As jy ‘n aasvoël in ‘n groot 3m hok sit wat heeltemal aan die bokant oop is, sal die voël, ondanks sy vermoë om te vlieg, ‘n gevangene wees. Die rede is dat ‘n aasvoël van die grond af moet opstyg met ‘n aanloop van 3 tot 4 meter. Sonder ’n aanloop sal hy nie kan uitkom nie, maar hy sal ‘n gevangene bly in sy klein tronkie wat bo oop is.

’n Vlermuis is ‘n merkwaardige ratse diertjie in die lug, maar hy kan nie van ‘n gelyk plek af opstyg nie. Al wat hy op gelyk grond kan doen, is om stadig te skuifel totdat dit ‘n effense hoogte bereik waarvandaan hy homself in die lug kan gooi. Daarna is hy so vinnig soos ’n blits.

As ‘n by in ‘n glas val, sal hy die meeste van die tyd daar binne bly totdat hy doodgaan of uitgehaal word. Tensy dit toevallig is, is hy nie in staat om self agter te kom dat die glas bo oop is nie, daarom sal hy aanhou probeer om ‘n uitweg deur die kante van die glas naby die bodem te soek.

In baie opsigte is daar baie mense soos die aasvoël, die vlermuis en die by. Hulle sukkel met al hul probleme en frustrasies maar besef nie dat as hulle opkyk, hulle die antwoord sal vind nie.

Ons Skriflesing vir vandag is uit

Mat 9:27-30  En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van Dawid!  (28)  En nadat Hy in die huis gegaan het, kom die blindes na Hom toe. En Jesus sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Hulle antwoord Hom: Ja, Here.  (29)  Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.  (30)  En hulle oë het oopgegaan. En Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê: Pas op, laat niemand dit te wete kom nie.

Die tema van vandag se boodskap is in vers 29: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.

Wanneer ek hierdie woorde lees, is drie dinge wat vir my uitstaan:

Here help my!

Ons lees in vers 27 dat hulle Jesus gevolg het nadat Hy die owerste van die tempel se dogtertjie uit die dood opgewek het. Hulle het agter Hom aangegaan tot binne-in die huis waarheen Hy geloop het. Het julle gevoel hoe onseker julle net nou was toe julle in die rondte gedraai met julle oë toe? Dink nou net vir jouself hoe moeilik dit vir daardie twee blindes moes gewees het om Jesus te volg – eers padlangs en toe in ’n vreemde huis in. Dit het deursettingsvermoë gevat – vasbyt wat slegs kon gekom het nadat hulle onsekerheid verander het in ’n vaste oortuiging dat die Here hulle gaan help.

Wat bedoel ek daarmee? Wanneer ons hulp van die Here verlang, dan is die vraag voorop ons gemoed gewoonlik, ‘Ek weet dat God alles kan doen, maar wil Hy? Wil Hy my help; nou en in hierdie spesifieke situasie? Dit is eers wanneer daardie onsekerheid verander het na ’n vaste oortuiging, dat jy Jesus se vraag in die openbaar kan antwoord. Hoekom was dit belangrik dat hulle dit wat glo, in die openbaar moes getuig? Dit is omdat mens maklik iets wat jy in die stilligheid besluit, kan verander. Wanneer jy dit egter openlik verklaar, het jy jou daartoe verbind.

Die twee blindes se oortuiging was duidelik gewees toe hulle na Jesus uitgeroep het met die woorde, “Wees ons barmhartig, Seun van Dawid!” Deesdae sal ons dalk eerder uitroep in ons nood, ‘Here, help my!’ Die Bybel leer ons in Heb. 11:6 dat dit sonder geloof onmoontlik is om God te behaag en dat Hy ’n beloner is van die wat na Hom soek. Die twee blindes het hulle vertroue, wat van twyfel tot ’n vaste oortuiging gegroei het, openlik in Jesus gestel en Hy het hulle geloof beloon.

