Dit is ongewoon dat Jesus, uit al die metafore tot Sy beskikking, gekies het om homself te beskryf as die ‘Goeie Herder’. In Jesus se tyd was herders deur die rabbi’s gesien as een van die beroepe wat geen ordentlike Jood aan sy kinders behoort te leer nie. Selfs in die Middeleeue was herders beskou as nie heeltemal op peil teenoor die ander Jode nie. Hulle voortdurende versorging van hul skape, dag in dag uit, het ook beteken dat hulle nie die tempeldienste kon bywoon of saam aan die godsdienstige feeste kon deelneem nie. Inteendeel was herders vroeër begrawe met ‘n stukkie wol in hulle hande sodat, wanneer hulle by die hemelse hekke kom, die rede waarom hulle nie kerk toe gegaan het nie, vir almal duidelik sou wees.

Dit was egter hierdie totale en volkome toewyding van die skaapherder aan sy kudde – toewyding wat nie onderbreek kon word selfs deur die eise van die Wet van Moses nie – wat is hoe Jesus gekies het om Sy toewyding aan ons te beskryf. Terwyl ek hieroor mediteer het, het ek gedink hoedat Lukas vertel dat die engel, van al die mense in Israel, gekies het om aan skaapherders te verskyn om hulle van Jesus se geboorte te vertel.

Luk 2:8  En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het.

Ek wonder of daar nie meer in hierdie teksvers skuil as wat op die oog af blyk nie. Was dit nie juis hierdie toewyding aan hulle werk, wat van hulle vereis het om in skofte te slaap en deur die nag oor hulle skape wag te hou, wat die engel se aandag na hulle getrek het nie?

Hoor wat sê Jesus aan Sy dissipels in die tuin van Getsemane op die aand voor Sy kruisiging:

Luk 22:46  En Hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.

Ek glo dat dit juis hierdie kenmerk van toewyding wat die herders aan hulle skape gehad het, wat Jesus wou gebruik om Sy toewyding aan ons te beskryf. Selfs snags wanneer ons slaap, slaap Hy nie en hou Hy wag oor ons.

Vandag is tradisioneel ‘Goeie Herder Sondag’ en daarom kyk ons na Jesus se beskrywing van Homself as die Goeie Herder.

Ons teksvers vir vandag is uit

Joh 10:11-14  Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.  (12)  Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar.  (13)  En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling is en niks vir die skape omgee nie.  (14)  Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.

Johannes beeld Jesus egter nie net uit as die Goeie Herder nie. Hy beskryf Hom ook as die Lam van God. Ek glo dat dit meer is as net nog ‘n verwysing na die soort dood wat Jesus sou sterf. Dit dui ook daarop dat Jesus die Geliefde is – die Lam van God – die Een wat die Vader liefhet en versorg.

Net soos Jesus, word ons ook geroep om sowel herder as lam – liefhebber en geliefde te wees. Ons is God se kosbare lammers. God het ons lief. Toe ons verlore was in die wêreld se versoekings, het God na ons gesoek, ons in Sy arms opgetel en ons veilig huis toe gebring. As ons herder, bly God ons liefhê Hy genees, vertroos en versterk ons ​​en voed en lei ons. Dit is ‘n verhouding van volkome afhanklikheid. Die rede is dat ons God se kosbare lammers is. Hy ken ons by die naam net soos ’n skaapherder sy skape by die naam ken.

Ek glo dat ons nie net lammers is nie. Ons is ook geroep om deel te neem aan herderswerk. ‘Volg my’ het Jesus vir Petrus gesê, maar Hy het ook aan hom ‘n laaste versoek gerig: ‘Laat my skape wei.’ Jesus se opdrag aan Petrus was nie net aan homself gerig nie. Dit is ’n universele oproep aan die kerk van Christus. Ons is ook geroep om Jesus se skape te laat wei en op te pas. Ons is almal geroep om te deel in God se liefde vir die verlorenes, om hulle te soek, te vind en huis toe te bring.

Daar word vertel dat Pous Franciscus eenkeer vir sy priesters gesê dat hulle herders moes wees wat saam met hulle die reuk van die skape moes dra. Dit is vir my so mooi, want dit gaan hier oor medelye, oor kompassie en oor omgee. In Matteus en Markus lees ons dat Jesus telkens wanneer Hy die skares gesien, medelye met hulle gehad het, omdat hulle hulpeloos en oop vir aanvalle was, soos skape sonder ’n herder.

