Bobby Fischer was waarskynlik een van die grootste skaakspelers van alle tye. As seun het hy die grootste spelers van sy tyd verslaan. Sy spel was al beskryf as ‘modelle van elegansie en kuns’. ‘Searching for Bobby Fischer’ is ‘n film wat die ware verhaal vertel oor ‘n ‘nuwe’ Bobby Fischer – ‘n jong seun met die naam Josh Waitzkin wat gebore is met ‘n besonderse talent vir skaak. In die finale deel van die film speel Josh teen sy aartsteenstander, Jonathan Poe, vir die kampioenskap. Jonathan se bord lyk baie beter as Josh sinne, sodat Josh ’n bietjie moet sit en dink. In hierdie tyd hoor hy die stem van sy mentor vir hom sê, ‘Don’t move until you see it’. Josh sit en bestudeer die bord totdat hy sien wat hy moet doen.

Toe ek hierdie deel van die film gesien het, het dit my dadelik laat dink aan ons teksvers vir vandag en ek het besef hoe wys die raad was wat Josh van sy mentor gekry het: Moenie beweeg voordat jy dit nie sien nie. Ek wil vandag jou geloof aanwakker en vir jou vra: Wil jy graag van beroep verander? Moet dan nie beweeg voordat jy dit nie sien nie. Of het jy ook jou werk of jou inkomste verloor tydens die Covid 19 grendelstaat; en jy weet nie wat jou volgende skuif moet wees nie? Moenie beweeg voordat jy dit nie sien nie. Of ly jy dalk aan ’n kwaal wat jou lewenskwaliteit steel?  Ons teksvers vir vandag sê, Moenie beweeg voordat jy dit nie sien nie. Ek het jare gelede ’n vriend gehad wat altyd gesê het, ‘Sien is glo en voel is waaragtig’ en ek het altyd gedink dat dit nie is wat die Bybel leer nie. Dit staan egter so geskrywe in ons teksvers vir vandag, in

Heb 11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

Geloof het tyd

Ons teksvers is ’n kleretas teks – ’n suitcase text – wat ons moet uitpak sodat ons kan begin sien. Die eerste is dat geloof tyd het. Ons lees van ’n vreemde teks in

Heb 4:4-7  Want Hy het êrens van die sewende dag so gespreek: En God het op die sewende dag van al sy werke gerus;  (5)  en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie ingaan nie.  (6)  Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie,  (7)  bepaal Hy weer ‘n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie.

In vers sewe brei hy het op Dawid se profetiese woorde in Ps. 95 en hy fokus op die tydsaspek – vandag. Dit mag dalk snaaks klink wat ek nou sê, maar – vandag was vandag toe Dawid dit 4000 jaar gelede geskrywe het. Vandag is egter vandag. 4000 jaar gelede is nie meer vandag nie. Dit behoort tot gister. God se woord is egter vars. Dit is nog net so van toepassing vandag as wat dit 4000 jaar gelede was: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Ons leer hier ’n belangrike beginsel van die geestesrealm: God is ’n “Vandag God”. Dit is dieselfde met geloof. Kom ons keer terug na die eerste woorde van ons teksvers:

Die geloof dan is… – Geloof is. Dit was nie. Dit sal nie. Dit is. God is. Sy Naam is dan tot “Ek is”. Omdat God is, is geloof.

Die meeste mense besef dit nie, maar wanneer hulle sê God gaan iets vir hulle doen, dan sê hulle in  effek Hy het dit nie gedoen nie. Hy sê Hy het dit gedoen; jy sê Hy het nie. God kan nie met jou saamstem nie, want jy stem nie met Hom saam nie. Kom ons neem die voorbeeld van genesing van iets maklik, soos ’n gewone hoofpyn (ons bly weg van moeilike goed soos kanker ens. ter wille van die oefening). Een van God se name is ‘Jahwe Rapha’ – Die God wat genees. 1 Pet. 2:24 sê  ‘deur wie se wonde julle genees is’. Dit sê nie jy sal genees word nie. Dit sê dat jy genees is. As jy genees is, dan is jy nou dadelik genees; dit is klaar. Jy kan nie genesing vir jouself uit jou eie geloof ontvang totdat jy nie besef dat jy dit nou moet ontvang nie. Jy kan ook nie sê dat jy weet dat die Here jou nog gaan genees nie. So ’n belydenis kan daartoe lei dat jou toestand verger, want dit is in die toekomstige tyd, en geloof is in die nou. Onthou Josh Waitzkin se raad: Moenie beweeg voordat jy dit nie sien nie!

