Ons tema vir hierdie week is ‘Vreugde’ en ons teksvers is

Rom 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Daar is drie begrippe wat in die Skrif voorkom wat nou verwant is aan mekaar, maar tog duidelik van mekaar onderskei kan word: Aanbidding, Lofprysing en Danksegging. Al drie kom gereeld in die Bybel voor, daarom is dit belangrik dat ons kan onderskei tussen hulle:

  •  Aanbidding is hoofsaaklik ‘n houding van die liggaam as uitdrukking van die siel se reaksie op God se grootheid: soms buig ons net die kop, ander kere weer buig die hele boonste deel van ons liggame of ons lê plat op die grond.
  • Lofprysing daarenteen is verbaal. Die Bybel beklemtoon dat lofprysinge uit die mond moet kom.
  • Danksegging kom wanneer ons God dank vir wat Hy vir ons gedoen het.

Aanbidding hou verband met God se heiligheid. Lofprysing hou verband met God se grootheid en Danksegging hou verband met God se goedheid.

‘Vreugde’ of ‘Blydskap’ is een van die vrugte van die Gees wat genoem word in Gal 5:22 en is die resultaat van ’n lewe wat in geloof aan God oorgegee is. Verlede week het ons geleer wat die drie stappe is van ‘Geloof wat red’. Ons gaan vandag kyk oor hoe ons Lofprysing kan gebruik om ons geloof te aktiveer.

Lofprysing

Lofprysing is nou verbonde aan ons geloofslewe, want lofprysing is ‘n uitdrukking van geloof. Baie Christene verstaan ​​nie die plek wat lofprysing in die ontvangs van antwoorde op gebed het nie. Hulle bid, maar kry tog nie antwoorde nie; alhoewel daar nie fout is met hul gebede, hul geloof of hulle belydenis van God se Woord nie. Hulle mis dit omdat hulle nie verstaan ​​dat die geheim van ‘n oorwinnende lewe deur lofprysing kom nie! Gebed moet met geloof en lofprysing gemeng word om resultate te lewer.

Ek het een keer ‘n verhaal gelees van ‘n sendeling in China wat meer in nederlaag geleef het as in oorwinning. Hy het toe tyd geneem om God daaroor te soek. Hy het besluit dat hy nie sou ophou bid voordat hy nie sy antwoord gekry het nie. Baie dae lank het hy God ernstig gesoek. Uiteindelik het hy na ‘n sendingstasie gegaan, waar hy sonder afleiding sou kon bid. Toe hy begin bid terwyl hy heen en weer stap, vang sy oog ‘n bordjie op die muur waarop staan: “Probeer Lofprysing.” Skielik het dit tot hom deurgedring dat hoewel dit belangrik is om te bid, hy lofprysing moes gebruik om sy geloof te aktiveer.

Gebed vra, maar lofprysing ontvang. Lofprysing is ‘n uitdrukking van ons geloof, en geloof in God se Woord lewer resultate! Ons gebede moet met lofprysing vermeng word voordat dit vrug sal dra.

Dikwels is die gebrek aan lofprysing aan God die enigste ding wat mense verhinder om antwoorde op hul gebede te ontvang. Dit is maklik om God te loof en te dank in ‘n diens waar ander gelowiges God loof en almal opgewonde is oor die dinge van God. Maar die beste tyd om God te loof – om Hom te dank dat Hy jou gebede verhoor en verhoor het – is te midde van die storm wanneer al die omstandighede daarop dui dat jy nie jou antwoord het nie.

Lofprysing is ook die hek of poort waardeur ons na God se teenwoordigheid gaan. Ons leer in

Ps 100:4  Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.

As jy in God se teenwoordigheid wil kom, is Lofprysing die enigste poort.  Daar is geen ander nie.

Kyk wat sê die profeet Jesaja oor Lofprysing:

Jes 60:18  Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie—van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal jou mure Heil noem en jou poorte Lof.

