Tydens die Amerikaanse Burgeroorlog was Kaptein Robert Clark en sy manne omring deur die vyand, maar het geweier om oor te gee. In die geveg wat gevolg het, was Clark se kompanie totaal oorval en Clark was as vermoedelik dood getel. Toe sy familie in kennis gestel is, het hulle ‘n telegram gestuur om te vra dat sy liggaam terugbesorg moet word. Maar kaptein Clark was nie dood nie. Afgesonder van sy magte, het Clark drie dae lank agter vyandelike linies weggekruip, en hoewel hy gewond en honger was, kon hy betyds na sy hoofkwartier terugkeer om die versoek van sy gesin persoonlik te hanteer. Met lakoniese humor het hy ‘n telegram gestuur met die woorde: ‘Still have use for the body; will bring it back in person. Your loving son, Robert.’

Vandag se Skriflesing gaan oor Iemand anders wat ook as dood gereken was, maar wat nog gebruik vir Sy liggaam gehad het. Ons Skriflesing vir vandag is uit

Luk 24:36-47  En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle: Vrede vir julle!  (37)  Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle ‘n gees sien.  (38)  En Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op?  (39)  Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.  (40)  En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete.  (41)  En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet?  (42)  Daarop gee hulle Hom ‘n stuk gebraaide vis en ‘n stuk heuningkoek.  (43)  En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet.  (44)  En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.  (45)  Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.  (46)  En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan,  (47)  en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.

Die dissipels het geglo dat Jesus dood was, maar Hy het nog gebruik vir Sy liggaam gehad. Om te bewys dat Sy liggaam waarlik van vlees was, het Hy vis en heuning voor hulle geëet. Tydens sy weergawe van die gebeure in die binnekamer, los Lukas ons egter met ’n tergende vraag in vers 45:

“Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.” En nou sit ons, die lesers, ’n bietjie meer regop om te hoor wat dit is wat Jesus vir hulle geleer het. Watter voorspellings was deur Moses en die profete en die psalms gemaak? Nou gaan Jesus self seker vir ons vertel… Frustrasie! Lukas vertel niks daarvan nie. Hy sluit die verhaal net af met ’n opsomming van Jesus se leringe tydens Sy bediening. Wat is dit wat Hy daardie dag vir Sy dissipels geleer het? Ek noem hierdie tergende geheim, ‘Jesus se verlore preek’.

Daar is meer as 300 profesieë oor Jesus in die Ou Testament. Hierdie profesieë is spesifiek genoeg dat die wiskundige waarskynlikheid dat Jesus selfs ‘n handjievol daarvan sal vervul, laat staan ​​nog almal, verbysterend onwaarskynlik is – indien nie onmoontlik nie. Wat sou gebeur as Jesus net agt van die meer as 300 profesieë oor Homself daardie dag aan sy dissipels sou openbaar het, profesieë wat in Hom vervul was?

Die vervulling van slegs agt profesieë

Peter Stoner, voorsitter van die Departemente Wiskunde en Sterrekunde aan die Pasadena Kollege, was passievol oor Bybelse profesieë. Met 600 studente van die InterVarsity Christian Fellowship het Stoner na agt spesifieke profesieë oor Jesus gekyk. Hulle het uiters konserwatiewe waarskynlikhede vir elkeen vasgestel; daarna het hulle die kanse beskou dat Jesus al agt hierdie profesieë sou vervul.

Die gevolgtrekking van die navorsing was verbysterend. Die kans dat net een persoon aan hierdie agt profesieë sou voldoen, was ’n verbysterende 1 in 1017 (10 met sewentien nulle of 1:10 000 000 000 000 000 00). In Science Speaks het hy dit so beskryf (ek vertaal vrylik):

“Laat ons hierdie kans probeer visualiseer. As jy tien kaartjies sou neem en een van die tien kaartjies merk, en dan al die kaartjies in ‘n hoed plaas en dit deeglik meng en dan ‘n geblinddoekde man vra om een ​​te trek, dan is sy kans om die regte kaartjie te kry, een uit tien. Kom ons doen dieselfde met net agt profesieë oor Jesus. Gestel ons neem 1017 dollarmunte (of R5 munte by ons) en gooi dit oor die totale oppervlak van Texas.” (Ek het die oppervlak van Texas geneem en vergelyk met ons provinsies in Suid-Afrika om ’n beter vergelyking te gee. Ek het gevind dat Texas ongeveer so groot is soos ons eie Kaapprovinsie: die Noord-Kaap met sy Karoo, Namakwaland en Richtersveld, sowel as die hele Wes-Kaap EN die hele Oos-Kaap.)

“Die hoeveelheid munte  wat nodig is om 1017 munte vol te maak, sal die hele provinsie meer as 60cm diep bedek. Merk nou een van hierdie dollarmunte (of R5 munte by ons) en roer die hele spul munte deeglik deur die hele provinsie. Blinddoek volgende ‘n man en sê vir hom dat hy kan reis sover hy wil, maar hy moet die gemerkte munstuk met die eerste probeerslag optel. Watter kans sou hy hê om die regte een met die eerste probeerslag te kry? Dit is dieselfde kans dat hierdie agt verskillende profesieë wat deur verskillende profete voorspel was, almal in een persoon waar sou word, van hulle dag af tot vandag toe.”

