Die Christendom kan moontlik sy grootste uitdagings in die gesig staar in sy  geskiedenis: ‘n reeks kragtige en groeiende veranderings van Bybelse interpretasies het subtiel die geloof van miljoene mense verander. Die meeste Christene is skaars bewus van wat gebeur, en baie minder nog verstaan ​​hulle die kwessies wat betrokke is. Die verleiding van die Christene is verbasend maklik. Dit vind nie plaas as ’n direkte frontale aanval van mededingende godsdienstige oortuigings nie. So ’n aanslag sal heftig teengestaan ​​word.

Ons het verlede week gesien hoedat sosiale kwessies soos geweld en rassisme deur sekere politici gebruik word om die landsburgers se aandag af te lei van die ware program waarmee hulle besig is. Ek het toe die beeld van ’n kulkunstenaar gebruik om te verduidelik hoedat 50 miljoen mense mislei word sonder om die werklikheid raak te sien. Die direkte invloed op die kinders van God is dat baie van hulle ook verblind geraak het, hoofsaaklik omdat negatiewe emosies soos woede en haat gebruik word as ’n voertuig om die boosheid aan te stook. Die katalisator wat my beweeg het om hierdie reeks boodskappe te bring, was toe iemand vir my gevra het of dit, in die lig van die ongelooflike wreedheid van die geweld in ons land (soos met plaasmoorde) en die gewetenlose plundering van die lande se ekonomie, steeds moontlik is om jou naaste lief te hê. Dit laat my baie dink aan Jesus se waarskuwing in

Mat 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

Alreeds in 1969 is daar ’n waarskuwing aan die kerk gerig dat sekere politieke groepe, rassisme gaan gebruik om hulle duistere doelwitte te bereik.

Ek glo dat die enigste manier om deur hierdie versigtig gemanipuleerde Matrix te kyk, is om – met die hulp van die Heilige Gees, terug te staan en verby hierdie kulkunstenaars se hande te kyk. Vandag wil ek dat ons kortliks kyk na die rol van rassisme in die dae waarin ons nou leef. Jesus verduidelik dit so in

Mat 24:7-10  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.  (8)  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.  (9)  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.  (10)  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

Die woord wat hier as “nasie” vertaal word, is die Griekse woord ethnos, waaruit ons woord “etnies” afgelei is. Let daarop dat die Here Jesus dit gesê het in antwoord op ‘n vraag oor die tekens van die eindtye. Hy sê hier dat ‘n prominente teken van die eindtye en van Sy terugkeer, etniese konflik sal wees. Etniese konflik, ook in SA, het een van die grootste kwessies geraak waarmee die wêreld en die kerk te kampe het. Die wêreld is besig om beheer te verloor oor sy rasseprobleme.

Die oorsaak hiervan is ‘n geestelike krag wat geen wetgewing of menslike beweging kan stop nie. Slegs dit wat in die hemel gebind is, kan op die aarde gebind word. Die geestelike gesag hiervoor is alleen aan die kerk, die Bruid van Christus, gegee. As die kerk nie hierdie probleem konfronteer en die rassisme binne ons eie geledere oorkom nie, sal die wêreld binnekort in ‘n afgrond van chaos, vernietiging en lyding van ongekende afmetings val – alles a.g.v. rassekonflik. Ons lees in

Luk 21:25-26  En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies (rasse) in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,  (26)  en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.

Wat is die see en branders waarna Jesus verwys? Kom ons kyk na die engel se verklaring daarvan in

Op 17:15  En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het.. is volke en menigtes en nasies en tale.

Rassekonflik. Indien die kwessie nie hanteer word nie, sal rassekonflik so eskaleer dat mense letterlik sal sterf van vrees. Hoe langer ons wag om hierdie kwessie te konfronteer, hoe kragtiger sal dit word. Die druk bou nou alreeds op in byna elke wêreldstad. As dit eers uitbreek, sal dit egter nie tot die stede beperk word nie. Desondanks het die Here sy krag getoon om die storm en die see te kalmeer. Dieselfde Jesus wat die demoniese storm stilgemaak het met ’n woord, sal dit weer doen. Dawid het daaroor geprofeteer in

Psa 65:8-9  [Dit is U] wat die gebruis van die seë stilmaak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke;  (9)  sodat die bewoners van die eindes [eindtye] vrees vir u tekens; U laat die uitgange van die môre en die aand jubel.

Die Here het gekom om die werke van die duiwel te vernietig, en Hy het ons met dieselfde opdrag  uitgestuur. Ons is nie hier om net eenkant te staan ​​en lekker liedjies te sing nie, maar om teen die duisternis te staan ​​en dit terug te stoot.

