Baie mense vra hierdie vraag, maar baie het dit ook oor die eeue heen al gevra. Die nuus word noukeurig geanaliseer deur baie mense wat kyk na tekens soos ‘n tien-nasies konfederasie, die opkoms en identiteit van die Antichris, die teken van die dier, die heropbou van die Derde Tempel, die Gog en die Magog en die toename van katastrofes en natuurrampe.

Wanneer ons praat oor die ‘tekens van die tye’, dan kan dit ’n tweeledige betekenis hê : Dit kan verwys na die tydperk kort na Jesus se dood OF dit kan verwys na die tydperk kort voor Sy terugkeer of wederkoms.  Die vraag op mense se hart is oor die laaste een – die tydperk kort voor Jesus se terugkeer. Hoewel baie van die profetiese tekste in die Bybel in misterie gehul en moeilik interpreteerbaar is, is daar tog sekere dinge wat nou gebeur of wat onlangs gebeur het; wat nie voorheen op ’n wêreldwye skaal kon gebeur het nie omdat die tegnologie eenvoudig nog nie daar was nie. Een voorbeeld is in Openb. 11 waar die twee getuies deur die dier oorwin word:

OP 11:9  En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en ‘n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie.

Al die volke en stamme en tale en nasies sal dit nie kan aanskou sonder satelliet TV nie.

’n Tweede faktor om in gedagte te hou, is dat tyd nie in die geesteswêreld noodwendig so driedimensioneel is soos in ons fisiese wêreld nie. Dit is meer plat; m.a.w. twee gebeurtenisse in een vers kan jare of selfs eeue uitmekaar gebeur. ’n Voorbeeld hiervan is Lukas 21:5-6; waar Jesus die vernietiging van Jerusalem in 70 N.C. voorspel het. In Luk. 21: 24b voorspel Jesus egter dat “Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is” wat jare verwyder is van die voorafgaande gebeurtenisse. In verse 25-26 profeteer Hy weer oor dinge wat nog moet gebeur.

Wanneer ons praat oor die tekens van die tye of die eindtye, dan kan ons egter nie daaroor praat sonder om die boek van Openbaring ook by te bring nie. Dit is juis hieroor dat ek maan dat tyd nie noodwendig tyd is soos wat ek en jy dit verstaan nie; en die gebeure in die boek Openbaring is ook nie noodwendig in chronologiese orde nie.

Israel word weer ’n erkende nasie

‘n Definitiewe profetiese teken dat ons in die “eindtye” is, is die hervestiging van Israel as ’n nasie en die terugkeer van Jerusalem na Joodse soewereiniteit. Hierdie belangrike hoewel skynbaar onwaarskynlike gebeure moet voor Jesus se terugkeer plaasvind.

Israel is weer gebore. . . in ‘n dag

Jesaja het iets in die gees gesien en dit het hom verwonderd laat vra, (Jes 66:8)  Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar.

Na byna twee millennia en ‘n opeenvolging van buitelandse heersers, het David Ben Gurion op 14 Mei 1948 die herstel van die Joodse staat, Israel, verklaar en gesê: “Om ‘n realis te wees, moet mens in wonderwerke glo.” Dit het so onlangs as 70 jaar gelede gebeur.

Die woestyn in Israel sal bloei soos ’n tuin

Jesaja het weereens iets in sy gees gesien en dit weergegee wat hy gesien het. Gelukkig is dit vir ons bewaar:

Jes 35:1  Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos ‘n narsing

Sedert sy stigting in 1948 het Israel, wat 60% woestyn is, ‘n water-supermoondheid geword. In die dertigerjare het die meeste water in die destydse Palestina uit vlak putte gekom, en die infrastruktuur het nie bestaan ​​om die verskillende streke van die land, wat wisselende klimaat het, te verbind nie. Daar was wel water in die verre noorde, maar die Joodse bevolking was gekonsentreer rondom Tel Aviv, in die middel van die land. In die suide lê die Negev-woestyn, wat onherbergsaam vir menslike bewoning voorgekom het. Britse amptenare het geglo dat Palestina nie meer as twee miljoen mense sou kon huisves sonder om water tekorte te ondervind nie – daar is nou meer as 12 miljoen Jode en Arabiere tussen die Jordaanrivier en die Middellandse See. In die middel van die Negev word daar nou hektare vol dadels, granate, olywe en andere suksesvol verbou, ondanks die brak water weens die invloed van die Dooie See.

