’n Artikel van IOL vertel dat ’n man van Leeuwfontein, wat in 2016 deur die departement van binnelandse sake dood verklaar is, sê hy kan nie wag totdat die nasionale sluiting verlig nie sodat hy kan bewys dat hy leef. Nni Banny Banda (60) het sy eie doodsertifikaat ontvang toe hy na binnelandse sake se kantore in Limpopo gegaan het om sy oorlede broer se doodsertifikaat te gaan haal. (Dit sou hom tot vroeg in 2020 neem om die die departement so ver te kry om die fout te herstel.) Banda sê  dat hy sukkel om eenvoudige dinge te doen soos om ’n bankrekening oop te maak, werk te kry of om sy rybewys te hernu. Hoewel hy lewe en alles kan doen wat ander lewende mense doen, is hy vir die wêreld dood. Banda het, op sy manier, dieselfde probleem as Christus: Hoe maak jy om mense rasioneel te oortuig dat jy lewe as hulle glo dat jy dood is? Net soos Banda, het Christus ook Homself die mense getoon om te wys dat Hy regtig leef en nie dood is nie. Banda se gesin, vriende en familie kon maar gaan getuig dat hy leef – die mense wou hom steeds nie glo nie. Jesus het dieselfde gedoen na Sy opstanding – nadat Hy Homself aan Sy dissipels getoon en hulle oortuig het dat Hy wel leef, het Hy Homself aan meer as 500 ander vertoon:

1 Kor 15:3-6  Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;  (4)  en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;  (5)  en dat Hy aan Céfas verskyn het; daarna aan die twaalf.  (6)  Daarna het Hy verskyn aan oor die vyf honderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het.

Tog, net soos met Banda, wou die mense steeds nie glo dat Hy lewe nie, selfs nie eers nadat meer as 500 mense kon getuig het dat Hy wel lewe nie. Mens kan nou maklik redeneer en sê dat Banda nie fisies dood was nie en dat dit slegs ’n administratiewe fout was; maar Banda moes steeds saamleef met die feit dat niemand wou glo dat hy lewe nie. Dit het hom sy werk, bankrekening en bestuurslisensie gekos.  Hoe kon hy die mense op ’n rasionele manier oortuig dat dit hy is en dat hy beslis lewe? Ons kyk vandag na dieselfde vraag m.b.t. tot God – kan ’n rasionele mens rasioneel aan God glo?

Ons kan nie meer sê dat Christus aan ons persoonlik moet verskyn, dan sal ons rasioneel glo nie. Christus het dit gedoen en hulle wou steeds nie glo nie. Ek dink ook aan die verhaal in Lukas 16 wat Jesus vertel het oor die ryk man en Lazarus wat gesterwe het.

Luk 16:27-31  En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur—  (28)  want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.  (29)  Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.  (30)  Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.  (31)  Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

Jesus se woorde het letterlik waar geword, want mense wil steeds nie oortuig word nie, al het Hy ook uit die dode opgestaan. Oor die eeue heen het ander ook gesterwe en weer tot lewe gekom – mense wat wonderlike verhale vertel oorlewe na die dood en oor Christus wat leef – maar mense maak dit eenvoudig af as reaksies van die brein wat besig was om te sterwe en hulle glo steeds nie.

Wat se bewyse vir rasionele geloof het ons dan vandag?

Ek het self al verhale gelees wat wissel van ’n Buddhiste monnik tot ’n ISIS vegter wat almal vertel dat hulle, net soos die apostel Paulus, vir Jesus ontmoet het en dat hulle lewens daarna radikaal verander het. Vir die rasionele denker mag dit alles dalk net te ongeloofwaardig klink om te glo. Dit bring my egter by ’n vraag: Wat sal dit dan nog kos voordat jy glo? Jy sal iewers iewers ’n perk moet stel en sê dat as die gewig van bewyse so en so swaar word, sal ek moet begin glo. Daardie perk het ongelukkig bakens wat baie sogenaamde rasionele denkers bly skuif in hulle determinasie om nie te glo nie. Die perk is soos volg:

’n Goeie navorser sal homself deur die bewyse laat lei, selfs al is dit teenstrydig met sy oortuigings.

