Liefde Wat Brand

‘n Bekende aanhaling wat aan die stigter van die Metodiste kerk, John Wesley, toegedig word, was sy antwoord toe hy om die geheim van sukses gevra was. Dit lui naastenby as volg: “I get alone with God. He sets me on fire with passion and enthusiasm and people come for miles to watch me burn!” … Lees meer Liefde Wat Brand

Die Vuur van God

Tommy lessing 29/05/2017 Vandag mediteer ons op die Woord van God soos wat ons dit lees in Heb 12:22-29  Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele,  (23)  by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele … Lees meer Die Vuur van God

Wag op die Here

Jesus het sy dissipels gewaarsku: moenie meegevoer raak en in geloof die hele Jerusalem probeer bekeer nie. Dit gaan nie werk nie! : "Wag eers op die Heilige Gees. Wanneer Hy oor julle kom, sal julle krag ontvang. Eers dan sal julle my getuies wees." Die sleutelwoord was ‘WAG’. Hoekom moes die dissipels so lank wag? Dit is een van die geheime van God. Dit is duideik dat die hemele voorbereid was en gewag het op hierdie oomblik. Die Heiige Gees was gereed. Alles was gereed. Tog moes die dissipels vir tien dae wag voordat hulle die Heilige Gees ontvang het. Toe die Heilige Gees egter beweeg het, het niemand daaroor gewonder nie. Almal het beslis geweet. Jy kon dit nie mis nie. Daarna het dinge gebeur amper sonder enige moeite van die dissipels.

Die Heilige Gees en Pinkster

Party mense sien die Heilige Gees is ‘n soort mistieke mag of krag. Die siening word veral versterk omdat ons lees dat die Heilige Gees soos vlamme op mense se koppe gaan sit het. Wanneer ons egter die Woord bestudeer, sien ons dat Hy ‘n Persoon is. Hy is die derde Persoon van die Drie-enige God. Reeds in Gen 1:1 lees ons van Hom. Hy is nie meer Here of minder Here as wat Jesus of God die Vader is nie. Ons het geleer dat Jesus die Here is, maar Paulus noem ook die Heilige Gees “Here”.

Afgesonderd vir spesiale gebruik

Die bekende dr. Andrew Murray vertel dat die hoof van die sendingstasie by Wellington destyds tydens die opening daarvan iets gesê het wat hom altyd bygebly het: “Toe ons verlede jaar byeen was, was dit om die fondasie te lê. En wat was daar om te sien? Net bourommel, bakstene en oorblyfsels van die ou gebou. Daar het ons die fondasie gelê, en net ‘n paar mense het geweet wat moes gebeur. Niemand het die nuwe gebou perfek in elke detail geken nie, behalwe een mens: die argitek. In sy gedagtes kon hy die hele gebou sien. Elke kontrakteur, bouer en werker het opdragte in gehoorsaamheid van hom geneem. Die struktuur is opgerig en uiteindelik het hierdie pragtige gebou tot stand gekom. Op dieselfde wyse is die opening van hierdie gebou vandag die eerste stap deur die Heilige Gees om ‘n nuwe werk op te rig en net Hy weet hoe dit uiteindelik gaan lyk.”