God woon in ‘n stad omring deur mure wat Heil of Redding genoem word. Die Skrif is duidelik dat die enigste weg deur die muur van Heil, is om deur die poort van Lofprysing te gaan.

Lofprysing aktiveer ons geloof

Ons is geneig om te dink lofprysing iets is wat ons doen wanneer ons in die kerk of by die selgroep ’n paar liedere sing. Lofprysing is egter baie meer as dit. Deur Lofprysing herken ons ons hulpeloosheid in ons omstandighede en verklaar ons dat God ons sal uitred; eerstens omdat dit Sy natuur is en tweedens omdat Hy dit baie duidelik en prominent in Sy Woord belowe.

Lofprysing beteken om te loof, te eer en ons uitdruklike goedkeuring te gee. Deur die Here te loof in ons omstandighede of situasie, is dus om positiewe bevestiging en uitdrukking te gee ons goedkeuring van iets. Ons goedkeuring beteken dat ons aanvaar of saamstem met wat ons goedkeur.

Dit mag dalk bietjie snaaks klink, maar deur lofprysing aan God vir ‘n moeilike situasie, ‘n siekte of ramp, beteken dit letterlik dat ons dit aanvaar en goedkeur as deel van God se plan vir ons lewens.  Ons kan God nie regtig prys sonder om dankbaar te wees nie vir die ding waarvoor ons Hom loof nie. Ons kan ook nie regtig dankbaar wees sonder om bly te wees oor wat ook al ons voor dankbaar is nie.

Dit werk so: Wanneer ons omstandighede of situasie van so ’n aard is dat ons hulp van God benodig, dan doen ons dit met gebed en baie dikwels ook met smeking. Dit is goed en reg so want so leer die Skrif ons in

Fil. 4:6  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

Deur vir God te vra om in te gryp, gee ons eintlik die verantwoordelikheid vir ons situasie en omstandighede aan God, met die verwagting dat Hy sal ingryp en ons sal help omdat Hy ’n goeie God is wat wil help. Die feit dat ons God loof, beteken ook dat ons die feit aanvaar dat God van die oomblik dat ons vra (en by implikasie toestemming gee dat Hy inmeng), verantwoordelik is vir wat verder gebeur. Dit moet so wees, anders sou dit min sin hê om Hom te dank daarvoor.

Gebed en smeking vra, maar dit ontvang nie. Iewers moet ons ons koppe skuif om die antwoord te ontvang en dit gebeur deur lofprysing. Wanneer ons geloof geaktiveer is en ons die antwoord in ons gees ontvang, sal die natuurlike gevolg wees dat ons vreugde ervaar en dit uitdruk met danksegging.

1Th 5:17-18  Bid sonder ophou.  (18)  Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.

Sommige mense verstaan die voordele van ’n leefstyf van Lofprysing. Hulle plaas hulle geloof in Rom 8:28 dat God besig is om die situasie vir hulle ten goede te laat uitwerk. Hulle loof Hom en beleef gou die resultate van ‘n leefstyl van konsekwente danksegging en vreugde; en op hul beurt word hul geloof versterk.

 Andere vind dit weer ‘n bietjie moeiliker. ‘Ek verstaan dit net nie,’ sê hulle. Ons is egter nie veronderstel om ons begrip uit die pad te stoot, op ons tande te kners en sê: ‘Dit maak nie sin vir my nie, maar ek sal die Here loof selfs as dit my doodmaak as dit die enigste manier waarop ek uit hierdie gemors kan kom! ‘

Ek gee vir Pastoor Carrothers gelyk wanneer hy sê, Dit is ongelukkig nie lofprysing nie, maar manipulasie. Ons het almal al probeer om God te manipuleer, en Hy het ons te lief vir laat ons daarmee wegkom. Ons moet God loof met ons begrip, nie ten spyte daarvan nie.  Ons begrip bring ons in die moeilikheid wanneer ons probeer om uit te vind waarom God sekere omstandighede toelaat in ons lewens nadat ons Hom om hulp gevra het (ons probeer soms om God te second guess). Ons sal dit nooit kan verstaan ​​nie, want ons kan nie sien wat Hy sien nie. Ek is egter oortuig dat Hy wil hê dat ons moet aanvaar dat Hy dit doen omdat Hy die situasie in ons guns draai. Dit is die basis van ons lof. God wil hê dat ons moet verstaan ​​dat Hy ons liefhet en dit Hy ‘n goeie plan vir ons het.