Peter Kreept, ’n baie bekende filosoof, het gesê dat slegs in ‘n wêreld waar geloof moeilik is, geloof kan bestaan. ’n Mens glo bv. nie dat twee plus twee gelyk is aan vier of in die middagson nie. Dit is sonder twyfel so en jy het nie per se geloof daarvoor nodig nie. Die Skrif beskryf God egter as ‘n verborge, onsigbare God. Jy moet moeite doen om Hom te vind. Daar is leidrade wat jy moet volg. As dit nie so was nie, as daar iets makliker of moeiliker as leidrade was, sou dit vir ons moeilik wees om te verstaan ​​hoe ons regtig vry kan wees om ‘n keuse oor God te maak. Hoekom? Want as ons absolute bewyse dat God bestaan in plaas van net leidrade gehad het, sou ons die bestaan van God net so veel kon ontken as wat ons die bestaan van die son sou kon ontken. As ons aan die ander kant weer glad nie bewyse gehad het dat God bestaan nie, sou ons nooit by so ’n geloof in God kon uitkom nie. God het daarom net genoeg bewyse aan ons gegee sodat diegene wat wel in Hom wil glo, rasioneel sal kan glo – mits ons bereid is om die leidrade te volg. Die Bybel sê dat dat ons moet soek en ons sal vind. Dit sê nie dat almal God sal vind nie; dit sê ook nie dat niemand Hom sal vind nie. Sommiges sal vind. Wie is hierdie sommiges? Dit is diegene wat soek. Diegene wie se harte daarop gerig is om Hom te vind en wat die leidrade volg, sal Hom vind.

Leidrade na God in die Natuur

In sy boek ‘The Case for a Creator’ vertel Lee Strobel van die verrassende wending wat ’n wetenskaplike debat oor die oorsprong van die heelal, geneem het in 1985. Een van die deelnemers aan die debat was die wêreldbekende kosmoloog, Alan Sandage. Hy het toe alreeds vele toekennings ontvang vir sy werk om die heelal te ontsyfer en was so gerespekteerd dat die New York Times hom die “Grand Old Man of Cosmology” genoem het. Alan Sandage het daardie dag, teen alle verwagting in, gesê dat hy nie langer kan glo dat die heelal of die wêreld toevallig onstaan het nie.  Die ‘Big Bang’, het hy gesê, was eenvoudig ‘n bonatuurlike gebeurtenis wat nie binne die fisika verklaar kan word nie. Die wetenskap kon ons wel na die Eerste Gebeurtenis (‘First Event’) neem, maar dit kan ons nie verder neem na die Eerste Oorsaak (‘First Cause’) nie. Die skielike en gelyktydige totstandkoming van materie, ruimte, tyd en energie het noodwendig ‘n soort transendensie aangedui. “It was my science that drove me to the conclusion that the world is much more complicated than can be explained by science,” sou hy later sê. Sy gevolgtrekking was dat “It was only through the supernatural that I can understand the mystery of existence.

Stephen Meyer, nog ’n wêreldbekende  wetenskaplike, het in ’n onderhoud gesê dat slegs teïsme (die geloof aan ’n Ontwerper-God) intellektueel bevredigende oorsaaklike verklarings vir die oorsprong van die heelal, die oorsprong van die lewe en die bestaan van bewussyn kan bied. Byvoorbeeld, het hy gesê, as dit waar is dat daar ‘n begin is van die heelal, soos wat moderne kosmoloë nou saamstem, dan impliseer dit ‘n Eerste Oorsaak wat groter as die heelal is en wat buite die heelal staan. Tweedens, as die wette van die fisika fyn ingestel is om lewe toe te laat, soos wat kontemporêre fisici nou ontdek, dan moet daar ‘n ontwerper wees wat hulle so fyn ingestel het. Derdens, as daar geordende inligting in biologiese selle is, soos wat molekulêre biologie nou bewys, dan dui dit op intelligente ontwerp, anders waar sou die geordende inligting dan vandaan kom? Om lewe in die eerste plek te laat onstaan, sou dit geordende biologiese inligting nodig gehad het;  dit impliseer dat daar, buite die materiële realm, ’n voorafgaande Intelligente Oorsaak moes wees.

