Ons het verlede week gekyk na die sewe geeste van Bitterheid en hoe hulle werk om mense se lewens te vernietig. Die eerste vlak van Bitterheid is Onvergewensgesindheid. Vir Onvergewensgesindheid om te werk, is daar ’n rekord van oortredings nodig wat die ‘slagoffer’ teenoor die ‘sondaars’ hou. Sonder ’n lys of rekord van dinge wat iemand teen jou gedoen het, kan hierdie geeste nie werk nie; want dit gee vir hulle ’n mandaat om in ’n persoon se lewe te werk. Sodra daar egter so ’n rekord van oortredings in stand gehou word, open dit die deur vir die werking van geeste wat beskuldig. Waar geeste wat beskuldig, werk in mense se lewens, is dat dit is asof iets die persone blok of keer om te ontvang wanneer daar vir hulle gebid word. Geeste wat beskuldig, is nie net deurwagters of ‘doorkeepers’ vir geeste van bitterheid nie; maar veroorsaak ook talle ander probleme in mense se lewens, soos bv. finansiële, verhoudings – en gesondheidsprobleme. Geeste wat beskuldig, isoleer mense (gelowiges en ongelowiges) van hulle ondersteuningsbasisse sodat hulle weerloos word en dus maklik oorrompel kan word. Hulle fokus op drie vlakke van isolasie:

 1. Isolasie van God en Sy Woord, Sy Persoon en Sy Liefde.
 2. Isolasie van jouself ­– jy aanvaar nie jouself soos jy is nie, jy is nie lief vir jouself nie of neem jouself kwalik en kan jouself nie vergewe nie.
 3. Isolasie van andere –  verhoudings word verbreek en vervang deur wantroue, bitterheid, jaloesie, afguns en nog ’n lang lys van verwante sondes. Die punt is dat die slagoffer doeltreffend geïsoleer word van mense wat hom of haar kan help of ondersteun.

In byna elke geval waar daar ’n geestelike oorsaak van ’n siekte is, sal daar een of meer van hierdie voorvalle van isolasie voorkom. As jy jouself in een of meer van hierdie vlakke van isolasie bevind, is vandag se boodskap dalk net vir jou.

Maniere waarop geeste wat beskuldig, werk

Daar is drie maniere waarop geeste wat beskuldig, werk:

Hulle beskuldig jou by God en hulle beskuldig God by jou

Ons lees in Openb. 12:10 dat Satan en sy onderdane ons dag en nag by God beskuldig. ’n Goeie voorbeeld is waar Satan vir Job by God beskuldig het in Job 1:9  En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees?

Hier kom egter die ‘eye-opener’: Geeste wat beskuldig is meesters daarin om God by jou te beskuldig. Daardeur saai hulle twyfel in God se goeie bedoelings wanneer Hy met ons werk. Hoe klink sinnetjies soos, As God werklik liefde is, hoekom is daar dan oorlog en hongersnood? of Is dit werklik God se wil dat ek ook genees kan word?  Die antwoorde op vrae soos hierdie is nie altyd voor-die-hand-liggend nie en daarom is dit dikwels uiters geslaagde taktiek wat gebruik word om mense van God te isoleer. Die blote feit dat jy nie die antwoord op ’n vraag ken nie, maak egter nie dat die antwoord nie bestaan nie of nie ’n goeie antwoord is nie. Dit is dieselfde met sulke vrae. Die blote feit dat jy nie die antwoord op ’n moeilike vraag oor God ken nie, kan tog nie vir God skuldig maak aan een of ander sonde nie. Tog val ons meer kere as nie, vir hierdie taktiek.

Hulle beskuldig jou by ander gelowiges

Byna elkeen van ons sal aan ’n keer of voorval kan dink dat hulle die onderwerp van die een of ander beskuldiging deur ander gelowiges was. Hierdie taktiek is verantwoordelik vir die groot hoeveelheid agterdog, wantroue, foutvindery en kritiek wat binne die liggaam van Christus bestaan. Enkellopendes sal amper almal kan vertel hoedat hulle ongemaklik voel om tussen getroude paartjies te beweeg omdat hulle juis bang is vir sulke voorvalle.

