Ons is besig met ’n reeks oor wat bekend staan as ‘Die Doktrine van Christus’ en ons teksverse is uit

Heb 6:1-2  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,  (2)  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.

Ek wil vandag kyk na die lering oor die opstanding uit die dood. Die eerste vier beginsels in Heb. 6:1-2 het meestal te make met die huidige wêreld en wat gebeur in die huidige wêreld – die fisiese wêreld rondom ons. Die volgende twee beginsels is ook saam; die opstanding uit die dood en die ewige oordeel. Ons leef tans in ‘n realm waar tyd bestaan, dog is tyd maar ‘n klein dingetjie in vergelyking met die wêreld van die ewigheid waar God woon, en daarom wil ek begin met die lering oor die opstanding uit die dood.

In die Bybel is daar ‘n hele aantal mense wat uit die dood opgewek is. In Markus 5 bedien Jesus ‘n klein dogtertjie. Haar vader het Jesus geroep omdat die meisie baie siek was en op sterwe gelê het. Ons lees vanaf vers 39:

Mark 5:39-43  En toe Hy binnegaan, sê Hy vir hulle: Waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap.  (40)  En hulle het Hom uitgelag. Maar Hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by Hom was, en ingegaan waar die kind lê.  (41)  Toe gryp Hy die hand van die kind en sê vir haar: Talíta, koemi! wat, as dit vertaal word, beteken: Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!  (42)  En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was twaalf jaar oud. En hulle was uitermate verbaas.  (43)  En Hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie, en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word.

In Joh 11 vanaf 38 lees ons hoedat Jesus se vriend, Lasarus, gesterwe het. Sy liggaam het alreeds begin ontbind toe Jesus hom uit die dood opgewek het. In die Ou Testament lees ons van Elia wat se geraamte bene so vol krag was dat, as iemand daarop geval het, hy weer opgewek was uit die dood. Ons lees ook in die Nuwe Testament hoedat Petrus ’n jong meisie uit die dode opgewek het; en hoedat Paulus ’n jong seun uit die dode opgewek het.

Hier is iets belangrik om op te let: Al hierdie mense wat uit die dood opgewek is, het almal fisies gesterf en weer opgestaan, so wanneer die Bybel vir ons oor die beginsel van die opstanding uit die dode leer, dan moet daar iets wees wat veel verder gaan as net om te sterwe en weer op te staan.

Christus, die eerste uit die opstanding van die dode

Ons lees in

Hand 26:23  dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en ‘n lig aan die volk en die heidene sou verkondig.

En dan in

1 Kor 15:20  Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

Ons het dan nou net gelees en gehoor hoedat die Bybel vertel van baie ander mense wat ook gesterwe het en uit die dode opgestaan het. Hoe is dit dan dat Jesus genoem word, ‘die eerste uit die opstanding van die dode’?

Sy liggaam was anders

In al die ander gevalle het die mense wat uit die dood opgestaan het, se gees weer terug in hulle liggame gekom. Hulle het wakker geword, was gerestoureer tot gesondheid en het met hul lewens aangegaan. Daar was egter iets oor Jesus se opstanding wat heeltemal anders was. Die eerste ding wat ons opmerk, is dat die oorspronklike liggaam waarin Hy geleef het toe Hy aan die kruis gesterwe het, heeltemal verander het. Die krag van God het sy liggaam verander sodat dit nie meer beperk was soos ‘n fisiese liggaam tot die fisiese realm nie. Die liggaam wat Hy nou gehad het, het ongewone eienskappe gehad. Hier is ’n paar voorbeelde:

Mark 16:12  En hierna het Hy in ‘n ander gedaante verskyn aan twee van hulle terwyl hulle loop, op pad in die veld.

Luk 24:30-31  En toe Hy met hulle aan tafel was, neem Hy die brood en dank; en Hy breek dit en gee dit aan hulle.  (31)  Toe is hulle oë geopen en hulle het Hom herken, en Hy het uit hulle gesig verdwyn.

Luk 24:36-40  En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle: Vrede vir julle!  (37)  Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle ‘n gees sien.  (38)  En Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op?  (39)  Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.  (40)  En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete.