Ons lees van verskeie demoniese gesagstrukture in

Ef 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Rassisme is nie net ‘n demoon of selfs ‘n owerheid of mag nie – dit is ‘n ‘wêreldheerser’. Dit is een van die kragtigste demoniese vestings op aarde, en dit het meer dood en verwoesting gesaai as enige ander een. Wanneer ons aan rassekonflik dink, dink ons aan wit en swart; dit is egter maar ’n klein deeltjie van die werklike saak. Die dodelikste oorloë in die geskiedenis, waaronder die Tweede Wêreldoorlog, is deur rassisme begin. Hierdie kragtige gees berei die weg voor vir en bemagtig die gees van die dood. Dit is waarom die apostel Paulus verduidelik dat wanneer die verdeeldheid tussen Jood en heiden, terwyl hulle saam in Christus ingeënt word, wanneer die rasse-hindernis uiteindelik oorkom word, dat dit niks minder sou beteken as ‘lewe uit die dode nie’ (Romeine 11:15) , of die oorwinning van die dood.

Die wortels van Rassisme

Die bekende prediker en skrywer Rick Joyner verwys na twee wortels van rassisme:

Die eerste een is trots en dan trots in een van sy mees basiese vorme – om ander deur hulle uiterlike voorkoms te oordeel. In sy basiese vorm is trots bloot dat ons as ras selfvoldaan binne onsself voel – dat ons uiteindelik nie vir God of iemand anders nodig het nie.

Die tweede wortel van rassisme is vrees. Onsekerheid is ‘n resultaat van die sondeval en die skeiding tussen God en mens. Die onsekeres is bang vir mense wat anders as hulle is en vrees diegene wat hulle nie kan beheer nie.

Rassisme is ‘n kragtige en diep verweefde kombinasie van trots en vrees tussen etniese groepe. Die gaping wat dit veroorsaak, kan slegs oorkom word deur vertroue. Vertroue is die brug wat verhoudings moontlik maak. Jy kan liefde hê, en selfs opregte vergifnis, maar as jy nie vertroue het nie, is ‘n verhouding onmoontlik. Vrees en trots skeur die vertroue wat verhoudings moontlik maak, en skep dus verdeeldheid.

Die kruis van Christus konfronteer en oorkom beide die trots van die mens en sy onsekerheid. Die Heilige Gees is na die wêreld gestuur om die wêreld van sonde te oortuig, want dit is die openbaring van ons sonde wat ons na die kruis dryf om genade en vergifnis te vind. Die bewuswording van ons sondige trots of vrees vernietig beklemtoon ons afhanklikheid van die Verlosser, wat dan ook ons ​​vertroue in Hom herstel. Hoe dieper die kruis in ons werk, hoe meer nederig sal ons word, en hoe veiliger sal ons voel in Sy liefde. Wanneer ons toelaat dat Christus ons verander, werk dit ‘n verdraagsaamheid in ons vir diegene wat anders is as ons dink en optree. Ons begin dan vanuit ‘n geestelike perspektief te beoordeel en nie na die vlees nie.

2 Kor 5:16-17  Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.  (17)  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Die kerk, bo alle ander, moenie ander mense oordeel volgens die kleur van hul vel of hul kulturele agtergrond nie. Wanneer ons deur die kulkunsies wil kyk, wanneer ons die gees van rassisme wil oorwin, sal ons moet leer om deur die Gees te sien en slegs deur die Gees te oordeel. Dit is die gawe van onderskeiding, net soos Jesus daarin gewandel het:

Jes 11:2-3  en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.  (3)  En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie…

Ons word ook geroep om nie te regspreek na wat ons oë sien (televisie, whatsapp, facebook) nie of wat ons ore hoor (radio, nuus, stemboodskappe) nie, maar om te wandel in die Gees van kennis en vrees van die HERE.

God se heerlikheid word sigbaar deur diversiteit

Die kerk word geroep om die antwoorde op die mees fundamentele menslike probleme te hê asook om dit te reflekteer. Rassisme is een van die mees basiese en dodelikste probleme in die geskiedenis, en dit neem tans sterk toe. Die skielike en intense groei en prominensie van die BLM beweging is ’n bewys daarvan. Die kerk moet egter anders wees. Daarom sê die Here Jesus: “My huis moet ‘n huis van gebed genoem word vir al die nasies [ethnos]” in Mark 11:17. Die kerk het nie sy bestemming vervul totdat hy waarlik ‘n huis van gebed vir alle rasse of etniese volke geword het nie.

Met die toring van Babel is die mens oor die aarde verstrooi in verskillende rasse, talle en kulture. Weet julle dat die kerk weer die mensdom verenig het in een taal en daardeur die verstrooiing beeïndig het? Dit het begin op die dag van Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees:

Hand 2:5-6  En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is.  (6)  En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek Die kerk is die plek waar die mensdom weer verenig sal word, ongeag ras, kultuur of taal. Die Bybel sê dat Jesus die ‘Woord van God’ of die kommunikasie van God aan ons, is. Wanneer die mense die Woord se heerlikheid sien, wanneer Hy verhef word, sal alle mense na Hom toe aangetrek word en met een hart verstaan. Soos Paulus aan die Galasiërs gesê het: in die kerk het elke gelowige, ongeag sy kulturele agtergrond of geslag, ‘n gelyke status voor God (Gal 3:27-28).

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.