Christene in die Weste raak toenemend ongemaklik met die bonatuurlike – sowel die goeie as die slegte. Ons word gevoed met ’n dieet van ‘wetenskaplike bewyse’ wat ons dring om op ‘n rasionele en materiële vlak te leef. Die uiteinde daarvan is dat ons wêreldbeskouiing meer materialisties as geestelik geword het.

In sy boek, Unmasking the Powers, sê Walter Wink, “Angels, Spirits, principalities, powers, gods, Satan–these, along with all other spiritual realities, are the unmentionables of our culture. The dominant materialistic worldview has absolutely no place for them. …”

Dit is nietemin nie die waarheid vir almal nie: Aanhangers van New Age, Neo-Pagans, okkultiste, alternatiewe medisyne, horoskoopverslaafdes, ens. is almal ontvanklik vir verskillende vorms van die geestelike en kry ongelukkig dikwels meer as waarvoor hulle soek. In sy boek ‘The Spiritual World And How We Access It’ sê Harold R Eberle:

“Remove the supernatural from Christianity and you no longer have Christianity.  Without the miraculous and the spiritual, you have very few pages left of the Holy Bible.  Still, many Christians deny present-day experiences related to the spiritual world.  At best, they are fearful of the supernatural realm, reluctant to talk about it, and warning others to stay away.  At the same time, the world is intrigued with the spiritual realm.  Popular television programs are incorporating supernatural phenomena and paranormal experiences into their stories.  Young people are being reared on videos portraying every aspect of the invisible dimension.  Occult and mystical teachings are a part of their daily diets.  The world is paying money to witness mystical phenomena reported in magazines and portrayed in our movie theatres.”

Ons lees baie in die Bybel oor die geesteswêreld, maar wat verstaan ​​ons daarvan, en hoe hou dit met ons verband? Wat verstaan ​​ons byvoorbeeld onder die term ‘hemelse plekke’ in Efesiërs 2: 6. Hoe smaak ons ​​die ‘toekomstige wêreld’ of die Koninkryk van God’? (Hebreërs 6: 5). Hoe verstaan ​​ons die ‘owerhede en magte’ wat deur die apostel Paulus beskryf word? Wat verstaan ​​ons onder demone en geeste? Hoe sien ons die verhouding van engele, goed en sleg, met ons en die nasies? En wat van die rol van en ons verhouding met die persoon van die Heilige Gees? Weet ons van die dimensionele portale of die Poorte van die Hemel? Dit is alles belangrike vrae wat ons sal help om ‘n meer afgeronde en Bybelse beskouiing van die geesteswêreld te hê.

Eerste, Tweede en Derde Hemele

Die Bybel verwys na ’n eerste, tweede en derde hemel as deel van die geesteswêreld. In Heb. 4:14 lees ons dat Jesus deur die hemele gegaan het en Paulus skrywe in

2 Kor 12:2  Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.

Hoewel daar verskeie menings oor hierdie hemele en selfs die aantal hemele bestaan, hou daar toenemend meer evangeliese Christene die volgende opinie:

  1. Die eerste hemel bestaan ​​uit die atmosfeer, ‘n materiële hemel, die fisiese hemelruim en die buitenste ruimte, en dit het sy eie leërskare, soos voëls, planete, sterre.
  2. Die tweede hemel is wat Paulus in Ef.6: 12 ‘die hemelse plekke’ noem, ‘n geestelike hemel rondom ons vandag. In hierdie dimensie van die onsigbare is albei engelemagte – sommige goed en ander demonies.
  3. Die derde hemel is die een waarheen Paulus meegevoer is, dit is waar God woon – die Troonkamer.

Poorte of Portale na die Hemel

Om hemel toe te gaan, wil dit voorkom asof mens deur ‘n tipe ‘dimensionele poort’ moet gaan. Jy beweeg uit een dimensie/realiteit na ‘n ander. Soos ons weet het engele ook andersom van die hemel na die aarde gekom. Ons lees van een so ‘n ‘dimensionele poort of portaal’ in Gen 28: vanaf vers 10:

Gen 28:10-13  En Jakob het uit Berséba vertrek en na Haran gegaan.  (11)  Daarop kom hy by ‘n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op dié plek.  (12)  En hy het gedroom—daar is ‘n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het.  (13)  En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee…

Die Bybel sê dat God bo-aan die poort of opening gestaan ​​het (vers 13), en daaruit kan ons aflei dat God van die derde hemel deur die portaal afgekyk het. Hy was sigbaar vir Jakob en Hy kon met hom kommunikeer. Die Skrif meld ook dat verskeie ander mense na die Hemele meegevoer is; onder hulle is Henog, Elia, Moses, Jesus en Paulus.

