Ons onthou vandag met dankbaarheid dat dit op 31 Oktober 1517 was toe Martin Luther, volgens oorlewering, sy 95 tesisse vasgespyker het aan die kerk se deure op die dorpie Wittenberg in Duitsland.

Voortspruitend hieruit het die sogenaamde 5 Solas ontstaan wat Luther beklemtoon het:

  1. Sola Scriptura (“Uit die Skrif alleen”): die Bybel alleen is ons hoogste gesag.
  2. Sola Fide (“Uit Geloof alleen”): ons word alleen gered deur geloof in Jesus Christus.
  3. Sola Gratia (“Uit Genade alleen”): ons word gered deur die genade van God alleen.
  4. Solus Christus (“Uit Christus alleen”): Jesus Christus alleen is ons Here, Verlosser en Koning.
  5. Soli Deo Gloria (“tot die heerlikheid van God alleen”): Ons leef vir die heerlikheid van God alleen.

Daar is ’n ou fabel wat vertel word oor twee spinnekoppe – ’n moeder spinnekop en haar seun. Die verhaal gaan dat die moeder spinnekop ’n pragtige web gespin het. Die hele web het egter gehang aan ’n enkele draad wat verbind was aan ’n tak hoog bo die web. Op ’n dag het die seun kom besoek aflê. Hy het die pragtige web gesien maar die enkele draad boaan die web het hom geirriteer sodat hy dit afgebreek het. Daarop het die spinnekoppe en die web na die grond getuimel waar dit onherstelbaar beskadig gelê het.

Uit die Solas van Luther is daar ’n besondere een wat vir my die draad is waaraan die hele web hang; dit is die een wat bekend is Sola Fide – Uit Geloof Alleen. Ons lees in

Ef 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit [die geloof om gered te word, is] nie uit julleself nie: dit [die geloof om gered te word] is die gawe van God;  (9)  [julle is dus gered] nie uit die [jou eie] werke nie, sodat niemand mag roem [dat hy homself gered het sonder Christus] nie.

Hoe kan ons gered word? Die antwoord is; uit geloof alleen en nie uit jou eie werke (pogings om jouself te red deur goeie dinge te doen) nie. Dit is wat Sola Fide beteken.

Die Elemente van Sola Fide

Die geloof tot redding wat God aan ons geskenk het die dag toe ons wedergebore is, het drie elemente wat ons kan onderskei:

  1. Kennis (Latyns notitia);
  2. Instemming, (L., assensus); en
  3. Vertroue (L., fiducia).

Kennis (noticia) van die evangelie lei ons tot oortuiging dat die evangelie die waarheid is. Dit lei weer tot instemming (assensus) met die waarheid, en hierdie instemming lei ons laastens na persoonlike vertroue of geloof (fiducia) in Jesus Christus vir ons redding.

Kennis (Noticia)

Die eerste element van geloof is kennis. Ons Christelike geloof is nie naïewe onkunde nie. Sola Fide vertrou nie op jouself en vertrou nie op positiewe denke of ‘n mens se kerk nie. Sola Fide geloof is om te vertrou op Jesus Christus alleen dat ons gered kan word. Daarom het ons kennis van die evangelie of goeie nuus van Jesus Christus nodig. Sonder daardie kennis kan ons nie geloof hê nie omdat Rom 10:17 sê dat “geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.” Geloof kom deur die evangelie feite te hoor wat verkondig is deur een gestuur in opdrag van Christus.

Daarom moet ons inligting hê. Dit is waarom kerke wat nie die evangelie verkondig nie, nie kennis gee wat mense tot geloof sal lei nie. Ek het al menigte kere gehoor dat, wanneer ek met iemand oor sy of haar geloof wil praat, daardie persoon iets sal antwoord soos, “Ek het my kerk en ek weet wat ek glo, baie dankie.” Die persoon sal dit met ’n finaliteit sê wat bedoel is om die onderwerp net daar te beeïndig. Dit laat my altyd dink aan ‘n storie wat James Boys vertel het:

‘n Man was glo ondervra deur ‘n groep kerkbeamptes voordat hulle hom sou aanneem as lidmaat van die kerk. Hulle het hom gevra wat hy van sy verlossing geglo het, en hy het geantwoord dat hy geglo het wat die kerk geglo het. “Maar wat glo die kerk?” het hulle gevra. “Die kerk glo wat ek glo,” het hy geantwoord. Hulle het weer probeer: “Nou wat glo jy en die kerk?” Die man het vir ‘n oomblik daaroor gedink en toe glo geantwoord, “Ons glo dieselfde ding.” Die gebrek aan kennis oor die evangelie van Christus, was duidelik in hierdie mense se antwoorde sigbaar.

Christenskap is ‘n redelike geloof gebaseer op kennis. Dit is nie ‘n sprong in die duisternis van irrasionaliteit nie. Dit is gebaseer op God se openbaring van Sy groot en kosbare beloftes. Dit is gebaseer op wat God in Jesus Christus vir my en jou gedoen het.

Instemming (assensus)

Die tweede element is instemming of assensus. Ons kennis van die feite van die evangelie beweeg ons nou na oortuiging en instemming, wat beteken dat ons saamstem dat die evangelie waar is – dat Jesus Christus Verlosser en Here is, dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat ons gered kan word deur op Hom te vertrou. Blote instemming beteken egter nie noodwendig vertroue of geloof nie. Ek kan bv. saam met jou stem dat jy veilig op ’n tou oor ’n afgrond kan loop, maar dit beteken nie dat ek saam met jou op daardie tou gaan loop nie, al is jy ook hoe goed. Nee, daarvoor is daar meer as net blote instemming nodig.