Hierdie verse lig die sluier so effens oor hoe ons liggame sal lyk en wat dit sal kan doen na die opstanding. Dit sal steeds herkenbaar wees as ons self, maar dit sal van gedaante kan verander en verskyn/verdwyn (beweeg tussen die fisiese en geestes -realms) volgens wil. Ons lees op verskeie plekke dat Jesus saam met dissipels geëet het in Sy verheerlikte liggaam. Daaruit kan ons aflei dat mens sal kan eet as mens wil, maar dat voedsel nie meer nodig sal wees vir die liggaam se voortbestaan nie. Dit stem ooreen met

1 Kor 15:44  ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

Eerste van vele

Vervolgens hierop, die antwoord op die vraag oor hoe Jesus dan die eerste was van die opstanding uit die dode? Hierdie antwoord vind ons rondom die gebeure tydens en kort na Jesus se kruisiging:

Mat 27:50-54  Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.  (51)  En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;  (52)  en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.  (53)  En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.  (54)  En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: Waarlik, Hy was die Seun van God.

Ons lees dat toe Jesus gesterwe het, het die grafte oopgegaan. Dan, drie dae later, na Jesus se opstanding – het baie van hulle (let wel nie almal nie) uit hulle grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Hulle liggame sou verskil het van die liggame van diegene wat voor Jesus se opstanding uit die dood opgewek was – hulle het vir ’n tyd gelewe en toe weer gesterwe, maar hierdie groep, waarvan Jesus die Eerste Opgestane was met ’n verheerlikte, onsterflike Liggaam, het aan baie in Jerusalem verskyn. John Gill meen in sy gesaghebbende kommentaar oor hierdie verse dat hy meen hulle het saam met die engele by Jesus aangesluit met Sy opvaarding na die hemel.

 

Die opstanding uit die dode is fundamenteel tot ons geloof

Geloof in die opstanding uit die dode is totaal fundamenteel tot die Christelike geloof, daarom verskyn dit as een van die Doktrines van Christus. As gevolg van hierdie, leer ons in 1 Kor 15: 13 -16

1 Kor. 15:13-17  As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.  (14)  En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof;  (15)  en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Hy Christus opgewek het, wat Hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie.  (16)  Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie;  (17)  en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes;

Wat Paulus sê is dat, as Jesus Christus nie uit die dood opgestaan het nie,

  • dan kan jou sondes nie vergewe word nie
  • dit sal ‘n vermorsing van tyd om in Hom te glo, omdat Hy dood sou wees soos almal anders.

Ons leer ook dat dat as daar geen opstanding is nie, het die Christelike geloof geen hoop vir enigeen nie – maar daar is ‘n opstanding. Jesus Christus het uit die dood opgestaan. Hy sal weer kom, en daarom het ons ‘n groot hoop.

Deurdat Jesus Christus uit die dood opgewek is tot die ewige lewe in ’n onverganklike liggaam, het God bewys dat Hy die Seun van God was. Die politieke leiers en godsdienstige leiers van die dag het gesê dat hy nie die Seun van God is nie. Hulle het hom gedood maar God het Hom weer laat opstaan en daardeur bewys dat Hy die Seun van God is deur die opstanding.

Rom 1:3-4  aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid  (4)  en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here

In Romeine 10:9 sê vir ons dat as jy met jou hart glo en met jou mond bely dat God vir Jesus uit die dood opgewek het, jy gered sal word. Geloof in die fisiese dood en fisiese opstanding van Jesus Christus is m.a.w. fundamenteel tot Christenskap.

Rom 10:9  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word

Baie ander godsdienste het stigters. Almal van hulle is egter dood en niemand het weer opgestaan uit die dood nie. Daar is net Jesus Christus – net in die Christendom het ons Stigter gesterf het om ons onthalwe, en daarna weer opgestaan uit die dood.

Wat gebeur dan wanneer ons sterwe?

Onmiddellik nadat jy gesterf het en jy ‘n gelowige is, so leer die Bybel vir ons in Lukas 16, bring die engele jou na die teenwoordigheid van die Here. Jy word verwelkom in die hemel, en jy is daar tot en met die dag van die opstanding van die dode. As jy ‘n persoon is wat Christus verwerp het of anti-God gewandel het, sal God jou besluit respekteer en Homself afsonder van jou volgens jou wens. Vervolgens sal die gees van die dood van jou besit neem en jy kan daarna nooit in die teenwoordigheid van God wees nie. Jy sal van Hom geskei wees vir alle ewigheid. Die Bybel leer vir ons dat ons almal eendag sal opstaan uit die dood – die dood is ’n tydelike toestand. Die Ewige Oordeel volg na die opstanding uit die dode, maar daaroor gesels ons volgende keer meer.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.