Ek lees onlangs ’n artikel waar Paul Harvey die verhaal vertel het van ‘n vrou wat die verbruikerslyn gekontak het en gevra het of sy nog ’n kalkoen wat al 23 jaar in haar vrieskas was, kon kook. Hulle het toe gesê dat dit nog reg sou wees om te eet mits die vrieskas vir daardie hele tyd onder nul grade was, maar dat dit net nie baie goed sou smaak nie. Toe sê die vrou: ‘O, as dit die geval is, sal ons dit aan die kerk skenk.’ Om relevant te wees in die tydvak waar ons nou in leef, moet ons let op die kwaliteit van wat ons doen. Die Kerk is nie die plek vir die slegte kalkoene nie. Dit is nie die plek om die minimum te doen nie en dit is sekerlik nie die plek vir middelmatigheid nie. Dit is die plek vir voortreflikheid!

Ons teksvers vir vandag is uit

Dan 6:4  Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat ‘n voortreflike gees in hom was; daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel.

Brian Harbour praat oor ‘n voortreflike gees in Rising Above the Crowd (vrylik vertaal) waar hy sê: “Sukses beteken om die beste te wees. Voortreflikheid beteken om jou beste te gee. Sukses, vir baie, beteken om beter te wees as almal. Voortreflikheid beteken om môre beter te wees as wat jy gister was. Sukses beteken om die prestasies van ander mense te oorskry. Voortreflikheid beteken om jou praktyk by jou potensiaal aan te pas.”

Negentig Persent

Ek en Mari het ’n rukkie gelede na ’n fliek gekyk. Net toe die storie op sy mooiste was, seker so negentig persent ver, het die krag afgegaan. Ons was so gefrustreerd! Dit het my laat dink oor hoe dit sal wees as mense dinge net negentig persent gedoen het in plaas van honderd persent? Die koerier sou jou pakkie op die straathoek afgelewer het in plaas van by jou huis. Die brood of koek wat jy koop, sou net negentig persent gaar gewees het. Die taxi sou jou net negentig persent van die pad na jou bestemming geneem het en jy sou net negentig persent van die tyd in die hotelkamer kon bly wat jy gehuur het! Dink net as jy iewers heen moet vlieg en die vliegtuig vlieg net negentig persent ver!  Sommige dinge kan net nie reg werk as dit negentig persent is nie. Dit moet honderd persent werk voordat dit aanvaarbaar is.

Voortreflikheid beteken om jou maksimum te gee of te doen maar baie mense gee hul minimum vir God. Voortreflikheid is beslis NIE perfeksionisme NIE. Dit is ‘n weerspieëling van die God wat ons dien. Voortreflikheid geskied ook nie per ongeluk nie. Voortreflikheid is ‘n doelbewuste poging of aksie. Dit is goed deurdink, dit is goed beplan, en dit is goed uitgevoer. Aristoteles het gesê dat ons dit is wat ons herhaaldelik doen. Voortreflikheid is daarom nie ‘n eenmalige daad nie. Dit is ‘n gewoonte, ’n leefstyl. Ek glo dat die Corona era, ’n era is waar God Sy kerk roep tot voortreflikheid sodat ons relevant vir die wêreld kan wees.

Drie gebiede waar ons Voortreflikheid nodig het

Daar is verskeie gebiede waaraan mens kan dink, waar mens voortreflik kan wees. Dit laat my dink aan ’n professor wat onder aan een van sy studente se take geskrywe het, ‘Is dit die beste wat jy kon doen?’ Die student het sleg gevoel en die taak oor gedoen. Weereens het hy die taak terug ontvang met die gevreesde nota onderaan: ‘Is dit die beste wat jy kon doen?’ Nadat hy die taak tien keer oorgedoen het, het die student die opdrag na die professor geneem en gesê dat hy dit regtig nie beter kan doen nie, dit is sy heel beste poging. Toe het die professor geantwoord, ‘Dan sal ek dit nou lees’. Hierdie verhaal reflekteer vir my baie mense se gesindheid teenoor voortreflikheid. Hulle wil so min as moontlik insit in ’n projek, maar verwag die beste moontlike uitkoms. God het Sy beste vir ons gegee, daarom is dit net niks minder as reg van ons om ons beste vir Hom te gee nie. Hier is drie areas in ons lewens waar ons, soos Daniël, ’n voortreflike gees in kan kweek:

Voortreflikheid in ons motivering

Buiten vir die aanvaarding van die Evangelie met blydskap en in geloof, is daar verskillende ander redes of motiverings hoekom mense God dien. Om God met ’n voortreflike gees te dien, moet ons identifiseer hoekom ons hom dien.

 1. Wettisisme: Sommige mense probeer om God te dien in die hoop dat hulle ewige verlossing kan verkry deur hulle dade of dit wat hulle doen. Hulle hou sterk vas aan reëls en wette en leef in vrees dat hulle verlore sal gaan as hulle dit nie nakom nie. Ons kan egter nie ons verlossing self verdien of koop nie. Indien dit so was, sou dit nie vir Christus nodig wees om aan die kruis te sterf nie. Ons word gered uit geloof in Christus alleen, sodat niemand kan spog dat hy homself gered het nie:

Ef 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  (9)  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

 • Valse skuldgevoelens: Andere sukkel weer om God te vertrou om hul sondes te vergewe. Dit kan veroorsaak dat hulle probeer om God te dien ten einde hul skuld te af te werk, soos ’n boete wat betaal word en dan is hulle vry. Dit ignoreer egter God se belofte van volkome vergifnis aan almal wat hul sondes.

