid word dikwels gedefinieer as die vermoë om kennis korrek en behendig toe te pas. Bybelse wysheid is meer as dit. Dit is bonatuurlike insig in die planne en doelstellings van God. Dit is die verstaan ​​van geestelike werklikhede.

Buiten vir die toepassing van kennis, kan Wysheid ook gedefinieer word as die insig van kennis en die beherende krag van daardie insig. Wysheid laat jou verstaan ​​wat ander nie kan sien nie.

Wysheid is ook ‘n krag; dit is meer as blote vermoë. Jy kan bv. die vermoë hê om iets te doen en dit nie doen nie – daardie vermoë is nie noodwendig wysheid nie. Daar staan bv. ’n glas koeldrank op ’n armlening van ’n stoel naby waar kinders speel. Jy kan na die glas kyk en weet dat jy dit moet verwyder van waar dit is. Jy weet ook dat jy die vermoë het om dit te doen, maar jy doen dit nie. Dit is nie wysheid nie. Wysheid dwing jou om te doen wat jy moet doen – daarin is die krag van wysheid geleë.

As jy die vermoë het om kennis toe te pas en dit nie toepas nie, of jy weet wat reg is om te doen en dit nie doen nie, is jy nie verstandig nie. In werklikheid kan jy as dom of lui beskryf word, omdat jy weet wat jy moet doen en ook weet hoe om dit te doen, maar dit nog steeds nie doen nie.

Die wysheid van God het die mag om jou te laat sê wat jy moet sê, doen wat jy moet doen en dink wat jy moet dink. Dit laat jou gaan waarheen jy moet gaan. Wysheid is nie passief nie; dit word gemanifesteer deur aksie. Toe Paulus aan die gemeente in Filippi gesê het: “want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk…” (Fil 2:13), het hy gepraat van die Gees van wysheid wat in ons werk. Wysheid is die beherende krag wat in ons werk, nie net om te wil nie, maar ook om God se wil te doen. Wysheid is ‘n krag wat dryf, dwing, beweeg en motiveer. Dit bring aan jou begrip, inligting, insig en kennis.

Christus is ons wysheid

“Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.” (1 Korintiërs 1:30).

In die Nuwe Testament het ons iets wat Salomo in al sy wysheid nie gehad het nie — Christus! Hy is ons wysheid. Kolossense 2: 3 sê vir ons dat al die skatte van wysheid en kennis verborge is in Christus.

As jy vir Jesus die Here van jou lewe maak en Hy in jou hart woon, dan is dit dit Wysheid wat in jou hart woon. Dit is egter een ding om Jesus Christus as jou Verlosser en Here te hê, maar dit is iets totaal anders as Hy die Heer van jou verstand word – van jou besluite, gedagtes en emosies. Dit is wanneer wysheid in jou begin funksioneer. As Jesus die Here van jou gedagtes word, begin Hy jou denke rig en sukkel jy nie meer so met jou gedagtes nie.

Wanneer die Gees van Wysheid in jou werk

As jy nie wysheid het nie, sal jy verkeerde gedagtes dink, verkeerde woorde sê, verkeerde dinge doen en verkeerde keuses maak. Dink maar ’n bietjie daaroor na: die meeste probleme wat mense het, word veroorsaak deur die verkeerde keuses wat hulle gemaak het. Leiers neem verkeerde keuses omdat hulle nie wysheid het nie, en gevolglik word nasies in beroering gebring. Mense doen verkeerde beleggings en verloor geld omdat hulle nie die wysheid van God het nie. Iemand trou met die verkeerde persoon en beland in ‘n slegte huwelik omdat hy of sy nie wysheid het nie. Maar as die wysheid in jou werk, sal dit jy in die regte rigting lei. Daarom het jy die Gees van wysheid nodig wat in jou lewe werk.

