Ek wil vandag ’n bietjie gesels oor vestings. Ons fokus op

2 Kor 10:3-5  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;  (4)  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,  (5)  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus

2 Cor 10:3-5  For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:  (4)  (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)  (5)  Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;

In die antieke wêreld sou ‘n voorspoedige stad nie net ‘n muur rondom homself bou nie, maar ook een of meer vestings. ’n Vesting was ‘n versterkte toring gebou in die muur rondom die stad, wat so sterk was dat selfs al sou die vyand deur die muur van die stad breek, die vesting steeds verdedig kon word met relatief min soldate. As die vesting ingeneem was, was dit natuurlik die einde van die stryd. Vanaf die oomblik dat ‘n persoon gebore is, poog ons vyand, die Satan, ook om vestings in ons gedagtes te bou.

‘n Vesting kan ‘n bron van beskerming vir ons teen die Duiwel, soos die geval was toe die Here soos ’n vesting geword het vir Dawid. Aan die ander kant kan ‘n vesting ook ‘n bron van verdediging vir die Duiwel se invloed in ons lewens wees, waar demoniese of sondige aktiwiteite eintlik beskerm word binne ons gedagtes. Die Apostel Paulus definieer vestings as verbeeldingsvlugte en gedagtes wat opgewerp word teen die kennis van God. Dit is enige soort van denkwyse wat dit self verhef bo die kennis van God, wat aan die Duiwel of sonde ‘n veilige plek van invloed in ‘n individu se gedagtelewe gee.

Dit is belangrik om te verstaan dat wanneer ons praat van vestings, ons nie oor lukrake gedagtes of sosiale sondes praat nie. Ons praat oor areas in jou lewe waar jy in slawerny is en ‘n harde tyd het om van los te breek. Vestings kom veral vanuit wêreldse invloede en denkwyses (1 Joh 5:19).

Kinders word, veral in vandag se tye, groot onder die invloed van ’n ongelowige wêreld waar hulle blootgestel word aan ‘n bestendige stroom van inligting en ervarings wat hulle persepsies vorm.

Baie van die vestings in ons gedagtes is die gevolg van ‘n reeks onheilige gedagtes en gebeurtenisse wat in ons lewens gebeur het tydens ons vormingsjare. Kinders word, veral in vandag se tye, groot onder die invloed van ’n ongelowige wêreld waar hulle blootgestel word aan ‘n bestendige stroom van inligting en ervarings wat hulle persepsies vorm. Dit is die rede waarom die Bybel sê dat ons gedagtes hernu moet word sodra ons wedergebore word.

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Die afbreek van vestings is deel van ons stryd

Die Bybel leer ons dat elke gelowige in ’n geveg betrokke is teen die wil van sy vlees en teen die bose magte van die duisternis:

Ef 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Met offensiewe oorlogvoering breek ons die vestings af wat in ons gedagtes gevorm was deur misleiding en beskuldigings, en met defensiewe oorlogvoering bewaar ons onsself teen die taktieke en skemas van die Duiwel.

 

Om effektief te wees in ons stryd, het ons eers nodig om die basiese konsep van geestelike oorlogvoering te verstaan. Geestelike oorlogvoering geskied op twee maniere: offensief en defensief. Met offensiewe oorlogvoering breek ons die vestings af wat in ons gedagtes gevorm was deur misleiding en beskuldigings, en met defensiewe oorlogvoering bewaar ons onsself teen die taktieke en skemas van die Duiwel.

Wat ’n vesting is

‘n Vesting in hierdie konteks is ‘n foutiewe denkpatroon gebaseer op leuens en misleiding. Misleiding is een van die primêre wapens van die Duiwel teen die mens, want dit vorm die boublokke van ‘n vesting. Vestings laat ons dink op maniere wat ons weghou van God se beste vir ons. Byvoorbeeld, as jy dink dat jy al jou sondes moet gaan bely aan almal wat jy ooit te nagekom het, sal jy vreeslik skuldig voel totdat jy dit gedoen het, en selfs dan sal jy waarskynlik steeds skuldig bly voel, omdat jy heel moontlik baie mense vergeet het teenoor wie jy nie gaan bely het nie. Dit is onnodig, en hierdie denkwyse mislei jou om te glo dat jy iets moet doen wat jy nie regtig hoef te doen nie. Dit hou jou vas en keer jou om geestelik te groei as Christen. Daardeur skakel dit jou effektief uit as ’n gevaarlike teenstander.

Twee voorbeelde van vestings

Een algemene voorbeeld van ‘n vesting aan die werk is waar iemand ’n verkeerde persepsie van God het. Hy of sy is bang vir God of neem God kwalik vir iets sleg wat met hulle gebeur het en daarom vind hulle dit moeilik om Sy liefde en teenwoordigheid te ervaar. Hulle beskou Hom as ‘n wrede of onbetrokke Persoon wat mens net heeltyd wil straf en nie as ’n God wat werklik lief is vir hulle nie. Hulle bou dan ’n muur wat maak dit moeilik vir hulle om God se liefde te ontvang en skram weg van ’n naby verhouding met Hom. As jy jou eggenoot as ‘n wrede diktator gesien het, sou jy waarskynlik nie so geneig gewees het om hom of haar te ervaar as ‘n liefdevolle en vriendelike persoon wat jou liefhet en vir jou omgee nie. Dit sou eweneens moeilik gewees het om sy of haar liefde te ontvang, is dit nie? Op dieselfde wyse kan ons persepsie van God ons verhinder om Sy liefde en teenwoordigheid in ons lewens te voel. Dit is baie belangrik om ‘n korrekte persepsie van God te hê as ons sterk gelowig wil wees. Dit is omdat vertroue gebou word rondom jou persepsie van die persoon wat jy vertrou. Geloof word weer gebou op vertroue. Mense wat bang is dat hulle die onvergeeflike sonde gepleeg het, is byna gewaarborg om hierdie vesting te hê. Mense wat dit moeilik vind om God se liefde en teenwoordigheid te voel, het dikwels hierdie vesting. As jy voel dat God ver en afsydig is, of dit bevraagteken dat God lief is vir jou, dan moet jy hierdie vesting afbreek.

