Geloof bring eer aan God en God eer geloof! Robert en Mary Moffat was sendelinge wat in Kuruman gebly en in die omstreke gewerk het. Hy was veral bekend daarvoor dat hy die Bybel in Tswana vertaal het. Aan die begin van hulle bediening was hulle geloof waarlik getoets. Vir 10 jaar het hierdie paartjie getrou gewerk in die destydse Betsjoeanaland. sonder ’n straaltjie van bemoediging. Hulle kon nie ‘n enkele bekeerling gedurende daardie tien jaar rapporteer nie. Uiteindelik het die direkteure van hul sendingraad begin om die wysheid te bevraagteken om die werk daar voor te sit. Die gedagte om hulle sendingstasie te verlaat het egter groot hartseer gebring vir hierdie toegewyde paartjie, want hulle het seker gevoel dat God in hul arbeid was, en dat hulle mense sou sien draai na Christus op die regte tyd. Hulle het toe gebly; maar vir nog ‘n jaar of twee langer, het duisternis geheers. Toe, op ’n dag, het ‘n vriend in Engeland vir die Moffats laat weet dat sy ‘n geskenk vir hulle wou pos en gevra wat hulle wou hê. Met volle vertroue dat die Here hul werk mettertyd tog sou seën, het mev. Moffat geantwoord, “Stuur vir ons ‘n nagmaal stel; ek is seker dit sal binnekort nodig wees”. God het haar geloof geëer. Die Heilige Gees het in die harte van die inwoners gewerk, en kort daarna het ‘n klein groepie van ses die eerste Christelike kerk in daardie streek gevorm. Die nagmaal stel wat van Engeland gestuur was, was in die pos vertraag; maar op die dag voor die eerste nagmaaldiens in Betsjoeanaland, het die stel aangekom.

Ons teksvers vir vandag is uit

Joh 14:1  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

Laat julle harte nie onsteld word nie

Omstandighede het die aardige manier om ’n mens se hart te onstel en wanneer jou hart onsteld is, is dit nie lekker nie. Jy lê snags wakker en rondrol en probeer oplossings vind, maar daar is net niks wat jy kan doen om dit te verander nie. Ons teksvers vind die dissipels met harte wat erg onsteld was. Hulle het om die Pasga tafel gesit en eet. Judas het uit die vertrek gestorm in ’n dramatiese wending van gebeure. Jesus het so pas aan hulle meegedeel dat Hy hulle gaan verlaat. Dinge het so vinnig gebeur dat die dissipels nie kon bybly nie. Nou moet julle verstaan; vir drie jaar lank het hulle in Sy teenwoordigheid gebly, gewerk en geslaap. Hulle het dinge saam met Jesus beleef wat geen ander mens beleef het nie. Hulle het hulle lewens totaal oorgegee aan Hom. En nou het Hy so pas vir hulle gesê dat Hy hulle gaan verlaat. Petrus, wat Jesus met ’n passie liefgehad het, was natuurlik die meeste onstig. Hy wou dadelik weet watter storie hierdie was, maar Jesus het hom sagmoedig dog profeties gewaarsku oor wat voorlê.

Dan kom Jesus en Hy sê, ‘Laat julle harte nie onsteld word nie’. Hoewel daar ’n rowwe tyd voorgelê het, het Jesus hulle verseker dat Hy hulle nie alleen sou laat nie. Dit is ook vandag Sy boodskap aan jou: Laat jou hart nie onsteld word nie. Die Een wat dit gesê het, is ook die Een wat die gesag gehad het om dit te sê. ’n Ma kan haar kind vertroos in die nag nadat hy ’n nagmerrie gehad het en dit sal werk. Die kind sal rustig word, want die moeder het die gesag om die kind te vertroos. Jesus het ook die gesag om jou vandag te vertroos.

John of the Cross van Spanje het so ’n mooi ding gesê oor geloof in donker tye dat ek dit graag wil aanhaal:

“Live in faith and hope, though it be in darkness, for in this darkness God protects the soul. Cast your care upon God for you are His and He will not forget you. Do not think that He is leaving you alone, for that would be to wrong Him.”

’n Hart wat onsteld is, kan egter net bemoedig en vertroos word met beloftes wat die moontlikheid van hulp dra; op dieselfde wyse wat die môrewind die belofte van reën dra. Die rede hoekom Jesus gesê het sy dissipels – en, by implikasie, ons – nie onsteld moet word nie, is opgesluit in die res van die sin.

Glo in God

Jesus se volgende woorde in Sy vertroosting is ryp van betekenis. Sy dissipels het die verhale van God se getrouheid in die Ou Testament, goed geken. Hulle God was die God wat die Rooi See in twee verdeel het. Hy was die God wat hulle met vuur en -wolkkolom gelei het. Hy was die God wat aan hulle die Tien Gebooie op twee kliptafels gegee het en ja, Hy was die God wat Sy getrouheid in elke situasie bewys het.

