Tommy Lessing

2016/11/27

Wie van julle was al ooit werklik gelukkig? So gelukkig dat jou gesig seer was van heeltyd glimlag en jou maag van al die lag, so gelukkig dat die trane van jou gesig af geloop het, ware geluk in wat ookal besig was om met jou te gebeur op daardie oomblik? Dalk was dit toe jy daardie werksaanbod gekry het, of toe jy ‘n groot prys gewen het, of toe jou geliefde JA geantwoord het op die groot vraag. Daardie geluk spreek van ‘n tipe van euforie, ‘n blydskap wat jou op die wolke laat loop. Vandag wil ek egter verby hierdie beskrywings van gelukkig wees, gaan.

Vandag is dit die begin van Advent of die Kersseisoen, wat deur Christene regoor die wêreld gevier word. Die woord Advent is afgelei van die Latynse woord ‘advenio’, wat beteken ‘om nader te beweeg’. Wanneer dit uit die Engels vertaal word, beteken die woord ‘Koms’. Toe het dit verwys na die geboorte van die Christuskind; en vandag ook na die wederkoms van die Christus.

 

Omdat vandag die begin van die Advent is, sal dit gepas wees om weereens te luister na daardie ou verhaal in Luk 2:1-14

(1)  En in daardie dae het daar ‘n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word.(2)  Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cirénius goewerneur van Sírië was. (3)  En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad.(4)  En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, (5)  om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was.(6)  En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar; (7)  en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. (8)  En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. (9)  En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. (10)  En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, (11)  dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. (12)  En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê. (13)  En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: (14)  Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!

Ons teksvers is uit vers 10:

(10)  En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees.

Uit die woorde van die engel staan die volgende punte uit:

Moenie vrees nie

Eerstens begin hy sy boodskap met die drie woorde: moenie vrees nie

Hoewel ons kan sê dat sy woorde bedoel was om die herders gerus te stel, is daar ook ‘n dieper betekenis daaraan. Die sinsnede kom in 19 verse in die Ou Vertaling van die Nuwe Testament voor, waarvan Jesus self dit die meeste gesê het. Jesus se verhaal het begin met hierdie drie woorde. Wanneer ons lees in die laaste boek van die Bybel, sien ons dat Sy verhaal ook daarmee eindig:

Open 1:17-18 (17)  En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste (18)  en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.

Aan die begin van 2016 se Feesseisoen, het die boodskap van die engel steeds dieselfde gebly. Midde-in ons kommer oor die finansies, die salaris wat so ver moet rek, die misdaad en moorde – bly sy boodskap ons gerusstel: Moenie vrees nie, want ek bring vir julle goeie nuus!

Die eerste boodskap van goeie nuus was, dat die geboorte van Jesus die begin aangekondig het van God se plan van redding vir die mensdom. Dit bring ons by ‘n plek waar ons weereens verwonderd moet stilstaan en nadink aan die wonder van Sy geboorte.

Dit tweede boodskap van goeie nuus vind ons in Luk 21:9

(9)  En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.

Moenie dat julle harte bevrees word deur die tyding van ISIS, die plaasmoorde en die gerugte van ‘n Derde Wêreld Oorlog nie. Ons sien dus dat die engel se boodskap heenwys na ‘n frase wat vir Jesus so belangrik was dat Hy dit in 19 verse laat herhaal het toe die Bybel geskrywe was.

Goeie Tyding Van Groot Blydskap

Die volgende woorde van die engel is net so belangrik: “ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap”

Die ooglopende blye blydskap vir die herders was dat die langverwagte Verlosser, die Redder van Israel, die Een wat hulle gaan verlos van die Romeinse verdrukking – gebore is. Hulle het van blydskap gebokspring, maar die geskiedenis het ons geleer dat God se Meesterplan veel meer bevat het as om die Romeinse juk te verbreek.

Hoeveel Jode sit hier vandag? Wat, nie een nie? Tog het elkeen wat hier sit en wat wedergebore is, dieselfde hoop as die Jood om deur die Christus gered te word. Deur Jesus Christus se dood en opstanding het dit vir ons, die heiden nasies, moontlik geword om ook deelagtig te word in die verlossing wat God vir Sy volk Israel, beplan het.

Jesus het nie net gekom sodat jy van die ewige verderf gered kan word nie. Die goeie nuus is, Hy het ook gekom sodat jy liggaamlik gered kan word. Jesus het die boodskap van goeie nuus aan ‘n bekommerde pappa herhaal. In Lukas 8 lees ons van ‘n pappa (Jairus) wie se dogtertjie baie siek was. Net toe die pappa by Jesus kom, ontvang hy die tyding dat sy dogtertjie gesterwe het. Luister na Jesus se woorde vir daardie pappa – dit is ook Sy boodskap van goeie nuus vir jou:

Luk 8:50 Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom en sê: Moenie vrees nie. Glo net, en sy sal gered word.

Kyk wat lees ons in 1 Pet 2:24

(24)  wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.

Daar is ook ‘n tweede goeie rede hoekom daar Goeie Tyding van Groot Blydskap is.

Luk 21:10-13

(10)  Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. (11)  En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. (12)  Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam. (13)  En dit sal vir julle uitloop op ‘n getuienis.

Luk 21:25-28

(25)  En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, (26)  en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. (27)  En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid. (28)  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

Luk 21:34

(34)  Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.

Ons lewe in tye waar Jesus se profesie voor ons oë in vervulling gaan. Die kragte van die hemele is nog nie eens geskud nie en die nasies is reeds benoud. Die ekonomie druk en ons word soms swaarmoedig oor die sorge van die lewe. In Europa is die Christen godsdiens nie meer sentraal nie. Daar word gepraat van die post-Christendom era. Wat is dan die Goeie Nuus wat Jesus hier vertel? Die goeie nuus is naamlik ‘n Blye Boodskap van Hoop!

Jesus sê dat ons nie moet vrees wanneer al hierdie dinge gebeur nie. Midde in dit alles sal Hy daar wees vir ons. Sy boodskap aan Jairus se pa is steeds helder: Glo net, en jy sal red geword.

Ons vier daarom die begin van die Advent vandag omdat ons hoop het. Ons hoop is in Christus, wie ons sal kom red en saam met Hom sal wegneem, waar ons sal regeer saam met Hom vir ewig!

Bemoediging

As mede-Christen wil ek jou bemoedig: Vier saam met ons die Kers Seisoen. Onthou in hierdie tyd dat Jesus gekom het sodat die mensdom gered kan word, en dat Hy weer kom om ons te kom haal. Leer die Kersverhaal vir jou kinders, en ook die die verwagting wat ons het, naamlik dat Christus weer kom. Ek sluit af met hierdie pragtige woorde in die Engels: Jesus is the reason for the season!

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.