’n Tweede voorbeeld is waar iemand ’n verkeerde persepsie van hulleself het. Mense wat hieraan ly vind dit moeilik om die nuwe persoon te sien wat hulle nou in Christus Jesus is en ly dikwels aan ‘n lae selfbeeld. Hulle verstaan nie wat Christus vir hulle gedoen het nie, en hoe om dit in hul eie lewens toe te pas nie. Algemene simptome van hierdie vesting is skuldgevoelens (het God regtig my sondes vergewe?), lae geestelike agting (hulle bly voel soos sondaars, nie soos gereddenes nie) en hulle het ’n gebrek aan geestelike selfvertroue.

Nog voorbeelde van vestings is, “Jy is nie goed genoeg nie”, “Jy is nie gered nie en jy gaan nie die hemel maak nie.” “Niemand gaan jou help nie.” “Jy gaan in ‘n ongeluk kom. ” “Niemand waardeer jou nie.” “Jou man/vrou is nie meer lief vir jou nie.”, “Jy sou beter af dood wees.” Of “Jou situasie is hopeloos”.

Hoe om vestings neer te werp

Die geveg is ons gedagtes

Ons leer ’n belangrike geestelike beginsel oor vestings wanneer ons kyk na Jesus se bediening op aarde. Hier is ’n voorbeeld in

Mat 9:27-29  En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van Dawid!  (28)  En nadat Hy in die huis gegaan het, kom die blindes na Hom toe. En Jesus sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Hulle antwoord Hom: Ja, Here.  (29)  Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.

Daar is ’n geveg wat woed vir beheer oor gedagtes en ons verbeelding, daarom moet ons konstant let op waarna ons ons kyk, luister en oor droom of nadink. Vestings word primêr in ons gedagtes gebou, want die geestelike beginsel geld: Laat dit vir jou wees soos wat jy glo. Glo jy negatiewe dinge, dan gebeur negatiewe dinge met jou. Glo jy positiewe dinge, dan gebeur dit met jou. Dit is hoekom die satan so hard baklei vir beheer van ons gedagtes. Ons breek negatiewe vestings af deur offensiewe oorlogvoering; en ons bly veilig deur heilige vestings – gebou op die Woord – in ons gedagtes te skep.

’n Bekende prediker vertel die verhaal hoedat ’n toegewyde jong Christen dame baie siek geword het. Haar toestand het bly versleg totdat sy haar ewewig verloor het en selfs nie meer badkamer toe kon kan nie. Sy kon nie eers meer self eet nie. Weet julle wat haar op daardie siekbed gehou het? ’n Gedagte! Die ‘vader van leuens’ het vir haar gesê dat haar liefdevolle Hemelse Vader die een was wat hierdie siekte en pyniging gestuur het. Hy het vir haar gesê dat sy geduldig moet ly en getrou wees, want dit was God se wil en sy moet nie rebelleer teen God nie. Saam met dit het sy alle hoop verloor dat sy ooit gehelp sou word. Nadat sy bediening ontvang het, het sy op ’n dag begin dink dat haar siekte dalk tog nie die wil van God was nie. Sy het gevra dat hulle vir haar bid en sy het genees van haar jare lange siekbed opgestaan. Dit was offensiewe oorlogvoering. Die geveg het egter toe eers begin. Oor die volgende tydperk was sy konstant aangeval deur gedagtes wat satan aan haar gestuur het. Sy het egter begin om elke negatiewe gedagte te vervang deur hardop ’n Skrif aan te haal oor wat die waarheid was. Daardeur het sy haar gedagtes vernuwe en gevange geneem tot gehoorsaamheid aan Christus. Sy het gesond gebly vir jare daarna tot en met haar heengaan.

Voel jy vasgevang in ’n hopelose situasie? Daar is vir jou hoop!

Ek vind dat vestings effektief afgebreek kan word deur 3 fases te volg:

Die voorbereidingsfase

 • Die leuen wat jy glo en wat die wortel van die vestings vorm, te identifiseer. Kry hulp van jou pastoor of ’n berader indien nodig.
 • Doen volgende ’n Bybelstudie oor wat God se Woord sê oor daardie situasie. Maak ’n lysie daarvan.

Die offensiewe fase

 • Begin volgende met die offensiewe fase deur aktief die vesting aan te val:
  • Bely hardop wat jou oor jou situasie geglo het
  • Bely dat jy daardie gedagtes verwerp en bely dan wat jy glo.
 • Begin om jou gedagtes te vernuwe deur elke dag Skrifte uit jou lysie hardop te lees
 • Begin elke negatiewe gedagte te vervang deur ’n toepaslike teksvers hardop op te sê
 • Verandering gebeur gewoonlik progessief ’n tydperk soos wat jou geloofsoortuiging begin verander.

Die defensiewe fase

 • Nadat jy die oorwinning behaal het, moet jy let op subtiele gedagtes wat jou weer sal wil terugbring na ’n plek van binding. Beheer jou gedagtes.
 • Wees versigtig oor waarna jy kyk of luister en wat jy toelaat om deel van jou gedagtes te word.

Die Bybel leer ons in

Spr 18:10  Die Naam van die HERE is ‘n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.

Maak die Woord van God jou sterk toring of jou vesting, daar sal jy veilig wees!

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.