Ons praat vandag oor die salwing van die Heilige Gees in die lewe van die gelowige. Ons teksvers is uit

1 Joh 2:27  En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.

Johannes praat hier van ’n salwing wat ons van God ontvang het. Die griekse woord Chrisma wat as ‘salwing’ vertaal word, beteken ‘om af te sonder en toe te rus vir ’n bepaalde doel’. Elke gelowige ontvang by wedergeboorte so ’n salwing. Dit is ’n ander tipe salwing as die salwing waarvan ons lees in Hand 1: 8.

Hand 1:8  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Daar is drie areas van salwing wat ons in die Bybel kan onderskei: die salwing van die Heilige Gees in die lewe van die gelowige, die salwing van bediening en die Korporatiewe Salwing. Die Salwing Van Bediening is ’n spesifieke toerusting met krag op die lewe van ‘n individu vir ’n bepaalde bediening, soos wat ons in Handelinge kan lees op die lewe van Petrus was. Dit is gewoonlik vir ’n seisoen en/of vir ’n spesifieke rede. Die Korporatiewe Salwing is die salwing op ‘n groep gelowiges. Die salwing van die Heilige Gees in die lewe van die gelowige is die salwing binne ‘n individu en is die primêre area van salwing in ’n gelowige se lewe. Dit is ook die salwing waarop ons vandag fokus.

Die Salwing Van Die Heilige Gees In Die Lewe Van Die Gelowige

Niemand kan wedergebore word sonder geloof nie en daardie geloof is afkomstig van die Heilige Gees:

Ef 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God

Omdat ons gees, wat voorheen dood en aan sonde uitverkoop was, nou geestelik lewe, is dit ook in staat om as innerlike getuie vir ons op te tree in alledaagste situasies, daarom sê Johannes dat die salwing ons aangaande alles sal leer. Die innerlike getuie is ‘n gewaarwording in ons gees wat ons vertel of iets reg of verkeerd is. Die vermoë om te onderskei tussen wat regmatig en onregmatig is, is ‘n werk van die gelowige se innerlike salwing.

Wanneer ons wedergebore word, ontvang ons drie gawes of geskenke van God sonder dat ons daarvoor hoef te vra:

  • Die eerste is ‘n honger na die Woord van God – onthou jy hoe gefassineerd jy met die Bybel was en hoe jy dit gelees het in daardie eerste ruk na jou wedergeboorte?
  • Die tweede is ’n gawe van geloof – sonder die gawe van geloof sal jy nie onder die indruk van Jesus se werk aan die kruis kan kom nie en sal dit ook niks vir jou beteken nie.
  • Die derde is ’n liefde vir God – Mens kan nie vanself lief word vir iemand wat jy nog nooit gesien het nie. Daardie liefde is bonatuurlik.

Hierdie drie gawes is nodig om van binne die gelowige te kom, want daarsonder kan die salwing in hulle lewens nie sterk vloei in hulle bedieningsgawes nie.

Hoe om die salwing vry te stel

Wanneer ons die drie gawes verstaan wat ons by wedergeboorte ontvang het, dan maak die Skrif vir ons sin oor hoe om die salwing van God in ons lewens vry te stel, want hulle werk saam met drie geestelike beginsels waarvan ons leer:

  • Die Woord van God moet in ons bly – ons moet dit assimileer tot dit deel van ons word
  • Gebed – ons almal ken die krag van gebed maar tog sukkel die meeste van ons om te bid en
  • Aanbidding – gebed is die deur tot ware aanbidding.

Die Woord van God moet in ons bly

Die enjin wat geloof vrystel en waar die salwing begin, is die Woord van God. Gelowiges wat nie gereeld Bybel lees nie, sukkel met hulle geestelike lewens en met hulle geloof. Die Heilige Gees gee vir ons ’n honger na die Woord van God, maar ons moet self die dissipline aan die dag lê om elke dag die woord te lees en daaroor te mediteer. As ons dit nie doen nie, sal daardie honger later weggaan en sal ons moet harder werk om dit weer terug te kry. Kyk wat sê Jesus oor die verband tussen Sy Woord en gebed:

Joh 15:7  As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

Die geheim om die salwing van die Heilige Gees in ons lewens vry te stel, begin by die daaglikse lees van en – meditasie op die Woord van God. Dit is iets waaroor ons beheer het en wat ons self kan doen, maar daardeur lei dit ons na die volgende deel wat nodig is om die salwing vry te stel: gebed.

