Die wind kan miljoene tonne water in die atmosfeer oplig en weer laat neerstort; en tog is dit ‘n onsigbare krag. Dit doen die heeltyd dinge met enorme krag, maar ons kan dit nie sien nie. Die Heilige Gees werk op dieselfde manier in die lewens van mense maar Hy kan nie gesien word nie. Net soos die wind, word Sy invloed gesien en gevoel deur Sy sigbare gevolge.

Toe windmeulens in die 14de eeu gewild geraak het, het die vraag ontstaan ​​oor wie die wind nou eintlik besit. Pous Celestine III het daarop aanspraak gemaak dat hy die wind besit en windmeul eienaars kon dit slegs teen ‘n prys gebruik. Dit het tot ‘n paar interessante hofsake gelei. Windkrag was egter in en dit het die gang van die geskiedenis verander.

Holland was byna onbewoonbaar, maar met behulp van windmeulens was water uit die land gepomp, en ‘n hele nuwe beskawing het begin. Descartes het gesê: ‘God het die wêreld gemaak, maar die Nederlanders het Holland gemaak.’ Wat hy vergeet het, was dat die Nederlanders niks sou kon doen sonder die wind nie, en God hou die wind in Sy vuiste. Dit het 51 windpompe vier jaar geneem om ‘n groot area leeg te pomp, maar in 1634 was dit droog en die landgebied van Holland was grootliks uitgebrei. Dit was die mees omvattendste herwinningsprojek van die tyd, en alles was deur windkrag gedoen. Meer as 9000 windmeulens het water deur slote en kanale van die land gevoer. Holland was die land wat die wind gebou het.

Die Nederlanders was ook die eerste om windmeulens na Amerika te bring. In 1622 het hulle een in New York opgerig om graan te maal. Die eerste suksesvolle windmeul om kommersieel krag op te wek, was in 1941 gebou. Dit was ‘n meule met twee lemme wat byna vir vier jaar lank elektrisiteit opgewek het. Toe, in 1945, het daar so ’n sterk wind opgekom dat dit een van die agt ton lemme reg van die toring afgeruk en tweehonderd tree verder neergegooi het.

Die koninkryk van God op aarde is ook so, want Jesus het vir die dissipels gesê dat hulle in Jerusalem moet bly totdat hulle krag ontvang het deur die Heilige Gees – die Wind van die Hemel. Toe die sterk wind op Pinksterdag kom, het die kerk die nodige windkrag gehad om ‘n universele koninkryk te bou. Die kerk is, net soos Holland, sy sukses aan windkrag verskuldig.

Onthou julle hoe God die aarde ná die sondvloed weer drooggelê het? Gen 8: 1 sê, ‘God het ‘n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het.’ Deur die krag van wind het God vir die hele wêreld gedoen wat die Nederlanders vir Holland gedoen het.

En onthou julle hoe God die Israeliete gered het toe hulle vasgevang was tussen die Rooi See en Farao met sy strydwaens? Ex. 14:21 sê: “…die HERE het deur ‘n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak; en die waters is gekloof.” God is magtig en kan deur ’n enkele woord die see laat droog word het, maar Hy het verkies om wind te gebruik. Israel was gered deur die krag van Sy wind.

Die heel eerste beeld van God wat ons in die Bybel kry, is in Gen.1: 2, waar die Gees van God wat oor die water sweef. Die Hebreeuse woord vir gees is dieselfde woord vir wind en asem. Alles het begin by die wind van God, of die Gees van God, of die asem van God. Al drie is dieselfde Hebreeuse woord – ‘ruach’. Die Gees van God en wind het baie in gemeen. Albei is onsigbaar, maar tog baie kragtig. Wind is lug in beweging, en die Gees is God in beweging. Jesus verbind die Heilige Gees met die wind in sy gesprek met Nikodemus. Hy het vir hom in Johannes 3: 8 gesê: “Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.

Die vier Winde van God

Dit wil voorkom asof daar egter vier ander winde in die Bybel is, winde wat anders is as die winde op aarde. Dit is die vier Winde van die Hemel of die Vier Winde van God:

Es 37:9  Daarop sê Hy vir my: Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here HERE: Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.

Ez 37:9 Then He said to me, “Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, ‘Thus says the Lord God, “Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they come to life.”’”

Jer 49:36  En Ek sal vier winde uit die vier hoeke van die hemel oor Elam aanbring en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi; en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie.

Dan 7:2  Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring

Dan 8:8  En die bok het uitermate magtig geword; maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek, en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel. (Die woord ‘windstreke’ word as ‘winde’ vanuit die Hebreeus ‘ruach’ vir wind vertaal deur ander vertalings)

Wat is hierdie vier winde van die hemel waarvan ons lees? Ons kry die antwoord in

Sag 6:5  En die engel het geantwoord en vir my gesê: Dit is die vier winde van die hemel wat uitgaan nadat hulle hul gestel het by die Here van die ganse aarde.