Geloof in God veronderstel ‘n vaste geloof in die bestaan van God, In Sy natuur, Sy eienskappe en Sy Drie-eenheid, asook die totale plan en wil van God soos geopenbaar in Sy Woord, veral waar dit verband hou met die Here Jesus Christus. Sonder so ’n geloof is dit onmoontlik om die hart wat onsteld te vertroos en is dit onmoontlik om op die Here Jesus Christus te vertrou.

Ek het onlangs ’n verhaal gelees wat dit vir my so mooi verduidelik het. Die verhaal gaan naamlik oor ’n egpaar wat ’n smeltery besoek het. Gedurende hulle toer deur die smeltery, het ’n werker in ’n stadium aan hulle verduidelik dat, indien hy sy hand sou natmaak, hy daarna ’n lepel vol gesmelte metaal oor sy hand sou kon gooi sonder om te brand. “Miskien wil u dit probeer, meneer?” het hy aan die man gevra. Die man het geantwoord dat dit nie nodig was nie, hy het die werker se woord daarvoor geneem. Daarna het die werker na die vrou gekyk en vir haar gevra, “Wil u dit probeer, mevrou?” Sy het ingestem en kalm haar arm in ’n emmer vol koue water gedruk, waarna die werker die lepel vol gesmelte metaal oor haar arm uitgegooi het sonder dat sy gebrand het. Daarna het die werker na die man gedraai en gesê, “You, sir, believed, but your wife trusted.”

Die geskiedenis uit ons Bybel bewys aan ons dat geen mens wat nog ooit op God vertrou het, ooit teleurgesteld was nie. In Hebreërs 11 lees ons van die geloofshelde in die Bybel se “Hall of Fame”.

  • In Abel het ons aanbidding in geloof.
  • In Henog het ons iemand wat wandel in geloof.
  • In Noag het ons die bewys van geloof.
  • In Abraham het ons die gevolg van geloof.
  • In Sara het ons die antwoord wanneer ons wag in geloof en
  • In Moses het ons die werke van geloof.

God self belowe ons in

Jes. 41:10  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Dan lees ons in

Num 23:19  God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?

In Jesus se woorde lê opgesluit die waarheid wat die metaalwerker vir die egpaar gesê het: “You, sir, believed, but your wife trusted.”

Glo ook in My

Jesus sluit Sy vertroosting af met ’n uitdaging aan sy volgelinge: ‘glo ook in My’. Hy koppel dit aan resultate wat gelykstaan daaraan om aan God te glo: Glo in God, glo ook in My’.

Geloof in Jesus Christus is belangrik want:

Geloof in Jesus Christus red ons op geestelike vlak

Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Rom 10:9-10  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  (10)  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

’n Soldaat het een aand voor ’n groot veldslag, die kapelaan gaan besoek omdat hy nie seker was oor sy redding nie. Nadat die kapelaan die Weg aan hom verduidelik het, het hy die Evangelie met blydskap aanvaar. Die volgende dag, na afloop van die veldslag, het die kapelaan saam met die mediese personeel die gewondes besoek. Tussen hulle het hy die soldaat gevind wat die vorige aand by hom was. Hy was sterwend, maar sy oë het helder gebrand. “Ek gee nie om te sterf nie, want Jesus het my siel gered!” was sy laaste woorde.

Geloof in Jesus Christus red ons op fisiese vlak

Christus red ons ook op fisiese vlak, soos dat Hy bereid is om ons siektes op bonatuurlike wyse te genees:

1 Pet 2:24  wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.

Mark 16:17-18  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,  (18)  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Hy sal ook in ons fisiese behoeftes voorsien wanneer ons Hom vra:

Fil 4:19  En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

God is vandag nog die God van wonderwerke

George Mueller was ’n evangelis wat onder die straatkinders in Engeland gewerk het. In sy leeftyd het hy vir meer as 10 000 straatkinders gesorg, 117 skole oopgemaak en ’n christelike opvoeding aan meer as 120 000 kinders gegee. Dit alles het hy gedoen sonder om ooit vir iemand iets te vra, maar slegs deur gebed.

Ons lees in Mar 11:22-24  Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê.  (23)  Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry net wat hy sê.  (24)  Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Toe George Mueller sy magtige werk van gebed begin het, het hy sy geloof op hierdie belofte gebaseer. Aanvanklik het hy eers gebid, dan gewag vir God om te antwoord, dan het hy God gedank. Maar soos hy op hierdie woorde gemediteer het, het hy begin om God te dank vir die antwoord op die tyd toe die versoek gemaak is.

Jesus sê vandag vir jou: “Laat jou hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.