Mens kan ook nie geloof ontvang as jy nie daagliks, oor en oor, na die Woord van God luister nie:

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Geloof kan ook meer word of minder word; en dit word beinvloed deur die kwantiteit en kwaliteit van tyd wat ons met God se Woord deurbring. Sukkel jy om te bid of sukkel jy om te glo? Jy kan nie sinvol bid of geloof ontvang as jy nie gereeld op ’n daaglikse basis, die Woord van God inneem nie.

Gebed

Net soos wat die Woord van God, Gebed vrystel, stel Gebed weer Aanbidding vry. Gebed en Geloof is spanmaats, daarom lei die tweede gawe wat jy met wedergeboorte ontvang – geloof – ook tot gebed. Gebed, vir die gelowige, moet nie ‘n godsdienstige ritueel wees wat uitgevoer word op ‘n daaglikse basis net om ‘n sekere vlak van spiritualiteit te bereik nie. Dit moet daaglikse gemeenskap met ons Hemelse Vader, wat vloei uit ons liefde vir Hom, wees. Ons moet besef dat ons nie onder die ou verbond is nie, maar onder die nuwe. Wat ook al onder die nuwe verbond gedoen word, moet uit geloof en liefde gedoen word, andersins dit is niks meer as dooie werke nie.

Jy sal agterkom dat gebed wat vloei uit die lees van die Woord, anders gestruktureerd is as ons ‘gewone’ gebede wat meestal lysies is van dinge wat ons graag wil ontvang van die Here af. Christus en die Woord is onlosmaaklik deel van mekaar. Hy is die Lewende Woord. Ons lees in

Joh 1:1  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Om die Woord blywend in jou te hê, beteken meer as om net die Woord te lees of te hoor. Die tipe ‘blywend’ waarna ek verwys, is die Woord wat nie van jou gedagtes afwyk nie. Dit dring deur jou verstand en gees. Krag in gebed vloei voort uit ’n verhouding van intimiteit met Christus.

Aanbidding

Mens kan nie dit aanbid wat jy nie ken nie. Aanbidding vereis die openbaring van Goddelike waarheid aan jou. Daardie openbaring vind slegs plaas deur tye van intieme gebed saam met God. Daarom is ’n liefde vir God die derde gawe wat jy ontvang wanneer jy wedergebore word. Hoewel ons elkeen daardie liefde ontvang met wedergeboorte, word dit – net soos met enige ander verhouding – getoets in die smeltkroes van ons daaglikse lewens. Soos wat jy Hom leer ken – dat Hy soveel anders is as wat jou beeld of ondervinding van jou aardse vader is – so sal jou liefde vir Hom groei. Daardie aanbidding is anders as die aanbidding wat jy in die gemeente saam met ander ervaar. Dit is iets diep en persoonlik; en dit los in jou siel ’n wete dat God is en dat Hy ’n beloner is van die wat na Hom soek.

Julle sal krag ontvang…

Ons het vandag geleer dat ons drie gawes ontvang wanneer ons wedergebore word. Ons het ook geleer hoedat ons daardie drie gawes kan gebruik om die salwing in ons lewens te ontwikkel totdat ons gedagtes vernuwe het en God vir ons ’n persoonlike werklikheid geword het. Wanneer dit gebeur het, is die volgende logiese stap die vervulling van

Hand 1:8  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Om getuies vir Christus te wees en ’n impak te maak om mense se lewens, het jy bonatuurlike hulp nodig. God het alreeds vir jou alles gegee wat jy nodig het, dit hang van jou af om daardie salwing in jou lewe te ontwikkel totdat jy krag ontvang.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.