Wat kan ons hieruit leer? Ek glo dat dit wat Jesus juis vir ons hieruit wil leer is dat Hy Sy realititeit op so ’n wyse getoon het dat mense nie langer kan twyfel en sê dit is weens ’n gebrek aan bewyse nie.

Jesus is groot genoeg om ons twyfel weg te neem

Geloof is nie om te glo sonder bewyse nie. Dit is juis ‘n omhelsing van die bewyse en die liefde vir die Persoon, wat so genadig was om die bewyse te lewer. As ons kies om nie te glo nie, is dit nie weens gebrek aan bewyse nie. Die realiteit vir mense in vandag se lewe is ongelukkig dat hulle sal bly twyfel selfs in die aangesig van bewyse. Iemand wat twyfel of hulle kind byvoorbeeld hulle eie is, sal DNA toetse laat doen. Indien die DNA toetse slegs ’n 80% of meer waarskynlikheid sou toon dat die kind nie hulle eie is nie, sal hulle daardie toetse onvoorwaardelik glo en daarvolgens aksie neem en optree. Plaas nou voor daardie selfde persoon die waarskynlikheid dat Jesus die Seun van God is, deur Wie al die profesieë in die Ou Testament vervul is en dat Hy waarlik opgestaan het, op ’n kans van 1:1017 en hulle twyfel steeds.

Tog is dit juis wat Jesus wou beklemtoon. Die dissipels kon hulle hande in Sy wonde steek, Hy het voor hulle die kos van mense geëet en toe daarna aan hulle die Skrifte oor Hom uitgelê. Behalwe dat hulle fisies vir hulleself kon toets dat Jesus werklik was; het Hy aan hulle die kanse dat al die profesieë oor Hom vervul was, wat baie, baie meer as 1:1017 was; voorgehou. Hy wou nie daardie aand daardie vertrek verlaat voordat Hy hulle en die persone wat die verhaal daarna sou lees, meer as 100% oortuig het oor Wie Hy is nie.

Toe dit op daardie eerste Paassondag aand geword het, was die elf dissipels en die ander volgelinge van Jesus, mans sowel as vroue, meer en meer oortuig dat die graf leeg was omdat Jesus opgestaan ​​het. Hulle het ongelukkig min begrip gehad van wat dit beteken het. Mense het destyds in die algemeen geglo dat die siele van die dooies in staat was om op die aarde te dwaal. Daar was egter ‘n groot vrees vir geeste of spoke omdat sulke verskynsels gewoonlik iets sleg voorspel het. Dit was nietemin ondenkbaar dat ‘n dooie liggaam daarna fisies kon verskyn. Tog is dit presies wat Jesus gedoen het: met Sy verheerlikte liggaam verskyn hy aan Maria Magdalena, aan Petrus, aan die Emmaus-gangers en toe aan die groep wat hier vergader het.

Sy verskyning neem ons twyfel weg

Dit wil voorkom asof die dissipels agter geslote deure bymekaar was daardie aand om ongeveer agtuur. Die deure was gesluit uit vrees dat die Joodse Tempelpolisie hulle kon kom arresteer, sodat niemand sonder hulle toestemming die vertrek kon binnekom nie. Hulle het waarskynlik pas klaar geëet en het oor die gebeure van die dag gesels toe Jesus meteens tussen hulle verskyn het. Weens Jesus se opstanding was Sy liggaam reeds in ’n verheerlikte staat en nie meer vasgevang binne die grense van tyd, ruimte en materie wat ’n derde (3D) realm vereis het nie. Sy verheerlikte liggaam kon deur mure, rotse, tyd en ruimte verskyn omdat dit nou bo dit heen verheerlik was. Daar is voldoende getuienis in die Bybel dat Jesus aan genoeg mense (meer as 500 word in die Bybel vermeld) verskyn het met Sy verheerlikte liggaam sodat daar geen twyfel meer oor kan bestaan nie. Ons lees in

Hand 13:30-31  Maar God het Hom uit die dode opgewek.  (31)  En gedurende baie dae het Hy verskyn aan die wat saam met Hom opgegaan het van Galiléa na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk.

Die aantal getuies oor die opstanding van Jesus Christus is nie net verstommend en geloofwaardig nie, maar sal ook staan as bewys in ‘n hof. Indien elkeen van die getuies wat Jesus na Sy opstanding gesien het, voor ‘n hof gedaag sou word en vir slegs vyftien minute elk ondervra sou word; en die hof het aanmekaar gesit sonder onderbreking, dan sou dit van ontbyt Maandagoggend af tot aandete Vrydagaand neem om almal aan te hoor. Nadat enige persoon vir 129 ure aaneen geluister het na die direkte getuienis van ooggetuies, wie sou nog daarvan kon wegstap onoortuig?

Omdat Hy leef

Die woorde van die bekende ou lied weerklink hier in my binneste: ‘Omdat Hy leef, sien ek kans vir môre…’ Jesus se verlore preek, die een wat Lukas nie vir ons neergeskrywe het nie; is juis die een wat vir ons hoop gee – hoop omdat Jesus wou seker maak dat ons weet Hy leef, hoop omdat Hy beloof het, ‘Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie’ en hoop – omdat ons weet dat ons geloof nie tevergeefs is nie.

2 thoughts on “Jesus se verlore preek

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.