Kom ons beweeg aan na die volgende gedeelte van ons teksvers:

Geloof het substansie

Ons teksvers se eerste gedeelte lees, Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop… Die Griekse woord wat vertaal is as ‘vaste vetroue’ is ‘hupostasis’, wat ook vertaal kan word as ‘substansie of ’n fondasie – soos die fondasie van ’n gebou’. ’n Gebou se fondasie is gewoonlik, net soos geloof, onsigbaar – maar dit dra die hele gebou en keer dat dit ineenstort.

Geloof is hupostasis. Dit is ’n fondasie, maar dit is ook ’n substansie. Wat is ’n substansie? Dit is iets waarmee jy kan kontak maak jou fisiese sintuie. Dit is iets wat gesien kan word, of geruik, gehoor, geproe of aangeraak kan wor. Dit is tasbaar. Hoop daarenteen, het geen substansie nie.

As jy bv. hoop dat God jou sal genees, dan beter jy ‘n goeie dokter kry, want Satan sal beslis probeer om vir jou ‘n eenrigtingkaartjie na die begraafplaas toe te gee. Dus is geloof die kern van dinge waarop ons hoop, die bewys van dinge wat nie gesien is nie. Geloof is ons bewys, maar wat is ’n bewys? Bewyse in hierdie geval bevestig die bestaan ​​van iets wat jy nie tans fisies het nie. As jy dit al gehad het, dan sou jy mos geen bewys daarvan nodig hê nie, want jy het dit dan. As jy bv. met ’n pakkie by ’n afdelingswinkel ingaan, dan neem die sekuriteitswag jou pakkie in bewaring en gee vir jou bewys daarvan. Nou het jy nie meer ’n pakkie nie. Jy het net ’n bewys daarvan. ’n Bewys neem egter net die plek van die substansie in totdat die substansie kom, dus is die bewys tydelik. Geloof vir elke lewensituasie is daarom net tydelik totdat die situasie manifesteer. Wanneer die substansie manifesteer, dan het jy nie meer geloof daarvoor nodig nie, want jy het dit in fisies.

Geloof sien buite die fisiese realm

Maar wag, daar is meer! Dink bietjie daaroor na: As geloof self ’n substansie is, dan moet geloof self mos iets konkreet wees. As dit nie iets konkreet was nie, kan dit nie tog nie ’n substansie of ’n bewys wees nie. Let nou op: dit sê dat geloof die bewys is van dinge wat ons nie sien nie. As ons deur die geloof wandel, dan verlaat ons die realm van ons fisiese sintuie, en dit is waar die meeste van ons deurmekaar raak. Ons is gewoond om deur ons sintuie te wandel en nie deur die geloof nie. Ons vergroot ons omstandighede en ons maak soms selfs grappies oor ons omstandighede.

Ek glo dat wanneer die Bybel sê dat geloof die bewys is van dinge wat ons nie sien nie, beteken dit nie net visuele persepsie nie. Indien dit wel die geval was, sou dit alles uitsluit wat mens kan hoor, ruik, proe en aanraak. ‘n Beter manier om dit te sê, sou dalk wees om te sê dat geloof is die bewys van dinge wat nie deur die sintuie waargeneem word nie. Nou as geloof die bewys of ons kwitansie is van dinge wat nie waargeneem kan word deur ons fisiese sintuie nie, dan beteken dit daar is ‘n ander realm. Daar moet dus ‘n ander wêreld wees, ‘n ander realm wat deur geloof beheer word. Ons leef fisies in ’n driedimensionele wêreld waar ons sintuie die wet is. Dit is warm omdat ons voel soos dit is warm. Dit is blou omdat ons sien dat dit blou is. Dit is soet want ons proe die soetigheid. Ons sintuie is die wet van die fisiese wêreld, maar as ons deur geloof wandel, verlaat ons die fisiese wêreld en gaan die wêreld van die gees binne – God se wêreld. Geloof is die wet van die geestesrealm, en geloof is die sleutel wat ons toelaat om daardie wêreld binne te gaan. Moenie beweeg voordat jy dit sien nie!

Ons het nou gesien dat geloof die substansie of bewys is van dinge wat ons nie fisies kan sien nie. Mens kan egter nie geloof vir iets hê wat jy nie weet dat dit bestaan nie. Waar sal mens daardie kennis kry? Dit kom van die Woord van God – die Bybel:

Rom 10:8  Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:

Die Bybel is die woord van ons geloof. Wanneer dit in ons hart is, sal dit vanself in ons mond ook wees, want Jesus leer ons tereg in Luk. 6:45 dat waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Die Woord wys ons dus wat in die geestesrealm is. Dit is die kontakpunt wat ons laat sien wat in die geestesrealm bestaan.