Mense word vandag nog na die Hemel meegevoer. ’n Deur of portaal na die hemel is vir Johannes geopen om die openbaring van Jesus Christus te ontvang. Hy verduidelik in Openb 4:1  “Ná hierdie dinge het ek gesien kyk, ‘n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ‘n basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.” Johannes is aangesê om ‘op hierheen te kom’, maar hoe was hy bedoel om dit te doen? Deur middel van ‘n portaal. Die deur was oop met ‘n uitnodiging om ‘op hierheen te kom’.

Ons finansiële sekuriteit was beslis in 2020 aangeval. Baie van ons steier nou nog onder die nagevolge van daardie aanvalle. Hoe sal ’n poort van voorsiening lyk? Ek glo dat ons ’n voorbeeld daarvan raakloop in

Ps78:23-25  En Hy het aan die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak;  (24)  en Hy het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel aan hulle gegee.  (25)  Mense het die brood van die engele geëet; Hy het hulle volop padkos gestuur.

Jesus self het gesê dat Sy dissipels die poorte van die hemele geopend sal sien. Ons lees daarvan in

Joh 1:50-52  Natánael antwoord en sê vir Hom: Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!  (51)  Jesus antwoord en sê vir hom: Glo jy omdat Ek vir jou gesê het: Ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit.  (52)  En Hy sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens.

Portale is openinge in die hemel wat die aarde op spesifieke plekke bereik sodat daar engele kan wees om ons te help. Ek glo dat sulke portale tussen die hemele en aarde steeds bestaan as fisiese plekke, maar ek glo ook dat, sedert Jesus se koms, dit nie meer soveel op ‘n plek gerig is nie as op Jeuss se Persoon. Ons kan, as gevolg van Jesus, ‘n oop portaal na die hemel dra oral waar ons gaan. As ons by ‘n plek aankom, verander die atmosfeer soms en kan ons nie verstaan ​​waarom dit verander nie: dit is omdat ons ‘n oop portaal het.

Hoe kan ons die Poorte van die Hemel open?

Gebed in Eenheid

Ons lees dat die dissipels in eenheid byeen was toe ’n portaal vir hulle geopen het:

Hand 2:1-3  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.  (2)  En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.  (3)  Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.

Hulle was daarna nooit weer dieselfde nie, omdat die oop portale op hulle koppe, hulleself getransformeer het en die mense rondom hulle aangeraak het.

Gehoorsaamheid en Aanbidding

By die Jordaan sê die Bybel dat die oomblik toe Jesus uit die water opgekom het nadat hy gedoop is, die hemele vir Hom geopen het omdat Hy gehoorsaam was:

Mat 3:16  En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.

Jesus het die doop van bekering deurgegaan, alhoewel Hy nie ‘n sondaar was wat Hom moes bekeer nie. Sy Vader het egter vir Hom gesê om dit te doen, en Hy het gehoorsaam. Gehoorsaamheid het niks te doen met wat jy wil doen of wanneer jy dit wil doen, of hoe jy dit wil doen nie; gehoorsaamheid behels gewoonlik iets wat jy nie graag wil doen nie. Jesus self wou nie na die kruis gaan nie. In Matteus 26 vra Jesus sy Vader om die beker van Hom af te neem. As Jesus self gesê het: (Mat 26:39) ‘…My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil…’ wat was dan die wil van Jesus? Sy wil was om nie na die kruis te gaan nie. Jesus, in Sy menswees, het nie gehou nie van wat Hy gevra was nie, maar omdat Sy Vader dit gesê het, het Hy dit nogtans gedoen. Hierdie absolute vergestalting van die dood aan die self is wat dit werklik beteken om gehoorsaam te wees tot die dood – selfs die kruisdood. As gevolg hiervan het God Jesus uitermate verhoog en Hom ‘n Naam gegee bo alle ander name.

Ons gebrokenheid is ‘n poort na God se krag

Ons gebrokenheid is ook ‘n poort na God se krag. Dit is nie gebrokenheid soos mens in die natuurlike sal dink nie, maar gebrokenheid van ons vleeslikheid. As ons sê: “Here, hier is ek, gebruik my, waarheen U gaan, gaan ek. Wat U sê, sê ek en wat U wil hê, sal ek doen.” Paulus het gesê;

Gal 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. Dit is dan wanneer God Homself sterk wys. Dit is dan wanneer die hele hemel jou rugsteun met alles wat hy het. Ek bid dat waar ons hierdie nuwe seisoen binnegaan, dat Jesus deur ons lewens verheerlik sal word! Mag ons swakheid ‘n poort na Sy mag word. Mag ons daarna streef om Sy wil te doen soos nog nooit tevore nie, en ons sal laat ervaar wat die apostels in die Bybel ervaar het.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.