1 Joh 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

 • Self-verheerliking: Die begeerte na finansiële gewin, mag of self-gratifikasie mag sommige mense ook motiveer om God te dien. Die prosperity religion wat oor die laaste tyd so sterk na vore getree het, het ontstaan toe mense die beginsels van geloof begin verdraai het om finansiële gewin of mag te verkry.

2 Pet 2:12-14  Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan  (13)  en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordag ‘n genot; hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hul bedrieërye as hulle met julle saamsmul;  (14)  met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het ‘n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking.

 • Heilige Gees motivering: Wanneer ons egter deur die Heilige Gees gedring word, is ons motivering ’n Goddelike liefde, dankbaarheid, om ’n ewige erfdeel te ontvang en die Vrees van die Here.

Rom 8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

Rom 5:5  en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Voortreflikheid in ons gesindheid

 1. Aanmatigende gesindheid: In Maleagi 3 sien ons dat die Israeliete ’n aanmatigende gesindheid teenoor God gehad het. Ek sien dat mense wat sê dat hulle Christene is, dit vandag al hoe meer ook doen.

Mal 3:13-15  Vermetel is julle woorde teen My, sê die HERE. Maar julle vra: Wat het ons onder mekaar teen U gespreek?  (14)  Julle het gesê: Dit is tevergeefs om God te dien, en wat baat dit ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die HERE van die leërskare te wandel?  (15)  En nou prys ons die vermeteles gelukkig; nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe, gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry (kom weg daarmee)!

 • Dienskneg gesindheid: As jy dink jy is net ‘n dienskneg van God en nie ’n Kind van God nie, dan word dit moeilik om God te dien omdat jy geen deel daaraan het nie. Jy doen dinge omdat jy moet (en uit vrees vir straf) en nie omdat jy wil nie. Dit was die houding van die eerste seun in die Gelykenis van die Verlore Seun. Die dienskneg is jaloers op sy broeders se sukses. Hy werk hard om God se guns en aanvaarding te verdien.
 • Volwasse kind gesindheid: Anders as ’n dienskneg gesinheid, het kinders ’n gesindheid van liefde en aanvaarding. In plaas daarvan om jaloers te wees op hulle broeders se sukses, werk hulle aktief daaraan om hulle broeders suksesvol te maak. Hulle is bewus daarvan dat God hulle reeds aanvaar het en dat hulle Sy guns het, daarom het hulle nie die druk van ‘performance’ nie.

Voortreflikheid in ons optrede

Daar is verskeie beginsels van Voortreflikheid wat ons in optrede kan toepas om ’n voortreflike gees soos Daniël te kweek. Hier is net ’n paar:

 1. Doen die oorspronklike goed genoeg dat dit ’n kopie werd is. Streef daarna om dit die eerste keer reg te doen. Baie keer is die verskil tussen mislukking en sukses om iets amper reg te doen … of presies reg te doen.
 • Belê in kwaliteit in wat jy doen. Daar is ’n spreekwoord wat sê dat Voortreflikheid duur vir altyd … dit bly lank nadat die koste vergeet is. Die bevrediging van gehalte is meer werd as die bitterheid van ‘n goedkoop taak.
 • Verbind jou tot die verbetering en groei vir die res van jou lewe. Doen minstens een keer per jaar ’n kursus of ’n werkswinkel om jouself te verbeter. V
 • Identifiseer die gemiddelde areas in jou lewe – Daardie areas sal nie verander totdat jy nie daaraan begin werk om dit te verbeter nie. Dit sluit areas in jou geestelike lewe in, soos Bybel lees, gebed, kerkbywoning ens.

Slot

Dit is bekend dat Admiraal Hyman G. Rickover se onderhoude legendaries was, en een van die redes is dat hy altyd probeer het om deur die geoefende antwoorde na die persoon daaragter te kyk. In sy outobiografie Why Not the Best? Vertel president Jimmy Carter oor sy Rickover-onderhoud. Gedurende die onderhoud het die admiraal gevra hoe hy in sy klas by die Vloot Akademie gevaar ​​het. President Carter vertel, ‘Ek het my bors met trots uitgedruk en geantwoord, ‘Meneer, ek was 59ste in ‘n klas van 820! ‘ ‘Het jy jou bes gedoen?’ was die volgende vraag. Ek het begin sê: ‘Ja, meneer,’ maar ek het onthou wie dit was wat voor my staan. Ek het toe gesluk en erken: ‘Nee, meneer, ek het nie altyd my bes gedoen nie.’ President Carter vertel dat die Admiraal hom ’n ruk lank stip aangekyk en toe kom die vraag wat hom die res van sy lewe tot voortreflikheid gemotiveer het. Hy het gesê: ‘Waarom nie?’ As gevolg van wie ons in Christus is, as gevolg van ons ewige hoop, en as gevolg van die genade van God wat beskikbaar is vir alle gelowiges in Christus, het ons ’n plig om te probeer om ons bes te doen en te kies wat die beste is, in alles wat ons sê en doen. Ek sluit af met die woorde van Edwin Bliss: ‘Die strewe na Voortreflikheid is verblydend en gesond, maar die strewe na volmaaktheid is frustrerend, neuroties en ‘n vreeslike vermorsing van tyd.’

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.