Die volgende leidraad in die natuur is die een wat genoem word ‘antropiese instelling’. Dit beteken dat die fundamentele wette en parameters van fisika presiese numeriese waardes het wat anders kon gewees het as dit net lukraak onstaan het; m.a.w. daar is geen fundamentele rede waarom hierdie waardes juis moet wees soos hulle tans is nie. Tog werk al hierdie wette en konstantes saam op ‘n wiskundig ongelooflike manier om lewe in die heelal moontlik te maak.  Een voorbeeld is die uitbreidingsyfer van die heelal, wat so fyn ingestel is dat dit een is uit ‘n triljoen triljoen triljoen triljoen triljoen. Dit wil sê, as dit met slegs een deel in enige rigting verander word – ‘n bietjie vinniger, ‘n bietjie stadiger – sou ons nie ‘n heelal kon hê wat die lewe sou kon onderhou nie.

’n Artikel hieroor noem ’n voorbeeld om die absolute fyn ingesteldheid van die heelal te verduidelik: Gestel dat twee persone ‘n spel poker speel sonder om ’n ekstra kaart te trek, en die een  persoon trek ‘n Royal Flush.  Die kans dat dit die eerste keer kon gebeur het, is 1 uit 649,740 en ’n mens sou waarskynlik dink dat dit ’n gelukskoot was. As hulle egter ‘n paar keer speel, en elke keer dan trek dieselfde persoon ‘n Royal Flush, sou mens nie langer kon dink dat dit ‘n gelukskoot was nie. In my navorsing vir vandag se boodskap, het ek op ’n lys van 93 kosmologiese konstantes of ‘gelukskote’ afgekom wat nie deur kans of noodsaaklikheid so kon gewees het nie: al hierdie konstantes is dieselfde asof die persoon in ons voorbeeld minstens 93 keer na mekaar ’n Royal Flush getrek het. Jou gesonde verstand sê  vir jou dat dit nie elke keer ’n gelukskoot kan wees nie. William Lane Craig se argument oor die fyn instelling van die fisiese konstantes van die heelal lui soos volg:

  1. Die fyn instelling van die heelal is te wyte of aan fisiese noodsaaklikheid, of aan toeval of aan ontwerp.
  2. Die wetenskap het bewys dat die fyn instelling is nie te wyte aan fisieke noodsaaklikheid of toeval nie.
  3. Dit is dus te danke aan ontwerp.

Die derde leidraad in die natuur wat na die bestaan van ’n intelligente God heen wys, is die oorsprong van die lewe en die oorsprong van die inligting wat nodig is om daardie lewe te bewerkstellig. Buiten die feit dat die ‘Vonk van die Lewe’ of ‘The Spark of Life’ nie wetenskaplik verklaar kan word nie, benodig Lewe aan die begin daarvan inligting – inligting wat in DNA en proteïenmolekules gestoor word op ’n geordende wyse. Richard Dawkins van Oxford het gesê dat ‘the machine code of the genes is uncannily computer-like.‘ As mens daaroor nadink, besef jy dat rekenaars gebruik maak van sagtewareprogramme wat deur intelligente programmeerders vervaardig word. Elke ervaring van inligting wat ons het, hetsy of dit rekenaarkodes, hiërogliewe, ‘n boek, of ‘n grottekening is, dui op intelligensie. Dieselfde geld vir die ontsagtlike hoeveelheid inligting  wat in elke sel van elke lewende wese voorkom. Die Inligtingsargument lui soos volg:

  1. Prosesse en programme benodig inligting om te kan funksioneer.
  2. Inligting benodig intelligensie.
  3. Die heelal bestaan ​​uit prosesse en programme. Daarom benodig die heelal programmeringsintelligensie.

