Engele om Ons

Tommie Lessing 2016/11/20 Wanneer ons die Bybel ondersoek, vind ons dat die woord ‘engel’, in 110 verse in die Ou Testament en 99 verse in die Nuwe Testament, gevind word. Abraham, Jakob en Moses is bekende figure in Ou Testament wat almal deur engele bedien is. Engele word selfs gevind in die oudste boek in … Lees meer Engele om Ons

Die Grootste Geveg

Oor die kruisiging van Jesus lees ons in Matt 27:45-46 En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur toe; en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? Die duisternis was die eerste manifestasie van ‘n groot geestelike geveg wat begin het. Net na die duisternis het Jesus triomfantelik in ‘n groot stem geroep, “Tetelestai!”, wat as dit vertaal word, beteken “Dit is volbring!” Waaroor was Jesus dan so triomfantelik? Die prys vir sonde was vir die mensdom betaal. Hy wat geen sonde geken het nie, is ons sondes toegereken, sodat ons as die geregtigheid van Christus gereken kan word. Die sonde was gestraf, maar aan die sondaar was genade betoon.

Afgedwingde Genade

Wanneer daar ‘n oorlog plaasgevind het, is die nasie wat oorwin is, onwillig om onder die heerskappy van die oorwinnaars te buig. Daarom moet die nuwe reels en wette afgedwing word. Die bevolking moet verplig word om die knie te buig voor die oorwinnaars. Dit is dieselfde met die koninkryk van duisternis. Hulle is onwillig om die nuwe reëls sommer net te aanvaar. Dit moet afgdewing word. Ons lees in Rom 5: 20-21 van die Heerskappy van Genade

TWEE DUIWELS WAT ONS LEWENSVREUGDE STEEL

Daar kan tussen twee tipes Vrees onderskei word: Gesonde eerbied of ontsag vir iemand of iets, bv. wanneer jy vir ‘n olifantbul weghardloop, of die vrees van die Here; en Vrees as ‘n ongesonde emosie wat skade kan aanrig. ‘n Groot aantal siektes word veroorsaak deur ongesonde vrees, angs en langdurende spanning wat nie opgelos nie.

Hoe om ‘n geestelike aanval te herken en af te weer (3)

Baie effektief om jou vyand te verswak, sal die vyand nie skroom om jou te isoleer van jou hulpbronne (bv. finansies) of kommunikasie (bv. Vriende versaak jou skielik, kerk) nie. Jy mag ook dalk geneig raak om jouself af te sonder van ander in hierdie tyd. Gevoelens van hulpeloosheid en depressie (waarmee jy gewoonlik nie sukkel nie of wat erger is altyd) sal jou aanval. STRATEGIE: