In ‘n tradisionele Joodse huisgesin tydens Paasfees plaas die vader van die huis, drie ongesuurde broodjies (matzot) in ‘n doek. Die middelste van die drie stukke is gebreek. Een deel word met die oorblywende twee broodjies in ’n doek toegedraai, en die ander gebreekte deel word versteek.

Die Joodse volk het baie sienings oor die simboliek daarvan, maar vir Christene en ook vir die Messiaanse Jode wat Jesus as Messias aanbid, is daar geen verwarring oor wat dit simboliseer nie. Die drie stukke brood simboliseer Vader, Seun en Heilige Gees. Een van hulle is gebreek – Jesus, en is in ‘n doek toegedraai – wat ons herinner aan die grafdoek wat gebruik was om Jesus se liggaam mee toe te draai.

Vandag is Goeie Vrydag, die dag wat ons vier ter herinnering van die dag toe Jesus vir ons sondes gesterf het. Die Heilige Gees het my aandag getrek na Jesus se liggaam wat soos brood aan ons gegee was. In Johannes 6:35 het Jesus gesê: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.” Dit was die eerste van die Here Jesus se “EK IS” aansprake in die Evangelie van Johannes. Om te verstaan ​​wat Jesus gesê het, moet ons eerste teruggaan na Eksodus 3, waar die Here aan Moses verskyn het by die brandende bos. Dit was in hierdie tyd dat die Here die eerste keer openbaar het dat Hy die groot EK IS, is:

Ex 3:13-14  Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord?  (14)  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

In Hebreeus is die naam ‘EK IS’ Jehovah of Jahweh. Hierdie naam vir God kom 6,823 keer voor in die Ou Testament. Die presiese uitspraak en spelling het verlore gegaan, omdat dit so heilig beskou is dat skrifgeleerdes en onderwysers dit nie eers sou uitspreek of heeltemal sou uitskryf nie. In plaas daarvan sou hulle die Hebreeuse letters skryf wat gelyk is aan ons letters JHWH. In baie van ons Bybels verskyn dit as ‘die HERE’, geskryf in hoofletters.

In Johannes 6:35 maak Jesus sy eerste “Ek is” stelling toe Hy sê: “Ek is die brood van die lewe…” Die groot EK IS, HET gesê, “EK IS die brood van die lewe…”.

Terwyl ek navorsing gedoen het vir vandag, toe ek op hierdie punt gekom het, het gevra, ‘Jesus, ek verstaan dat U die brood van die lewe is; maar hoekom het U my aandag hierop gevestig?

Die vermeerdering van die  brood

Soekend na wat Jesus vir my wil sê, het ek toe die hoofstuk van die begin af gelees. Dit het my heel eerste opgeval dat die hele hoofstuk oor kos – en veral brood – handel. Heel eerste was daar die wonderwerk toe Jesus die skare van 5000 gevoed het. Ek het daaroor begin nadink: Hoe het die brood gelyk? Hoeveel brood was nodig om vir 5000 mense kos te gee? En wie sou daarvoor betaal? Fillipus het vir Jesus gesê dat selfs die dagloon van 200 mans nie eers genoeg brood vir almal sou kon koop nie. ’n Denarius was die dagloon van een man en nie eers 200 denarii sou genoeg wees nie. Buitendien, die naaste dorp was vêr en watter bakkery hou brood vir 5000 mense sommer gou daar in sy spens? Nie eers vandag sal jy sommer ’n bakkery kry wat vir 5000 brode kan gee sonder dat jy vooraf gereel het nie. Toe gebeur die wonderwerk en die Brood van die Lewe gee vir die mense brood – Hy vermeerder die 5 brode.

