Tommie Lessing

2016/11/20

Wanneer ons die Bybel ondersoek, vind ons dat die woord ‘engel’, in 110 verse in die Ou Testament en 99 verse in die Nuwe Testament, gevind word. Abraham, Jakob en Moses is bekende figure in Ou Testament wat almal deur engele bedien is. Engele word selfs gevind in die oudste boek in die Bybel, Job (4:18). Behalwe vir Jeremia, maak al die groot profete melding van engele. Daniel beskryf nie net engele nie, hy gee vir ons die name van twee engele: Gabriel en Michael. Die skrywers van die Ou Testament het dit nie nodig geag om die bestaan van engele te bewys nie. Dit was geag ‘n feit te wees, net soos wat die bestaan van God, ‘n feit is.

Hoewel die Ou Testament voldoende is om die bestaan van engele te bewys, vind ons dat die Nuwe Testament ons kennis van engele nog meer verbreed. Daar word 165 keer in die Nuwe Testament na engele verwys. Net in die boek van Handelinge alleen, is daar 6 instansies opgeteken waar engele die kinders van die Here bedien het.  Engele is werklik. Selfs die Here Jesus het verwys na die realiteit van Engele.

Maar wie en wat is engele? Engele is geskape, geestelike wesens. Ons leer dit in Ps 148 1 en 5:

Ps 148

(2)  Prys Hom, alle engele, prys Hom, alle hemelwesens!

 (5)  Laat hulle die Naam van die Here prys, want Hy het beveel en hulle is geskep;

Ons weet ook dat hulle geestelike wesens is wat kan verskyn en verdwyn soos wat hulle wil. Ons lees in die Bybel dat hulle ook hoogs intelligent en baie sterk is.

Engele is deur God geskape om Hom te dien en om as sy boodskappers op te tree. Die griekse woord ‘angelos’ beteken nie net ‘engel’ nie, maar ook ‘boodskapper’.

Hier is ‘n kort oorsig oor engele:

‘n Kort oorsig oor Engele

Engele kan nie sterwe nie

In Lukas 20 lees ons dat die Sadduseers vir Jesus ‘n strikvraag wou vra. Hulle wou weet oor die geval van ‘n vrou wat sewe keer getroud was op aarde. Wie se vrou sou sy dan wees in die opstanding? Jesus het geantwoord dat, in die hemel, mense nie trou of gegee word in die huwelik nie. Dan volg vers 36:

Luk 20:36  Hulle kan ook nie meer sterwe nie; hulle is soos die engele. Hulle is kinders van God, omdat hulle uit die dood opgestaan het.

Engele is van ‘n hoër orde as mense

Ons het op skool geleer dat daar ‘n sekere orde in dinge is. Een kom voor Twee. A kom voor B. Lewe het ook ‘n orde: Eers mense, dan diere, dan plante. Waar val engele in hierdie orde? Engele is van ‘n hoër orde as mense. Ons lees in Psa 8:5

(5) U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon

Engele is geweldig sterk, magtig en hoogs intelligent. Dit sluit gevalle engele in! In die Nuwe Testament lees ons dat engele meer krag en mag as mense het:

2Pe 2:11  Selfs die engele, wat tog baie sterker en magtiger is, bring nie voor die Here lasterlike aanklagte teen hierdie wesens in nie.

Engele is heilig

Ons lees dat Jesus vertel in Mar 8:38  Wie hom dan vir My en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader.”

Engele is konstant in die teenwoordigheid van God. Hulle moet daarom noodwendig heilig wees, want niks wat onrein is, kan bestaan in die teenwoordigheid van God nie.

Engele is ontelbaar

Daar is so baie engele dat hulle nie getel kan word nie.

Job 25:3  Is daar ‘n getal vir sy leërskare? En oor wie rys sy lig nie op nie?

Heb 12:22   Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele,

Die griekse woord ‘murias’ wat vertaal word in Afrikaans as ‘tien duisende’, beteken ontelbaar baie. Dit stem ooreen in die Engelse vertalings (innumerable) en die beskrywing in Job.

Engele en Mense

Engele is nie net boodskappers van God nie. Hulle bedien ook mense. Engele help alle mense, gelowiges en ongelowiges, soos wat God beskik. Ons lees hoedat die ongelowige koning Nebukadneser deur ‘n engel gewaarsku is. Die beste is egter, dat engele spesifiek diegene help wat aan die Here behoort.

Ons lees in Heb 1:13-14

(13)  En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete? (14)  Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?

Toe die profeet Elisa moedeloos by die spruitjie Krit weggekruip het vir die bose koningin Jezebel, het ‘n engel hom bedien en versterk vir ‘n lang reis. Maria, die moeder van Jesus, is deur ‘n engel bedien en Josef, sy vader, is twee keer deur engele gewaarsku. Onhou julle die storie van Cornelius in Handelinge? Hy was ‘n Romeinse hoofman oor honderd. Watter tipe mens was hy? Ons lees in  Hand 10:1-2   En daar was in Cesaréa ‘n man met die naam van Cornelius, ‘n hoofman oor honderd van die sogenaamde Italiaanse leërafdeling. (2)  Hy met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie aalmoese aan die volk gegee en was altyddeur in die gebed tot God.

Engele kan jou ook help

Is jy ‘n wedergebore kind van God? Net soos wat engele die ander heiliges al gehelp het, kan engele jou ook help. Ek glo nie dat mens vir engele bevele kan gee nie. Dit is God se voorreg. Ek glo egter dat mens tot God kan bid om engele te stuur wat jou kan bystaan in jou situasie. Miskien lees of hoor jy van mense in nood, soos ‘n skip wat sink of iemand wat gekaap of ontvoer is. Behalwe vir jou gewone, normale gebede, glo ek dat jy vir God kan vra om SY magtige engele te stuur om hulle te help. Verkeer jy dalk self vanoggend in nood? Voel jy dalk vasgekeer in ‘n hoek en jy weet nie waarheen volgende nie? Toe Jesus voor Pontius Pilatus gestaan het, het Hy gesê, Mat 26:53  Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?

Een legioen bestaan uit sowat 5000 soldate. 12 Legioene vorm dus 60 000 engele, oombliklik beskikbaar met een gebed. Daardie selfde hulp is ook vir jou beskikbaar, as jy maar net in jou nood tot God sal roep.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.