Uit Geloof Alleen

Ons onthou vandag met dankbaarheid dat dit op 31 Oktober 1517 was toe Martin Luther, volgens oorlewering, sy 95 tesisse vasgespyker het aan die kerk se deure op die dorpie Wittenberg in Duitsland. Voortspruitend hieruit het die sogenaamde 5 Solas ontstaan wat Luther beklemtoon het: Sola Scriptura ("Uit die Skrif alleen"): die Bybel alleen is … Lees meer Uit Geloof Alleen

Drie Moeders in die Bybel

Aan die einde van die fliek 'Wonder Woman', sê sy iets baie belangrik - iets wat aan die hart van die Evangelie is en wat slegs moeders kan verstaan: 'Only love can truly save the world'. Die hemel wat oor ons kindwees lê, is Moederkap, en maak nie saak hoe belangrik of hoe verdorwe ons … Lees meer Drie Moeders in die Bybel