Ek is lief daarvoor om my boodskappe met ’n verhaal te begin. Vandag wil ek met ’n verhaal begin wat Jesus self vertel het. Ons lees die verhaal in

Luk 13:6-9  En Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: ‘n Man het ‘n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie.  (7)  Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?  (8)  Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.  (9)  As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.

Ons lees in v. 6 dat ‘n sekere man ‘n vyeboom in sy wingerd geplant het. Die eerste vraag wat by ’n wakker leser moet opkom is dit: wat doen hierdie vyeboom in ‘n wingerd? ‘n Wingerd is mos ’n plek waar jy druiwe groei, nie vye nie. Miskien sou dit beter gewees het om te sê, ‘ ‘n Man het ‘n vyeboom gehad wat in sy vrugteboord geplant was…’ Wel, om te dink soos hierdie is om die landbou metodes van daardie tyd te verstaan. Verskillende plante gebruik verskillende tipes voeding vanuit die grond. Dit was in Bybelse tye algemene praktyk om ‘n verskeidenheid van vrugtebome in wingerde en selfs in groentetuine te plant. Om daardie rede was die teenwoordigheid van vyebome in ‘n wingerd nie ongewoon nie.

’n Interessante feit is dat vyebome en wingerde ook dikwels saam in die Ou Testament genoem word, wat dit laat blyk dat hierdie twee soorte plante dikwels saam gegroei het. Ons lees byvoorbeeld in Joel 1:7, “Dit het my wingerdstok verwoes en my vyeboom versplinter…” Dieselfde vergelyking vind ons ook in Joel 1:12 en 2:22, waar dit duidelik word dat die wingerdstok en die vyeboom ‘n geestelike betekenis het.

Nadat Hy die agtergrond geskets het, het Jesus voortgegaan om die man se teleurstelling te beskryf: “Ek het vir drie jaar lank kom soek na vrugte van hierdie boom en ek het niks gekry nie. Ek moet sê dat my geduld met hierdie boom op is. Kap dit af.”

Nog ’n interessante feit oor vyebome is dat wanneer jy ‘n nuwe vyeboom plant, jy nie dadelik vrugte van dit sal kry nie. Jy moet ten minste drie jaar wag voordat die boom volwasse genoeg is om vrugte te dra. Dit beteken in effek dat, toe die man kom kyk het of die boom vrugte dra, dit reeds in sy 4de jaar was. In hierdie gelykenis het die man na die aanvanklike drie jaar verby was, gekom. Daarna – jaar na jaar, vir drie opeenvolgende jare, het hy gekom om te kyk vir vrugte, maar niks gekry nie. Ons kan dus aanneem dat die boom ten minste ses jaar oud was op hierdie stadium.

‘Sny dit af!’ het die man gesê. Maar die tuinier het vir geduld gepleit. Hy wou die boom nog een jaar gee. “Laat dit alleen, Meneer, vir nog net hierdie jaar.” Ses plus een is sewe. Die boom sou dus sewe jaar oud wees na daardie genadejaar. In die Bybel, is sewe is die getal van volmaaktheid. Ek wonder of daar ‘n versteekte betekenis hier is. Miskien spreek dit van God se perfekte geduld. Hy was bereid om te wag vir ‘n volle sewe jaar. Met ander woorde, sy geduld was in die volle moontlike mate gebruik.

Let op dat die eienaar van die wingerd nie baie oorreding nodig gehad het nie. Toe die tuinier gesê het, “Gee dit nog een jaar,” het hy nie gesê nie, ‘Nee, dit is klaar.’ nie. Inteendeel, hy het gesê, ‘ Goed. Ek sal dit nog een jaar gee. Maar daarna, as dit is nog steeds onvrugbaar is, kap dit af.’ Verder as dié punt, kon dit nie gaan nie. Dit sou onverantwoordelik wees om die vyeboom verder te laat groei. Hoekom? Ons lees in vers 7 hoekom: “Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?”

Onthou dat ‘n vyeboom, soos enige plant, baie vog en voedingstowwe uit die grond neem om sy groei te onderhou. Elke jaar wat die boom onvrugbaar bly, is dit ‘n verlies vir sy eienaar. Die ander wingerde en vrugtebome ly. Hy kon dieselfde stukkie grond gebruik het om ‘n produktiewe boom in te plant. Die wingerd sou beter daartoe af wees sonder die vyeboom as dit nie vrugte sou dra nie.

Daar is nog ‘n interessante feit oor hierdie vyeboom. Hoekom word spesifiek ’n vyeboom gebruik as ‘n voorbeeld? Die vyeboom is ‘n beeld van Israel. In Jeremia 24, lees ons oor die profeet se visie van twee mandjies met vye. Elke persoon in Israel was gesimboliseer deur dié vye. Soms word Israel uitgebeeld as ‘n olyfboom en soms as ‘n wingerdstok. Hier word hy egter uitgebeeld as ‘n vyeboom. Hoekom? Een merkwaardige kenmerk van die vyeboom is sy vrugbaarheid. Daar is geen boom wat ‘n vyeboom vir vrugbaarheid kan klop nie. Dit kan vrugte dra in die lente, in die somer, in die herfs en selfs in die winter. Vir tot tien maande van die jaar, kan ‘n goeie vyeboom vrugte dra. In hierdie gelykenis het die Here Jesus die vyeboom gekies as ‘n beeld van Israel want dit wat die meeste vrugbaar moes wees, het geblyk om nie vrugbaar wees nie.