Die Ma en haar promiskue dogter

Ek sluit af met die getuienis van ‘n Ma wat gebed gevra het vir haar dogter wat ‘n go-go danser in ‘n nagklub was. Die pastoor het gesê dat hy graag saam met haar sal bid en God vir haar dogter se situasie sal dank. Sy het verskrik na die pastoor gekyk.  ‘Moenie vir my sê ek God moet dank omdat my dogter spot met ordentlikheid en lag vir godsdiens nie!’ het sy uitgeroep.

 Die moeder het voor ‘n moeilike keuse te staan ​​gekom. Haar lewe lank was sy gekondisioneer om God te dank vir alles wat goed is en om die Duiwel te blameer vir alles wat sleg is. Saam het hulle deur die Bybel gesoek na verse wat verklaar dat God in staat is om alle dinge ten goede te bewerk goed vir diegene wat Hom liefhet en vertrou, en dat Hy wil hê dat ons in alles dankbaar moet wees, ongeag hoe sleg ons situasie voorkom.

‘Nadat jy jou hulpeloosheid verklaar het en die situasie aan God oorgegee het, kan jy aanhou dink dat jou dogter se situasie beheer word deur die Duiwel en God bly smeek om in te gryp; of jy kan glo dat God nou aan die werk is, Hom dank vir die totale situasie en daardeur Sy krag om in haar lewe te werk, vry te stel.’

Uiteindelik het die moeder ingestem om te probeer. ‘Ek verstaan ​​nie hoekom dit so moet wees nie,’ het sy gesê: ‘Maar ek gaan vertrou dat God weet wat Hy doen en ek gaan Hom daarvoor dank.’

Hulle het saam gebid en die moeder is daar weg met ‘n nuwe vrede in haar hart oor die hele situasie.

 Later het sy vertel wat gebeur het: Dieselfde aand, terwyl haar dogter amper naak op haar klein platform gedans het, het ‘n jong man die nagklub binnegestap. Hy het reguit na die meisie gestap, na haar gekyk en gesê: “Jesus het jou lief!”

 Die go-go danser was gewoond daaraan om allerhande soorte opmerkings van jong mans te hoor, maar nooit so iets nie. Sy het van haar platform afgekom, by die jongman se tafel gaan sit en gevra: ‘Waarom het jy dit gesê?’

Hy het verduidelik dat hy toevallig by die nagklub verbygeloop het toe hy voel dat die Heilige Gees hom vra om by daardie spesifieke nagklub in te gaan en vir die go-go danser te vertel dat Jesus Christus die gratis geskenk van die ewige lewe aan haar bied.

Trane het haar oë gevul en stil-stil het sy gesê: ‘Ek wil graag daardie geskenk ontvang.’  Net daar aan die tafel in die nagklub het sy haar lewe vir God gegee.

Ek sluit af deur te sê dat Lofprysing nie ‘n towerformule vir sukses is nie. Dit is ‘n lewenswyse van geloof wat stewig deur God se Woord gerugsteun word. Ons prys God nie vir die verwagte resultate nie (want dan wil ons manipuleer om ons wil te laat geskied), maar vir die situasie net soos dit is, terwyl ons Hom vertrou dat Hy dit ten goede vir ons sal laat uitwerk. Deur ’n leefstyl van Lofprysing omdat ons glo in God se goedheid en liefde vir ons, sal ons die vrug van Blydskap in ons lewens vrystel en deur dit in Vreugde kan wandel.

One thought on “Vreugde – Aktiveer jou geloof

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.