Die fisiese terugkeer van die Jode na Israel vanuit die vreemde

Ons lees van die fisiese terugkeer van die Jode uit die diaspora na Israel in o.a.

Jer 32:37-38  kyk, Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap; en Ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon.  (38)  En hulle sal vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees.

Israel behoort nie meer te bestaan ​​nie. Die nasie moes honderde, of selfs duisende jare gelede reeds te verdwyn het met die res van die ‘iete’ van die Bybel: die Amalekiete, die Hetiete, die Kanaäniete, ens. Hierdie en al die ander groot nasies wat in die Skrif genoem word, insluitende die magtige Filistyne het verdwyn, maar Israel het gebly – teen alle waarskynlikheid in. Vir twee millenniums is die land oorval deur buitelandse aanvallers, en haar mense het na die uithoeke van die aarde versprei waar hulle gedreig was met verdrywings, vervolging en vernietiging. Sonder ‘n vaderland tot 1948 moes Israel geassimileer het in die kulture waarheen hulle getrek het en opgehou het om ‘n herkenbare volksgroep te wees. Dat hulle nie heeltemal verdwyn het het nie, is ‘n bewys vir God se bestaan ​​en trou. Volgens die Knesset News het daar in 2009 16000 Jode teruggekeer na Israel (aliyah). Hierdie getal het binne 10 jaar gestyg tot 35000 in 2019.

Die Evangelie word verkondig  oor die hele wêreld

Mat 24:14  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

Hierdie profesie is baie duidelik gedefinieerd en kon nie tot vervulling kom voor die bestaan van hedendaagse tegnologie nie. Die koms van radio, TV, satelliet dienste, sosiale media en selfone het dit moontlik gemaak om die Evangelie te versprei op maniere wat voorheen net nie moontlik was nie.

Die Bybel

  • Ten minste ‘n gedeelte van die Bybel is in 3 350 van die 6 500 tale ter wêreld vertaal
  • Die hele Bybel is in 683 tale vertaal
  • 1534 ander tale het die Nuwe Testament
  • Individuele boeke (soos die Evangelie van Johannes) is beskikbaar in 1133 addisionele tale
  • 80 persent van die wêreld se mense het toegang tot ten minste ‘n gedeelte van die Bybel in ‘n taal wat hulle kan verstaan.

Die realiteit is egter dat byna die helfte van die wêreld se bevolking nog nooit die Evangelie of selfs die naam Jesus Christus, gehoor het nie.

Esegiël se Gog

Es 38:14-16  Daarom, profeteer, o mensekind, en sê aan Gog: So spreek die Here HERE: Sal jy dit nie opmerk in dié dag as my volk Israel veilig woon nie?  (15)  Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, ‘n groot menigte en ‘n magtige leër;  (16)  en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees—dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.

Gelees saam met Daniël 11 vorm dit ’n duidelike prentjie: vier magtige konings sal met twee doelwitte op die verhoog van die wêreldgeskiedenis verskyn. Die eerste doelwit is om die wêreld onder ‘n wêreldwye diktatuur te bring. Sommige kenners reken dat die Covid 19 pandemie ’n berekende skuif is om bereiking van hierdie eerste doelwit te versnel. Die Sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het vroeg verlede jaar alreeds verwys na ‘global citizens’ en ‘united nations’ as die enigste manier om die pandemie te beveg. Agt ander wêreld leiers het sy sentiment ondersteun deur ’n oproep vir ’n een-wêreld regering.