Die Bonus Pastoor

Die woorde ‘goeie herder’ word so vertaal uit die Grieks, waar dit staan as ‘ho poimen ho kalos’. Die woord ‘kalos’ wat Jesus gebruik het, beteken meer net as ‘goeie’, daarom het Jesus moeite gedoen om uit te brei oor die betekenis van dit wat Hy wou oordra aan Sy gehoor. In Strong se woordeboek suggereer hy dat die woord ‘kalos’ meer beskrywend is wanneer ons dink aan woorde soos ‘waardig, eerlik en met deugsaamheid en integriteit’. Dit stem ooreen met wat Jesus sê  nadat Hy gesê het dat Hy die Goeie Herder is: Die huurling hardloop weg wanneer aanvalle kom, want hy gaan nie sy lewe opoffer vir sy salaris nie. Die persoon wat eienaarskap van die skape geneem het, wat hulle by die naam ken en wat se skape hom sal volg met ’n eenvoudige roep of fluit – dit is die een wat kompassie met sy skape het en wat bereid sal wees om sy lewe vir sy skape af te lê.

Ek het onlangs ‘n ware verhaal gelees oor ‘n gesin in die Florida Everglades. Hulle was blykbaar in die agterplaas besig om te speel toe ‘n alligator uit die bosse uitkom, hul jongste kindjie gryp en terug in die bosse verdwyn, op pad na die water toe. Terwyl die man paniekerig rondgekyk het na enige tipe wapen, het die ma so vinnig as wat sy kan agter die alligator aangehardloop en toe sy by hom kom, het sy alles gedoen wat ’n ma in daardie situasie sou doen. Sy het op die alligator gespring, hom geskop, geslaan en op hom geskreeu totdat hy haar kind laat gaan het; en toe haar kind veilig was en die alligator weg was, het sy net daar flou neergeval.

Daardie moeder was beslis soos die goeie herder. Die aanvaller het een van haar kinders gevat; en niks kom nie tussen ‘n ma en haar babas nie; daarom het sy sonder om te dink afgegaan en haar kind gered.

Ek wil gou met julle iets anders deel wat my ook baie geseën het. Die Latynse vertaling van die Bybel word die Vulgaat genoem, wat baie invloedryk was in die geskiedenis van die kerk. As mens hierdie gedeelte in die Vulgaat, wat in Latyn is, naslaan, sê Jesus: “Ek is die Bonus Pastoor.” Ek hou daarvan. Pastoor beteken herder; en bonus beteken goed. Ons het assistent-pastore, hulp-pastore en ‘n senior pastoor, maar wat ons regtig nodig het, is ’n Bonus Pastoor. Jesus is ons Goeie Herder, ons Bonus Pastoor.

Daar is drie redes waarby ek vandag wil stilstaan, oor hoekom Jesus ons Bonus Pastoor is; en oor hoekom ons daardie selfde verantwoordelikheid teenoor die verlorenes in die wêreld het:

Hy het kompassie gehad

Een van die dinge oor Jesus wat vir my uitstaan, is die kompassie wat Hy met die mense gehad het. Ek dink aan verhale soos die een van Jaïrus se dogtertjie. Jaïrus was ’n owerste by die Tempel en heel waarskynlik wantrouig oor Jesus se gesag. Hy het egter bygestaan toe die vrou met die bloedvloeiing genees was en dit sou sy geloof sterk aangewakker het. Toe die boodskapper op daardie oomblik, die oomblik van hierdie wondergenesing van die vrou, daar aankom met die nuus dat Jaïrus se dogtertjie dood was, het Jesus dadelik kompassie met die man gehad; al was hy Sy teenstander. Hy het hom bemoedig, alles gelos waarmee  Hy besig was en na die man se huis gegaan, waar hulle die dogtertjie se lyk in die kamer gekry het. Ek kan myself die hartverskeurende verdriet van die moeder van daardie kind net voorstel. Toe kom Jesus en Hy bring hulle kind weer uit die dode na hulle terug. WOW, wat ’n hero was Hy nie!

Hierdie kompassie van Jesus moet ook deur ons werk. Smith Wigglesworth was ’n prediker wat in die eerste helfte van die vorige eeu gelewe het. Die ongewone kompassie in die bediening van Wigglesworth, was opmerklik vir mense. Kerkgangers in die voorste rye sou gereeld in trane wees terwyl hy die Bybeltekste lees, vir die siekes bid en die evangelie verkondig. Hy het eenkeer gesê, “As predikers die dag hulle medelye verloor, kan hulle ophou preek, want dit sal niks baat nie. Hulle sal slegs suksesvol wees as predikers wanneer hulle hart vol word met die medelye van Jesus. ” Een man het opgemerk dat sy snikke vir verlorenes dikwels so hartseer sou wees dat die hele gemeente uiteindelik saam met hom sou huil.

