Die wind wat op Pinksterdag gewaai het, was nie sommer maar net ’n ligte briesie nie. Die Bybel beskryf dit as ‘…‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind‘ wat die huis waar die dissipels byeen was, geskud het. Een prediker het die Pinksterdag wind beskryf as ‘n ‘holy hurricane.’ Ek hou van hierdie beskrywing. Waarom moes die Heilige Gees met soveel krag gekom? Ek glo dat die antwoord is omdat mense nie maklik verander nie. Soms is ’n orkaan nodig om verandering te bring.

Terwyl ek voorberei het, het ek afgekom op ’n interessante verhaal oor skielike verandering. Joël Slack was ’n werker by die departement geestesgesondheid in die staat Alabama. Hy was ‘n fassinerende spreker omdat hy jare lank self behandel was vir psigotiese afwykings. Sy ervarings as pasiënt het hom sensitief gemaak vir die manier waarop gesondheidswerkers hul pasiënte of kan help of skade kan berokken.

Een van die verhale wat hy vertel het, handel oor so ‘n inrigting waar die gesondheidswerkers en terapeute ‘n ‘professionele afstand’ gehou het tussen hulleself en die mense wat hulle behandel het. Dit was so erg dat hulle nie eers hulle pasiënte op straat of in die winkels gegroet het as hulle hul daar raakgeloop het nie. Daar was hierdie groot kloof wat die ‘gesondes’ van die ‘siekes’ geskei het. Toe word die stad deur ‘n orkaan getref. Alles het daardie dag verander. Die volgende dag het almal in dieselfde ry gestaan om kos en water te kry. Meteens was die speelveld gelyk. Hierdie twee groepe het vir die eerste keer in hul lewens bymekaargekom en ‘n gevoel van gemeenskap ervaar. Dit het egter ‘n orkaan geneem, want mense verander nie maklik nie.

God het sy volgelinge op Pinksterdag verander maar dit het ‘n ‘holy hurricane’ wat deur die Gees van God bewerk is, gekos om die verandering te bring. Tot daardie dag het hulle baie wonderwerke gesien. Hulle het selfs gesien hoedat Jesus uit die dood opgestaan en aan hulle verskyn het. Tog was selfs dit nie genoeg om verandering te bring nie. Dit was eers nadat die magtige wind van die Heilige Gees oor hulle gewaai het, dat hulle verander het in die magtige apostels van Jesus Christus. Ek het gesien dat dieselfde ook waar is in ons lewens. Ek het al ervaar hoedat mense wat magtige wonderwerke sien gebeur, daardeur verwonder is maar dat die nie genoeg was om hulle te verander nie. Hulle leefstyl het dieselfde gebly ondanks wat hulle ervaar het. Ek het persoonlik ’n man geken wat se keel oopgesny was deur ’n groep rowers. Dokters het dit as ’n wonderwerk beskryf dat hy daarna nog geleef het. Al wat hy oorgehou het van die aanval, was ’n dun streep oor sy keel waar die mes hom oopgesny het. Tog het die wonderwerk rondom die voorval hom nie verander nie. Sy leefstyl het dieselfde gebly en hoewel hyself nie ’n geweldadige persoon was nie, is hy is ’n paar jaar later tydens ’n ander voorval van geweld, oorlede.

Ek het toe begin verstaan hoekom die Here Jesus nie beïndruk was toe die Skrifgeleerdes aan Hom ’n teken gevra het nie. In Lukas 16 vertel Jesus die verhaal van die ryk man en Lasarus. Hy sluit die verhaal af waar die ryk man in die hel is en vir Abraham vra om iemand te stuur om sy broers wat nog lewe, te gaan waarsku:

En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur— want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. (Luk 16:27-31)