Die tweede doel is om Israel te verower en die Joodse volk te vernietig. Ons almal is bewus van die voortgesette pogings deur prominente leiers om Israel te probeer vernietig. Hoewel dit so ’n klein landjie is wat in die middel van ’n woestyn is, is die pogings daarom uit te wis, opvallend.

Bybelkenners plaas Esegiël se Gog as een van twee lande: Turkye of Rusland. Beide pres. Putin van Rusland en pres. Erdogan van Turkye word beskou as potensiële kandidate om die koning van die Noorde, Gog, te wees. Die rede hoekom dit die lys maak as teken van die eindtye, is omdat die Gog-Magog oorloë waarskynlik eers na die Wegraping sal plaasvind. Indien die Gog nou alreeds geïdentifiseer kan word en dit duidelik is dat hy besig is om sy militêre mag teen Israel op te bou, is dit van wesentlike belang as teken van die eindtye.

Die koning van die Suide word beskou as die Arabiese Nasies en sommige lande in Afrika wat saam onder een sambreel sal veg. Die koning van die Ooste is waarskynlik China wat tans openlik besig om sy militêre mag op te bou en die koning van die Weste is natuurlik die Antichris self.

Die bou van die derde tempel in Jerusalem

In Dan 9:27 lees ons hoedat die Antichris die offerandes van die Jode in die derde tempel sal beëindig. Om dit te doen, moet daar in die eerste plek ’n derde tempel wees. Die probleem is egter dat daar ’n baie prominente moskee gebou is op die plek waar die tempel moet wees.

Sedert 1987, toe die Tempelbeweging begin het met die voorbereiding vir die herbou van die Derde Tempel, het die pogings om dit in die 21ste eeu te laat realiseer stadig maar seker gevorder. Dit is Ortodokse Jode wat die Sanhedrin, die godsdienstige liggaam wat toesig hou oor die halachiese (wettige) kwessies wat verband hou met die Tempel, laat herleef en wat van plan is om dit op ‘n behoorlike manier te laat herbou.

Besprekings oor die eindtyd is in November 2018 aangewakker in reaksie op ‘n brief wat deur die Joodse vergadering van die rabbi’s bekend as die Sanhedrin geskryf is. Destyds was Jerusalem besig met ‘n burgemeestersverkiesing, en die Sanhedrin het beide kandidate, Ofer Berkovich en Moshe Lion, versoek om die tempel te herbou. Organisasies soos die Temple Institute sê  ook dat hulle al ver gevorder het met die reprodusering van die presiese olyfolie, donkerrooi kleurstof, ’n rooi vers en ander vereistes vir offerandes by die Derde Tempel.

Die uittredende president van die VSA, Donald Trump, het die Amerikaanse erkenning van Jerusalem as hoofstad van Israel aangekondig in Desember 2017. Die VSA het sy ambassade in Israel vanaf Tel Aviv na Jerusalem in Mei die volgende jaar verskuif. Die inkomende regering van die uitverkore president Joe Biden sal die Amerikaanse ambassade in Israel in Jerusalem hou, het sy genomineerde minister van buitelandse sake Dinsdag bevestig. Jerusalem se status is wêreldstad is hiermee bevestig.

Konklusie

Tyd en spasie laat ons nie toe om die ander prominente tekens van die eindtye te ondersoek nie.  My konklusie is dat ons beslis besig is om sommige tekens van die eindtye te beleef, maar nie almal nie en ook nie in die geheel nie. Ons staan heel waarskynlik aan die begin van die gebeure wat as die ‘tekens van die eindtye’ beskou word. Omtrent al die tekens wat ons vandag bespreek het, is nie voltooide tekens nie, maar nog ‘in proses’. Dit is daarom moeilik om ’n voorspelling oor ’n tydlyn te maak, want dinge kan vinnig eskaleer of dit kan nog etlike jare neem.

One thought on “Beleef ons al sommige ‘tekens van die tye’?

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.