Hudson Taylor

Toe Hudson Taylor na China vertrek het om met sy sendingwerk daar te begin, was sy skip in groot gevaar. Die wind het gaan lê, en die stroom het hulle na riwwe gelei wat naby eilande was wat deur kannibale bewoon was – so naby dat hulle kon sien hoe hulle vure op die strand maak. Alles wat hulle probeer het, was tevergeefs. In sy joernaal het Taylor opgeteken wat volgende gebeur het: “Die kaptein het vir my gesê: ‘Wel, ons het alles gedoen wat gedoen kan word.’ ‘n Gedagte het by my opgekom en ek het geantwoord: ‘Nee, daar is een ding wat ons nog nie gedoen het nie’. ‘Wat is dit?’ het die kaptein gevra. ‘Vier van ons aan boord is Christene. Laat ons elkeen na sy eie kajuit gaan en in gebed saamstem dat die Here onmiddellik wind sal stuur.‘ ”

Taylor het toe gaan gebid en toe, nadat hy die innerlike versekering gekry het dat die antwoord sou kom, dek toe gegaan en vir die eerste offisier gevra om die seile te laat sak. ‘Wat sou dit tog help?’ het hy nors geantwoord. Ek het vir hom gesê dat ons ‘n wind van God gevra het en dat dit onmiddellik sou kom. Binne enkele minute het die wind toe wel begin waai, en dit het hulle veilig by die koraalriwwe verbygedra. Taylor het hieroor geskryf:

“Thus God encouraged me ere landing on China’s shores to bring every variety of need to Him in prayer, and to expect that He would honour the name of the Lord Jesus and give the help each emergency required.”

Op dieselfde wyse dat Hudson Taylor die innerlike versekering gekry het wat sy miskien in ’n beslis verander het, het die blindes se geloof verander. Wanneer mens die voorafgaande gedeeltes van Matteus 9 lees, dan sien ons dat Jesus ’n vrou van 12 jaar se bloedvloeiing genees het en toe daarna iemand uit die dode opgewek het. Hoewel die blindes nie kon sien nie, was hulle geloof gebou want leer die Bybel ons dan nie dat die geloof kom deur die gehoor nie? Hulle het al hierdie wonderlike dinge gehoor en besef dat God nie ’n aansiener van ’n persoon is nie; want het Jesus dan nie sy grootste teenstander se dogter uit die dood laat opstaan op grond van sy geloof nie? Dit is slegs geloof wat God beweeg.

Volgens jou geloof sal dit vir jou wees

As daar een ding in hierdie verhaal is wat vir my uitstaan, is dit nie die feit of Jesus gewillig was om hulle te genees nie. Hoor mooi wat ek sê: Jesus kon nie net nie, Hy wou. Dit was van die begin van die verhaal af reeds duidelik. Die twee blinde mans se genesing het nie afgehang van die vraag of Jesus hulle sou help of nie. Daardie feit was reeds duidelik. Wat belangrik was en steeds is, is Jesus se vraag: Glo.jy.dat.Ek.jou.wil.help?

Volgens hulle geloof was dit vir daardie twee blinde mans nadat Jesus hulle oë aangeraak het. As hulle geloof toe was dat hulle wel genees sou word, maar oor ’n tydperk, dan sou dit so vir hulle gewees het. As hulle geloof so was dat hulle genees sou word, maar eers nadat hulle geopereer was, dan sou dit vir hulle so gewees het. Die Here sal jou altyd ontmoet op die vlak waar jou geloof is.

Ook vroeër in Matteus 9 lees ons van die vrou wat van bloedvloeiing genees is. Hoor wat Jesus oor haar geloof vir haar gesê:

Mat 9:22  En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af.

Geloof is die konneksie tussen ons menslike swakheid en God se krag. As ons geloof swak is, sal ons nie die antwoord op ons versoeke kan ontvang wat God so graag aan ons wil skenk nie.

Die definisie van geloof vind ons in

Heb 11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

Al wat eintlik hier staan, is dat die veranderinge in ons lewens sal begin gebeur wanneer ons nie meer alleen glo dat God kan nie, maar dat God wil!

Ons verander ons miskien in ’n beslis deur eerstens God se Woord te lees en tweedens deur te bid oor na saak totdat ons die versekering van die antwoord ontvang het.

5 maniere hoedat God deur geloof in ons werk

Geloof is ook die medium waarmee God sy werk in die heiliges volbring. Hier is 5 maniere hoedat God dit doen:

(1) Vergifnis van sondes word slegs deur geloof ontvang

Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang. (Handelinge 10:43).

(2) Regverdiging voor God word slegs deur geloof bewerkstellig

en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. (Hand. 13:39).

