Die verhaal word vertel van ‘n man wat na die platteland verhuis en ‘n stuk grond gekoop het. By die plaaslike kooperasie het hy met die eienaar kennisgemaak en gesels oor hoe hy graag ’n hoenderboerdery wil begin. Hy vra toe om 1000 kuikens te koop. ‘Dit is baie kuikens’, het die eienaar gesê. ‘Ek bedoel besigheid,’ het die man geantwoord. ‘n Week later was die nuwe boer weer terug. ‘Ek het nog 1000 kuikens nodig,’ het hy gesê. ‘Sjoe, maar jy is ernstig oor hierdie hoenderboerdery,’ het die man geantwoord. ‘Ja,’ antwoord die boer. ‘As ek net eers ‘n paar probleme kan uitstryk.’ ‘Probleme?’ vra die eienaar. ‘Ja,’ antwoord die man, ‘ek dink ek het daardie eerste klomp kuikens te naby aan mekaar geplant.’

Ons herdenk Hemelvaartdag vandag. Toe Jesus na die hemele opgevaar het, was dit ’n besliste einde aan Sy fisiese aardse bediening en die begin van ’n nuwe era. Sy werk op aarde was klaar, maar ons s’n het begin. Om effektief as kind van God te wees, het ons egter nodig om geestelik te groei. Daar is ongelukkig ‘n paar verkeerde opvattings by sommige Christene oor hoe om geestelik te groei. Net soos wat die boer nie kuikens kon plant en ’n oes van hoenders kon verwag nie, kan ons nie groei deur onsself geestelik te begrawe maar lote met vrugte aan te verwag nie.

Ons Skrifgedeelte vir vandag is uit

Jes 54:1-6  Jubel, onvrugbare, wat nie gebaar het nie! Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen weë gehad het nie! Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die HERE.  (2)  Maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie! Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in.  (3)  Want jy sal regs en links uitbreek, en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk.  (4)  Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie; en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie; maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie.  (5)  Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word.  (6)  Want soos ‘n verlate vrou en ‘n bedroefde van gees het die HERE jou geroep, en soos ‘n vrou uit die jeugtyd as sy versmaad was, sê jou God.

Ons teksvers is Jes. 54: 2 Maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie! Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in.

In die Ou-Testamentiese tye het die Hebreërs hulle tente gewoonlik gemaak van bokhaar, wat eers gespin en daarna aanmekaar geweef was in panele van ongeveer 60 cm breed en wat die lengte van die tent was. Dit het ongeveer ‘n jaar geneem om te voltooi en was hoofsaaklik die metode om tente te maak. As ek aan hierdie vers dink, sien ek dat ons ons potensiaal, vermoëns en ‘n toename in kerk bywoning sal moet vergroot. Om voortdurende geestelike groei te ervaar, sal dit nodig wees om buite jou gemaksone gestrek te word.

Daar is drie dinge wat vir my uitstaan in ons teks vir vandag.

Vergroot jou tent

Om geestelik konstant te bly groei, moet ons eerstens ’n klein visie verwerp. Die rede hoekom ’n klein visie nie werk nie, is eenvoudig dat jy kort voor lank jou visie sal vervul en dan nie sal weet waarheen volgende nie. Dit lei tot stagnasie. Konstante groei vereis dat ons uit ons klein boksies, ons klein roetines, ons klein denke en ons beperkte siening van God gaan. Kaleb en Josua het ‘n geleentheid om te groei voor hulle gesien toe hulle die land Kanaän gaan bespied het, maar die res het teruggesak en wou klein bly. Hulle was eerder bereid om in die woestyn te bly rondtrek as om die risiko te neem om teen die reuse in Kanaän te veg. Kaleb en Joshua het geglo dat dit gedoen kon word, maar die res het gesê dat hulle bang was om te probeer en het kleingeestig gebly.