Die brood wat die skare gevoed het

Die Bybel sê  vir ons dat dit garsbrode was. Brood was hoofsaaklik van twee hoof bestandele gebak: Fynmeel brood (Amper soos die brood wat ons vandag ken) en garsbrood. Gars is grof en word vandag hoofsaaklik gebruik vir veevoer. Omdat dit moeiliker verteer voel jy langer versadig voordat jy weer honger raak. Garsbrood was die ‘arm man se brood’ in die Nuwe-Testamentiese tye. Drie tot vyf sulke brode was genoeg om ’n familie vir ’n dag lank te voed – afhangende natuurlik van die grootte van die familie.

Ek is oortuig daarvan dat die kind wat die vyf brode en twee visse gebring het, se ouers heel waarskynlik naby aan Jesus hulle gestaan het en heel moontlik die gesprek gehoor het. Die hoeveelheid kos ter sprake – genoeg om ’n familie vir een dag te voed – laat my dink dat hulle beplan het om die hele dag by Jesus deur te bring en dat hulle daarom genoeg padkos vir die gesin ingepak het. Hulle het toe die kind met die kos na vore gestuur waar hy met die dissipel Andreas gepraat het en die kos vir hom gegee het.

Fillipus het gesê dat nie eers tweehonderd denarii genoeg sou wees om soveel brood te koop nie. Hy het heel waarskynlik gou die som in sy kop gemaak – ’n garsbrood het tussen ’n ½ en  ¾ van ’n denarius gekos en elke twee persone kon ’n brood deel; selfs 200 denarii se brood sou nie genoeg wees om vir almal te voed nie. Daarby was daar nog die kwessie van ’n bakkery in klein dorpie wat genoeg brode op kort aanvraag sou gehad het om aan die vraag te voorsien.

Brood en Jesus se vlees

Die volgende dag het die skare teruggekeer na Tiberias, maar Jesus was nie daar nie. Hulle het hom toe in Kapernaum opgespoor, waar ons in vers 26 lees dat Jesus hulle baie reguit geantwoord het:

Joh 6: “…julle soek My nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het.”

Hierin het ek die leidraad gesien van wat ek glo wat Jesus se boodskap is. In die daaropvolgende paar verse argumenteer hulle met Jesus en soek nog ’n teken van Hom maar in ons teksvers vir vandag, vers 35, antwoord Jesus en sê onomwonde: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.

’n Rukkie later, in verse 48 -51 herhaal Jesus Sy stelling weeeens:

Joh 6:48-51  Ek is die brood van die lewe.  (49)  Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe.  (50)  Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie.  (51)  Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.

Hierdie stelling was vir Jesus ongelooflik belangrik, want kort daarn het Hy dit ingestel as deel van die Nagmaal sodat dit ons telkens daaraan kan herinner.

Hoekom sê  Jesus dat Hy die lewende Brood is?

Ek glo dat ons die antwoord kry in Joh 6:33  “Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee.”

Hoekom sê  ek so? Ek glo dat die oorgrote meerderheid mense wat ek ontmoet het, iets het wat ek ‘’n groot gat’ of ’n ‘bodemlose put’ noem. Elkeen probeer daardie leemte op sy manier vul. Sommige doen deur ’n aanhoudende string bedmaats, ander deur ’n oormaat drank of rook of ooreet of koop of watter tipe verslawing ook al. Dan is daar weer diegene wat die leemte probeer vul deur baie geld of baie mag te bekom. Baie van hulle sal na etlike jare vir jou kan sê dat, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, daardie gat kan nie gevul word nie. Daar is altyd iets wat jou jaag na die volgende ding.

Dink maar mooi daaroor na, die mens se natuur is so. Is jy so arm dat jy moet loop waar jy wil wees? Dan beny jy die man op die fiets wat so lekker gemaklik verby jou trap. Het jy uiteindelik so ’n fiets, dan is jy nie tevrede nie, nee – dan beny jy die man in daardie klein motortjie wat so lekker verby jou ry. Het jy uiteindelik so ’n motortjie, dan beny jy die suksesvolle sakeman in daardie groot, gemaklike gesinsmotor. Jy kry dalk daardie duur sportmotor wat jy al so lank begeer, maar jy sit nog skaars in hom dan dink jy al weer aan die volgende een.