Geloof kom van iewers af

Die volgende interessante Skrif wat ek wil deel, is in

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Die woord ‘is’ wat in die vers hierbo gebruik word, is die Griekse woord ‘ex’ en dit beteken oorsprong of oorsaak (die tweede ‘is’ in die teks kom nie in die Grieks voor nie). Die griekse woord ‘rema’ word hier vertaal as ‘woord’. Om die vers beter te verstaan, kan ons dit meer direk vertaal soos volg:

Rom 10:17  Geloof se oorsprong is dus uit die gehoor, en {meer spesifiek deur} deur die [rema] Woord van God te hoor.

Ons sien nou duidelik dat geloof ’n oorsprong of ’n oorsaak het. Dus begin jy sonder geloof, en dan eers kom geloof. Geloof kom nie deur te bid nie. Geloof kom ook nie deur te vas nie. Geloof kom ook nie deur smeek nie en geloof kom nie deur te huil nie. Geloof kom, geloof begin – deur die rema of geopenbaarde Woord van God te hoor. Dit is die manier waarop God dit ontwerp het. Geloof se beginpunt, sy oorsprong, sy oorsaak – is deur die Woord van God te hoor, dus gaan die Woord en geloof hand aan hand. Jy kan nie die een sonder die ander hê nie. As jy die rema Woord van God het, dan het jy geloof. As jy geloof het, dan het jy die rema Woord van God, omdat die die verkondiging van die Woord van God, geloof laat kom.

Let ook daarop dat dit sê nie dat geloof ontstaan ​​deur een keer te hoor nie. Dit is hier waar soveel mense dit mis. Geloof  kom deur voortdurende gehoor. Die daad of aksie van hoor moet aangaan en nooit ophou nie. Jy moet nou hoor maar môre weer hoor en die dag daarna weer hoor. Dit is soos om te eet. Jy mag dalk wel gister geëet het, maar jy moet elke dag aanhou eet as jy sterk en gesond wil bly. Die kos wat jy verlede week geëet het, sal jou nie hierdie week optimaal laat funksioneer nie.

Geloof let op die onsigbare

Ek sluit af met hierdie gedeelte uit

2 Kor 4:18  omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Die vers sê: omdat ons nie let op die sigbare dinge nie. Die dinge wat gesien word moet regtig bestaan. As hulle nie bestaan ​​nie, sou dit nie nodig wees om te sê dat ons na hulle moet kyk nie, want jy sou nie iets kon sien wat nie daar is nie. Die feit dat Hy sê om nie daarop te let nie, is ‘n aanduiding van die feit dat dit wel bestaan. Kom ons neem ’n persoon wat siek is as ’n voorbeeld. Sy siekte bestaan regtig, maar net so bestaan sy genesing ook regtig. Sy siekte is sigbaar, maar sy genesing nie noodwendig nie.

Wat sê ek dan? Moet ek sê dat, wanneer ek siek is, dit nie regtig bestaan nie? Nee, glad nie! Dit bestaan mos. Deur dit te ontken, sal ons tog jok. Hy sê hier, ons let nie op die sigbare dinge nie. Ons gee nie aan daardie sigbare ding, in hierdie geval ’n siekte, die krediet dat dit enige invloed op ons lewens kan hê nie. Nee, ons fokus op die onsigbare dinge – in hierdie geval ons genesing – omdat. die. Woord. van. God. Sê. dat. ons. deur. Sy. Wonde. genees. is!  Sien jy dit? Die genesing is nog onsigbaar in die fisiese realm, maar die Woord van God gee vir ons die substansie of geloof om te weet met ’n sekere wete dat dit wel bestaan. Wat ons nou doen, is om nie krediet te gee aan die siekte en sy invloed nie, maar ons gee krediet aan die genesing en sy invloed op ons liggaam.

Moenie beweeg voordat jy dit nie sien nie!

Jehovah Rapha beteken ‘Ek is die Here wat jou genees.’ Hoe kan God jou genees van iets wat ​​nie in jou bestaan nie? As daar nie so iets was siektes en kwale nie, dan kan God mos nie die Here wees wat jou genees, want daar sou niks wees om te genees nie. Daar bestaan ​​dus siektes, kwale en pyne maar ons moet ophou om aan dit krediet te gee dat dit ons lewens beïnvloed.

Dit is dieselfde met elke ander probleem wat jy in jou lewe ondervind. Sukkel jy byvoorbeeld met jou finansies? Bestudeer die Woord van God oor finansies en God se voorsiening totdat die geloof kom. Luister na preke, lees die Woord en bestudeer dit totdat jy ’n ekspert is oor wat die Woord oor God se voorsiening sê. Wanneer die geloof dan gekom het en jy die substansie het van dinge wat jy nie met jou oë kan sien nie, maar waarvan jy wel ’n sekere wete het; DAN eers begin jy om die dinge wat nie bestaan nie, te roep asof dit bestaan.

Dan sien jy; en dan eers beweeg jy.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.