‘n Jong man wat eksotiese vis aan akwariums verskaf, vertel dat die haai een van die gewildste akwariumvisse is. Hy verduidelik dat as jy ‘n klein haai vang en dit in ’n akwarium sit, dit sal groei in proporsie tot die grootte van die akwarium waarin jy dit sit. Sulke haaie kan dalk net dertig sentimeter lank word, maar tog volwasse haaie wees. As jy hulle egter in die oseaan sou loslaat, sal hulle groei tot hulle normale grootte van tot 3 meter.

Dit is die geval met sommige Christene. Hulle is die oulikste klein haaitjies van ses duim wat in die kerk rondplas. As hulle egter in ‘n groter plek sou gebring sou word, sal hulle hul volle potensiaal bereik. Die Here Jesus wil nie hê dat ons uit onsekerheid tot ‘n plassie beperk moet wees nie, maar dat ons aan die wêreld sal toon dat Jesus Christus die Here van almal is.

Om die plek van jou tent te vergroot, beteken ook om plek te maak vir nuwe mense in jou lewe. Mense sal jou s-t-r-e-t-c-h! Verhoudings met mense sal jou senuwees strek, jou geduld strek en jou gebedslewe strek. As jy moeg is vir ‘n onvervulde, onvrugbare lewe, dan sê God: “vergroot en strek.” Jy sal nooit ‘n wonderwerk sien voordat jy nie jou geloof strek nie.

Ek glo dat die kleinste visie wat ’n Christen kan hê, moet wees om die Here Jesus deur sy of haar leefstyl te verheerlik. Dit kan ons slegs doen deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees bv. in Ef. 6 dat ons aan ons voete, die skoene tot bereidheid moet hê om die evangelie van Christus te verkondig. Uit ons eie menswees voel ons baie keer egter te onseker, ongemaklik of skaam om met andere oor Christus te praat. Dit neem ons bereidheid of gewilligheid om met andere oor Christus te praat, weg.

Jesus het dit geweet en, omdat Hy ons natuur ken, het Hy voor Sy hemelvaart aan Sy dissipels gesê dat hulle in Jersusalem moes wag totdat hulle die  belofte van die Heilige Gees ontvang het. Dan eers, het Hy gesê, sou hulle krag ontvang om Sy getuies te wees. Dit is vandag nog steeds dieselfde. Ons sal nooit effektiewe getuies kan wees vir Christus sonder die krag van die Heilige Gees nie.

‘Vergroot jou tent’ beteken ook om jou hart vir ander oop te maak. Die Here wil nie hê dat Sy volk moet sit en hulself jammer kry nie. Hy wil nie hê dat ons selfsugtig moet wees nie. Soms kry ons onsself jammer – en met goeie rede ook: ons het gesondheidsprobleme, huweliksprobleme, geldelike probleme en verhoudingsprobleme. Ons dink aan onsself en bekommer ons baie. Tog het Jesus gesê dat die Tien Gebooie hang aan hierdie twee: Jy moet die Here liefhê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. God se mense kan daarom nie net selfgesentreerd of selfs gesinsgesentreerd wees nie. Ons moet ook ons harte oopmaak vir die mense rondom ons wat Jesus nodig het.

Span jou tentdoeke wyd uit

Hierdie woorde beteken, “Sien God se visie”. ‘n Bysiende persoon dra dik lense in sy bril. Hy kan net sien wat reg voor sy neus is. Hy soek net die dinge wat tot sy eie voordeel is. Hy vra, “wat is in dit vir my? God is egter nie bysiende nie. Hy het ‘n visie vir die hele wêreld. ‘n Onvrugbare vrou het nie ’n groter tent nodig nie. God se woord aan ons vandag is egter om ons tent te vergroot en ons tentdoeke wyd uit te span Dit sê vir ons dat ons ‘n groter tent of visie nodig het. Vir ons herinner hierdie woorde ons aan Jesus se opdrag in Markus 16 “Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.”