Hulle beskuldig jou by jouself

Selfs nadat ‘n gelowige ware berou oor ‘n sonde toon en die Here opreg vra om hom te vergewe, sal hierdie geeste jou aanval met veroordeling en skuldgevoelens. Satan is baie versigtig in sy benadering en hy sal nie te veel op een slag doen nie; tog sal hy die onredelikste dinge moontlik voorhou wanneer die regte tyd aanbreek. Hy begin gewoonlik deur te suggereer dat jy nie meer heilig is nie, en as hy jou dit kan laat glo, sal hy verder redeneer: ‘Jy weet dat jy nie jou heiligmaking kon verloor het sonder om te sondig nie, en as jy gesondig het, is jy ongered moet jy dit bely.’ Jou reaksie is dan gewoonlik om sonde te begin bely. As jy aan niks kan dink om te bely nie, sal jy dalk dink dat alles dalk tog reg is. Satan sal dan weer op die toneel verskyn en suggereer dat al was jy in die eerste plek reg, is jou nou teruggeval omdat jy aan die Here getwyfel het. Indien hy jou ‘n ruk lank onder hierdie valse indrukke laat sukkel het, sal Satan dan volgende vir jou sê dat jy die onvergeeflike sonde gepleeg het en die Heilige Gees heeltemal bedroef het. Hierdie leuen is opvallend vir almal wat vertroud is met die listigheid van die duiwel, want iemand wat die onvergeeflike sonde gepleeg het, sal nie kan skuldig voel nie. Baie arme siele glo ongelukkig hierdie valsheid en word daardeur tot die grense van menslike angs gedryf. ’n Groot aantal siektes se geestelike oorsaak is as gevolg van mense wat aanklagtes wat teen hulleself gebring word, aanvaar en daarvolgens optree.

Die karaktertrekke van geeste wat beskuldig

Geeste wat beskuldig kan gesien word as die ‘vuuraansteker’ van baie probleme in mense se lewens. Hulle strategie is om te verdeel en te verower (‘divide and conquer’) en om te verstrik. Hulle is lief vir die woorde ‘altyd’ en ‘nooit’.  Waar hulle werk, sal die slagoffer geneig wees om ander te blameer en beskuldig vir wat hulle doen of nie doen nie, en wat hulle sê of nie sê nie. Negatiewe opmerkings, wantroue, vrees, bitterheid, agterdog, selfbejammering  en maklik aanstoot gee of neem, is enkele van die manifestasies van ’n gees wat beskuldig. Mense wat deur hulle verstrik is, is geneig om die slegste van iemand te glo — en dan veral van God die Vader.

Hulle vrug is chaotiese denke, hulle projekteer vrees; verwar gedagtepatrone en veroorsaak buitengewoon baie misverstande. Slagoffers dra ook baiekeer swaar aan laste wat God nooit bedoel het dat hulle moet dra nie, soos dat ’n ongeluk hulle skuld was, dat hulle anders moes optree of aangetrek het dan sou hulle nie gemolesteer gewees het nie, ens.

Tipiese frases wat leidrade kan wees dat daar geeste van beskuldiging in jou lewe werk, is

 • Jy sal nooit iets bereik nie
 • Waarom kan jy nie soos jou broer / suster wees nie
 • Jy pas nie in nie, sal nooit inpas nie
 • Kan jy ooit enigiets reg doen!

Baie mense en veral kinders wat dit gereeld hoor, hou naderhand op om te probeer. Hulle gees of siel word daardeur verwond. Soms kan ‘n persoon heel normaal ontwikkel, maar daar is ’n deel van hul siel vasgevang in gearresteerde ontwikkeling (kinderagtige optrede, onvolwasse hantering van emosies soos woede ens.)

Ons sien ’n voorbeeld van so ’n gees aan die werk in

Mark 3:1-2  En Hy het weer in die sinagoge gegaan, en dáár was ‘n man met ‘n verdorde hand.  (2)  En hulle het Hom in die oog gehou, of Hy hom op die sabbat gesond sou maak, sodat hulle Hom kon aanklae (beskuldig).