Zec 6:5  And the angel answered me, These are the four winds or spirits of the heavens, which go forth from presenting themselves before the Lord of all the earth.

Die vier Winde van die hemel is vier geeste of engele wat unieke funksies vervul. Die funksie van die Vier Winde van die hemel is om dinge in die gees te verander en te herrangskik. Wanneer ons na die vier winde in die Ooste kyk, kan ons meer oor hulle unieke funksies leer:

Die Oostewind

Die Oostewind of Sirocco is sterk, warm en droë wind. Dit waai van die woestyne af en is gelaai met fyn stof en sand wat dit moeilik of amper onmoontlik maak of selfs asem te haal. Dit kan die temperatuur binne ’n paar ure met 15 tot 20 grade laat styg.  Dit was die oostewind wat God opgewek het om die waters van die Rooi See te skei. Dit was ook die oostewind wat die sprinkane gebring het tydens die Tien Plae:

Ex 10:13-14  En Moses het sy staf oor Egipteland uitgesteek, en die HERE het ‘n oostewind in die land gebring, daardie hele dag en die hele nag; toe dit môre word, het die oostewind die sprinkane aangevoer:  (14)  die sprinkane het opgekom oor die hele Egipteland en in die hele gebied van Egipte gaan sit, ‘n baie groot menigte—tevore was daar so ‘n sprinkaanswerm nie gewees nie, en daarna sal so iets nie weer voorkom nie.

Hierdie beskrywings openbaar die funksie van die Oostewind en hoe dit lewens negatief kan beïnvloed, veral vanuit die geestelike perspektief. Die oostewind maak sake warm; dit verstrooi en waai bekende dinge uitmekaar. Dit bring krisisse of tragedies, vernietig oeste en wonings  en bring soms selfs hongersnood. Dit wil voorkom asof die wêreld tans in ’n ‘oostewind’ seisoen is. Dit is beslis ’n seisoen waar dinge verander en herrangskik word.

Die Westewind

Waar die Oostewind verstrooi, uitmekaardryf en vernietig, bring die Westewind weer byeen. Die Westewind (ook bekend as Zephyr) bring reën en is ‘n teenvoeter vir die Oostewind. Die Westewind se funksie is reiniging, herstel en restourasie. Waar die Oostewind die Sprinkaanplaag na Egipte gebring het, het die Westewind dit weggeneem:

Ex 10:19  Daarop laat die HERE die wind omslaan in ‘n baie sterk westewind; dié het die sprinkane opgetel en hulle in die Skelfsee gedrywe. Daar het nie een sprinkaan in die hele gebied van Egipte oorgebly nie.

Die Noordewind

Spreuke 25:23 sê  dat die Noordewind reën bring. Esegiël 1: 4 sê dat hy storms en weerlig bring. Die Noordewind bring reën, groei en vermeerdering. Sy funksie is om ons te oortuig van sonde en van die naderende oordeel van God sodat ons kan groei en vermeerder.

Die Suidewind

Die suidewind bring mooi weer, vrede, stilte en rustigheid (Hand 27:13).

Wat sê  die Here?

Nadat ek hierdie woord voorberei het, kon ek nie anders nie as om te vra, ‘Here, ons is nou in ’n Oostewind seisoen. Wat wil U hê dat ons moet doen?’ Ek glo dat die Heilige Gees geantwoord het dat dit nie die Here se wil is enigeen verlore moet gaan nie, maar dat elkeen gered sal word, selfs in ’n Oostewind seisoen. Ek het sterk ervaar dat ons vir ’n Noordewind seisoen moet bid – ’n Seisoen van die laat reëns wat mense sal oortuig van sonde, van God se naderende oordeel en wat groei en vermeerdering sal bring.

In Esegiël 37 was die profeet na ’n vallei vol droë bene gebring. Dit was duidelik dat daar ’n Oostewind seisoen was. Die Here het toe aan hom opdrag gegee om te profeteer:

Es 37:9-10  Daarop sê Hy vir my: Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here HERE: Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.  (10)  En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan—’n ontsaglike groot leër! Ek lees vroeër die week ’n artikel wat beweer dat president Trump van Amerika baie jare se werk om ’n Eenwêreld regering tot stand te bring, afgebreek het. Die algemene indruk oor die artikel wat ek gekry het, was een van frustrasie. Die Oostewind wat plae soos die Corona virus gebring het, het nie net fisies dinge verander nie. Dinge in die gees het ook verander! Ek glo daarom dat ek reg gehoor het, dat nou die tyd is om te bid vir die Noordewind sodat mense van sonde oortuig kan word en dat redding, groei en vermeerdering kan plaasvind.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.