Dit is Sy woord aan ons in ‘n wêreld wat hard probeer om godsdiens te “privatiseer” – ma.w. om ons stil te maak oor Jesus.

Maak jou lyne lank

Die tweede ding is dat ons ons tenttoue langer moet maak. As iemand die plek van sy tent groter maak, moet hy langer tenttoue hê en hy moet die tentpenne dieper in die grond slaan. Ons kan ons toue verleng deur die beloftes van God te glo en op hierdie beloftes te reageer. Weet jy dat daar ’n hoofstuk in die Nuwe Testament is wat bekend staan as die ‘Heldesaal van die Bybel’? Dit is in Hebreërs 11. Hier leer ons hoedat die helde van geloof hulle tenttoue langer gemaak het deur geloof:

Heb 11:3-8  Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.  (4)  Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is.  (5)  Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.  (6)  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.  (7)  Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.  (8)  Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.

Ons kan begin om ons toue te verleng wanneer ons die Here begin vertrou vir meer as net vir ons persoonlike omstandighede. Dit is vir my hartseer om te sien hoedat ons mense se harte verhard het teenoor ons eie medemens se swaarkry. My hart krimp ineen wanneer ek vir mense moet vra vir skenkings omdat A of B steeds na vele maande sukkel om werk te kry en nie vir sy gesin kan sorg nie; en die mense begin voorwaardes stel en beskuldigings maak terwyl hulle harte toegaan vir ander se swaarkry. Al kan ons nie altyd gee nie, kos gebed niks. Baie kere is dit die korporatiewe, opregte gebede van ’n groep van God se kinders wat die deurbrake bring.

Clovis Chappell, ‘n predikant van ‘n eeu terug, het graag die verhaal van twee stoombote vertel. Hulle het Memphis ongeveer dieselfde tyd verlaat en met die Mississippi-rivier af gevaar na New Orleans. Terwyl hulle langs mekaar gereis het, het die matrose van die een vaartuig ‘n paar opmerkings gemaak oor die slakkepas van die ander. Uitdagings was gemaak en die wedloop het begin.

Die kompetisie het al hoe erger geword. Een boot het begin agter raak omdat dit nie genoeg brandstof gehad het nie. Daar was genoeg steenkool vir die reis, maar nie genoeg vir ‘n wedloop nie. Toe die boot begin uitsak, het ‘n matroos van van die skip se vrag in die oonde begin gooi. Die res van die matrose het gou begin help. Hulle het uiteindelik toe die wedloop gewen, maar hul vrag verbrand.

God het ook vrag aan ons toevertrou – vrag wat insluit om die weduwee en wees (geskeide vrouens en kinders?) te help versorg. Ons taak is om ons deel te doen om te sien dat hierdie kosbare vrag sy bestemming bereik. As die program egter voorkeur begin geniet bo mense, ly die mense dikwels daaronder. Hoeveel vrag offer ons nie soms op net om die nommer een te wees nie? Hoeveel mense bereik nooit hulle bestemming nie as gevolg van oormatige mededinging nie?

Slaan jou tentpenne styf in

Die derde en laaste ding waaroor ek wil praat, is dat ons teksvers sê dat ons ons tentpenne styf moet inslaan. Ek glo dat ons dit kan doen deur gewortel te wees in die Woord van God. Minder as tweehonderd jaar gelede was baie wetenskaplikes en teoloë dit eens dat die wêreld ondersoek en verken moes word aan die hand van die Woord van God. Vandag het dit verander en word daar neergekyk op mense wat die Wetenskap en die Woord van God saam probeer verstaan.

Ek weet uit persoonlike ondervinding wat gebeur as jy ’n tent opslaan maar die tenpenne is nie styf ingekap nie. Langs ’n dam onstaan stormwinde binne ’n baie kort tyd en as jou tent of gazebo se penne nie styf ingekap is nie, kan ek jou belowe dat al wat gaan oorbly is net ’n klomp lap en stukkende pale of ’n gazebo wat op die dam ronddryf op sy dak.