(3) Verlossing kom slegs deur geloof in Jesus Christus

Act 16:31  Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. (Hand. 16:31).

(4) Toegang tot God word slegs beskikbaar gestel deur geloof in Jesus

in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in Hom. (Efesiërs 3:12).

(5) God beloon ons geloof

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. (Heb 11:6 )

Die prys van ’n wonderwerk

Ek wonder hoeveel ’n wonderwerk in geldwaarde sal kos? Kan mens ooit geldwaarde aan ’n wonderwerk heg? Ek sluit graag af met die verhaal van Tess en Andy – en die prys van ’n wonderwerk.

Tess het een aand gehoor hoedat haar ouers bekommerd praat oor Andy, haar baba boetie wat baie siek was. Sy het ook gehoor dat die banke nie aan hulle die geld wou leen wat nodig was vir die operasie om vir klein Andy te red nie. Al wat nou oorbly, het haar pa gesê, is ’n wonderwerk.

Klein Tess het na haar kamer geloop en haar spaarvarkie oopgemaak. Sy het die geldjies daarin versigtig getel. Die totaal moes presies perfek wees. Hier was geen kans vir foute nie en nadat sy die muntstukke versigtig teruggesit en die prooppie opgedraai het, het sy by die agterdeur uitgeglip en die 6 blokke na Rexall se apteek aangedurf. Sy het geduldig gewag op die apteker om aandag aan haar te gee, maar hy was op die oomblik te besig. Nadat sy alles probeer het om die apteker se aandag te trek het sy uiteindelik ‘n munstuk uit haar spaarvark gevat en op die glasbank gekap.

“Wat soek jy?” het die apteker in ‘n geïrriteerde stemtoon gevra. “Ek praat met my broer van Chicago wat ek baie lank teug laas gesien het.”

“Wel, ek wil jou met jou praat oor MY broer, wat baie siek is en wat ’n wonderwerk nodig het. Wat kos ’n wonderwerk?”

“Ekskuus?” het die apteker gevra. ‘My boetie se naam is Andy en daar groei iets sleg in sy kop en my pappa sê net ‘n wonderwerk kan hom nou red. Hoeveel kos ‘n wonderwerk?’

‘Ons verkoop nie wonderwerke hier nie, dogtertjie. Ek is jammer, maar ek kan jou nie help nie,’ het die apteker ’n bietjie vriendeliker geantwoord.

“Luister, ek het die geld om daarvoor te betaal. As dit nie genoeg is nie, sal ek die res kry. Sê my net hoeveel dit kos.” Tess was hardnekkig en wou nie bes gee nie.

Die apteker se broer was ‘n goed geklede man. Hy het afgebuk gevra: “Watter tipe wonderwerk het jou boetie nodig?” ‘Ek weet nie,’ het Tess geantwoord. ‘Ek weet net hy is regtig siek en mamma sê hy moet geopereer word. Maar my Pappa kan nie daarvoor betaal nie, so ek wil my geld gebruik.’

‘Hoeveel het jy? ‘ het die man uit Chicago gevra.’

Een dollar en elf sent, het Tess saggies geantwoord.’ ‘En dit is alles die geld wat ek het, maar ek kan nog iets kry as ek dit nodig het.’

‘Wel, wat ‘n toeval’ het die man geantwoord. ‘’n Dollar en elf sent is die presiese prys van ‘n wonderwerk!’

Hy het haar geld in die een hand geneem en met die ander hand het hy haar handjie geneem en gesê: “Neem my na waar julle bly. Ek wil graag jou broer sien en jou ouers ontmoet. Kom ons kyk of ek die wonderwerk het wat jou boetie nodig het.”

Daardie goed geklede man was dr. Carlton Armstrong, ‘n chirurg wat gespesialiseer het in neurochirurgie. Die operasie was gratis gedoen en Andy het goed aangesterk. Hulle ouers het vir almal vertel oor die reeks gebeure.

‘Daardie operasie’, het haar ma saggies gesê, ‘was ‘n ware wonderwerk. Ek wonder hoeveel dit sou kos? ‘ Tess het geglimlag. Sy het presies geweet hoeveel ‘n wonderwerk kos … een dollar en elf sent … plus die geloof van ‘n klein kind.

One thought on “Laat dit vir julle wees volgens julle geloof

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.