Die ander ding wat ons sien in ons gelykenis is dat die vyeboom nie net nog ‘n ekstra jaar gegee was nie. God gee nie net nog ‘n kans nie. Hy doen iets positiefs. Gedurende daardie ekstra jaar, sal die tuinier die grond rondom die boom los maak sodat die vog makliker die wortels kan bereik en hy sal ook die grond bemes. Dit wil sê, God doen iets baie spesiaal vir Israel: Hy gee haar ‘n ekstra maat van genade.

Die vyeboom in die gelykenis was veronderstel om vrug te dra. Dit was geplant vir daardie spesifieke doel. Dit het nietemin nie vrug dra nie. Hoewel die boom nog ‘n kans gegee was om vrug te produseer, was die vooruitsig om dit te sien gebeur, nie so goed nie. Dit was baie onwaarskynlik dat ‘n vrugteboom wat vir ses agtereenvolgende jare nie vrug gedra het nie, iets sou produseer. Om realisties te wees, dit was feitlik onmoontlik. Dit is waar die bonatuurlike element van die gelykenis uitkom. Daardie vyeboom sou nooit vrugte dra nie, tensy ‘n wonderwerk sou gebeur. Daar moes ‘n volledige en diepgaande transformasie in die vrugteboom plaasvind. Dit kan daarom beskryf word as ‘n wonderwerk van die wedergeboorte in die boom en hierdie tuinier was eintlik op soek na so ‘n wonderwerk om te gebeur.

Hier begin ons ook sien dat die idee van bekering hand aan hand gaan met dié van vrug dra. Hoe weet jy dat ‘n persoon werklik bekeer is? Jy sal dit weet deur die effek wat die bekering het op sy lewe. Hy sal vrug dra wat ‘n veranderde hart toon en ‘n draai weg van die sonde. ’n Ander gedeelte wat beklemtoon dat ons vrug moet dra is in

Joh 15:8  Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.

Die vrug is iets wat die Here na soek. God het die vyeboom geplant sodat dit baie vrugte kan voortbring. Dit wil sê dat God graag wil hê dat jy ook baie vrugte moet voortbring. Die bewys van dissipelskap is dus dat so ’n persoon vrug dra.

Wat is die rede hoekom ons vandag by hierdie verhaal stilstaan? Dit is omdat die bekering van dooie werke, een van die ses elemente vorm van die Doktrine van Christus waarvan ons lees in Heb. 6:1-2. Ons het verlede gekeer gekyk na die lering van handoplegging en hierdie week kyk ons na die bekering van dooie werke.

God het, toe Hy die wêreld geskep het, beveel dat alles vrugbaar moet wees en moet voortbring na sy soort. ’n Vyeboom kan daarom net vye voortbring en nie perskes nie. Ons moet daarom ons eie lewens ondersoek na die tipe vrug wat ons dra.

Ek het onlangs ’n oulike verhaaltjie gelees oor die tipe vrug wat ons dra. Die persoon vertel dat, wanneer hulle stout was en na hul kamer gestuur was, het hulle ’n geheim gehad. Net buite hul venster het ‘n ou vrugteboom gestaan. Die seuns sou saggies die venster oopmaak, in die boom klim en in die veld agter die huis gaan speel. Na ‘n rukkie sou hulle weer terug in die boom klim, na binne glip en die venster toemaak.

Eendag het hulle gehoor dat hulle pa vir hulle ma sê dat hy beplan om die boom af te kap, want dit het geen vrugte in jare gedra nie. Die seuns was paniekbevange en het aksie geneem. Hulle het hulle spaargeld gevat en na die winkel gehardloop waar hulle ‘n sak appels en ‘n tolletjie swart gare gekoop het. Daardie aand het hulle by die venster uitgeklim en die appels orals aan die boom vasgemaak.

Die volgende oggend het hulle gretig gewag vir hulle pa se reaksie. Gou was hulle bly om hom te hoor roep, “Maria! Kom kyk! Dis ’n wonderwerk! Die boom is vol appels!”

Die seuns het hulself gelukgewens, maar toe hoor hulle hoedat hulle pa sê, “Dit is regtig ‘n wonderwerk … want dit is ‘n peer boom!”

(Die ouers het darem die wysheid en goeie humor gehad om die boom te laat oorleef.)

Net soos ‘n goeie boom nie slegte vrugte kan dra nie, kan ’n peerboom ook nie appels dra nie. Wat is dan die vrug wat ons moet dra? Ons lees van die vrug van die Heilige Gees in

Gal 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Voorbeelde van die dooie werke waarvan ons, onsself moet bekeer, word in die voorafgaande verse beskrywe:

Gal 5:19-21  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;  (20)  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;  (21)  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

Die werke wat hier genoem word, spreek van ’n ingesteldheid op dit wat vir die persoon lekker is om te doen, maar waarvan die nagevolge vernietigend is. Hierdie lys is nie volledig nie. ’n Manier waarop mens jouself kan toets, is om te kyk hoe jy jou tyd deurbring gemeet aan jou lys van prioriteite:

God, Eggenote, Gesin, Werk, Kerk, Vryetyd.

Die vrug wat jy dra is:

  1. Die vrug van jou gees – jou persoonlike lewe
  2. Die vrug van jou arbeid – opgedeel in Evangelisasie en hoe jy jou gawes gebruik om die gemeente te dien
  3. Die vrug van jou geloof – die toepassing van die fundamentele waarhede van die Bybel in jou lewe.

Saam vorm dit die boublokke vir ’n sterk wortelstelsel wat die lewe se storms kan weerstaan en voortdurend vrugte kan produseer. Sal jou nalatenskap wees dat jy ’n vrugbare vyeboom was?

2 thoughts on “Die Vyeboom en die Wingerd

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.