Die Here Jesus het besef dat ons nie sal verander as ons nie bonatuurlike hulp gaan ontvang nie. Daarom het Hy in Joh 14:26 gesê dat Hy die Trooster, die Heilige Gees, sal stuur om ons te help. Die eerste uitstorting van die Heilige Gees het op daardie geskiedkundige dag waarvan ons in Handelinge 2 lees, plaasgevind. Ons het ook, net soos die apostels, die Heilige Gees nodig om ‘soos ’n magtige wind’ in ons lewens te waai, sodat ons kan verander na die gelykenis van Hom. Vandag is nie alleen Pinkster nie, maar ook ’n nasionale dag van gebed wat deur ons president uitgeroep is, daarom sal dit goed wees om te leer uit die voorbeeld van die Bybel sodat die Heilige Gees soos ’n magtige wind ons lewens en ons land kan verander.

Verander die atmosfeer

Die een ding waaroor ek vandag wil praat is om ’n atmosfeer te skep waar ons kan verwag dat die Heilige Gees soos ’n magtige wind gaan opdaag. God wil hê dat die kerk sal honger en dors na die dinge van Hom, en dit sluit in dat ons verwag dat die bonatuurlike sal gebeur. Een van die probleme in die kerk is ongelukkig dat ons nie van God verwag om dit te doen nie. Ons verwag nie dat die krag van God in ‘n diens sal werk nie. Ons verwag nie dat die heerlikheid van God op ons sal val terwyl ons lofprys en aanbid nie. Ons denke moet verander, ons verwagtinge moet verander en ons geloof moet verander. Ons kan gedurende die komende weke die hele nag en heeldag bid en uiterlik entoesiasties vertoon, maar as daar geen verwagting in ons harte is nie, sal daar geen seën wees nie.

Die dissipels van Jesus het, in Sy opdrag, in Jerusalem gewag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Oor ’n tydperk van 50 dae het hulle hulleself voorberei totdat die atmosfeer dik was van afwagting. Ons kan dieselfde doen, want God is nie ’n aannemer van ’n persoon nie. Die kerke open weer môre en gebedsgroepe kan byeenkom vir intersessie. Nou is die vraag by baie mense, hoe sal God ons land verander as daar so baie is wat nie glo nie of nie wil bid nie? Ons kan uit die geskiedenis leer hoedat groot herlewings telkens begin het deur slegs ’n paar manne wat bereid was om die atmosfeer te verander:

Die 1857 herlewing in Amerika

In 1857 was die ekonomie in Amerika op ’n baie slegte plek. Baie mense het hulle werk verloor en oral het besighede gesluit. Sake het sleg gelyk en baie gesinne was op die rand van hongersnood.  Klink dit bekend? Hoewel die kerke oop was, was daar nerens plek waar mens tydens middagete gou kon bid of afsonder nie.  ’n Man met die naam van Jeremiah het deur die Heilige Gees gelei gevoel om te begin bid: Let wel – èèn man. In die hoop dat ander saam met hom sou bid, het hy ‘n nota in die venster van ‘n kantoor in Fultonstraat in New York vertoon wat gelui het: “As iemand belangstel om vir herlewing te bid, kom bid dan saam met my.” Die eerste dag het hy alleen gebid . Toe begin ander by hom aansluit totdat die kamer te klein geword het. Die las vir herlewing het begin versprei – totdat honderde die gees van voorbidding en smeking gevang het. Die land se ekonomie het verder versleg en tot 30 000 mense het hulle werk verloor in die stad New York alleen. Binne ’n paar weke was daar meer as 150 gebedsgroepe in die stad.

Hoe groot het dit geword? Een bron berig dat ‘n man wat van Omaha, Nebraska na Boston, Massachusetts, gereis het, sê  dat hy in die dorpe waardeur hy gereis het, daar ‘n gebedsbyeenkoms in elkeen was. Hy het gesê dat dit basies ‘n deurlopende gebedsbyeenkoms was, en dat die afstand waarskynlik ongeveer 1500 kilometer is. Sommige mense skat dat ongeveer 2 miljoen Amerikaners gedurende hierdie herlewing Christene geword het. Die Heilige Gees het soos ’n magtige wind gewaai en bonatuurlik verandering gebring.