Die gat binne jou kan net nie gevul word nie. Die honger bly konstant, al eet jy hoeveel garsbrode en visse. Môre is jy weer honger. John Eldredge, die wêreldbekende skrywer van die boek Wild at Heart, sê 

Why don’t men play the man? Why don’t they offer their strength to a world desperately in need of it? For two simple reasons: we doubt very much that we have any real strength to offer, and we’re pretty certain that if we did offer what we have it wouldn’t be enough. Something has gone wrong and we know it.

Dan volg hy dit op met hierdie belangrike stelling:

 A man’s search for validation is the deepest search in his life. Even if he can’t quite put it into words, every man is haunted by the question, “Do I have what it takes?”

Dieselfde is waar met vrouens. Hoor wat sê  hy oor die vrouens:

What is fueling that? Our search for delight. Like a man’s search for validation, this is the deepest search in a woman’s life. But ours is distinctly feminine. Even if we can’t quite put it into words, every woman is haunted by the question,“Do you delight in me? Will I be chosen, wanted, seen, fought for?”

Net jou maker of jou skepper kan daardie tipe waarde aan jou gee. Wanneer jou maker daardie vraag vir jou antwoord, sal jy tevrede wees. Dan sal daardie bodemlose put binne jou uiteindelik gevul wees. Nou kan ons op twee maniere hierna kyk:

  • Jou aardse maker is jou pa. Omdat hy jou gemaak het, ken net hy die antwoord op daardie twee vrae gee. Dink bietjie daaroor na vrouens, as John Eldredge vra,

Why do you suppose that when little girls win an award, have their first recital, or dress up in ballroom gowns from mother’s closet, they want daddy there to see?

En manne:

Why do you suppose that when a boy learns to ride his bike with no hands or do his first back flip on a trampoline or hit his first home run, he wants his dad there to see it?

Dit is omdat jou maker jou waarde aan jou gee. Wanneer jou maker dit nie doen, is daar ’n gat binne-in jou wat net nie gevul kan word nie. En ons word groot in ’n vaderlose generasie. Die harte van die vaders is nie by hulle kinders nie en die harte van baie kinders is nie by hulle vaders nie.

  • Jou skepper is God. Omdat Hy jou uiteindelik ontwerp het en besluit het hoe jy gaan lyk en hoe jy gaan dink en optree, is Hy die uiteindelik die enigste Een wat waarde aan jou kan gee. Daarom, glo ek, sê  Jesus hierdie baie belangrike ding in Joh 6:33  “Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee.”

Daarom, wanneer jy van daardie Brood eet – sal die gat binne-in jou gevul wees. Jy sal nie weer honger word nie, want jou Skepper het waarde aan jou gegee. Hy het jou lief genoeg gehad, selfs nog voordat jy gebore was as ’n fisiese mens; om vir jou sondes te sterwe.

KONKLUSIE

Toe, toe ek dit verstaan, toe kon ek rus. Die gat binne my was gevul. Die put was vol, my hart was tevrede. Ek is nie sommer net ’n hierjy nie. My Skepper het gekom sodat ek Brood kon eet wat lewe gee. Ek bestaan nie net meer nie. Ek lewe, want ek het waarde. Ef. 2:10 sê  dat ek geskape is om in die goeie werke te wandel wat God vir my voorberei het. Ek lewe, want my Skepper het opgestaan en Hy lewe!

En wat van jou? Het jy jou ook daardie gat binne-in jou? Is jy die heeltyd soekend maar jy weet ook nie na wat nie? Jaag iets jou? Dalk het jy nodig om vandag nagmaal te gebruik en wanneer jy die broodjie eet en die drankie drink, om Jesus se woorde te onthou in Johannes 6:35 “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.

 Amen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.