Geloof (fiducia)

Assensus of instemming is nie geloof nie. Instemming moet beweeg na vertroue of geloof, anders is dit dood of, soos hulle sê, die Duiwel se geloof. Het jy geweet dat die Duiwel ortodoks is? Hy glo in die Skrif. Hy het kennis van God en stem selfs saam met hierdie kennis. Dit is waarom die derde aspek van Sola Fide geloof so belangrik is. Sola Fide geloof in sy wese is ’n totale vertroue in Christus vir ons redding. Ons moet op Jesus Christus alleen vertrou vir ons redding en onsself nou en vir altyd aan hom toevertrou. Ons vertrou nie op onsself of enige menslike of engelagtige hulpbronne nie, maar in Jesus Christus alleen as ons Verlosser en ons onderwerp ons aan Hom as ons Here, sodat ons gered kan word.

Die ’Battle of Brittain’

Wanneer ons hierdie drie elemente saamtrek tot een geheel, dan het ons ’n geloof wat lewendig geword het. Een van my gunsteling onderwerpe om oor te praat is waar ’n hele nasie hulle geloof op God gevestig het en hoedat Hy bewys het dat die beginsels van die Bybel vandag nog waar is. Die nasie waarna ek verwys, is Brittanje. Hoewel dit vandag nie meer so is nie, was dinge anders in die WWII. Deur ’n reeks van sewe gebedsdae op strategiese tye uit te roep, was gebed as ’n kragtige en fisiese wapen baie effektief aangewend teen die vyand. Ek vertel graag kortliks oor die eerste drie dae van gebed:

Toe Brittanje naby aan ’n nederlaag was tydens die 2de Wêreldoorlog, en die hele Britse weermag vasgekeer was by Dunkirk, het George die 6de het die eerste nasionale dag van gebed afgevaardig wat gehou was op 26 Mei 1940. In ‘n nasionale uitsending het hy die nasie beveel om terug te keer na God en te pleit vir goddelike hulp. Miljoene mense regoor die Britse eilande het na kerke gestroom en gebid vir verlossing. Twee gebeurtenisse het onmiddellik hierop gevolg: Eerstens het ‘n sterk storm ontstaan oor Dunkirk wat die Luftwaffe, wat duisende soldate op die strande kon doodmaak, effektief gestrand het. Tweedens het daar, in teenstelling met die storm, ‘n groot kalmte neergedaal oor die kanaal, wat toegelaat het dat honderde bote kon oor seil en daar deur 335 000 soldate gered was, eerder as die beraamde 20-30 000. Van toe af het mense verwys na wat gebeur het as “die wonderwerk van Dunkirk”.

Die tweede dag van gebed was Sondag 11 Augustus, 1940. Dit was ‘n nasionale jeugoproep tot gebed. Die koning het al die jongmense geroep om te bid. Onwetend wat vir hulle voorlê, het die jeug tot God geroep. Die volgende week het Veldmaarskalk Goering fase 1 van die ‘Battle of Brittain’ begin. Teen alle verwagtinge in, het die relatief klein Britse mag van Spitfires en Hurricanes, 180 Nazi-bomwerpers oor Suidoos-Engeland afgeskiet. Die tempo van onderskepping was ver bo enigiets wat verduidelik kan word deur logika of deur radar, het Brittanje se eie Hoof van die Lugmag gesê.

Die volgende nasionale dag van gebed was minder as ‘n maand later, op 8 September 1940. Deur ‘n volgende dag van gebed sou gou weer uit te roep, het gewys hoe desperaat die situasie in Brittanje was. Die antwoord was weer byna onmiddellik. ‘n Meer vasberade Nazi-lugaanval is geloods en hierdie keer is vyf vegvliegtuie gestuur om elke een bomwerper gedurende die volgende week te vergesel. Tog, teen alle verwagtinge in, was soveel as 185 Nazi vliegtuie neergeskiet.

Dr. Victor Pearce vertel dat Goering sukses verwag het en in afwagting het Hitler die aanvalsvaartuie vir die inval van Brittanje by Bremen voorberei. Hy sê verder dat hy in sy notas wat in daardie tyd geneem was, sien dat ‘n geweldige storm presies op daardie tyd in die kanaal en Noord-see die aanvalsvaartuie uitmekaar uit gewaai het. Die gevolg was dat die inval van Brittanje onbepaald uitgestel was. Dit het vir Brittanje tyd gekoop om meer wapens te vervaardig en hulle uitgeputte magte te laat rus.

Redding is nie slegs op geestelike vlak nie

Een van die lekkerste ervarings van my geloofspad was om te leer dat my geloof nie beperk is tot vervelige Sondagdienste of Bybelstudies op tye wanneer ek ander dinge kon gedoen het nie. Nee, ek het geleer dat my geloof meer is as net ’n geestelike of teoretiese ervaring. Ek het geleer dat ek fisies op Jesus Christus kan vertrou in my daaglikse lewe om my ook te red in fisiese verband. Jesus red nie net nie, hy help ons ook met ons geestelike, sielkundige en fisiese behoeftes. Wat meer is, is dat ek geleer het dat Jesus ’n werklike Wese is wat ongelooflik belangstel in die detail van ons lewens. Al wat Hy vra, as dat ons Hom sal vertrou.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.