Die Ulster Herlewing

Vier jong mans in County Antrim, Noord-Ierland, het in 1859 in ‘n skoolsaal saam begin bid dat God se magtige wind oor hulle land sou waai. Let weereens op: Vier jong manne – nie duisende nie.  Nadat ’n sangklas spontaan in ’n gebedsbyeenkoms verander het, het die Heilige Gees se wind begin waai. In skure, skole en privaat huise is gebedsbyeenkomste gehou en deur baie mense bygewoon. In die stad  Ballymena het dit gelyk asof die hele stad skielik geestelik ontwaak het. ‘Die probleem was voorheen om mense in die kerk te kry’, het een predikant geskryf, ‘maar die probleem is nou om hulle uit te kry.’ Telkens sou eredienste net gevorder het tot by die openingsgebed voordat die mense in trane begin roep het na God, baiekeer tot in die vroeë oggendure. Die herlewing het daarvan begin versprei tot die sosiale samelewing van die ganse Ierland daardeur beïnvloed was.

Wat kan jy doen?

Op Pinksterdag het die Heilige Gees kragtig gemanifesteer soos tonge van vuur, en mense het in ander tale met diegene wat rondom die gebou versamel was, gepraat. Die Heilige Gees het ’n kragtige herlewing begin. Ek wil eindig deur te fokus op ons deel, dit wil sê wat ons kan doen om deel te wees van die magtige wind van die Heilige Gees. Hoe kan ons onsself beskikbaar stel aan God om deur die Gees gebruik te word? Ek het ’n paar dinge neergeskryf:

  1. Nader tot God. Ons lees in Jak 4:8, ‘Nader tot God en Hy sal tot julle nader.’ Ons kan dit doen deur gebed en deur te begin om gedissiplineerd Bybel te lees.
  2. Belydenis van sonde. Bely alles wat die Heilige Gees onder jou aandag bring. Moenie onvergifnis of bitterheid in jou hart hou nie, want dit verhinder die werkinge van die Gees van God.
  3. Bestudeer die Woord van God en veral die woorde van Jesus, wat die Heilige Gees in staat sal stel om dit wat in jou hart is te gebruik (Psalm 119: 11). Hy herinner ons aan God se Woord wat in ons harte versteek is daarom te gebruik op die regte oomblik, so verander die atmosfeer van jou hart met die Woord van God.
  4. Word deel van die gemeenskap van die liggaam van Christus. As die Gees in krag beweeg, kom Hy na waar mense in eenheid is. Dit hoef nie groot byeenkomste te wees nie; dit moet net wees waar mense in eenheid saam byeen is. Moet asseblief nie dink dat jy die Christelike lewe op jou eie kan doen nie. Word deel van ’n geestelike familie waar julle saam kan bid.
  5. Doen slegs dit wat jy weet. Gehoorsaam dit wat duidelik in die Skrif is, en soek God vir die res. Een van die dinge oor die Heilige Gees wat Jesus aan ons belowe het, is dat Hy ons Leidsman en ons Leermeester is. Baie herlewings het begin met net een of twee mense wat begin om aan die voorwaardes te voldoen, hulself te verootmoedig en om hartstogtelik te bid.

Slot

 Die herlewing wat in die vroeë 1800’s deur New York versprei het, was ‘n direkte gevolg van die gehoorsaamheid van mense om in gebed tot God te nader. Mense soos ek en jy kan ook hier, vandag – in ons land ’n verskil maak. Al wat ons moet doen, is om die atmosfeer te verander. God wil hê dat ons as gelowiges sal honger en dors na Hom. Verander jou fokus, weg van die regering se regulasies en die toestand van die land – en begin fokus op Hom. Ek plaas vandag ’n nota in my venster: “As iemand belangstel om vir die magtige wind van die Heilige Gees te bid, kom bid dan saam met my.” Amen.

2 thoughts on “Soos ‘n Magtige Wind

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.