Dit is ongelukkig so dat, as ons vir die krag en wonderwerke leef, ons dit maklik sal opgee as dinge nie altyd gebeur soos ons wil nie. Wanneer ons egter uit medelye optree, sal ons deur die hoogte sowel as die  laagtepunte staan, want ons kompassie is vir die mense wat God gemaak het. Wanneer jy Jesus se medelye vind, sal die krag nie ver agter wees nie.

Hy ken ons intiem

Die tweede ding is dat Jesus ons intiem ken. Die skaapherders in Israel gee reeds by geboorte aan elke lammertjie ’n naam. Soos wat daardie lammertjie grootword, leer hy om te reageer op daardie naam. Hy leer om die een wat sy naam ken, te vertrou en sal agter niemand anders aanloop nie.  Ons lees in Psalm 139 hoe goed Jesus ons ken:

Psa 139:2-6  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.  (3)  U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.  (4)  Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.  (5)  U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.  (6)  Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.

Psalm 56:9 sê 

[U] hou my trane in u kruik; is hulle nie in u boek nie?

En ons lees in

Mat 10:29-31  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.  (30)  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.  (31)  Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.

God ken ons, totaal en al. Hy ken ons gedagtes, ons optrede, ons keuses, ons begeertes, ons vrese en ons drome. Ons kan onsself vir ander en soms selfs vir onsself verberg, maar ons kan niks vir God wegsteek nie. Niks van ons kan Hom skok nie, want Hy weet dit al. Ons hoef nie iets te wees wat ons nie is nie, want Hy weet presies wie en wat ons is.

Ons hoef nie, soos Adam en Eva, agter ’n bos weg te kruip omdat ons skaam is wanneer God ons kom besoek nie. Wat ‘n verligting is dit nie om in staat te wees om na God te kom net soos ons is. Hy het ons lief en wil tyd met ons deurbring, ten spyte van wie en wat ons mag wees. Ons kan ons in die swartste sonde tot Hom wend, in ons grootste swakheid, selfs in ons dwase ongeloof of ons verkeerde keuses. As ons Hom soek, sal Hy ons nie wegwys nie. Jesus ken ons intiem en daarom was Hy bereid om te sterf om ‘n manier of ’n pad te maak sodat ons Hom ook kan bereik.

Hy hou ons in Sy hand

Herders hou hulle oog deurentyd op hulle skape want skape het ’n herder nodig om hulle veilig te hou. Ek het onlangs ’n videogreep gesien waar ’n skaapherder ’n skaap uit ’n sloot uithelp. Die skaap het met blydskap weggespring net om twintig tree vêrder weer in die sloot in te spring! Dit het my so laat dink aan hoe ons somtyds weer dieselfde foute binne ’n kort tydjie oormaak en dan moet Jesus ons weer help.

Jesus maak so ’n belofte aan ons in

Joh 10:27-28  My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.  (28)  En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

Die verhaal word vertel van ’n predikant wat ‘n dame uit sy kerk ontmoet het wat baie moedeloos was en wat gevoel het dat God haar verlaat het. Hy merk toe op dat die vrou ’n baba in haar arms dra, en sê vir haar: “Laat val daardie baba op die vloer.” Verskrik het sy hom ongelowig aangekyk. “Wel,” het hy gesê, “vir watter prys sal jy die baba laat val?” Verontwaardig het sy gesê: “Nie vir soveel rand as wat daar sterre in die hemele is nie!”

Hy sê toe met ’n sagte kyk in sy oë vir haar: “Dink jy regtig dat jy jou kind meer liefhet as wat die Here jou liefhet?” Daardie waarheid het deur die vrou se wanhoop gebreek.

Ek sluit af met hierdie belofte wat die Goeie Herder deur die apostel Paulus aan ons gemaak het:

1 Kor 10:13  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Slot

Liewe leser, miskien bevind jy jou vandag in ’n situasie waar jy regtig nodig het om te weet dat God jou nie verlaat het nie. Ek wil jou bemoedig om jou oog op die Goeie Herder, ons Bonus Pastoor, te hou want, net soos wat Hy Jaïrus se dogtertjie uit die dood gered het, gaan Hy ook vir jou ’n wonderwerk doen. Al wat jy moet doen, is om Sy opdrag aan Jaïrus te volg:

Luk 8:50  toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom en sê: Moenie vrees nie. Glo net, en [jy] sal gered word.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.