Aanvalle teen jouself

Waar hierdie gees werk in aanvalle teen jouself as persoon, kan jy dit herken

 • Jy sukkel met skuldgevoelens wat jy net nie kan oorkom nie
 • Jy kan jouself nie vergewe vir wat gebeur het/jy gedoen het nie
 • Voorvalle uit jou verlede speel herhaaldelik in jou verbeelding af
 • Die rekord van jou oortredings dien as bewys dat jy nie goed genoeg of mooi genoeg is nie en daarom ’n mislukking is.
 • Jy sukkel met ’n ‘weeskind hart’ – jy voel dat ander mense altyd ’n kans kry op sukses maar dat dit nooit ’n bietjie ‘jou beurt’ is nie – God het dalk van jou vergeet.

Gevoelens soos jaloesie en afguns, bitterheid, selfbejammering en skuldgevoelens het ’n bewese skakel met siektes soos osteoartritis, auto-immuun siektes, velprobleme, dikdermkanker, keelkanker, probleme met tande en ’n magdom ander siektes.

Hoe om vry te kom

Wanneer jy kwaad vir God is of voel dat jy geisoleerd van Hom is, sal jy heel waarskynlik ook nie die vrymoedigheid hê om te ontvang van Hom af nie. Jy sal onwaardig voel of dit sal vir jou voel of jou gebede nie beantwoord word nie of dat jy nie goed genoeg/belangrik genoeg is nie. Onthou dat die doel van die werking van hierdie geeste is om jou te isoleer en hoofsaaklik om jou te isoleer van Vader God. Die doel van leringe soos vandag s’n is om jou verhouding van ‘kind in die huis wees’ met God te herstel sodat jy kan wandel in die goeie werke wat Hy vir jou voorberei het (Ef. 2:10).

So, hoe kom ’n mens vry?

 • Indien jy nog nie die Here Jesus aangeneem het as jou persoonlike Verlosser en Saligmaker nie, is dit jou eerste stap wat jy moet neem. Die rede is dat dit slegs deur Christus moontlik is om toegang tot God se genadetroon te kry en daardeur ’n kind van God te word.
 • Indien jy reeds ’n gelowige is en jouself kan sien in een of meer van die situasies wat vandag hanteer is, is die volgende stap om ’n paar dae te neem en al die toepaslike situasies en voorvalle wat jy kan onthou, in ’n kolom neer te skrywe.
 • In ’n tweede kolom langsaam, skryf nou die negatiewe emosies (indien enige) wat die situasie of voorval by jou laat opkom.
 • Situasies of voorvalle wat jy kan onthou maar met neutrale emosies, is heel waarskynlik goed verwerk. Alle ander situasies of voorvalle met hulle negatiewe emosies, is jou ‘rekord van oortredings’ en sal aan jou ’n goeie aanduiding gee van probleem areas in jou lewe.
 • In ’n derde kolom, skryf nou neer in watter areas dit jou isoleer:
  • Jou verhouding met God
  • Jou verhouding met jouself
  • Jou verhouding met ander
 • Werk (indien nodig, saam met ’n geestelike berader) deur hierdie situasies. Kyk in besonder uit vir leuens wat jy begin glo het (veral teenoor God), oordele wat jy gemaak het en vir woede/onvergifnis/bitterheid waarmee jy sukkel. Onthou dat jy ten doel het om jou verhouding met God te herstel sodat jy met kinderlike geloof in Sy goedheid as jou Vader, kan begin wandel.

Ten Slotte

Ek sluit af met ’n laaste manier waardeur jy ’n gees wat beskuldig teenoor die Gees van God kan onderskei: Wanneer die Gees van God jou oortuig van sonde, sal Hy dit wat verkeerd is so duidelik uitwys dat jy nie sal twyfel nie; jy sal in staat wees om dit te bely en jy sal God se vergifnis kan ervaar. As die duiwel jou egter beskuldig, sal jy sleg en soos ‘n sondaar voel; maar as jy nie weet dat jy die geskrewe wet van God oortree het nie, sal dit ’n aanduiding wees van ’n gees van beskuldiging wat werk. Hy kan sê dat jou beproewinge nie soos die van ander mense is nie, of dat dit te lank aanou om slegs beproewinge te wees; maar as jy aanhou om hom te weerstaan, dan moet hy van jou wegvlug.

One thought on “Geeste wat beskuldig

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.