Wysheid en Vrede

As wysheid in jou werk, sal jy lewe ook vol vrede wees. Jy hoef nooit bekommerd te wees oor gebrek, gebrek, siekte, siekte of iets wat in stryd is met die goeie lewe nie. Die Hebreeuse woord vir ‘vrede’ is ‘shalom’. Shalom beeld nie net stilte en rustigheid uit of ‘n omgewing waar niemand jou steur nie. Shalom beteken ook vrede omdat alles onder God se beheer is. Shalom is die vrede van God wat voorspoed, gesondheid, krag en voordeel verleen. As jy Shalom vrede het, sal jy soos ‘n baba slaap. JY sal nie pille nodig hê om jou elke aand aan die slaap te kry nie. As jy slaap, sal jy lekker slaap! Daarom lees ons in

Fil 4:7  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Die Gees van Verstand (Insig)

Jesus se dissipels het nie altyd verstaan wat Hy bedoel het wanneer Hy in gelykenisse met hulle gepraat het nie. Dit is omdat die profeet Jesaja die nasie se geestelike ore en oë gesluit het weens hulle hardnekkige afvalligheid. In Markus 4:10-13 verwys Jesus spesifiek hierna toe die dissipels weereens nie kon verstaan het wat Hy bedoel het nie: En toe Hy alleen was, het die wat saam met die twaalf rondom Hom was, Hom na die gelykenis gevra.  (11)  En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse,  (12)  sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie.  (13)  En Hy sê vir hulle: Begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan?

Dan lees ons iets baie interessant in Luk 24:45 – Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.

Ons lees van die wyse waarop dit gebeur het in Joh 20:22  En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.

Dit was beslis nie die doping met die Heilige Gees nie, want dit het eers later plaasgevind. Jesus het deur op hulle te blaas, die Gees van Verstand of Insig in hulle geaktiveer.

Salamo self het die belangrikheid van wysheid en insig verstaan. Ons lees in

Spr 4:7  Die beginsel van die wysheid is: Verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit.

Daar word in die Bybel duidelik onderskeid getref tussen wysheid en insig. Kyk hoe mooi stel die King James Version hierdie vers:

Pro 4:7 KJV  Wisdom is the main thing; get wisdom; and with all your getting get understanding.

Hoe verkry ons insig?

Insig kom deur bonatuurlike openbaring, soos ’n Rema woord. Paulus verwys daarna in Ef 3:3-4 – “dat Hy aan my deur ‘n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het;  (4)  waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan

Paulus het nie van meet af aan insig in die verborgenheid van Christus gehad nie. Hy sê hier duidelik dat deur deur ’n openbaring aan hom bekend gemaak was. Toe eers het hy insig verkry.

Ek sluit my boodskap af met hierdie belangrike woorde van Jesus oor die gedeelte in Jesaja 6:

Mat 13:15-16  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.  (16)  Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.

Hier is die sleutel: Indien ons oë sou sien en ons ore hoor (gebruik van geestelike sintuie) en ons harte verstaan (wysheid en verstand) – dan sal ons bekeer en sal God ons genees. Die woord ‘bekeer’ in hierdie konteks beteken dat jou situasie dan sal omdraai ten goede omdat jy gaan verstaan wat jy verkeerd doen en wat jy moet doen om dit reg te stel.

Sommige mense sê: “Ek het die Bybel al gelees en kon niks verstaan ​​nie” of “ek het kerk toe gegaan en na die boodskap geluister, maar ek het regtig nie verstaan ​​wat die prediker gesê het nie.” Dat jy nie iets verstaan ​​nie, beteken nie dat dit nie aan jou gegee is om dit te verstaan ​​nie. Daar is tye by ons almal dat ons sekere dinge nie verstaan ​​die eerste keer dat ons dit hoor nie, maar  as kinders van God het ons elkeen die vermoë gekry om dit wel te verstaan. As jy dit nie die eerste keer sou “vang” nie, moet jy iets meer doen. Mediteer daaroor. Kry die preke en boeke; kyk of luister na die preke en lees die boeke keer op keer, en deur die krag van die Gees van Verstand, sal jy die waarhede begin verstaan en insig daarin verkry.

Slot

Die Bybel sê  vir ons in Jak 1:5  En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Wysheid en Insig loop saam, hulle is maats. Hier leer ons dat, as ons vir God wysheid en insig sal vra, dat Hy dit vir ons sal gee. Ek sluit daarom af met hierdie gebed wat ek graag in geloof saam met jou bid: Vader, gee asseblief aan die leser of kyker of luisteraar van hierdie boodskap, die Gees van Wysheid en Verstand sodat hulle insig sal verkry in die verborgenhede van Christus en hulle daardeur bekeer, hulle situasies ten goede sal draai en hulle genees sal word. Amen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.