Met ander woorde, aangesien daar prosesse in die heelal is, moet daar ‘n Programmeerder van alle dinge wees.

Daar is nie tyd om verder stil te staan by die ongelooflik geniale ontwerpe van die verskillende tipes organe, sisteme en stelsels wat by die menigte van verskillende lewensvorme voorkom wat ons op aarde vind nie. ’n Eenvoudige boom byvoorbeeld is soos ’n groot stad waarbinne elkeen ’n spesifieke werk het op ’n spesifieke plek en spesifieke tyd sodat die stad kan oorleef. Sommige lewensvorme op aarde is so klein dat dit nie met die blote oog gesien kan word nie en andere is enorm groot. Sommige gebruik bloed en ander weer ’n ander tipe vloeistof, soos ’n boom wat sap gebruik. Sommige asem suurstof in en asem koolsuurgas uit; ander weer asem koolsuurgas in en suurstof uit. Die geniale ontwerp van al hierdie sisteme is eenvoudig asemrowend. Om te sê dat al hierdie lewensvorme deur lukrake kans of deur noodsaaklikheid so ontwikkel het, is om te sê dat dit aanvaarbaar is as ’n gelukskoot as een persoon in ’n spel poker, 93 keer na mekaar ’n Royal Flush trek (Gaan vertel dit vir die hoof van sekuriteit by die casino, laat ek sien!). Die bewyse van intelligente ontwerp in die natuur is eenvoudig oorweldigend.

Slot

Ek het vandag se boodskap begin met ’n artikel oor Banda, wat dood verklaar was deur die Departement van Binnelandse sake. Hoe weet ons of Banda lewe of nie? Diegene wat naby aan hom is – sy vrou, sy kinders en familie, sy kollegas by die werk – hulle kan getuig uit hoofde van hulle verhouding met hom, dat hy lewe en nie dood is nie. Vir hulle is dit nie moeilik om rasioneel te glo dat Banda lewe nie. Vir iemand wat ver van Banda af is, is dit egter nie so maklik om rasioneel te glo dat hy lewe nie. Dit is dieselfde in ons verhouding met God. Vir diegene naby aan Hom, is dit maklik om rasioneel te glo Hy bestaan en ’n goeie God is. Vir diegene wat ver van Hom af is, is dit egter nie so maklik nie, hoewel dit heel moontlik is. Net soos wat dit moontlik is om ’n sinvolle en rasionele verhouding te hê met ’n penvriend oorsee wat jy nog nooit ontmoet het nie, is dit ook moontlik om ’n sinvolle en rasionele verhouding te hê met ’n onsigbare God wat jy nog nooit ontmoet het nie. Net soos in die natuur, het God oral leidrade gelaat om jou te lei na Hom sodat jy, op ’n manier wat vir jou sin maak, in ’n verhouding met Hom kan staan. Die Bybel daag ons uit in Psalm 34: 9, “smaak en sien dat die HERE goed is…”. Liewe leser, kyker en luisteraar: Ek daag jou vandag uit om nie verlore te raak in argumente oor God nie. Soek aktief na ’n verhouding met God. Gebed is ’n tweerigtingstraat, net soos enige gesprek. Praat as jy moet, maar raak ook stil en luister wanneer Hy met jou praat. Raak soos Banda se familie wat, toe hulle gekonfronteer was met sy doodsertifikaat, rasioneel in die aangesig daarvan steeds kon bly glo en getuig: Hy leef!

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.