Een van my gunsteling teksverse hieroor is in Psalm 1:

Ps 1:1-4  Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;  (2)  maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.  (3)  En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.  (4)  So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi.

Wanneer ons gewortel is in die Woord, sal die beloftes van God se Woord vir ons sterker wees as die realiteit van ons omstandighede. Die bekende evangelis Smith Wigglesworth het gesê, “I am not moved by what I see. I am not moved by what I feel. I am moved by what I believe.” Hy het dit nie net gesê nie, maar daarvolgens geleef. Hy het die krag verstaan wat daar is om gewortel te wees in die Woord van God. Na elke ete het hy teruggeskuif en gesê, ‘Ons het ons liggame gevoed, kom ons voed nou ons siele.’ en dan het hy uit die Woord voorgelees en iets daaroor gesê. Almal wat saam met hom geëet het, het daar weggegaan en gevoel dat beide hulle liggame en siele gevoed was. Die gevolg was dat die Here wonderwerke deur hom gedoen het regdeur die wêreld wat absoluut fantasties was. Baie van daardie wonderwerke was gedokumenteer met bewyse.

Ons lees in

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Wanneer ons tentpenne nie styf ingekap in die Woord van God is nie, dan verloor ons hoop wanneer die stormwinde van die lewe begin waai.

Romeine 11:18 sê vir ons, “…dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou.”

Neem byvoorbeeld die Chinese bamboesboom. Die saad word geplant, natgemaak en bevrug, en vir die eerste vier jaar is daar geen sigbare groei nie. Gedurende die vyfde jaar groei die Chinese bamboes egter binne slegs ses weke ’n verbysterende 30 meter hoog. Het die boom regtig vyf jaar geneem om te begin groei? Glad nie! Alhoewel groei nie sigbaar was nie, het die wortelstelsel gedurende die eerste vier jaar geweldige ontwikkeling beleef, wat dit vir die boom moontlik gemaak het om sy potensiaal te verwesenlik en die soort boom te word wat die natuur dit wil hê.

Jesus en die Vyeboom

Ek sluit af met iets interessant wat ek oor vyebome geleer het. Dit het my gehelp om die verhaal van Jesus en die vyeboom in Markus 11 te verstaan en dit het my gehelp om te verstaan hoekom ons vrug moet dra.

Vyebome het ‘n patroon hoe hulle vrugte produseer. Eerstens groei die babavye uit. Dit het ‘n slegte smaak het en is regtig oneetbaar. Nadat die babavye uitgeskom het, begin groei die boom se blare en soos die blare ontwikkel, word die baba-vye volwasse en word hulle soet en lekker … gereed om deur almal geëet te word, insluitend deur ‘n honger Verlosser.  Hierdie botaniese les is belangrik, want wat het Jesus verwag toe Hy die welige vyeboom gesien het? Die blare sou beteken dat die boom sy doel vervul en vrug moes dra, maar eintlik was dit net voorgee. Dit het soos ‘n vrugbare vyeboom opgetree terwyl dit eintlik onvrugbaar was en nie een honger persoon daardeur gevoed sou word nie. Jesus het geweet dat Hy gaan sterf en dan weer opgewek sal word. Hy het ook geweet dat Hy na Sy opstanding nie sou teruggaan na die manier soos dinge was nie. Met Sy hemelvaart het Hy Sy missie aan ons, Sy volgelinge, oorhandig. Die Bybel leer ons dat Jesus se hart is dat ons selfs groter dinge as Hy sal doen. Daarom is Sy boodskap aan ons dat ons gedurende hierdie Pinkster op Hom sal wag om krag te ontvang sodat ons ons tent kan vergroot volgens Sy visie.

One thought on “Vergroot jou Tent

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.